Biznes ang

 0    58 speciālā zīme    claudiawarner
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
fixed assets
sākt mācīties
aktywa trwałe
intangible fixed assets
sākt mācīties
wartości niematerialne i prawne
development costs
sākt mācīties
koszty zakończonych prac rozwojowych
goodwill
sākt mācīties
wartość firmy
other intangibles
sākt mācīties
inne wartości niematerialne i prawne
payments on accounts
sākt mācīties
zaliczki na wartości niematerialne i prawne
tangible fixed assets
sākt mācīties
rzeczowe aktywa trwałe
land (including the right of hereditary tenure)
sākt mācīties
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)
buildings, premises and structures of land and water engineering
sākt mācīties
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej
fixed assets under construction
sākt mācīties
środki trwałe w budowie
payments on account of fixed assets under construction
sākt mācīties
zaliczki na środki trwałe w budowie
long-term receivables
sākt mācīties
należności długoterminowe
from related parties
sākt mācīties
od jednostek powiązanych
from other entities
sākt mācīties
od pozostałych jednostek
equity capital
sākt mācīties
kapitał własny
share capital
sākt mācīties
kapitał podstawowy
subscribe but unpaid capital(negative amount)
sākt mācīties
należne wpłaty na kapitał podstawowy
own shares and stock
sākt mācīties
udziały własne
supplementary capital
sākt mācīties
kapitał zapasowy
revalution capital
sākt mācīties
kapitał z aktualizacji wyceny
other reserve capital
sākt mācīties
pozostały kapitał rezerwowy
retained profit
sākt mācīties
zysk z lat ubiegłych
net profit
sākt mācīties
zysk netto
appropriations from the profit during the financial year
sākt mācīties
odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego
liabilities and provisions for liabilities
sākt mācīties
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
provisions for liabilities
sākt mācīties
rezerwy na zobowiązania
deferred tax liabilities
sākt mācīties
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego
provision for pensions and similar obligations
sākt mācīties
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
other provisions
sākt mācīties
inne rezerwy
amounts owned to related parties
sākt mācīties
wobec jednostek powiązanych
amounts owned to other entities
sākt mācīties
wobec pozostałych jednostek
credits and loans
sākt mācīties
kredyty i pożyczki
shares and stocks
sākt mācīties
udziały lub akcje
other securities
sākt mācīties
inne papiery wartościowe
loans receivable
sākt mācīties
udzielone pożyczki
long-term prepayments
sākt mācīties
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe
other prepaid items
sākt mācīties
inne rozliczenia międzyokresowe
current assets
sākt mācīties
aktywa bieżące/obrotowe
inventories
sākt mācīties
Zapasy
semi-finished products and work in progress
sākt mācīties
półprodukty i produkty w toku
finished products
sākt mācīties
produkty gotowe
trade goods
sākt mācīties
towary
trade receivables, falling due
sākt mācīties
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty
dent securities
sākt mācīties
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
taxes, customs, social security liabilities
sākt mācīties
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
salary payables
sākt mācīties
z tytułu wynagrodzeń
accurals and deferred income
sākt mācīties
rozliczenia międzyokresowe
receivables from the State budget
sākt mācīties
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń
receivables in litigation
sākt mācīties
należności na drodze sądowej
short-term investment assets
sākt mācīties
inwestycje krótkoterminowe
cash and other monetary assets
sākt mācīties
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne
cash in hand and at bank
sākt mācīties
środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych
other cash assets
sākt mācīties
inne środki pieniężne
other monetary assets
sākt mācīties
inne środki pieniężne
total assets
sākt mācīties
aktywa razem
total equity and liabilities
sākt mācīties
pasywa razem
negative goodwill
sākt mācīties
ujemna wartość firmy
other accurals and deferrals
sākt mācīties
inne rozliczenia międzyokresowe

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.