Collocations with the verb "to save" – kolokacje z czasownikiem "to save"

4.5  1    21 speciālā zīme    VocApp
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
ratować zwierzęta
Moja siostra ratuje wszystkie zwierzęta w okolicy.
sākt mācīties
save animals
My sister saves all the animals in the area.
oszczędzać/odkładać pieniądze
Nie jestem dobra w oszczędzaniu.
sākt mācīties
save money
I'm not good at saving money.
zachować twarz
Marcin zachował twarz, bo szybko przyznał się do popełnienia błędu.
sākt mācīties
save face
Martin saved face because he quickly admitted he made a mistake.
zostawić najlepsze na koniec
Jak zwykle zostawiłaś najlepsze na koniec, dzięki za informację o moim awansie.
sākt mācīties
save the best for last
As usual, you've saved the best for last, thanks for the information about my promotion.
ratować komuś życie
Tomek uratował mi życie oferując pomoc przy naprawie samochodu.
sākt mācīties
save one's life
Tom saved my life by offering his help in repairing the car.
zaoszczędzić parę groszy
Udało mi się zaoszczędzić parę groszy na nowego laptopa.
sākt mācīties
save a few coppers
I managed to save a few coppers for a new notebook.
nie robić sobie kłopotu/zaoszczędzić sobie fatygi
Oszczędziłam sobie fatygi i wysyłałam Maćka do sądu.
sākt mācīties
save oneself the trouble
I saved myself the trouble and I sent Maciek to the court.
+14 speciālā zīme
Nodarbība ir daļa no kursa
"Kolokacje z czasownikami angielskimi"
(kopā 1 173 speciālā zīme)

Izmēģiniet kursu bez maksas

Kursā ietilpst arī šādas speciālo zīmju komplekti:

Collocations with the verb "to break" – kolokacje z czasownikiem "to break"Collocations with the verb "to catch" – kolokacje z czasownikiem "to catch"Collocations with the verb "to come" – kolokacje z czasownikiem "to come"Collocations with the verb "to do" – kolokacje z czasownikiem "to do"Collocations with the verb "to get" – kolokacje z czasownikiem "to get"Collocations with the verb "to give" – kolokacje z czasownikiem "to give"Collocations with the verb "to go" – kolokacje z czasownikiem "to go"Collocations with the verb "to have" – kolokacje z czasownikiem "to have"Collocations with the verb "to keep" – kolokacje z czasownikiem "to keep"Collocations with the verb "to make" – kolokacje z czasownikiem "to make"Collocations with the verb "to miss" – kolokacje z czasownikiem "to miss"Collocations with the verb "to pay" – kolokacje z czasownikiem "to pay"Collocations with the verb "to run" – kolokacje z czasownikiem "to run"Collocations with the verb "to start" – kolokacje z czasownikiem "to start"Collocations with the verb "to take" – kolokacje z czasownikiem "to take"Collocations with the verb "to tell" – kolokacje z czasownikiem "to tell"Verb collocations with "about" – kolokacje czasownikowe z "about"Verb collocations with "at" – kolokacje czasownikowe z "at"Verb collocations with "by" – kolokacje czasownikowe z "by"Verb collocations with "for" – kolokacje czasownikowe z "for"Verb collocations with "from" – kolokacje czasownikowe z "from"Verb collocations with "in" – kolokacje czasownikowe z "in"Verb collocations with "of" – kolokacje czasownikowe z "of"Verb collocations with "on" – kolokacje czasownikowe z "on"Verb collocations with "to" – kolokacje czasownikowe z "to"Verb collocations with "with" – kolokacje czasownikowe z "with""Break" vs "catch" vs "keep" collocations – kolokacje z "break", "catch", "keep""Give" vs "get" vs "pay" collocations – kolokacje z "give", "get", "pay""Go" vs "come" collocations – kolokacje z "go", "come""Have" vs "take" vs "make" vs "do" collocations – kolokacje z "have", "take", "make", "do""Make" vs "do" collocations – kolokacje z "make", "do""Miss" vs "run" vs "start" vs "tell" – kolokacje z "miss", "run", "start", "tell""About" vs "of" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "about", "of""For" vs "to" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "for", "to""On" vs "at" vs "in" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "on", "at", "in""With" vs "by" vs "from" verb collocations – kolokacje czasownikowe z "with", "by", "from"

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.