Brzuch 2020

 0    136 speciālā zīme    FiszerMD
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
Zawsze zaotrzewnowe
sākt mācīties
Kidney, suprarenal gland, urinary bladder, rectum
Było za jest wewnątrzotrzewnowe
sākt mācīties
testis, ovary
Było i jest wewnątrzotrzewnowe
sākt mācīties
superior part of duodenum, stomach, jejunum, ileum, transverse i sigmoid colon, liver, spleen, uterus, tail of pancreas
Inguinal canal superior wall
sākt mācīties
transverse abdominis, external obluique (muscular)
Inguinal canal inferior wall
sākt mācīties
lacunar ligament (ligamentous)
Inguinal canal anterior wall
sākt mācīties
external oblque aponeurosis (aponeurotic)
Inguinal canal posterior wall
sākt mācīties
transverse fascia + lig (fascial)
W odniesieniu do inguinal canal przez superficial inguinal ring przechodzi zarówno
sākt mācīties
ilioinguinal nerve, jak i medial inguinal hernias
superficial inguinal ring jest w ciągłości
sākt mācīties
z cremasteric fascia, ani z external spermatic fascia
W odniesieniu do inguinal canal przechodzą przez niego dwa somatic nerves i dwa autonomic plexuses u kogo
sākt mācīties
tylko u meżczyzn
W odniesieniu do inguinal canal superficial inguinal annulus eży w obrębie
sākt mācīties
Hasselbachs triangle i NIE jest w ciągłości z internal spermatic fascia
hepatogastric and hepatoduodenal ligaments zaczynają się odpowiednio od
sākt mācīties
fissure for ligamentum venosum and porta hepatis
umbilical vein kiedyś przebiegała między liver segments
sākt mācīties
oddziela 4. segment od 2 i 3
caudate lobe of liver (segment 1) jest zaopatrywany prze ... o moze być drenowany przez ... pdoczas gdy quadrate lobe (s 4)
sākt mācīties
jest zaopatrywany przez right and left branches of portal vein oraz może być drenowany przez right and left hepatic ducts, podczas gdy quadrate lobe (segment 4) – tylko przez struktury lewostronne
triangular ligaments of liver, hepatoesophageal ligament and gastrocolic ligament są wszystkie pochodnymi
sākt mācīties
ventral mesentery,
supraduodenal recess znajduje się między
sākt mācīties
duodenojejunal flexure and root of transverse mesocolon
nterfoveolar ligament znajduje się
sākt mācīties
bezpośrednio ku przodowi od inferior epigastric vessels
Camper’s fascia tworzy
sākt mācīties
fundiform ligament of clitoris
Scarpas fascia tworzy
sākt mācīties
suspensory ligament of clitoris
w przeciwieństwie do superior mesenteric vessels, inferior mesenteric artery jest
sākt mācīties
krótsza niż inferior mesenteric vein
right and left colic veins zespalają się z ... tworząc...
sākt mācīties
lumbar veins tworząc retroperitoneal porto-caval anastomosis of Retzius
fundus, body and neck of gallbladder odpowiednio stykają się z:
sākt mācīties
anterior parietal peritoneum, transverse colon and superior part of duodenum
umbilicus zazwyczaj leży na poziomie intervertebral disc między ... a unewriony jest
sākt mācīties
L3 and L4 vertebrae, a unerwiony jest przez intercostal nerve X
pomiędzy tunica albuginea of penis and deep fascia of penis przechodzi:
sākt mācīties
1 dorsal vein of penis 2 dorsal arteries of penis, and 2 dorsal nerves of penis
right umbilical and paraumbilical veins zazwyczaj
sākt mācīties
zanikają
W okresie postnatalnym vitellinointestinal duct łączy się z
sākt mācīties
mesoenteron
W okresie prenatalnym zarówno foregut, jak i midgut są unerwione przez
sākt mācīties
vagus nerve
W okresie prenatalnym w przeciwieństwie do median and medial umbilical folds, nie istnieją jeszcze
sākt mācīties
median and medial umbilical ligaments
punkt Lanza znajduje się
sākt mācīties
na linii łączącej dwa anterior superior iliac spines, w 1/3 odległości od right spine
punkt McBurney’a znajduje się w
sākt mācīties
1/3 odległości od right anterior superior iliac spine and umbilicus
Calot’s triangle ograniczony jest przez
sākt mācīties
common hepatic duct, cystic duct and cystic artery
Cantlie line dzieli liver na
sākt mācīties
dwa funkcjonalne płaty: lewy (segments 1–4) i prawy (segments 5–8)
triangle of Hasselbach znajduje się w obrębie
sākt mācīties
musculopectineal hiatus
Colles fascia jest ciągła z
sākt mācīties
Scarpa's fascia
inguinal nodes filtrują chłonkę z
sākt mācīties
scrotum perineum buttock abdominal wall below the level of the umbilicus back below the level of the iliac crest vulva anus (below the pectinate line) the thigh and the medial side of the leg
middle rectal and internal pudendal arteries przyczyniają się do powstania
sākt mācīties
azygos vaginal artery na posterior wall of vagina
w nerce, sąsiednie interlobar arteries połączone są przez
sākt mācīties
W ogóle sie nie zespalają
sąsiednie arcuate veins są połączone przez
sākt mācīties
arcuate arteries?
słabe unaczynienie large intestine znajduje się w
sākt mācīties
Sudeck point of rectosigmoid junction oraz w Griffith point of left colic flexure
. left gonadal and suprarenal veins są pochodnymi
sākt mācīties
left postcardinal vein (left inferior vena cava)
zarówno Isaac-Ludwig arterioles, jak i veracious vasa recta omijają
sākt mācīties
enal glomeruli, i zazwyczaj są pochodnymi afferent glomerular arterioles
superior part of duodenum zazwyczaj nie posiada ... podczas gdy duodenal (Brunner) glands kończą się na poziomie
sākt mācīties
nie posiada circular folds, podczas gdy duodenal (Brunner) glands kończą się na poziomie major duodenal papilla
w urinary bladder, mucous glands odnoszą się do
sākt mācīties
vesical trigone
granica między embryological foregut and midgut znajduje się
sākt mācīties
tuż poniżej major duodenal papilla
superficial fascia of penis jest ciągła z
sākt mācīties
subcutaneous fascia i odpowiada external spermatic fascia
gdy deep fascia of penis (Buck’s fascia) jest ciągła z
sākt mācīties
superficial perineal fascia (Colles fascia) i kończy się u podstawy glans penis
visceral sensory fibers z pancreas biegną wraz z
sākt mācīties
greater splanchnic nerve
podczas gdy visceral sensory fibers z uterine cervix biegna wraz z
sākt mācīties
pelvic splanchnic nerves
. transpyloric (przechodzi przez końce 9th costal cartilages), subcostal (przechodzi przez końce 10th costal cartilages) and intertubercular (przechodzi przez iliac tubercles) planes odpowiednio odnoszą się do spinal levels
sākt mācīties
L1, L3 and L5
do transpyloric plane odnosi się
sākt mācīties
conus medullaris, neck of pancreas and sphincter of hepatopancreatic ampulla
subcostal and intertubercular planes odpowiadają początkom, odpowiednio
sākt mācīties
inferior mesenteric artery (L3, a superior L1) and internal iliac artery
amplitudinal plane of pelvis przechodzi
sākt mācīties
między sacral vertebrae II and III
angustial plane jest zawężona przez
sākt mācīties
obustronne ischial spines
Zad 12
sākt mācīties
xx
suspensory (infundibulopelvic) ligament of ovary zaw
sākt mācīties
ovarian vessels + plexus, lymphatic vessels
gastrosplenic ligament zaw
sākt mācīties
short gastric arteries
left gastropancreatic fold zaw
sākt mācīties
left gastric artery
middle suprarenal artery, crus of diaphragm and hepatic vein są wszystkie dłuższe po
sākt mācīties
prawej stronie
2nd order branches of abdominal aorta są reprezentowane przez
sākt mācīties
superior and inferior pancreaticoduodenal arteries
cardia of stomach znajduje się
sākt mācīties
na lewo od median sagittal plane a do tyłu przylega do right crus of diaphragm
epigastric area jest unerwiona przez
sākt mācīties
przez anterior cutaneous branches of inferior intercostal nerves
accessory hepatic veins zazwyczaj drenują
sākt mācīties
right and caudate lobes of liver
right and left ureters są krzyżowane od przodu odpowiednio
sākt mācīties
przez root of mesentery and intersigmoid recess
left renal vein jest krzyżowana z tyłu przez
sākt mācīties
abdominal aorta
ductus choledochus jest krzyżowany od przodu przez
sākt mācīties
accessory pancreatic duct
lumbar splanchnic nerve IV jest włączony do
sākt mācīties
superior hypogastric plexus
hemiazygos vein jest zaangażowana w
sākt mācīties
esophageal porto-caval i left ascending lumbar oraz vertebral cavo-caval anastomoses
venous rete mirabile odnosi się do
sākt mācīties
liver między distal capillaries of portal vein and proximal capillaries of hepatic veins
cystic vein stanowi
sākt mācīties
accessory portal vein
... renal vein posiada znaczący poboczny drenaż, toteż może być podwiązana bez konsekwencji
sākt mācīties
left
uterine v
sākt mācīties
okołonarządowych venous plexuses
right and left colic flexures są drenowane odpowiednio przez
sākt mācīties
superior i inferior mesenteric veins
greater curvature of stomach jest bezpośrednio drenowana do
sākt mācīties
superior mesenteric v
genu of stomach jest drenowane do
sākt mācīties
superior mesenteric vein
right gastroomental vein uchodzi do
sākt mācīties
uchodzi do superior mesenteric vein
rectus abdominis – unaczynienie
sākt mācīties
superior and inferior epigastric arteries
ampulla of rectum unaczynienie
sākt mācīties
superior rectal artery
left 1/3 of transverse colon unaczynienie
sākt mācīties
ascending branch of left colic artery
right 2/3 of transverse colon unacz
sākt mācīties
middle colic artery
genu of stomach unaczynienie
sākt mācīties
right gastro-epiploic a
skin of penis and anus, umbilicus jest czuciowo unerwiona odpowiednio przez:
sākt mācīties
(skin of penis – S3, anus – S5, umbilicus – Th10)
papillary (mammillary) and caudate processes of caudate lobe położone są odpowiednio
sākt mācīties
z lewa i prawa
zarówno arcuate line, jak i semilunar line mają związek
sākt mācīties
z transversus abdominis muscle
zarówno przez celiac plexus, jak i inferior hypogastric plexus unerwione są:
sākt mācīties
ureter, Fallopian tube and ductus deferens
superior part of duodenum jest krzyżowana z tyłu przez
sākt mācīties
inferior vena cava
3 rectal arteries otoczone są przez
sākt mācīties
3 autonomic rectal plexuses (1sup, 2 mid,)
do inferior border of pubic symphysis odnoszą się
sākt mācīties
2 pelvic planes (angustial plane, pelvic outlet) oraz 2 conjugates (diagonal and external)
ischial spine ma związek z:
sākt mācīties
sacrospinous ligament, coccygeus and levator ani, plane of least dimensions, najniższy punkt rectouterine pouch oraz 2nd part of pudendal nerve and internal pudendal vessels
obturator fascia pokrywa
sākt mācīties
obturator internus i tworzy lateral boundary of ischioanal fossa
anterior surface of right kidney przylega do
sākt mācīties
3 retroperitoneal organs (right suprarenal gland, hepatic colic flexure, descending part of duodenum) i 2 intraperitoneal organs (right lobe of liver, jejunum)
anterior surface of left kidney przylega do
sākt mācīties
3 retroperitoneal organs (left suprarenal gland, pancreas, splenic colic flexure) i 3 intraperitoneal organs (spleen, stomach, jejunum)
akieś 1–2 cm na górze posterior vaginal wall pokryta jest przez
sākt mācīties
peritoneum, która przechodzi potem na anterior wall of rectum
uterine cervix zawieszona jest przez
sākt mācīties
cardinal uterine ligament (parametrium, uterine retinaculum), vesico-uterine ligament and muscle, oraz rectouterine ligament and muscle
w inguinal canal, round ligament of uterus otrzymuje
sākt mācīties
otrzymuje podobnych osłonek, co spermatic cord
male urethra ma
sākt mācīties
3 przewężenia (internal and external urethral orifices, urethral isthmus – podczas perforacji urogenital diaphragm) i 3 poszerzenia (navicular fossa, fossa bulbi, prostatic part)
mesometrium rozciąga się ku górze aż do
sākt mācīties
ovarian ligament
przez renal columns przechodzą
sākt mācīties
jedynie interlobular arteries
longitudinal axis of vagina odnosi się do angles
sākt mācīties
retroversion and retroflexion
uterus odnosi się do angles of
sākt mācīties
anteversion and anteflexion
head of epididymis
sākt mācīties
12–20 efferent ductules of testis
w renal hilum, fibrous capsule rozdwaja się:
sākt mācīties
subfibrous (muscular) layer pokrywa renal sinus wraz z renal papillae, natomiast fibrous layer otacza renal root
końce transverse colon (około 2–4 cm) i pancreatic tail położone są
sākt mācīties
wewnątrzotrzewnowo
ureter krzyżowany jest z przodu przez
sākt mācīties
przez ductus deferens (men) albo uterine artery (women
ureter krzyżowany jest z tyłu przez
sākt mācīties
genitofemoral nerve
fundus of gallbladder rzutuje na miejsce, gdzie
sākt mācīties
lateral border of rectus abdominis krzyżuje costal arch (junction of costal cartilages IX and X)
somatic inferior rectal nerves of pudendal nerve przemierzają
sākt mācīties
ischioanal fossa
visceral pain fibers z neck of urinary bladder and uterine body towarzyszą odpowiednio
sākt mācīties
pelvic splanchnic nerves i sacral nerves
splenic colic flexure jest unerwiona przez
sākt mācīties
pelvic n. and nn. from inferior (i minimalnie superior) mesenteric plexus (jak co to zgięcie okrężnicze lewe=śledzionowe)
anterior scrotal nerves zaczynają się w
sākt mācīties
w ilioinguinal nerve
a posterior labial nerves zaczynają się w
sākt mācīties
pudendal nerve
Pochodne Willfian
sākt mācīties
efferent ductules of testis, epididymal duct, ductus deferens prostatic part of urethra masculina, ejaculatory duct, seminal vesicle and excretory duct
prostatic isthmus jest między
sākt mācīties
urethra and 2 ejaculatory ducts
ani renal corpuscles, ani convoluted tubules wchodzą w skład
sākt mācīties
renal cortex
2 roots of penis +
sākt mācīties
pendulous part of penis
główne zaopatrzenie 10–20 renal pyramids pochodzi z
sākt mācīties
spuriae vasa recta
jest ... vascular segments
sākt mācīties
5
ośrodkowo od pyramidal bases jes
sākt mācīties
convoluted part of cortex
jest ... minor renal calyces
sākt mācīties
10-20
fascial capsule otwiera się
sākt mācīties
ku dołowi
W odniesieniu do broad ligament of uterus jego posterior lamina
sākt mācīties
obejmuje ovary
W odniesieniu do broad ligament of uterus w jego anterior lamina jest
sākt mācīties
round ligament of uterus
W odniesieniu do broad ligament of uterus w jego posterior lamina jest
sākt mācīties
proper ovarian ligament, w towarzystwie ovarian branch of uterine artery
W odniesieniu do broad ligament of uterus między jego anterior and posterior laminae znajduje się
sākt mācīties
parametrium
z wyjątkiem external orifice, spongy part of urethra jest spłaszczona
sākt mācīties
grzbietowo-brzusznie
w odróżnieniu od mężczyzn, bulbospongiosus jest
sākt mācīties
podwójny u kobiet
u mężczyzn, internal and external urethral sphincters są oddzielone od siebie przez
sākt mācīties
prostate
inferior gluteal and internal pudendal arteries stanowią
sākt mācīties
terminal branches of internal iliac artery
przed dotarciem do swego ujścia, ureter
sākt mācīties
ureter przebija całą ścianę urinary bladder pod kątem ostrym, a więc wcale biegnie pod mucosa
posterior aspects of kidneys stykają się z
sākt mācīties
diaphragm, psoas major, quadratus lumborum and transversus abdominis
accessory renal arteries występują u
sākt mācīties
około 25% populacji i stanowią segmental arteries, które rozpoczynają się samodzielnie z aorto-iliac segment
posterior aspects of kidneys są krzyżowane przez
sākt mācīties
subcostal, ilioinguinal, and iliohypogastric nerves
prevesical space =
sākt mācīties
retropubic recess
W odniesieniu do omental bursa jej synonimem jest
sākt mācīties
lesser sac
W odniesieniu do omental bursa łączy się z
sākt mācīties
wolną jamą otrzewnej przez epiploic foramen
W odniesieniu do omental bursa jej główna część znajduje się bezpośrednio
sākt mācīties
przed transverse colon, transverse mesocolon, pancreatic body, left kidney and left suprarenal gland
W odniesieniu do omental bursa jej splenic recess znajduje się między
sākt mācīties
gastrosplenic and phrenicosplenic ligaments

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.