Dependent prepositions

 0    35 speciālā zīme    qwerty123123
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
zmęczony (czymś)
Jestem zmęczony chodzeniem. Zatrzymajmy się i odpocznijmy.
sākt mācīties
tired of
I'm tired of walking. Let's stop and have a rest.
przepraszać kogoś za coś
On przeprosił policjanta za szybką jazdę.
sākt mācīties
apologize to sb for sth
He apologized to policeman for driving fast.
przybyć do (miasto)
My przybyliśmy do Mediolanu w niedzielę.
sākt mācīties
arrive in
We're arriving in Milan on Sunday.
przybyć do (miejsce)
My przybyliśmy na lotnisko Malpensa o 3.45.
sākt mācīties
arrive to
We're arriving at Malpensa airport at 3.45.
należeć do
Do kogo należy ta książka?
sākt mācīties
belong to
Who does this book belong to?
spierać się z kimś o coś
Nigdy nie spieram się z mężem o pieniądze.
sākt mācīties
argue with sb about sth
I never argue with my husband about money.
prosić o
Mógłbyś poprosić kelnera o rachunek?
sākt mācīties
ask for
Could you ask the waiter for the bill?
wierzyć w
Wierzysz w duchy?
sākt mācīties
believe in
Do you believe in ghosts?
wybierać między
Nie potrafię wybrać pomiędzy tymi dwoma torbami.
sākt mācīties
choose between
I can't choose between these two bags.
zależeć od
My możemy wyjść. To zależy od pogody.
sākt mācīties
depend on
We might go out. It depends on the weather.
śnić o
Ubiegłej nocy śniłem o swoim dziecińswie.
sākt mācīties
dream about
I dreamt about my childhood last night.
śmiać się z
Nie śmiej się ze mnie! Robię co w mojej mocy!
sākt mācīties
laught at sb
Don't laugh at me! I'm doing my best!
oczekiwać na
Naprawdę nie mogę się doczekać przyjęcia.
sākt mācīties
looking forward to
I'm really looking forward to the party.
płacić za
Jeżeli zapłacę za jedzenie, możemy zabrać drinki?
sākt mācīties
pay for
If I pay for the meal, can you get the drinks?
przypominać o
Ta muzyka przypomina mi nasz miesiąc miodowy we Włoszech.
sākt mācīties
remind of
This music reminds me of our honeymoon in Italy
wydawać na
Nie wydaję dużo pieniędzy na ubrania.
sākt mācīties
spend on
I don't spend a lot of money on clothes.
przestraszony
Mój brat obawia się pałki.:)
sākt mācīties
afraid of
My brother is afraid* of bats.
zły na kogoś od
Ona jest bardzo zła na swojego chłopaka od zeszłej nocy.
sākt mācīties
angry with sb about
She's really angry with her boyfriend about last night.
dobry w
Nigdy nie byłem dobry w sporcie.
sākt mācīties
good at
I've never been good at sport.
dobry dla
Jedz warzywa. One są dla ciebie dobre.
sākt mācīties
good for
Eat your vegetables. They're good for you.
blisko z
Jestem bardzo blisko z moją starszą siostrą.
sākt mācīties
close to
I'm very close to my elder sister.
różnie od
To ćwiczenie nie różni się tak bardzo od ostatniego.
sākt mācīties
different from/to
This exercise isn't very different from/to the last one
podekscytowany
Jesteśmy bardzo podekscytowani wyjazdem do Brazylii.
sākt mācīties
excited about
We're really excited about going to Brazil.
dość (czegoś)
Mam dość sługania twoich wyjaśnień.
sākt mācīties
fed up with
I'm fed up with listening to you complaining.
znany z
Kraków jest znany z rynku.
sākt mācīties
famous for
Krakow is famous for its main square.
zainteresowany (czymś)
Moja siostra jest bardzo zainteresowana astrologią.
sākt mācīties
interested in
My sister is very interested in astrology.
zaślepiony (czymś/kimś)
Jestem bardzo zaślepiony moim małym bratankiem. On jest godny podziwu.
sākt mācīties
fond of
I'm very fond of my little nephew. He's adorable.
zapalony w
Ona jest bardzo zapalona w jeździe na rowerze. Robi około 50 km każdego weekendu.
sākt mācīties
keen on
She's very keen on cycling. She does about 50 kilometres every weekend.
uprzejmy dla
Nie lubię ludzi, którzy nie są uprzejmi dla zwierząt.
sākt mācīties
kind to
I don't like people who aren't kind to animals.
żonaty/mężata z
Ona powinna być zamężna z gwiazdąpopu.
sākt mācīties
married to
She used to be married to a pop star.
zadowolony z
Jestem naprawdę zadowolony z mojego nowego motoru.
sākt mācīties
pleased with
I'm really pleased with my new motorbike.
dumny z
Mój tata był bardzo dumny z nauki jazdy na nartach.
sākt mācīties
proud of
My dad was very proud of learning to ski.
niegrzeczny dla
Dlaczego jesteś zawsze taki niegrzeczny dla sklepikarzy?
sākt mācīties
rude to
Why are you always rude to waiters and shop assistants?
zmartwiony o
Rachel jest zmartwiona stratą pracy.
sākt mācīties
worried about
Rachel is worried about losing her job.
zmęczony (czymś)
Jestem zmęczony chodzeniem. Zatrzymajmy się i odpocznijmy.
sākt mācīties
tired of
I'm tired of walking. Let's stop and have a rest.

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.