vārdnīca angļu - poļu

English - język polski

wealth poļu valodā:

1. bogactwo bogactwo


Małe firmy tworzą bogactwo.
Mądrość jest ważniejsza niż bogactwo.
Marzy mi się społeczeństwo, które uczciwie rozdziela bogactwo.
Nie trzeba chyba mówić, że zdrowie jest ponad bogactwo.
Bogactwo niekoniecznie przynosi szczęście.

Poļu vārds "wealth"(bogactwo) notiek komplektos:

mass culture, entertainment and celebrations
The History of Great Britain 2
matura masters intermediate unit 4 uzupełnienie
New matura success Unit 11 Looking good
Państwo i społeczeństwo succes cz.2

2. majątek majątek


majątek osobisty (osoby fizycznej); kapitał własny (firmy)
Odziedziczył majątek ojca.
Majątek za coś zimnego do picia!
Ten płaszcz kosztuje majątek, ale jest wart swojej ceny.
Stracił majątek na giełdzie.
Ona ma niewielki majątek.
Wielbłąd to zwierzę łagodne i miłe, występujące licznie w Afryce, szczególnie na pustyni libijskiej, numidyjskiej i berberyjskiej. Afrykanie wielbłądami oceniają majątek.
Majątek podzielono między trzech braci.
Knuje, jakby tu przywłaszczyć sobie twój majątek.
No, piękny wóz. Pewnie dałeś za niego majątek?
Miała bardzo skromny majątek.
Zostawił w testamencie majątek żonie.
Małżonkowie rozwodzą się i dzielą majątek.
Ich majątek został podzielony po rozwodzie.
Jest bogaty, ale jego majątek nie daje mu ani trochę szczęścia.

Poļu vārds "wealth"(majątek) notiek komplektos:

Państwo i społeczeństwo longman rozszerzony 2016 1...
państwo i społeczeństwo
depression (1)

3. fortuna


Pani Fortuna sprzyja śmiałym.

Poļu vārds "wealth"(fortuna) notiek komplektos:

Finanse i Ekonomia - Finance and Economy
Christmas carols
fiszki rozne
wb reading unit5

4. zamożnośćPoļu vārds "wealth"(zamożność) notiek komplektos:

Najważniejsze pary antonimów
ang Jane Eyre
Własne słówka

5. dobrobyt


1. państwo opiekuńcze 2. społeczeństwo dobrobytu
niemiecki dobrobyt jest zbudowany na oszczędności
Przyszli tu, zeby przedyskutowac dobrobyt wiezniow.
Dobrobyt przychodzi do tych, którzy panują nad wydarzeniami, nie do tych, co pozwalają, by wydarzenia panowały nad nimi.

Poļu vārds "wealth"(dobrobyt) notiek komplektos:

lekcja 34 (Inauguration speach of Donald Trump)

6. dostatekPoļu vārds "wealth"(dostatek) notiek komplektos:

Global issues - vocabulary