vārdnīca angļu - poļu

English - język polski

law poļu valodā:

1. prawo prawo


Naruszył prawo.
Prawo mówi, że wszyscy ludzie są równouprawnieni.
W tym stanie ustawodawca anulował przestarzałe prawo.
Prawo zobowiązuje wszystkich obywateli do płacenia podatków.
Tylko członkowie klubu mają prawo korzystać z tego pokoju.
Nauczyliśmy się, że Newton odkrył powszechne prawo ciążenia.
Wysiedliśmy na przystanku autobusowym i poszliśmy w prawo.
prawo uprawnia go do
wciąć prawo we własne ręce
Czy istnieje chociaż prawo do utrzymania?
Trzeba być niezwykle uroczym, by mieć prawo do bycia głupim.
Prawo jazdy można otrzymać od 18. roku życia.
Prawo zabrania nieletnim palić.
Prawo zostało dane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa.
Rdzenni Amerykanie mają historycznie święte prawo do uznania, że traktowani byli przez państwo nieuczciwie.

Poļu vārds "law"(prawo) notiek komplektos:

Książka My very first Long ego book 📓
Prawo i Przestępczość - Law and Crime
lekcja 09- 10.01.2018 aplikacje, drzewo, kierunki
kartkówka "Zbrodnie i kary" (s. 95)
unit 3 school - słownictwo podstawowe

2. ustawa ustawa


Ta ustawa nie ma w tym przypadku zastosowania.
Ustawa w końcu przeszła.

Poļu vārds "law"(ustawa) notiek komplektos:

Prawo i Przestępczość - Law and Crime
Jarek's lesson 1 - uzupełnić
vocabulary unit 12

3. law law


It’s against the law.
American law is very strict.

Poļu vārds "law"(law) notiek komplektos:

Państwo i społeczeństwo (podstawa)
Sprawdzian - kultura