vārdnīca angļu - poļu

English - język polski

expect poļu valodā:

1. oczekiwać oczekiwać


Czy możemy oczekiwać dalszego wsparcia dla tego programu
Nie możesz oczekiwać, że zawsze będę o wszystkim myśleć!
Joanna zamierza oczekiwać rozluźniona.
Będą czegoś oczekiwać.
Ponieważ nie możemy oczekiwać pomocy od innych, weźmy się do roboty.
Filozofia Hegla jest tak dziwaczna, że nie sposób byłoby oczekiwać, że ktokolwiek zdrowy na umyśle zechce ją przyjąć. A jednak tak się stało. Hegel wyłożył ją w sposób tak mętny, że ludzie doszukiwali się w niej głębi.

Poļu vārds "expect"(oczekiwać) notiek komplektos:

TOEFL - Reading Biological barriers
New Matura Success - Intermediate - 3 (Outside the...
Grupa czasowników, która nie ma formy continuous i...
New matura success Unit 3 Outside the law
Longman New Matura success Intermediate Students' ...

2. spodziewać się spodziewać sięPoļu vārds "expect"(spodziewać się) notiek komplektos:

How did it make you feel? PI1 1/2
Live Beat 4 - słówka z działu 6
Czasownik + bezokolicznik z to
kartkówka (rodzinka susan)
II kolumna str 33

3. oczekiwać spodziewać sięPoļu vārds "expect"(oczekiwać spodziewać się) notiek komplektos:

gender AI part 1
pewne słowka
fiszki z kiedyś

4. przewidywać


przewidujemy przewidywaliśmy będziemy przewidywać

Poļu vārds "expect"(przewidywać) notiek komplektos:

Advanced Expert CAE [unofficial]
polski - angielski
korepetycje ang

5. przypuszczaćPoļu vārds "expect"(przypuszczać) notiek komplektos:

Artykuł ISEL: Check-in
16 Mines - fires, explosions

6. oczekiwać naPoļu vārds "expect"(oczekiwać na) notiek komplektos:

good at, interested in, wait for
Słówka 01-05.08