vārdnīca arābu - poļu

العربية - język polski

ظروف poļu valodā:

1. warunki


Moglibyśmy się zgodzić na te warunki
Proszę przedstawić warunki płatności.
Ona zaakceptowała warunki umowy
Dogadali warunki zawieszenia broni.
Przyjmuemy wasze warunki.
Pracownicy mogą zastrajkować, żeby wymusić wyższe pensje albo żeby poprawić warunki pracy.
Państwo zwycięskie podyktowało warunki pokoju zwyciężonemu.
Reforma polityczna może poprawić warunki życia najuboższych.
Po trzecie, ochrona środowiska. Potrzebne są warunki życia opartego na modelu oszczędności energii i zasobów.
Warunki geograficzne są tu podobne jak w naszej prefekturze.
Dzisiaj warunki są bardzo złe. Występują gęste opady śniegu, a widoczność jest słaba.
warunki termiczne
warunki na rynku są dośc trudne
Oczywiście, że przeczytałem warunki umowy zanim ją podpisałem.
Warunki sanitarne w obozach dla uchodźców były koszmarne.

2. okoliczności


W normalnych okolicznościach
Okoliczności się zmieniły.
Czy może pan wyjaśnić okoliczności wypadku pańskiego samochodu?
Cóż za zbieg okoliczności!
Szczęście zależy nie tyle od okoliczności, ale od tego, jak traktujemy swój los.
Okoliczności nam nie sprzyjają.
Ciekawe, czy to faktycznie był zbieg okoliczności.
Biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności, nie możemy tego skrytykować.
Mam nadzieję, że oni nie wierzą w muzykę okoliczności.
Biorąc pod uwagę okoliczności, nie zrobimy dużej imprezy.
1. Myślę, że to zrozumiałe, biorąc pod uwagę okoliczności. / 2. Zatem, nawet w innych okolicznościach byłaby to katastrofa. / 3. Myśle, że zważywszy na okoliczności... / 4. Biorąc pod uwagę okoliczności obawiam się, że jest to niemożliwe.
Zważywszy na okoliczności, to nie było takie złe.
okoliczności, gdzie nie panuje wojna (heersen)
Z powodu nieprzewidzianych okoliczności, jestem zmuszony odłożyć nasze spotkanie.
Wygłosił przemówienie dokładnie pasujące do okoliczności.