NOTEIKUMI


Runājot cilvēcīgi:

Mēs cenšamies būt pēc iespējas taisnīgāki. Mums rūp jūsu apmierinātība un vienmēr visu risinām, lai mūsu lietotāji būtu apmierināti. Noteikumiem, tāpat kā šiem noteikumiem, ir jābūt uz pviņš ir jāraksta juridiskā valodā.

§1 DEFINĪCIJAS

 1. Service - publicēts šādās jomās interneta pakalpojumu: https://lv.vocapp.com/ Pakalpojums ir pieejams caur internetu.
 2. Pakalpojums - pakalpojums, ko elektroniski nodrošina ar interneta starpniecību un kas sastāv no Vietnes nodrošināšanas ar leksikas kursu un efektīviem rīkiematmiņas karte.
 3. Saturs - teksta materiāli, programmatūra, skripti, grafika, fotoattēli, skaņa, mūzika, videoieraksti, audiovizuālie materiāli, interaktīvie elementi un citi materiālikuru lietotājs var pārlūkot, kuram viņš var piekļūt vai kuru viņš var izlikt, izmantojot pakalpojumus
 4. Administrators - VocApp Sp. z oo, ar juridisko adresi Varšavā, 02-798, ul. Mielczarskiego 8/58, NIP: 951 245 79 19; REGON: 369727696, e-pasta adrese: vocapp@vocapp.com
 5. Konts - pieejams noteiktam Lietotājam pēc Vietnes Login un Parole ievadīšanas, kurā Lietotājs var veikt darbības, kas saistītas ar Vietnes izmantošanu.
 6. Lietotājs - ir jebkura persona, kas reģistrējusies Vietnē un kuras individuālo pieteikumvārdu aizsargā ar paroli.
 7. Pieteikšanās - individuāls un unikāls lietotājvārds, kas iegūts saistībā ar konta izveidi (reģistrāciju) Vietnē.
 8. Privātuma politika - noteikumu daļa, kas nosaka administratora noteikumus lietotāju personas datu apstrādei un aizsardzībai.
 9. Nolikums - šis dokuments.
 10. Maksājumu operators - uzņēmums PayU SA, kura juridiskā adrese ir Poznaņa Marcelińska ielā 90 un kurš ir ierakstīts Valsts tiesas reģistra uzņēmēju reģistrā ar numuru KRS 0000274399.

§2 100% ATGRIEZTIES GARANTIJA

 1. Visam vietnē ievietotajam piedāvājumam tiek pilnībā atlīdzināta 100% (turpmāk tekstā - garantija). Tas nozīmē, ka ikviens pircējs jebkura iemesla dēļ var atkāpties no līguma un to labotsolīt par visu naudu, kas samaksāta par atpakaļ nodoto preci.
 2. Garantija attiecas uz visiem izstrādājumiem, un tā ir derīga 30 dienas pēc iegādes.
 3. Garantija var būt spēkā ilgāk, ja tā izriet no attiecīgā produkta piedāvājuma.
 4. Neviens šo noteikumu punkts nevar izslēgt vai vājināt garantijas derīgumu maksas satura vai pakalpojumu pircējiem.
 5. Informācija par vēlmi izmantot garantiju ir jāpaziņo administratoram pa pastu vai e-pastu, un tajā jāietver vismaz:
  • Lietotāja dati, kas ļauj sazināties ar viņu un identificēt viņu,
  • piedāvājuma elements, uz kuru attiecas garantija,
  • maksājuma datums,
  • bankas konta numurs, uz kuru tiks veikta atmaksa.
 6. Atmaksu veiks Maksājumu operators vai ar pārskaitījumu uz Lietotāja norādīto kontu, ne vēlāk kā 7 dienu laikā pēc informācijas saņemšanas no Administratora.torr.
 7. Pēc faktiskas līguma laušanas un atlīdzināšanas administrators var izdzēst lietotāja kontu vai bloķēt iespēju izmantot apmaksātu saturu vai pakalpojumus.

§3 PAMATINFORMĀCIJA

 1. Šajos noteikumos ir definēti Vietnes lietošanas un darbības noteikumi.
 2. Pirms vietnes izmantošanas izlasiet šo noteikumu saturu. Reģistrējoties Vietnē, Lietotājs piekrīt visiem šo noteikumu noteikumiem un apņemase ievērot tos.
 3. Vietne tiek izmantota efektīvai vārdu krājuma apguvei.
 4. Lietotājam ir pienākums ievērot piemērojamos likumu un šo noteikumu noteikumus, kurus viņš pieņēma reģistrācijas procedūras laikā.
 5. Lietotājs bez jebkādiem ierobežojumiem var jebkurā laikā pārtraukt Vietnes lietošanu.
 6. Lietotāja reģistrācija Vietnē tiek veikta, veicot noteiktas darbības saskaņā ar reģistrācijas kārtību.
 7. Lai pareizi izmantotu Pakalpojumu, jums ir nepieciešams interneta savienojums un tīmekļa pārlūka lietošana ar sīkdatnēm.
 8. Vietnes lietošanas tehniskie noteikumi ir svarīgi, lai vietne darbotos pareizi, tās pareiza parādīšanās Lietotāja izmantotajā interneta pārlūkā unLietotāju datu drošība, kas saglabāta Kontā vietnē.
 9. Lietotājam jāievēro administratora norādītie nosacījumi un vadlīnijas.
 10. Administrators patur tiesības izdzēst vai bloķēt Lietotāja kontu, kura darbības tiks uzskatītas par nesaderīgām ar šiem noteikumiem un kaitīgām.
 11. Daļa no Vietnes piedāvātā satura un pakalpojumiem ir jāmaksā. Maksājumus var veikt tieši uz administratora bankas kontu vai caur Maksājumu operatoru. Piekļuve dažiem pakalpojumiemVietne ir bezmaksas, jo īpaši reģistrācijas process un piekļuve demonstrācijas versijai.
 12. Piekļuve vienā kontā ir paredzēta tikai vienai personai. Lietotājs iegādāto piekļuvi var izmantot vairākos datoros (vai citās ierīcēstie, kas atrodas pārlūkprogrammā), nosacījums ir to savienojums ar internetu.

§4 TIESĪBAS, PIENĀKUMI UN ADMINISTRATORA ATBILDĪBAS JOMA

 1. Administrators ir atbildīgs pret Lietotāju (Patērētāju) par Līguma neizpildi vai nepienācīgu izpildi, sniedzot pakalpojumus, kas neatbilst šiem noteikumiem vai piedāvājumam, ievērojot šādus noteikumus.
 2. Administrators nav atbildīgs par:
  • ievietojis satura lietotājs un šī satura patiesums, ieskaitot komentāru, viedokļu un pārskatu saturu vai citu līdzīgu saturu, ko iesūtījuši lietotāji,
  • lietotāju kontu raksturojošo aprakstu un datu saturs,
  • tehniskas problēmas vai tehniski ierobežojumi attiecībā uz Lietotāja izmantoto datoru aprīkojumu, kas neļauj Lietotājam izmantot Ukalps,
  • Pakalpojuma izmantošana lietotājiem, pārkāpjot šo noteikumu noteikumus un šajos noteikumos noteiktās aparatūras prasības,
  • sekas, kas rodas, reģistrētā lietotāja paroles iegūstot trešajām personām,
  • tīmekļa vietnē ievietota un administratora izdzēsta lietotāja satura zaudēšana, pamatojoties uz šo noteikumu noteikumiem vai ko parasti piemērolikumu.
 3. Administratoram ir tiesības:
  • jebkura reģistrēta lietotāja izlikta satura tūlītēja dzēšana bez iepriekšēja paziņojuma, ja lietotājs pārkāpj postanono šiem noteikumiem vai tiesību normām,
  • jebkāda satura, kas tiek turēts aizdomās par likuma, labas manieres, jūtu, ieskaitot reliģiskas jūtas, un trešo personu tiesību tūlītēju dzēšanu,
  • tūlītēja Lietotāja konta un visa viņa izliktā satura bloķēšana, ja tiek pārkāpti šie Vietnes noteikumi vai likumu noteikumiun,

§5 PAKALPOJUMA LIETOTĀJA SAISTĪBAS

 1. Lietotājs apņemas izmantot vietni saskaņā ar šo noteikumu noteikumiem, piemērojamiem likumu noteikumiem un sociālās līdzāspastāvēšanas noteikumiem, jo īpaši:
  • nesūtiet nelegālu saturu, nekādā veidā pārkāpjot likumus, kas ir pretrunā labiem tikumiem, un jo īpaši satur pornogrāfisku saturukultūras, aizskarošas reliģiskas jūtas, aicinājums uz rasu, etnisku un reliģisku naidu, fonogrāfiskā un datorpirātisma izplatīšana,datu nolaušanas tehnikas, vīrusi un citi līdzīgi
  • rīkoties tā, lai nepārkāptu citu tiesības, jo īpaši īpašuma tiesības un personiskās autortiesības,
  • nesūtīt reklāmas ziņojumus (izņemot forumus, kas atzīmēti kā redakcionāli un sponsorēti forumos),
  • nesūtiet nevienu ar autortiesībām aizsargātu materiālu, kuru Lietotājs nav tiesīgs izplatīt,
  • neizmantojiet vārdus, nosaukumus, aprakstus, saturu utt., kas ir vārdi, kurus parasti uzskata par aizskarošiem un pret labu praksi vērstiem vai atsaucoties uz šādiem vārdiem,
  • neizplatīt nevienu Vietnes daļu, ieskaitot, bet ne tikai, jebkādu Saturs jebkuros plašsaziņas līdzekļos bez iepriekšējas administratora rakstiskas piekrišanas,ka administrators piešķirs līdzekļus šādai izplatīšanai, izmantojot funkcijas, kas tiek piedāvātas kā daļa no pakalpojumiem (piemēram, logi mācībām),
  • nemainiet nevienu vietnes vai pakalpojumu daļu (ieskaitot, bet ne tikai, mācību logus un saistītās tehnoloģijas),
  • neapiet, bloķēt un citādi netraucēt (un neapņemt) mēģinājumus nodrošināt Pakalpojumus vai komponentus, kas (i) novērš vai ierobežoizmantojot Saturu, kopējot to vai (ii) ieviešot ierobežojumus Pakalpojumu vai Satura lietošanai, kas pieejami Tīmekļa vietnē,
  • neizmantojiet un neieviesiet nevienu automatizētu sistēmu (ieskaitot, bet ne tikai, robotus, tirdzniecības automātus grafisko failu (zirnekļa) lejupielādei vai rīkus, kurus izmantosatura skatīšana bezsaistes piekļuves laikā, kas piekļūst Pakalpojumiem tādā veidā, ka viņi nosūta vairāk vaicājumu uz VocApp serveriemnoteiktā laika posmā nekā tajā pašā laikā viņš varēja nosūtīt vīrieti, izmantojot publiski pieejamu standarta (ti, nemodificētu) pārlūku.
 2. Ja Lietotājs atsakās noņemt 1. Punktā minēto saturu 1, vietnes administratoram ir tiesības pats tos izdzēst vai bloķēt vai izdzēst lietotāja kontu.
 3. Lietotājs apņemas, ka trešo personu gadījumā ar jebkādām pretenzijām pret Vietnes administratoru par viņu tiesību aizskārumu, izmantojot publikācijusaturu vietnē, ko izveidojis Lietotājs, pilnībā pārņems iespējamās tiesas procedūras izmaksas, juridiskās pārstāvības izmaksas un spriedumus, kas pieņemti vai reģistrēti drodze zaudējumu atlīdzināšana. Vietnes administrators nekavējoties paziņos Lietotājam par šo faktu.
 4. Lietotājs piešķir tiesības viņam parādīt sludinājumus, kā arī sūtīt sludinājumus uz reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi.
 5. Vietnes saturu ir aizliegts kopēt, draudot kriminālatbildībai un civiltiesiskai atbildībai. Par noziegumu var uzskatīt arī darbības, kas saistītas ar vietnes satura kopēšanukrimināltiesību izpratnē.

§6 MAKSĀT Piekļuvi

 1. Lietotājs var iegādāties piekļuvi izvēlētajam saturam un pakalpojumiem, kas ir iekļauti pakalpojumu piedāvājumā.
 2. Piedāvājums par piekļuvi saturam un pakalpojumiem un maksas summa (turpmāk tekstā - Maksa), kuru Lietotājs ir iemaksājis administratora uzņēmumā saistībā ar piekļuves iegādi, tiek publicētserwisie.
 3. Lietotājam ir tiesības atkāpties no līguma, ievērojot šī līguma nosacījumus. 4 (100% ATGRIEZTIES GARANTIJA).
 4. Visas cenas, kas iekļautas piedāvājumā, ietver PVN.
 5. Piekļuvi atlasītajam atlasītajam saturam un pakalpojumiem var iegādāties jebkurš reģistrēts vietnes lietotājs ar pilnu tiesībspēju.
 6. Piekļuve saturam un pakalpojumiem tiek piešķirta pēc tam, kad Lietotājs ir veicis Maksājumu Administratoram, izpildot saistības, kas izveidotas starp Lietotāju un Administratoru.
 7. Piekļuve saturam un pakalpojumiem ilgst noteiktu vai nenoteiktu laiku atkarībā no Lietotāja samaksātās maksas apjoma un Vietnē publicētā piedāvājuma.
 8. Maksājums ir iespējams, izmantojot Maksājumu operatora nodrošināto elektroniskās bankas sistēmu, veicot pārskaitījumu uz administratora kontu: 79 2490 0005 00004500 6415 5338, uzturēts AliorBank vai citā veidā, kas iekļauts piedāvājumā vai saskaņots ar administratoru.
 9. Ja maksājums tiek veikts administratora kontā, pārskaitījuma nosaukumā Lietotājam jāievieto informācija, kas ļauj noteikt Lietotāju un iegādāties pakalpojumu.
 10. Maksājumu operatora maksājuma gadījumā lietotājs pēc pieteikšanās un maksājuma veida izvēles tiek automātiski novirzīts tālāk:
  • maksājumiem, kas veikti, izmantojot maksājumu karti - uz vietnes, kas sadarbojas ar maksājumu operatoru, kas ir norēķinu centrs, vietni (šī metodeir pieejama lietotājiem, kuriem ir atbilstošas norēķinu kartes, kas ļauj veikt maksājumus caur Maksājumu operatoru),
  • maksājuma gadījumā ar interneta pārskaitījumu - uz vietnes, kas sadarbojas ar maksājumu operatoru, vietni, kas ir banka (šī metode ir pieejamaLietotāji ar atbilstošiem internetbankas kontiem).
 11. Pēc veiktās maksas pārbaudes lietotājs ar e-pasta starpniecību tiks informēts par piekļuves aktivizēšanu saturam un pakalpojumiem, norādot piekļuves perioda beigu datumus. Gada periodsPieejamība izvēlētajam saturam un pakalpojumiem tiek skaitīta no dienas, kad Lietotājs saņem datus, kas nepieciešami pakalpojuma izmantošanai. Termiņu piekļuves iegūšanas gadījumādarbības periods piekļuvei atlasītajam saturam un pakalpojumiem beidzas piedāvājumā iekļautā izvēlētā laika perioda beigās.
 12. Ja maksājums tiek veikts mazākā apjomā, nekā norādīts Vietnē, Lietotājs tiks informēts pa e-pastu. Šajā gadījumā tas ir iespējamst trūkstošās summas papildu samaksa vai samaksātās summas atmaksa. Atgriešanās notiks ar nosacījumiem, kas izklāstīti 3. punktā. 4 (100% ATGRIEZTIES GARANTIJA).
 13. Pēc maksas iekasēšanas par piekļuvi izvēlētajai Testa pakotnei, Lietotājs saņem individuālu tiešsaistes piekļuvi, izmantojot savu pieteikuminformāciju iegādātajam saturam un pakalpojumiem.
 14. Pirms tā laikposma beigām, par kuru ir iegādāta pieeja atlasītajam saturam vai pakalpojumiem (ja piekļuvei ir noteikts laiks), Lietotājs var saņemt e-pastu, informācijupar gaidāmo piekļuves termiņa beigām. Ja administrators nesaņem pirms perioda pēdējās dienas, nākamā maksājuma apstiprinājumu, piekļuvi saturam un pakalpojumiemnodziest.
 15. Lietotāja sūdzība par vietnes nepareizu darbību - saturs vai pakalpojumi jānosūta administratoram ar parasto pastu vai elektronisko pastu un jānorāda:
  • Lietotāja dati tādā veidā, kas ļauj sazināties ar viņu un identificēt viņu,
  • apgalvojumi par vietnes darbību,
  • ja nepieciešams, Lietotāja norādītā pārkāpuma novēršanas metode.
 16. Lietotāja iesniegtā sūdzība tiks izskatīta 7 dienu laikā pēc tās saņemšanas.
 17. Lietotāju sūdzības par maksājuma veidu, izmantojot PayU SA maksājumu operatoru, jāziņo rakstiski, nosūtot pa faksu uz šādu numuru: (61) 630-61-05 ul. Marcelińska 90, 60-384 Poznań, norādot: sūdzības iemeslu, darījumā iesaistīto personu identifikāciju, datumu un sīku sūdzības notikuma aprakstu. paziņotsSūdzību izskata PayU SA

§7 POLITIKA AUTORTIESĪBU JOMĀ

 1. Administrators uztur pārredzamu autortiesību politiku saturam, par kuru tiek apgalvots, ka tas pārkāpj trešās puses autortiesības.
 2. Administrators liedz Lietotājam piekļūt Vietnei, ja tiek atklāts, ka Lietotājs ir izdarījis vairākus pārkāpumus. Tiek uzskatīts, ka lietotājs apņēmāsatkārtoti pārkāpumi, ja par pārkāpumiem ir paziņots vairāk nekā divas reizes.
 3. Materiālus, kas atrodas apmaksātā saturā un kas ir pieejami kā daļa no maksas pakalpojumiem (teksti, attēli, fotoattēli, runas noraksti, skolotāju ieraksti utt.) Var izmantot tikai personamaksas pakalpojuma abonēšana. Materiālus PDF formātā un vārdu sarakstus var izdrukāt un kopēt pašu vajadzībām, bez tiesībām tos tālāk izplatītviņas.
 4. Ja vēlaties izmantot mūsu materiālus drukātajās publikācijās, vietnēs vai caur izglītības iestādēm, lūdzu, sazinieties ar mums.
 5. Lietotājs pieejamo funkciju ietvaros var ievietot savu saturu. Tāpēc:
  • Lietotājs atzīst un atzīst, ka viņš ir pilnībā atbildīgs par savu saturu un publicēšanas vai publicēšanas sekām. Administrators nav eglesviņam nav satura vai izteiktu viedokļu, ieteikumu vai padomu, kā arī viņš skaidri atsakās uzņemties jebkādu atbildībusaistīti ar lietotāju iesūtīto saturu.
  • Lietotājs paziņo un nodrošina, ka viņam / viņai ir (un, izmantojot Vietni, viņam joprojām piederēs) visas nepieciešamās licences, tiesības, piekrišanas un atļaujassaturs, kas nepieciešams, lai administrators varētu sniegt pakalpojumus, kas saistīti ar šādu saturu, kā arī tas, ka lietotāja satura publicēšana ir likumīga unnepārkāpj trešo personu īpašuma tiesības.
  • Lietotājs patur visas īpašumtiesības uz savu saturu, bet piešķir administratoram un lietotājiem ierobežotas tiesības, t.i., piešķir šādas vidusskolasncji:
   • neierobežota teritoriāla, neekskluzīva, bezmaksas, nododama licence (ar tiesībām uz apakšlicencēšanu) Satura lietošanai, šāda satura reproducēšanai unh izplatīšana, uz to balstītu atkarīgu darbu izstrāde, to demonstrēšana vai izpilde saistībā ar pakalpojumu sniegšanu, ieskaitotreklamēt un izplatīt pakalpojumus daļēji vai pilnībā (ieskaitot atkarīgos darbus) neatkarīgi no plašsaziņas līdzekļu formāta un materiāla pārsūtīšanas veida.
   • katram Pakalpojumu lietotājam - neierobežota teritoriāla, neizslēdzama, bezmaksas licence piekļūt savam saturam, izmantojot Pakalpojumus un izmantojot kšāda satura izmantošanu, reproducēšanu un izplatīšanu, no tiem atkarīgu darbu sastādīšanu un demonstrēšanu vai izpildīšanukā daļu no pakalpojumu piedāvātā pakalpojumu kopuma un šajos noteikumos atļautajās robežās.
  • Iepriekš minētās lietotāja piešķirtās licences attiecībā uz lietotāja izveidoto saturu zaudē spēku, tiklīdz lietotājs tās izdzēš vai izdzēš no vietnes.

§8 PRIVĀTUMA POLITIKA

 1. Reģistrācijas veidlapā ietverto Lietotāja personas datu apstrāde notiek ar viņa piekrišanu, kas izteikta reģistrācijas laikā Vietnē. Vietne apstrādā Lietotāja datus saskaņā arprivātuma politiku un saskaņā ar 1997. gada 29. augusta likumu par personas datu aizsardzību un likumu par elektronisko pakalpojumu sniegšanu.
 2. Administrators apstrādā personas datus atbilstoši piemērojamajiem likumiem, jo īpaši attiecībā uz datu bāzes drošību.
 3. Sīkāka informācija par privātuma politiku atrodama šeit: konfidencialitātes politika

§9 NOBEIGUMA NOTEIKUMI

 1. Administrators patur tiesības mainīt noteikumus svarīgu iemeslu dēļ (tai skaitā: pielāgošana piemērojamajiem likumiem, kontaktinformācijas atjaunināšana, juridiskā forma utt.)administrators, mainot vietnes darbību).
 2. Par jebkurām izmaiņām noteikumos Lietotājs tiks informēts 21 dienu iepriekš. Šo periodu var saīsināt, ja izmaiņas ir acīmredzami labvēlīgas (vai kas)mazāk (vienaldzīgi) katram Lietotājam.
 3. Ja nav pieņemti grozītie noteikumi, lietotājs kontu var izdzēst.
 4. Noteikumu izmaiņu vai grozījumu rezultātā lietotājs, kurš ir patērētājs, nonāk sliktākā situācijā nekā pirms izmaiņām, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību vai atkāpties no līguma, pamatojoties uzpagastā Šo noteikumu 6. punktu (PIEEJIET PIEEJAM).
 5. Šie noteikumi pašreizējā redakcijā ir pieejami tīmekļa vietnē: https://lv.vocapp.com/site/terms.
 6. Šie noteikumi stājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.


Saskaņā ar mākslu. 14 par. 1. un 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulā (ES) 2016/679 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādipar šādu datu brīvu apriti un Direktīvas 95/46 / EK (Vispārīga regula par datu aizsardzību - GDPR) atcelšanu, es informēju, ka:

 1. Lietotāju datu jomā, kurš pēc sadarbības pabeigšanas ar skolu - datu administrators ir VocApp Sp. z oo, ar juridisko adresi Varšavā, adrese: Mielczarski 8/58, 02-798 Varšava, REGON: 369727696.
 2. Dati tiek vākti līguma izpildes un pakalpojumu sniegšanas nolūkā (GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts).
 3. Personas dati būs pieejami organizācijām, kas sadarbojas, saglabājot programmatūru.
 4. Apstrādāto datu kategorijas: vārds, uzvārds, e-pasta adrese, darba vieta.
 5. Jums ir šādas tiesības:
  1. tiesības piekļūt datiem (saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15. pantu);
  2. tiesības labot datus (saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 16. pantu);
  3. tiesības dzēst datus (saskaņā ar Vispārējās datu aizsardzības regulas 17. pantu);
  4. tiesības ierobežot datu apstrādi (saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18. pantu);
  5. tiesības uz datu pārsūtīšanu (saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 20. pantu);
  6. tiesības celt iebildumus (saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 21. pantu);
  7. tiesības jebkurā laikā atsaukt piekrišanu, neietekmējot apstrādes, kas tika veikta, pamatojoties uz piekrišanu, likumību pirms tās atsaukšanas;
  8. tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības institūcijai (Personas datu aizsardzības biroja priekšsēdētājam), ja uzskatāt, ka personas datu apstrāde par jums pārkāpj Vispārīgos noteikumusDatu aizsardzības noteikumi.
 6. Dati nāk no skolas, kurā bijāt sākotnējais lietotājs vocapp.com.
 7. Jūsu sniegtā informācija netiek pakļauta automatizētai lēmumu pieņemšanai, ieskaitot profilēšanu.
 8. Dati netiks pārsūtīti uz trešo valsti.
 9. Dati tiks glabāti līdz līguma / pasūtījuma pabeigšanai un pēc līguma / pasūtījuma pabeigšanas uz laiku, kas noteikts nodokļu likuma un Grāmatvedības likuma noteikumos.
 10. Jautājumos, kas saistīti ar personas datu aizsardzību, lūdzu, sazinieties ar mums, nosūtot e-pastu: gdpr@vocapp.com