vārdnīca angļu - poļu

English - język polski

demand poļu valodā:

1. popyt popyt


Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
Cena odzwierciedla popyt.

Poļu vārds "demand"(popyt) notiek komplektos:

Business English Handbook Advanced - Glossary #2
Unit 12 Państwo i społeczeństwo, wybrane słówka
Unit 26 - Enterprise (do doprecyzowania)
XII Państwo i społeczeństwo 4 The economy
Państwo i Społeczeństwo - The Economy

2. żądanie


Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
Na żądanie można otrzymać kopie faktury.
Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezzwłocznie na żądanie pracownika.
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
to jest moje osobiste żądanie do ciebie
HTTP żądanie
przystanek na żądanie
Odrzucam jego żądanie.
Nasze żądanie podwyżki płac zostało odrzucone.

Poļu vārds "demand"(żądanie) notiek komplektos:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 250...
lekcja 4 (lifestyle and clothes)
Słówka ang UNIT 6 cz. 2
How to master your time
słownictwo z testów na 2

3. zapotrzebowanie


zapotrzebowanie na usługi
moje zapotrzebowanie na słońce zostało zaspokojone.

Poļu vārds "demand"(zapotrzebowanie) notiek komplektos:

Reading - Blowing in the wind
29. język angielski poziom 2 STANAG czytanie i słu...
Earth is Dearer than Gold
gmail.od. 03.03-10.03.2015
unit 11 spoleczenstwo panstwo

4. domagać się


Chcemy domagać się odszkodowania.
Powinieneś domagać się tego, co twoje.

Poļu vārds "demand"(domagać się) notiek komplektos:

Człowiek, Życie prywatne, Rzecz. z końcówkami -MEN...
egazmin z ang - słówka
kłótnia, sprzeczka
Wyrażenia Czasownikowe
rzeczowniki i inne

5. wymagać


wymagać czegoś od kogoś lub czegoś
tego nie możesz od nikogo wymagać
Przestańcie wymagać od innych i zacznij od siebie.
Musi wymagać od Rosji chęci przestrzegania wymogów Międzynarodowej Organizacji Handlu.
Sytuacja zdawała się wymagać natychmiastowego działania.

Poļu vārds "demand"(wymagać) notiek komplektos:

4 XII: It helps us with skin issues
Użycie To-infinitive --> zawsze po tych czasownika...
Czasownik + BEZOKOLICZNIK z TO
crime and punishment
Angielski dodatkowy 1

6. żądać


żądać czegoś
Ludzie powinni żądać wolności i spokoju od ich rządu.

Poļu vārds "demand"(żądać) notiek komplektos:

Verbs + Infinitive czas+to+czas
technical English 14
Moja pierwsza lekcja
zestaw nr 14 (31)
Moja pierwsza lekcja

7. zażądać


Proszę zażądać nowej wersji oprogramowania.

Poļu vārds "demand"(zażądać) notiek komplektos:

Reporting verbs
szkudix m3 1/2
Moja pierwsza lekcja

8. wymaganiePoļu vārds "demand"(wymaganie) notiek komplektos:

The only way is forward
Kartkówka 3 - Soil
Egzamin angielski v1
Słówka do Uli

9. domagaćPoļu vārds "demand"(domagać) notiek komplektos:

Gazeta.pl - Polska i świat - wiadomości | informac...
language knowledge 4

10. zadanie


Wyślemy informacje na żądanie złożone na piśmie.
Na żądanie można otrzymać kopie faktury.
Pracodawca wydaje świadectwo pracy bezzwłocznie na żądanie pracownika.
Jego żądanie było uzasadnione, ale nie dostał żadnych pieniędzy.
to jest moje osobiste żądanie do ciebie
HTTP żądanie
przystanek na żądanie
Odrzucam jego żądanie.
Nasze żądanie podwyżki płac zostało odrzucone.

Poļu vārds "demand"(zadanie) notiek komplektos:

stud. communication
ostatnue szlify

11. popyt zapotrzebowaniePoļu vārds "demand"(popyt zapotrzebowanie) notiek komplektos:

KULTURA KRAJÓW ANGLOJĘZYCZNYCH

12. zadać


żądać czegoś
Ludzie powinni żądać wolności i spokoju od ich rządu.

13. popyt naPoļu vārds "demand"(popyt na) notiek komplektos:

nowe słówka:)

14. wymóg


Nie jestem przekonany, że wstępne wnioski sprawozdania spełniają ten wymóg.

Poļu vārds "demand"(wymóg) notiek komplektos:

UPSTREAM Advanced MODULE 2
do nauczenia

15. żądać domagać sięPoļu vārds "demand"(żądać domagać się) notiek komplektos:

Moja pierwsza lekcja

16. żądam


Żądam niemało.