vārdnīca angļu - poļu

English - język polski

result poļu valodā:

1. rezultat rezultat


Przypisała ten rezultat swojej nieuwadze.
Jest to jak dotąd najlepszy rezultat.

Poļu vārds "result"(rezultat) notiek komplektos:

callan stage 7 lesson 76-79
krzysiek - family life
świat przyrody nowa era
Repetytorium str. 20-25
kocham angielski

2. wynik wynik


Czy jesteś zadowolony z wyniku twojego badania naukowego?
Nie było możliwe przewidzenie wyników wyborów
Niezależnie od wyniku referendum, będziemy kontynuować pracę na rzecz naszego kraju.
wynik wyborów
pozytywny wynik
Wynik meczu zależy od jego gry.
Wynik go zadowoli.
Przy aplikowaniu do amerykańskich uniwersytetów, wynik TOEFL jest tylko jednym z elementów.
Cokolwiek robisz, rób rozważnie i zważaj na wynik.
Wynik był poniżej naszych oczekiwań.
↳ Teraz przekonasz się, jaki będzie wynik.
Nie poznasz wyniku dopóki nie spróbujesz zrobić tego.
Niebieskie oczy są prawdopodobnie wynikiem jakiejś mutacji genetycznej.
wynik naszych badań jest zdumiewający!
wynik dowolnej transakcji (porozumienia)

Poļu vārds "result"(wynik) notiek komplektos:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 400...
Pozostałe słówka - Rozdział 2
Language review & skills round-up 5-6
B1 - Conspiracy Theories
sprawdzian z angielskiego 2

3. skutek


Jego uwagi odniosły skutek przeciwny.
Poważnie zachorował na skutek przepracowania i niedożywienia.

Poļu vārds "result"(skutek) notiek komplektos:

Just what I have needed!
Speak Out Unit 7 & 8
Z rozmówek pl-ang.
inglisz rodział 4
Dodatkowy Angielski

4. skutkować


Stres w pracy może skutkować bezsennością

Poļu vārds "result"(skutkować) notiek komplektos:

Mrożonki 2.18

5. wynikać


↳ Nasza duchowość musi wynikać z poczucia jedności.
1) W każdym razie powinno to jasno wynikać z dochodzenia. 2) Ponieważ mogą pojawić się proste odpowiedzi.

Poļu vārds "result"(wynikać) notiek komplektos:

Lekcja wygenerowana z obrazka
Kolokwium 2 unit 6 TE

6. wynik rezultatPoļu vārds "result"(wynik rezultat) notiek komplektos:

zesyt str 33-37

7. prowadzić do