vārdnīca angļu - poļu

English - język polski

researcher poļu valodā:

1. badacz badacz


Nasz badacz natrafił na coś niepokojącego.
"badacz" obserwował działanie pewnych rzeczy, jeden z nich "eksplodował" i osmolił mu twarz

Poļu vārds "researcher"(badacz) notiek komplektos:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 950...
Wirtualna Polska - Wszystko co ważne - www.wp.pl
1. lekcja 1 colin 3next step
Praca: zawody - Work: jobs
40 słówek ze strony 106

2. naukowiec naukowiec


"naukowiec" w białym kitlu stoi na "scenie", tak by wszyscy go widzieli i robi "testy" różnych maszyn
Naukowiec próbował odkryć prawa natury.

Poļu vārds "researcher"(naukowiec) notiek komplektos:

Szkoła i Edukacja - School and Education
SpeakOUT Intermediate Unit 1
slownictwo 2.2.2
rodział 2 cz.2
dział 2 cz 2

3. pracownik naukowyPoļu vārds "researcher"(pracownik naukowy) notiek komplektos:

Nauka i technika cz.1
Nauka i technika
masz i się ucz
Nauka i technika

4. badaczkaPoļu vārds "researcher"(badaczka) notiek komplektos:

1. Autoprezentacja, nawiązywanie kontaktów. – B1
sprawdzian 2

5. naukowiec badacz6. badacz naukowiecPoļu vārds "researcher"(badacz naukowiec) notiek komplektos:

oxford excellence 12

7. badacz badaczkaPoļu vārds "researcher"(badacz badaczka) notiek komplektos:

unit 2 cześć 2