vārdnīca angļu - holandiešu

English - Nederlands, Vlaams

keep holandiešu valodā:

1. houden houden


Rechts houden.
Hè? Dima begreep het niet. "Maar spreek ik niet met Al-Sayib? En ben je geen Fanta aan het drinken en noobs aan het vertellen dat ze hun kop moeten houden?"
Vanaf het moment dat ik deze ruimte binnenkwam, heb ik mijn ogen niet van je af kunnen houden.
Statistieken houden zich bezig met getallen die de werkelijkheid voorstellen.
We kunnen thuis geen schaap houden. Wat moeten we er daar mee doen?
Ja, dat ben ik, zei Al-Sayib. "Maar er is er minstens één van ons in elk land. En we houden allemaal van Fanta en van noobs op hun plaats zetten."
In het begin had hij een hekel aan haar, maar na verloop van tijd ging hij van haar houden.
Wie soeckt Peert of Wijf sonder gebreecken, die magh het werck wel laten steecken en bedencken dat hij bed en stal voor eeuwigh ledigh houden sal.
Aan de kabelbaan hangen cabines waarin plaats is voor vier personen. De skistokken dient men bij zich te houden; de ski's kunnen in de daarvoor bestemde houders aan de achterkant van de cabine geplaatst worden.
Ruim drieduizend mensen hebben hun handtekening gezet om de sloop van dit historische pand tegen te houden.
In de keuzelijst kan je een thema/categorie kiezen en daarna verschijnt een lijst met zinnen die verband houden met dat thema, die categorie.
Ondanks de liefdesverklaringen van Trang vreest Spencer nog altijd dat zij ooit zal stoppen met van hem te houden.
Omdat we van jullie houden, zijn we Tatoeba aan het updaten om jullie een betere gebruikerservaring te geven. Zien jullie wel? We houden van jullie, hè?
Fanta drinken en noobs vertellen dat ze hun kop moeten houden, antwoordde Al-Sayib, terwijl hij een slokje van de eerdergenoemde Fanta nam. "Wacht even, met wie spreek ik?"
In een onlangs verschenen artikel over oefeningen om de hersenen jong te houden, werden zowel Esperanto als Sudoku vermeld, wat er op wijst dat Esperanto deel begint uit te maken van de volkscultuur.