vārdnīca angļu - turku

English - Türkçe

exchange Turku:

1. değişim değişim


Peter kendisindeki değişimi fark etmeye başladı.
Ömer, değişim programından şimdilik memnun.

Turku vārds "exchange"(değişim) notiek komplektos:

İngilizce Kelimeler: En Önemli 1000 İsim 601 - 625

2. değiştirmek değiştirmek


Herkesin, fikir, vicdan ve din hürriyeti hakkı vardır; bu hak, din veya kanaat değiştirmek hürriyeti, dinini veya kanaatini tek başına veya topluca, açık olarak veya özel surette, öğretim, tatbikat, ibadet ve ayinlerle izhar etmek hürriyetini içerir.