vārdnīca angļu - poļu

English - język polski

property poļu valodā:

1. nieruchomość nieruchomość


obciążać nieruchomość hipoteką
Luis kupił nieruchomość we Francji.

Poļu vārds "property"(nieruchomość) notiek komplektos:

Direct Method For English Book 4 unit 25, 26, 27,
Matura Explorer Upper-Intermediate Moduł 3
47 BUYING, SELLING & RENTING PROPERTY, removals
47-buying, selling and renting property
A place of your own page nr. 60

2. własność własność


Jak mogę odzyskać moją (osobistą) własność?
Nie wolno wchodzić bez pozwolenia na czyjąś własność.
Obecnie to jest własność mojej mamy.
Miał ten pokój na własność.
Japonia uważa Kuryle Południowe za swoją własność.
własność intelektualna
W języku prawa "własność" i "posiadanie" są dwoma różnymi pojęciami.
własność państwowa
posiadać, mieć na własność
Czy własność intelektualna jest dobrze chroniona w Twoim kraju?
własność znaku handlowego i związanej z nim wartości firmy
To jest własność prywatna
To jest prywatna własność
prywatna, wspólna własność
Złodzieje szanują własność. Chcą tylko, by własność ta stała się ich własnością, by mogli szanować ją jeszcze dogłębniej.

Poļu vārds "property"(własność) notiek komplektos:

Direct Method For English Book 4 unit 24, 23, 22
FCE Results, 3 What's so funny?, Strange but true,...
A14: Słówka z tablicy WRZESIEŃ (test)
The Law - Law // upper-intermediate
TOLES Foundation 10A (2)

3. właściwość właściwośćPoļu vārds "property"(właściwość) notiek komplektos:

Cambridge English for Engineering - Unit 2
Cambridge English for Engineering - unit 2
5 scents that affect your mood
Podstawy Technologii Chemicznej
Substancje i materiały

4. majątek majątek


majątek osobisty (osoby fizycznej); kapitał własny (firmy)
Odziedziczył majątek ojca.
Majątek za coś zimnego do picia!
Ten płaszcz kosztuje majątek, ale jest wart swojej ceny.
Stracił majątek na giełdzie.
Ona ma niewielki majątek.
Wielbłąd to zwierzę łagodne i miłe, występujące licznie w Afryce, szczególnie na pustyni libijskiej, numidyjskiej i berberyjskiej. Afrykanie wielbłądami oceniają majątek.
Majątek podzielono między trzech braci.
Knuje, jakby tu przywłaszczyć sobie twój majątek.
No, piękny wóz. Pewnie dałeś za niego majątek?
Miała bardzo skromny majątek.
Zostawił w testamencie majątek żonie.
Małżonkowie rozwodzą się i dzielą majątek.
Ich majątek został podzielony po rozwodzie.
Jest bogaty, ale jego majątek nie daje mu ani trochę szczęścia.

Poļu vārds "property"(majątek) notiek komplektos:

The Lexicon of Law Terms - Civil Code: Property
Darowizna po angielsku
iwka 3rd March 2014

5. nieruchomości nieruchomościPoļu vārds "property"(nieruchomości) notiek komplektos:

buying and renting a property
angielski ekonomii 201-300
CIAG DALSZY SŁÓWEK PO 3
angielski zawodowy
business words

6. mienie mieniePoļu vārds "property"(mienie) notiek komplektos:

Policing the world (2)
kodeks cywilny 6
Civil Engineerig

7. właściwości właściwości


Jakie są właściwości tego materiału?
Nauczyciel chemii wyjaśniał właściwości zasad.

Poļu vārds "property"(właściwości) notiek komplektos:

Magnetic resonance imaging
zaliczenie 2a
Technologia - słówka

8. dobytek dobytek


Wyprowadziła się, zabierając cały dobytek.
W czasie wojny wiele rodzin straciło swój dobytek i nie miało z czego żyć.

Poļu vārds "property"(dobytek) notiek komplektos:

rzeczowniki cz. 3
angielski dodatkowy 2
Fiszki na drogę

9. własność mienie własność mienie10. posiadłość posiadłość


Moja ciotka odziedziczyła sporą posiadłość.
On ma posiadłość na wsi.

Poļu vārds "property"(posiadłość) notiek komplektos:

angielski kartkówka #zestaw 5/6
MODULE 2 Houses & Homes

11. posesja posesja12. cecha cecha


np. cecha charakteru
Chociaż moi przyjaciele różnią się tak znacznie od siebie, jest jedna cecha, którą mają wspólnie: są odpowiedzialne i nigdy mnie nie zawiodły.
Poczucie humoru jest naszą cecha rodzinną.
pożądana cecha
Punktualność to jego najlepsza cecha
Jego główna cecha to beztroska.

Poļu vārds "property"(cecha) notiek komplektos:

Fizyka (angielska Wikipedia)
kartkówka technologia
wordlist u.4

13. nieruchomość własność nieruchomość własność