vārdnīca arābu - holandiešu

العربية - Nederlands, Vlaams

مناسب holandiešu valodā:

1. gemakkelijk


Het is nooit gemakkelijk te bepalen of hij al dan niet serieus is.
Ze antwoordde gemakkelijk.
Eerst vond hij Engels heel moeilijk, maar nu vindt hij het gemakkelijk.
Wiskunde is een gemakkelijk onderwerp voor mij.
Wie een hond wil slaan, kan gemakkelijk een stok vinden.
De gelijkberechtiging en het behoud van de talen zouden enkel kunnen gegarandeerd worden, indien de Europese Unie een neutrale, gemakkelijk te leren, geleidelijk invoerbare brugtaal zou aannemen als hulptaal tussen zijn volkeren.
We vergeten gemakkelijk wat ons niet interesseert.
Wat goed bedacht is wordt duidelijk gezegd, en de woorden om het te zeggen komen gemakkelijk.
Gemakkelijk, geen probleem.
Reizen naar nieuwe plaatsen is interessant en kan moeilijk zijn. Esperanto maakt ook dat gemakkelijk.
Het is gemakkelijk getallen samen te tellen met een rekenmachine.
Hij is een zeer begrijpend persoon, samenleven met hem is echt gemakkelijk.
Een mens die onopzettelijk gezondigd heeft vergeeft God gemakkelijk.
Gaat u lekker op de bank zitten en maak het uzelf gemakkelijk.
Sommige geuren kunnen gemakkelijk jeugdherinneringen laten opduiken.

2. passend3. geschikt


Ik ben geen kunstenaar. Daar ben ik helemaal niet geschikt voor.
Esperanto is een levende taal, die zeer geschikt is voor internationale communicatie.
Ze denken dat hij niet geschikt is voor deze taak.
Dat boek is geschikt voor beginners.
Elke soort papier is geschikt.
Belegen kaas is geschikt als je een korstje op de ovenschotel wilt, maar als de kaas alleen moet smelten, kun je beter jonge kaas gebruiken.
Welke dieren zijn het meest geschikt als huisdier voor kinderen?
Het weer was geschikt om te oogsten.