vārdnīca angļu - poļu

English - język polski

contribute poļu valodā:

1. przyczyniać sięPoļu vārds "contribute"(przyczyniać się) notiek komplektos:

III. Z ksiazki o storyboardzie +esktra
American scientists and inventors
What's your identity PI1 1/1
Kurzgesagt - human orgins
Prześladowania w szkole

2. przyczynić się doPoļu vārds "contribute"(przyczynić się do) notiek komplektos:

Angielski - Świat przyrody - repetytorium
Ochrona i zagrożenia środowiska naturalnego, klęsk...
Macmillan unit 13 repetytorium Świat przyrody pods...
Dział XIII (Świat przyrody)
świat przyrody Cz.2

3. wnosić


Do uchwały specjalnej wnoszonej pod obrady walnego zgromadzenia można wnosić poprawki w drodze uchwały zwykłej.

Poļu vārds "contribute"(wnosić) notiek komplektos:

2015.08 TM From Free to Fee
102 Angielski Łork for free

4. przyczynić się do czegośPoļu vārds "contribute"(przyczynić się do czegoś) notiek komplektos:

matura masters intermediate unit 4
Earth is Dearer than Gold
tekst o zielonym betonie
Unit 4 Zakupy i usługi
angielski - unit 4

5. wnieść wkładPoļu vārds "contribute"(wnieść wkład) notiek komplektos:

Venture capital - podręcznik
The story so far...
legal eng 4.3

6. wnosić swój wkładPoļu vārds "contribute"(wnosić swój wkład) notiek komplektos:

KLASA 2 UNIT 6

7. wkład


Jaki jest twój wkład w tę pracę?
Twój wkład w rozwój projektu jest nieoceniony.
oprocentowanie wkładu
ogromny wkład do społeczeństwa
Rodzice powinni mieć jakiś wkład w to, co robią ich dzieci w szkole.
Każdy wkład na cele charytatywne pomoże tym, którze mają w życiu mniej szczęścia niż ty.
wnieść wkład, przyczynić się
unikalny wkład w coś

Poļu vārds "contribute"(wkład) notiek komplektos:

Market Leader p. 74-77
economic activity

8. wnieśćPoļu vārds "contribute"(wnieść) notiek komplektos:

Moja pierwsza lekcja

9. wpłacać


wpłacać pieniądze na konto

Poļu vārds "contribute"(wpłacać) notiek komplektos:

6. Company and community
wos polityka 2

10. popierać


Powinniśmy ich popierać.
popierać kogoś w czymś

11. przyczyniaćPoļu vārds "contribute"(przyczyniać) notiek komplektos:

Angielski SPR1

12. wnosić wkładPoļu vārds "contribute"(wnosić wkład) notiek komplektos:

The Swedes ditching desks to work from strangers' ...