vārdnīca angļu - poļu

English - język polski

affect poļu valodā:

1. wpływać naPoļu vārds "affect"(wpływać na) notiek komplektos:

unit 2 - science and technology
Środowisko i katastrofy naturalne - Environment an...
Niebezpieczne sytuacje i inne.
Słownictwo z Un 6 - Różne
Angielski logistyczny str 13,14,15

2. wpływać


Nie powinien próbować wpływać na nasze decyzje.
Mleko może wpływać na nasze zdrowie.

Poļu vārds "affect"(wpływać) notiek komplektos:

Module 2 - part 2A --> odżywianie
Podróżowanie i turystyka. Real Life, Unit 5
the pharmacist and the pharmacy
angielski psychologiczny SWPS 2019 lekcja 7/8 powt...
j. angielski: zdrowie, cz. dalsza

3. mieć wpływ na


mieć wpływ na życie

Poļu vārds "affect"(mieć wpływ na) notiek komplektos:

dział 1 i 2 słówka str 15 i 29
Angielski dla Leśnika cz.2
ANGLIK (słówka str. 29 cz.2.3)
Sprawdzian z angielskiego
Świat przyrody - zagrożenia i ochrona środowiska n...

4. oddziaływać naPoļu vārds "affect"(oddziaływać na) notiek komplektos:

Angielski - Świat przyrody - repetytorium
ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE
Ochrona i zagrożenia środowiska naturalnego, klęsk...
Macmillan unit 13 repetytorium Świat przyrody pods...
str 25 lewa strona

5. dotyczyć


To zadanie będzie dotyczyć problemu...
Moje przemówienie będzie dotyczyć zmiany klimatycznej

Poļu vārds "affect"(dotyczyć) notiek komplektos:

FISZKI UNIT 5 + TEKST MATURA FOCUS 3
69 angielski szkoła vol.2
Słówka Moduł 1d i 1e
5. one world matura focus 3
unit 5 część 2

6. oddziaływaćPoļu vārds "affect"(oddziaływać) notiek komplektos:

3 czesc słowka na 27.02.2018
dodatkowy angielski 15.10
teksty, artykuły itp
zagorozenie dla srodowiska
6. Company and community

7. mieć wpływ


mieć wpływ na produktywność
Mleko może mieć wpływ na nasze zdrowie.s

Poļu vārds "affect"(mieć wpływ) notiek komplektos:

krajobraz, pogoda, ekologia
smart time 3 unit 5
booklet fce 25,26
module 4 cz2
słówka z lekcji

8. wpłynąć


1. Mogło w tak dziwny sposób wpłynąć na zachowanie ludzi. / 2. To może mieć na niego wpływ w późniejszym życiu.

Poļu vārds "affect"(wpłynąć) notiek komplektos:

week 45 peakers and bloomers
kartkówka Chcolate tekst
PE: Numbers and calculations
A - Opportunities
Moja pierwsza lekcja

9. mieć wpływ na cośPoļu vārds "affect"(mieć wpływ na coś) notiek komplektos:

Klęski żywiołowe, zajęcia wakacyjne i ekologia 9.2
S B3 3/3 A celebrity interview
dział 9 z polskiego na angielski
dz9 kleski zywiolowe
szkudix m3 1/2

10. wpływ


wpływać na coś
Wielu muzyków ma wpływ na muzykę, którą słyszeli w dzieciństwie.
Jak pan sądzi, jaka idea wywarła największy wpływ na średniowiecznych Anglików?
Ojciec wywarł nań dobry wpływ.
W jaki sposób miejsce zamieszkania wpływa na to, co kupujesz?
Taniec to dobiór ludzkich ruchów, na które moja wpływ uczucia
Niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawę, że ich styl życia ma ogromny wpływ na ich dobre samopoczucie.
Dużo makroekonomicznych czynników ma olbrzymi wpływ na naszą sytuację finansową.
Wielka Brytania miała największy wpływ kulturowy na Stany Zjednoczone.
(Musiałeś obrazić kogoś z dużymi wpływami.)
Jeśli nie masz argumentów, to masz bardzo mały wpływ na negocjacje.
Lea ma na mnie zły wpływ. Cały czas imprezuje, a ja zaczynam przejmować jej złe nawyki.
Z naszej analizy wynika, że wpływ na produkcję unijną powinien być nieznaczny.
On zawsze chwali się swoimi wysoko postawionymi przyjaciółmi, ale tak naprawdę nie ma żadnych wpływów politycznych.
Najazd Normanów na Anglię miał duży wpływ na język angielski.

Poļu vārds "affect"(wpływ) notiek komplektos:

angielski słówka styczeń
edgar zestaw numer 5
mood food, family life
Mood food + Family life

11. wpłynąć naPoļu vārds "affect"(wpłynąć na) notiek komplektos:

Angielski dodatkowy🏳️‍🌈
planet earth

12. dotykać


Tego nie wolno Ci dotykać.
Nie dotykać eksponatów!
Proszę nie dotykać!
Proszę nie dotykać czerwonego przycisku.
Proszę nie dotykać kwiatów.
Nie pozwól mu tego dotykać.
Nie dotykać kwiatów!
Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać tego przełącznika.

Poļu vārds "affect"(dotykać) notiek komplektos:

Fizjoterapia -UNIT 1 and 3 -35-37page
Other words Unit 7
angielski 1,2
planet earth
speakup2 10-3

13. atakować


Nie byłbym w stanie atakować chrześcijaństwa, tak jak nie umiałbym krytykować wilkołaków.

Poļu vārds "affect"(atakować) notiek komplektos:

features of human body
Fizia2017 Human Body 1
United 1 i 2
czesci ciała

14. wywierać wpływPoļu vārds "affect"(wywierać wpływ) notiek komplektos:

Too much information (11.05.18) + Information over...
Accounting Princliples
4 Managing across cultures

15. afektPoļu vārds "affect"(afekt) notiek komplektos:

Psychology 2

16. wpłynąć na coś17. dotyczyć dotykaćPoļu vārds "affect"(dotyczyć dotykać) notiek komplektos:

Ochrona Środowiska

18. wywierać wpływ naPoļu vārds "affect"(wywierać wpływ na) notiek komplektos:

słówka angielki

19. oddziaływać na kogośPoļu vārds "affect"(oddziaływać na kogoś) notiek komplektos:

4A Personal challenges
Moja pierwsza lekcja

20. mieć na coś wpływPoļu vārds "affect"(mieć na coś wpływ) notiek komplektos:

Meet Mr. Frank - #IFYouTube

21. wpływać na mieć wpływ na