vārdnīca vācu - poļu

Deutsch - język polski

talentiert poļu valodā:

1. utalentowany


On jest bardzo utalentowany.
Czy w Brazylii jest wiele utalentowanych piłkarzy?
On jest bardzo utalentowanym piosenkarzem.
Uważam, że jest utalentowanym młodym człowiekiem.
Nauczyciele uwielbiają utalentowanych uczniów.
Annabelle była bardzo utalentowanym dzieckiem. Potrafiła grać na skrzypcach, malować i śpiewać.
On jest utalentowany muzycznie.
1. Annabelle była bardzo utalentowanym dzieckiem. Potrafiła grać na skrzypcach, malować i śpiewać. / 2. On jest bardzo utalentowanym muzykiem.
Annabelle była bardzo utalentowanym muzykiem.
To człowiek bardzo utalentowany.
Nie wątpię, że on jest utalentowany.
Ten artysta jest utalentowany.

Poļu vārds "talentiert"(utalentowany) notiek komplektos:

Niemiecki, słownictwo - Szkoła, studia
Die Charaktereigenschaften und Persönlichkeit
Transfer Deutsch 1 (rozdz. 1, 2, 3)
kraje + przymiotniki + czasowniki
PIS - 3. Personen beschreiben - Verhalten gegenübe...