vārdnīca angļu - poļu

English - język polski

salary poļu valodā:

1. pensja pensja


Osoba, która w końcu dostała pracę, była bardzo zadowolona. W końcu jej roczna pensja opiewa na 25 000 funtów.
Moja pensja wzrosła dwukrotnie.
poczatkowa pensja
Czy twoja miesięczna pensja pokrywa wszystkie twoje wydatki?
Jego pensja jest zbyt mała, by utrzymać rodzinę.
Oboje pracują, ale pensja męża jest niższa od pensji żony. Nic więc dziwnego, że ona ciosa mu kołki na głowie.
Jej pensja jest bardzo wysoka.
Twoja pensja będzie zależała od ilości wykonanej pracy.
Pensja zależy od pańskich wyników.

Poļu vārds "salary"(pensja) notiek komplektos:

Różne słówka angielskie cz. 2 (18.05)
An international project, Unit 1 part2
sql 4 - praca (warunki pracy i zatrudnienia)
ang słówka z pracy i rozmowy kwalifikacyjnej
Praca - Longman. rep. gimnazjalne.

2. wynagrodzenie wynagrodzenie


Prawnicy otrzymują dobre wynagrodzenie.
Twoje wynagrodzenie zostanie wypłacone na koniec miesiąca.
poszłam po moje "wynagrodzenie" za pracę, ale ponieważ firma była w kryzysie dano mi kosz dorodnych "selerów"
Chciałbym omówić moje miesięczne wynagrodzenie.
pracownicy ogłosili strajk aby podwyższyć wynagrodzenie
wynagrodzenie musi mieć formę wymiany pieniężnej

Poļu vārds "salary"(wynagrodzenie) notiek komplektos:

język angielski zawodowy kartkówka 2
In company- Case Study Incentives
15 najważniejszych słów biznesowych po angielsku
Angielski 8.3 International trade
angielski zawodowy 22.09

3. pensja miesięcznaPoļu vārds "salary"(pensja miesięczna) notiek komplektos:

oxford excellence for matura 5.3 i 5.4 praca słown...
praca, zawody, pieniądze, miejsca pracy
Fiszki po angielsku praca p.2
Oxford Excellence for matura exam unit 5 Praca
Wynagrodzenie U11 Repetytorium ósmoklasisty

4. wypłata


Jaka jest twoja wypłata? Czy twoja miesięczna pensja pokrywa wszystkie twoje wydatki? Nie stać mnie na nowy samochód, bo moje zarobki są za małe.
Jutro wypłata.

Poļu vārds "salary"(wypłata) notiek komplektos:

dziwne zawody, praca dzial 1
Przygotowania do matury 2
słówka związane z pracą
słówka na zawodowy
Sprawdzian 3 unit

5. stała pensjaPoļu vārds "salary"(stała pensja) notiek komplektos:

password reset b1+ unit 2 challenge
zawody, miejsca pracy, przymiotniki i zwroty zwiaz...
przymiotniki zwiazane z praca
Zawody, przymiotniki i zwroty związane z pracą, mi...
Unit 2 - Work and play

6. wypłata miesięcznaPoļu vārds "salary"(wypłata miesięczna) notiek komplektos:

PAY AND BENEFITS + Money the basics
teraz ang sklep jedzenie
zaliczenie sem 2
Angielski dodatkowy🏳️‍🌈
unit 4 cz. 1

7. zarobki


Moje zarobki są dość wysokie.
Znaczenie: 1. Kwota pieniędzy, którą ktoś otrzymuje za pracę; 2. Zyski spółki w danym okresie.Np.: "Średnie zarobki wykwalifikowanych pracowników rosną", "Nowa kampania marketingowa zwiększyła zyski firmy o 25%".

Poļu vārds "salary"(zarobki) notiek komplektos:

working life, useful phrases
vocabulary bank - work
Unit 4 cz. 2
vocabulary bank-work
work vocabulary

8. wyplataPoļu vārds "salary"(wyplata) notiek komplektos:

temat praca kartkowka
Angielski dodatkowy

9. wynagrodzenie miesięcznePoļu vārds "salary"(wynagrodzenie miesięczne) notiek komplektos:

Angielski Zawodowy (Ekonomista)
3 semestr angielskiego
Sprawdzian dział 1

10. płaca


płaca godzinowa
Jaka praca, taka płaca.

Poļu vārds "salary"(płaca) notiek komplektos:

:) killem with kidness

11. pensja wynagrodzeniePoļu vārds "salary"(pensja wynagrodzenie) notiek komplektos:

Moja pierwsza lekcja
Word bank - ESKK

12. wypłata co miesiąc13. pensja stalaPoļu vārds "salary"(pensja stala) notiek komplektos:

angielski praca 1
pay and benefits

14. stała pensja miesięcznaPoļu vārds "salary"(stała pensja miesięczna) notiek komplektos:

dział 2 częsć 1
ANGIELSKI słownictwo 1

15. stala pensja16. miesięczne wynagrodzenie17. gaża18. pensja roczna19. uposażenie20. pensja stałaPoļu vārds "salary"(pensja stała) notiek komplektos:

na wyższą ocenę 3
na kartkówkę 3

21. pensja wypłacana co miesiącPoļu vārds "salary"(pensja wypłacana co miesiąc) notiek komplektos:

Kolokwium z angielskiego (5-6)
dział 11 praca

22. pensja początkowaPoļu vārds "salary"(pensja początkowa) notiek komplektos:

praca longman matura rozszerzona