D29 - grammar - Past Simple 1

 0    40 speciālā zīme    migurka
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
We use Past Simple, when talking about finished actions or events that happened in the past:
- at specific times (yesterday, last week, a year ago, in 2002... - in isolation or in a series
sākt mācīties
Używamy Past Simple, gdy mówimy o gskonczonych działaniach lub zdarzeńiach:
- w konkretnym, określonym czasie (wczoraj, rok temu, w 2002 roku) - oddzielnie albo seriami
Past events or states that lasted for a specific period of time:
In finished and closed period of time. No connection to the present and in the future. (in the 1970's, in my youth)
sākt mācīties
Minione wydarzenia lub stany, które trwały przez określony czas:
W skończonym i zamkniętym okresie czasu. Nie ma związku z teraźniejszością ani przyszłością. (w 1970 roku, w mojej młodości)
How old is the Nu?
I finished it about a year ago.
sākt mācīties
Jak stary jest Nu?
Skonczyłem to około rok temu.
How long did it take you to make it?
The whole process took about a decade.
sākt mācīties
Jak długo zajęło ci zrobienie tego?
Cały proces zajął około dekadę.
Did you tell people about this?
I told a few friends about it. People were very encouraging.
sākt mācīties
Czy powiedziałeś ludziom o tym?
Powiedziałem kilku przyjaciołom. Ludzie byli bardzo zachęcający.
They thought it was a great idea.
sākt mācīties
Myśleli, że to świetny pomysł.
I had to take a breake.
sākt mācīties
Musiałem przerwać. (wziąć wolne)
I had a long talk with her last night.
sākt mācīties
Miałem długą rozmowę z nią ostatniej nocy.
I was a hippie in 1970's.
sākt mācīties
Byłem hipisem w 1970 roku.
I played the accordion in my youth.
sākt mācīties
Grałem na akordeonie w młodości.
I bought a new car last week.
sākt mācīties
Kupiłem nowy samochód w zeszłym tygodniu.
I had a car accident a year ago.
sākt mācīties
Miałem wypadek samochodowy rok temu.
endings:
talk - talked
sākt mācīties
końcówki:
mówić - mówiłem
start - started
sākt mācīties
zaczyna - zaczął
try - tried
sākt mācīties
próbować - próbował
play - played
sākt mācīties
grać - grał
stop - stopped
sākt mācīties
zatrzymać - zatrzymał
visit - visited
sākt mācīties
odwiedzić - odwiedził
some irregular verbs:
sākt mācīties
niektóre czasowniki nieregularne:
go - went - gone
sākt mācīties
go - went - gone angļu valodā
iść - poszła - Odszedł
be - was/were - been
sākt mācīties
być - był / były - było
think - thought - thought
sākt mācīties
myśleć - myślałem - pomyślał
see - saw - seen
sākt mācīties
patrz - saw - seen
become - became - become
sākt mācīties
stać się - stała się - stają się
break - broke - broken
sākt mācīties
złamać - wybuchła - uszkodzony
take - took - taken
sākt mācīties
- podjęcie trwało - wykonane
build - built - built
sākt mācīties
budować - wbudowany - wbudowany
come - came - come
sākt mācīties
się - przyszedł - pochodzą
Negative form & questions:
Use DID NOT (didn't) + the base verb
sākt mācīties
Negatywna forma i pytania:
Operator DID NOT (didn't) + podstawowa forma czasownika
I didn't play yesterday.
sākt mācīties
Nie grałem wczoraj.
He didn't finished it.
sākt mācīties
Nie skończył tego.
Short answers to yes-no questions:
Did You download the album? - No i didn't. - Yes I did.
sākt mācīties
Krótkie odpowiedzi na pytania tak-nie:
Czy ściągnąłeś ten album? - Nie. - Tak.
I didn't cry at the opera.
I cried at the opera.
sākt mācīties
Nie płakałem w operze.
Płakałem w operze.
They didn't plan to attend.
They planned to attend.
sākt mācīties
Nie planowali uczestniczyć.
Oni planowali uczestniczyć.
The child didn't cry.
The child cried.
sākt mācīties
Dziecko nie płakało.
Dziecko płakało.
We didn't separated into small groups.
We separated into small groups.
sākt mācīties
Nie podzieliliśmy się na małe grupy.
Podzieliliśmy się na małe grupy.
He didn't begin on time.
He began on time.
sākt mācīties
On nie rozpoczął w czasie.
On rozpoczął w czasie.
She didn't blow properly into the flute
She blew properly into the flute.
sākt mācīties
Ona nie dmuchała właściwie w flet.
Ona dmuchała właściwie w flet.
I didn't choose to play the violin.
I chose to play the violin.
sākt mācīties
Nie zdecydowałem się grać na skrzypcach.
Zdecydowałem grać na skrzypcach.
He didn't draw a picture.
He drew a picture.
sākt mācīties
On nie narysował obrazka.
On narysował obrazek.

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.