vārdnīca vācu - poļu

Deutsch - język polski

umsteigen poļu valodā:

1. przesiadać się


przesiadać się na pociąg do Berlina
Musieliśmy przesiadać się dwa razy.

Poļu vārds "umsteigen"(przesiadać się) notiek komplektos:

Środki lokomocji - Verkehrsmittel
czasowniki rozdzielnie złożone zaczynające się na um-
Transport, Motoryzacja i Środki Komunikacji - Tran...
czasowniki rozdzielnie złożone
Czasowniki - Verben

2. przesiąść się


przesiąść się na pociąg do Krakowa

Poļu vārds "umsteigen"(przesiąść się) notiek komplektos:

Kompass 2 (zestaw 9)

3. przesiadaćPoļu vārds "umsteigen"(przesiadać) notiek komplektos:

Niemiecki kartkówka
pokazywanie drogi

4. przesiadka


Przesiadka na następnej stacji.

Poļu vārds "umsteigen"(przesiadka) notiek komplektos:

Fiszki słowka nr3