Business English

 0    126 speciālā zīme    ahorsecka
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
to break off (negotiations)
sākt mācīties
zerwać (negocjacje)
windfall
(n) a profit that is not expected (e.g. a sudden, big win or unexpected legacy)
He got a windfall of one million dollars from a distant relative and struck it rich. His new house must have cost an arm and a leg
sākt mācīties
gratka
nieoczekiwany zysk, zarobek, dochód (np. duża wygrana lub spadek); zysk nad-zwyczajny
brainstorming
an exchange of ideas, thoughts during intensive discussions in small groups that leads to a better understanding and solution of problems
sākt mācīties
burza mózgów
burza mózgów; wymiana myśli, poglądów podczas dyskusji w małych grupach, która prowadzi do twórczych rozwiązań
to plug sth
sākt mācīties
reklamować coś
to pop for sth
(v) to pay for sth (esp. as a treat to others)
This turn is on me, I'll pop for the drinks.
sākt mācīties
zapłacić za coś np. za poczestunek
zapłacić za coś (zwłaszcza za poczęstunek)
to hold with sth
sākt mācīties
aprobować coś (Business idiom)
to clear off a debt / to wipe off a debt
sākt mācīties
spłacić dług w całości (Business idiom)
fast burner
(n) a person whose success is rapid (esp. in business)
He is a fast burner and will be in the loop soon
sākt mācīties
osoba robiąca oszałamiającą karierę (zwłaszcza w biznesie)
to have sticky fingers
(v) to be likely to steal things
sākt mācīties
mieć lepkie palce (skłonność do kradziezy)
deducts
(n pl) tax deductions from one's income
sākt mācīties
podatek odprowadzany od pensji (Business idiom)
to skim
(v) to fix a high price on a product in order to bring in maximum profits (usu. in cases of new products which do not have any competition in the market; once rival products are launched the price will have to be reduced)
We are skimming the market with the new model of typewriters before the market is glutted with them.
sākt mācīties
ustalenie wysokiej ceny na nowy produkt po to, aby wyciągnąć z niego maksymalny zysk (zwykle dotyczy to produktów, które są jedyne na rynku; w momencie pojawienia się konkurencyjnych produktów, cena zostaje obniżona (Business idiom)
ustalenie wysokiej ceny na nowy produkt po to, aby wyciągnąć z niego maksymalny zysk (zwykle dotyczy to produktów, które są jedyne na rynku; w momencie pojawienia się konkurencyjnych produktów, cena zostaje obniżona)
after-sales service
The after-sales service provided to our customers makes our offer more attractive.
sākt mācīties
serwis posprzedażowy
Serwis posprzedażny zapewniany naszym klientom sprawia, że nasza oferta jest bardziej atrakcyjna.
to be laid up (with a disease)
sākt mācīties
być złożonym (chorobą)
bigger fool theory
(n) (US) a theory according to which one is justified to buy overpriced shares as there is always a bigger fool who will rebuy them even at a higher price
I may be talking out of turn, but I believe that according to the bigger fool theory I will always be able to sell this share even at a more exaggerated price.
sākt mācīties
teoria, według której można kupić akcje po zbyt wygórowanej cenie, ponieważ zawsze znajdzie się jakiś naiwniak, który je odkupi po jeszcze wyższej cenie
teoria, według której można kupić akcje po zbyt wygórowanej cenie, ponieważ zawsze znajdzie się jakiś naiwniak, który je odkupi po jeszcze wyższej cenie
horse trading
(n) sharp and hard bargaining
sākt mācīties
ostre i ciężkie targowanie się (Business idiom)
to go on the hook
sākt mācīties
zacząć popadać w długi (business idiom)
to break sb in
sākt mācīties
wytrenowac kogoś (Business idiom)
pricing
Special pricing arrangements connected with our promotional offer have been discussed.
sākt mācīties
kształtowanie cen
Omówione zostały ustalenia dotyczące wyznaczenia specjalnych cen związanych z naszą ofertą promocyjną.
follower
(n) an organization which is not the leader in its market (either in terms of market share or product innovation)
This company is a follower copying the market leaders instead of coming up with anything ingenious of their own.
sākt mācīties
firma, która nie jest znacząca na rynku (zarówno pod względem udziału w rynku, jak i innowacyjnych produktów); (Business idiom)
firma, która nie jest znacząca na rynku (zarówno pod względem udziału w rynku, jak i innowacyjnych produktów);
to trade up
sākt mācīties
mieć tendencję zwyżkową (Business idiom)
dogsbody
(n) (UK) an unskilled (usu. overworked) employee who is assigned unpleasant and hard things to do (usu. for low wages)
This dogsbody keeps complaining that he's got a real bullwork to cope with.
sākt mācīties
niewykwalifikowany (i zwykle przemęczony) pracownik, któremu zleca się ciężkie i nieprzyjemne prace (zwykle za niewielkie wynagrodzenie);
niewykwalifikowany (i zwykle przemęczony) pracownik, któremu zleca się ciężkie i nieprzyjemne prace (zwykle za niewielkie wynagrodzenie);
half a ton
sākt mācīties
pół tony
well-heeled / well-fixed
You must be well-heeled if you spend money like water
sākt mācīties
bogaty (Business idiom)
outfit
(n) a small, often badly run company
He is a small-time manager of some x-double-minus outfit.
sākt mācīties
mała, często źle zarządzana firma
mała, często źle zarządzana firma
Mam randkę dziś wieczorem i nie mam pojęcia, który strój wygląda najlepiej! Mogłabyś pomóc mi wybrać, co założyć?
to draw up a want list
(v) to make a list of things which you need
sākt mācīties
sporządzić listę życzeń/ zakupów
sporządzić listę potrzebnych zakupów
shopaholism
Shopaholics are actually most sought-after buyers.
sākt mācīties
zakupoholizm
to turn over
v) to have a certain amount of sales
sākt mācīties
mieć obrót (Business idiom)
to hire sb away
(v) (US) to tempt a person away from his job by offering him more money or better conditions
sākt mācīties
podkupić pracownika, oferując mu lepszą pensję lub korzystniejsze warunki zatrudnienia
podkupić pracownika, oferując mu lepszą pensję lub korzystniejsze warunki zatrudnienia
attn
Your aplication should be sent to XYZ, attn: John Smith.
sākt mācīties
skrócona wersja wyrażenia ‘do wiadomości’
Swoje zgłoszenie powinieneś wysłać do XYZ z dopiskiem: do wiadomości John’a Smith’a.
to dog it
(v) to avoid work; to refuse to exert oneself
sākt mācīties
olewać pracę;
to put up to auction / to put at auction / to put for auction / to put to auction
Dry goods cannot be put up to our auction.
sākt mācīties
wystawić na aukcję
to go over big
(v) to succeed very well; to be approved of
sākt mācīties
odnieść sukces; zostać zaaprobowanym
flexitime / flextime
I really like working flexitime. I can start work early three times a week and then have a morning off.
sākt mācīties
system ruchomego czasu pracy
Naprawdę lubię pracować w systemie ruchomego czasu pracy. Mogę zaczynać pracę wcześnie trzy razy w tygodniu, a potem mieć wolny ranek
to buy (sth) on the arm / on the cuff / on the HP (hire purchase) / on the never-never / on the nod
He has just opened an account with this shop so he buys things on the HP, and pays back in dribs and drabs.
sākt mācīties
kupować na kredyt
to fix a price
(v) to set a price
sākt mācīties
ustalać cenę
to flub the dub
(v) to avoid one's work or duty
sākt mācīties
obijać się
flack/ flak
(n) a PR (public relations) person
sākt mācīties
osoba pracująca w dziale public relations (kreująca wizerunek danej firmy)
to take sb in
sākt mācīties
oszukać kogoś
handout
(n) an information sheet which is given (free of cost) to the public
sākt mācīties
biuletyn informacyjny rozdawany bezpłatnie;
silver wheelchair
(n) a large sum of money received by the company's top directorsin compensation for his / her loss of position as a result of a takeover (the silver wheelchair can make the company seem less attractive to the raider)
The silver wheelchair has made the potential raiders dry up
sākt mācīties
duże sumy pieniędzy wypłacane głównym dyrektorom firmy jako forma rekompensaty za utratę stanowiska w wyniku przejęcia firmy (praktyka ta powoduje, że firma staje się mniej atrakcyjna dla osób, które chcą ją przejąć);
badly off
He must be really badly off if he works for such a doggy company
sākt mācīties
biedny
to be on the take
(v) to be willing to accept bribes
sākt mācīties
chętnie przyjmować łapówki
a thin dime / a (one) red cent
sākt mācīties
bardzo mała ilość pieniędzy; śmiesznie mała kwota
blackleg ([i] UK[/i]) / scab ([i] US[/i]) / fink ([i] US[/i]) / rat
(n) a strike-breaker; an employee who refuses to stop working during a strike
When the union called for an all-out strike, there were sev-eral blacklegs who dropped out in the hope of promotion.
sākt mācīties
łamistrajk
back off
(n) a sudden sinking of stock price after a rise
Chemicals had been on for several days but yesterday they suffered a considerable back-off.
sākt mācīties
nagły spadek ceny akcji po jej uprzednim wzroście
rank and file
sākt mācīties
szeregowi członkowie związku zawodowego
joint account
sākt mācīties
wspólny rachunek
to split the difference
(v) to clinch a deal by agreeing on an amount which is exactly half way between what each side has previously offered
The seller hit me for 300 bucks and I offered only 200 bucks, but as he was ready to meet me halfway in the matter of price, we finally split the difference and agreed on 250 bucks.
sākt mācīties
podzielić na pół sumę, będącą przedmiotem sporu, pójść na kompromis; krakowskim targiem
to hand over (to sb)
The manager decided to take a back seat to someone younger and handed over to the Veep; the handover went smoothly.
sākt mācīties
przekazać komuś władzę / kierownictwo itp
hot money
(n) a) money attracted from abroad by high interest rates or brought to a relatively safe place in a time of political trouble
Lots of hot money is being transferred to Switzerland which has always been the prototypical tax haven for Europe's wealthy.
sākt mācīties
pieniądze przelane z zagranicy do kraju, który oferuje wyższe stopy procentowe lub, który posiada stabilną sytuację polityczną; kapitał spekulacyjny
lock-up
(n) an investment expected to bring profits in the long term thus locking up the capital for a certain period of time
sākt mācīties
inwestycja, która według przewidywań powinna przynieść zyski w przyszłości i w której kapitał jest zamrożony na jakiś określony czas
battle of the brands
(n) (US) a competition in the market between existing product brands
In the battle of the brands our company has used a go-for-the-throat kind of advertising.
sākt mācīties
rywalizacja pomiędzy dwiema markami handlowymi istniejącymi na danym rynku
top-flight / top-ranking
sākt mācīties
zajmujący najwyższe stanowisko
bill of lading
Could you please send us a copy of the invoice as well as the bill of lading?
sākt mācīties
konosament, list przewozowy
Czy mogliby państwo przesłać nam kopię faktury oraz listu przewozowego?
to be in the loop / to be in the wired
sākt mācīties
znajdować się w uprzywilejowanych kręgach władzy
tampering with the market
(n) operations by dealers aimed at affecting the course f market prices (resulting in more frequent and more violent upwards and downwards swings)
The recent tampering with the market has caused quite a whipsaw of prices.
sākt mācīties
manipulowanie rynkiem; działania maklerów giełdowych, których celem jest wpływanie na kierunek zmian cen rynkowych (co w efek-cie prowadzi do częstych i gwałtownych wahań cen na rynku
K's
sākt mācīties
tysiąc dolarów
shoppe
(n) (US) a small shop (usu. selling some special kinds of goods, often for collectors)
sākt mācīties
mały sklepik (zwykle ze specjalnymi, kolekcjonerskimi przedmiotami)
wildcat securities
(n) highly speculative and usually overestimated securities
This wildcatter has bet the ranch on wildcat securities.
sākt mācīties
wbitnie spekulacyjne i z reguły przeszacowane papiery wartościowe
to blow in sth
sākt mācīties
kupić coś drogiego
committment window
You are a bit overage for this kind of job and if they think about committment window you won't be even on the shortlist.
sākt mācīties
okres, w jakim pracownik gotowy jest pracować dla firmy
earn-out
sākt mācīties
możliwość otrzymania akcji danej firmy przez pracowników tej firmy jako forma wynagrodzenia i dodatkowej motywacji do pracy
torture testing
We went to town on torture testing these products and no flaws have been noted.
sākt mācīties
testowanie nowego produktu za pomocą prób wytrzymałościowych w celu wykrycia ewentualnych wad / usterek
to strike oil
sākt mācīties
odnieść ogromny i nieoczekiwany sukces
to go over big
sākt mācīties
odnieść sukces; zostać zaaprobowanym
gains
Kangaroos were among the gains yesterday; they traded up to fifteen cents before the close.
sākt mācīties
akcje, których cena wzrasta
to sting sb (for sth)
The seller stung me for 50 bucks for a dress worth not more than thirty.
sākt mācīties
oszukać kogoś (na jakąś kwotę);
a fair shake
sākt mācīties
jednakowe traktowanie; równe szanse
fringe account
Fringe accounts are not offered any discounts.
sākt mācīties
klient, który nie przysparza zysków dostawcy;
back office
sākt mācīties
zaplecze instytucji finansowej (banku, biura maklerskiego itp.)
to feel sb out
sākt mācīties
poznać czyjś charakter, dotrzeć do kogoś;
man-hour
How many man-hours will it take to bring out the next model?
sākt mācīties
roboczogodzina
to give a plug to a new product
We use handouts and fliers to give a plug to our new products.
sākt mācīties
reklamowac nowy produkt
to throw money at sth
sākt mācīties
wkładać / ładować w coś duże pieniądze (w nadziei na rozwiązanie jakiejś kwestii)
soft soap
sākt mācīties
łagodna perswazja
advertisement canvasser
sākt mācīties
akwizytor ogłoszeń prasowych
mental job
sākt mācīties
psychol
Grand Central Station
sākt mācīties
zatłoczone i ruchliwe miejsce (zwykle biuro)
track record
This employee has a good track record. He has won his spurs in the previous business.
sākt mācīties
udokumentowana kariera zawodowa pracownika
pretty penny
sākt mācīties
ładny grosz, duża suma pieniędzy
to boom
sākt mācīties
wzrastać / przeżywać boom/ prosperować
to pay down / to put money down
What's the damage? How much am I supposed to pay down?
sākt mācīties
wyłożyć pieniądze
to come out
The workers are holding out for more pay and threaten to come out if their terms are not met. przykład ze słówkiem
sākt mācīties
strajkować
to pay through the nose
It's not a high grade whisky but a blind tiger - you've paid through the nose.
sākt mācīties
przepłacić coś
heavyweight
sākt mācīties
bardzo ważna osoba; osobistość; VIP
paying-in slip
sākt mācīties
potwierdzenie wpłaty (formularz)
blue-sky securities
The dishonest broker cheated his client and passed a blue-sky security off as a lock-up.
sākt mācīties
papiery wartościowe bez wartości lub wysoce ryzykowne
deadbeat / moocher / schnorer
sākt mācīties
osoba, która wręcz nałogowo wyłudza pieniądze od innych i nie spłaca swoich długów
stale cheque
He didn't cash this cheque as it was a stale cheque
sākt mācīties
czek przeterminowany; czek, który nie był przedstawiony do wykupu po sześciu miesiącach od daty wystawienia
job opening / opening
Just in case, inform me about any job openings you have.
sākt mācīties
wakat
Na wszelki wypadek informuj mnie o wszelkich wakatach, jakie będziecie mieli
spin doctor / spin master
He is a real spin master so he will surely put this product on the map.
sākt mācīties
niezwykle utalentowana osoba pracująca w reklamie, posiadająca zdolność przekonywania ludzi do kupna określonego produktu
to chip in
sākt mācīties
składać się (pieniądze na coś)
till money
I have to cash up the till money
sākt mācīties
pieniądze zarobione przez sprzedawcę w ciągu dnia
half a century
sākt mācīties
pięćdziesiąt funtów
mailer
sākt mācīties
materiały reklamowe (np. ulotki) wysyłane pocztą
tape-watcher
This tape-watcher has observed that the prices rule lower.
sākt mācīties
drobny inwestor, który śledzi zmiany cen swoich akcji na taśmie dalekopisu giełdowego
shorthand
You cannot become a professional secretary without the skill of taking dictation in shorthand.
sākt mācīties
stenografia, stenografować
Nie możesz zostać profesjonalną sekretarką bez umiejętności stenografowania
giro / the giro system
I've transferred some money to my daughter's account by giro.
sākt mācīties
żyro; system bankowy, w którym pieniądze mogą być przenoszone z jednego konta na drugie bez wypisywania czeku
slaughter-house
sākt mācīties
sklep zajmujący się skupem towarów od drobnych wytwórców po bardzo niskich cenach
to trade up
sākt mācīties
mieć tendencję zwyżkową
to cough up
He is so tightfisted but they made him cough up several bucks.
sākt mācīties
wybulić, zapłacić (zwłaszcza niechętnie)
heavy demand / keen demand
sākt mācīties
duży popyt na jakiś towar
to ring the register
sākt mācīties
osiągnąć zysk
story-board / storyboard
sākt mācīties
seria rysunków stanowiących scenariusz reklamy filmowej lub telewizyjnej
to pay out
We have bought a new house and now we're paying out.
sākt mācīties
spłacać
double sawbuck / double saw
sākt mācīties
dwadzieścia dolarów
copy
sākt mācīties
główny temat tekstu reklamy - nie ma liczby mnogiej
to clean up
It was a one-off deal and he cleaned up a million dollars.
sākt mācīties
dobrze zarobić (zwykle na pojedynczej transakcji)
to gear up (for sth)
sākt mācīties
przygotować się, szykować się (na coś)
factory-gate price
The factory-gate price they offered was quite affordable.
sākt mācīties
cena fabryczna
Cena fabryczna, którą zaproponowali, była całkiem przystępna.
one for the book
nie remarcable
sākt mācīties
wspaniały (Business Idiom)
to farm out work
sākt mācīties
zlecić osobie lub firmie wykonanie określonej pracy wyzyskiwać pracę
shark repellent / shark repellant
What shark repellants is the company going to use to fend off the raiders?
sākt mācīties
wszelkie sposoby, jakich może użyć firma, której złożono ofertę przejęcia, w celu pokonania przeciwnika (np. wprowadzenie nowych zasad, według których wymagana jest zgoda akcjonariuszy zanim nastąpi przejęcie firmy)
downward
sākt mācīties
o tendencji spadkowej
to slump
sākt mācīties
(o cenach akcji) gwałtownie spadać
to go places
sākt mācīties
mieć powodzenie; robić karierę
hit rate
This company keeps raining people with all possible junk mail and mail shots; I wonder what their hit rate may be.
sākt mācīties
tempo w jakim dany cel zostaje osiągnięty (np. liczba wysłanych ulotek reklamowych zanim klient złoży zamówienie na reklamowany produkt)
maximal awareness
sākt mācīties
dotarcie do klienta; uświadomienie klientowi, że potrzebuje produktu reklamowanego przez tę firmę
the Old Lady of Theadneedle Street (ID)
Where doe he ank? He banks with the Old Lady of Threadneedle Street.
sākt mācīties
The Bank of England
to fall down on one's payment
sākt mācīties
zalegać z płaceniem należności
merger (ID)
We should discuss the possibility of a merger.
sākt mācīties
fuzja inkorporacyjna
Powinniśmy omówić możliwość fuzji.
shortchange artist (ID)
sākt mācīties
ekspert w oszukiwaniu klientów (zwykle przez wydawanie im za mało reszty)
to put the bite on sb (for sth) (ID)
sākt mācīties
pożyczyć pieniądze od kogoś; naciągnąć kogoś na (kwotę)
to hand over (to sb)
The manager decided to take a back seat to someone younger and handed over to the Veep; the handover went smoothly.
sākt mācīties
przekazać komuś władzę / kierownictwo itp.
dead-end job
sākt mācīties
praca bez perspektyw
to knock off
sākt mācīties
skończyć pracę

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.