vārdnīca angļu - poļu

English - język polski

influence poļu valodā:

1. wpływ


wpływać na coś
Wielu muzyków ma wpływ na muzykę, którą słyszeli w dzieciństwie.
Jak pan sądzi, jaka idea wywarła największy wpływ na średniowiecznych Anglików?
Ojciec wywarł nań dobry wpływ.
W jaki sposób miejsce zamieszkania wpływa na to, co kupujesz?
Taniec to dobiór ludzkich ruchów, na które moja wpływ uczucia
Niektórzy ludzie nie zdają sobie sprawę, że ich styl życia ma ogromny wpływ na ich dobre samopoczucie.
Dużo makroekonomicznych czynników ma olbrzymi wpływ na naszą sytuację finansową.
Wielka Brytania miała największy wpływ kulturowy na Stany Zjednoczone.
(Musiałeś obrazić kogoś z dużymi wpływami.)
Jeśli nie masz argumentów, to masz bardzo mały wpływ na negocjacje.
Lea ma na mnie zły wpływ. Cały czas imprezuje, a ja zaczynam przejmować jej złe nawyki.
Z naszej analizy wynika, że wpływ na produkcję unijną powinien być nieznaczny.
On zawsze chwali się swoimi wysoko postawionymi przyjaciółmi, ale tak naprawdę nie ma żadnych wpływów politycznych.
Najazd Normanów na Anglię miał duży wpływ na język angielski.

Poļu vārds "influence"(wpływ) notiek komplektos:

1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 650...
Starland 2 4c, 4d, 4e, 4f, 4g (od 4c do końca modu...
Zdrowy styl życia (słownictwo A)
najważniejsze słówka do matury 1
Branża miodowa i pozostałe wyrażenia

2. wpływać


Nie powinien próbować wpływać na nasze decyzje.
Mleko może wpływać na nasze zdrowie.

Poļu vārds "influence"(wpływać) notiek komplektos:

10.09.10 great briton (Grzankowska)
New oxford Gimnazjum Expert - Świat przyrody
Repetytorium unit 1 - człowiek 4
Kartkówka 50 słówek angielski
1. Banking Vocabulary - Revision

3. mieć wpływ


mieć wpływ na produktywność
Mleko może mieć wpływ na nasze zdrowie.s

Poļu vārds "influence"(mieć wpływ) notiek komplektos:

Angielski dla Leśnika cz.2
rozdział 6 angielski
Angielski-Kartkówka 1
Słowaka leśne 1
moje angielskie słowa

4. wpłynąć


1. Mogło w tak dziwny sposób wpłynąć na zachowanie ludzi. / 2. To może mieć na niego wpływ w późniejszym życiu.

Poļu vārds "influence"(wpłynąć) notiek komplektos:

Change and technology
Cz 2 MEdyk IV LO
katkówka part 2.
słówka na sprawdzian
ang zawodowy

5. wpływać na cośPoļu vārds "influence"(wpływać na coś) notiek komplektos:

English Class B1+, Dział 3 - 3.2, 3.3, 3.4, 3.5
English Class B1+ unit 3 (2018 r.)
sport i ogólne słówka
Czasowniki po angielsku
Części garderoby

6. wpłynąć naPoļu vārds "influence"(wpłynąć na) notiek komplektos:

Smart Time 3 Unit 8c-8g
unit 8 ciąg dalszy
kulka sprawdzian je...
Moja pierwsza lekcja
Smart time 3 Unit 8

7. wpływać naPoļu vārds "influence"(wpływać na) notiek komplektos:

Świat przyrody 1

8. oddziaływaćPoļu vārds "influence"(oddziaływać) notiek komplektos:

Sprawdzian z angielskiego

9. wpływać na kogośPoļu vārds "influence"(wpływać na kogoś) notiek komplektos:

Słówka dział 7 English Explorer
książka VOICES 2: UNIT 4
fashion victims
Wordlist unit 1
unit 6 insight

10. mieć wpływ na


mieć wpływ na życie

Poļu vārds "influence"(mieć wpływ na) notiek komplektos:

macmillan Unit 3 Klasa 8
unit 3 klasa 8
lekcja 08/04/15
słowka dział 3
other unit 3

11. wpływać oddziaływać12. oddziaływaniePoļu vārds "influence"(oddziaływanie) notiek komplektos:

Centrum i rozwój 5
wykład egipt001
Wakacje 2018+2019
angielski wer

13. influence


She has a lot of influence on her brother.
The mass media have a great influence on today's society

Poļu vārds "influence"(influence) notiek komplektos:

Angielski techniczny w IT (vol-1)
English matter 11.2019

14. wpływ oddziaływaniePoļu vārds "influence"(wpływ oddziaływanie) notiek komplektos:

The world of media

15. wpływ wpływaćPoļu vārds "influence"(wpływ wpływać) notiek komplektos:

kartkówka 15.05