Drinking sroties + word formation

 0    91 speciālā zīme    Silbena
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
pojawiać się/pochodzić
Have a specified beginning.
Słowo pojawiło się jako określenie marketingowe.
sākt mācīties
originate
The word originated as a marketing term.
zapoczątkowywać/dawać początek
2; Create or initiate (something)
Jest odpowiedzialny za zapoczątkowanie tego truizmu.
sākt mācīties
originate/initiate
He is responsible for originating this particular cliché.
zakładać
Set up on a firm or permanent basis.
Projekt założono w 1975 roku.
sākt mācīties
establish
The scheme was established in 1975.
ugruntować/wyrabiać sobie renomę
Achieve permanent acceptance or recognition for.
Wyrobił sobie renomę jako gwiazda filmowa.
sākt mācīties
establish
He had established himself as a film star.
ustanowienie/założenie
Ustanowienie niezależnego rządu.
sākt mācīties
establishment
The establishment of an independent government.
udzielać poparcia
Declare one's public approval or support of.
Popieram wszystko co przewodniczący powiedział.
sākt mācīties
endorse
I fully endorse everything the chairperson has said.
lansować/reklamować
Recommend (a product) in an advertisement.
Tamten sławny bloger reklamuje Coca-Colę.
sākt mācīties
endorse
That famous blogger is endorsing Coca-Cola.
na wysokiej pozycji
sākt mācīties
high up
towar
produkt który jest kupowany i sprzedawany
Zdrowie jest społeczną wartością, a nie towarem.
sākt mācīties
commodity
Health is a social value, not a commercial commodity.
towar
uncountable; produkty wystawione na sprzedaż w sklepie, na targowisku
Sprzedaliśmy cały towar.
sākt mācīties
marchendise
We sold all the merchandise.
kampania reklamowa
Nasz kampania reklamowa została rozpoczęta 21 stycznia.
sākt mācīties
advertising campaign
Our advertising campaign was launched on 21st January.
operować
(of a person) control the functioning of (a machine, process, or system)
sākt mācīties
operate
działać
3; (Of a machine, process, or system) function in a specified manner.
Nasz system rezerwacji online działa bez zarzutu.
sākt mācīties
operate/run/function
Our online reservation system operates without fault.
poparcie/aprobata
public approval or support of
Kwestia pełnej niepodległości otrzymał przytłaczające poparcie.
sākt mācīties
endorsement
The issue of full independence received overwhelming endorsement.
prohibicja
sākt mācīties
prohibition
lansowanie
np. produktu, nowej mody
Komik zarobił miliony na lansowaniu Pepsi.
sākt mācīties
endorsement
The entertainer made millions from Pepsi endorsements.
konwersować
sākt mācīties
converse
odwrotność
3
Bez względu na to, czego od niego oczekujesz, on zawsze postąpi odwrotnie.
sākt mācīties
converse/reverse/inverse
No matter what you ask of him, he will always do the converse.
przeciwny/odwrotny
3; Having characteristics which are the reverse of something else already mentioned.
Bez względu na to co powiem, on zawsze zajmuje przeciwne stanowisko.
sākt mācīties
opposite/converse/reverse
No matter what I say, he always takes a converse position.
pasterz kóz
sākt mācīties
goatherd
pobudliwy
Responding too readily to something new or stimulating; easily excited.
dość pobudliwy młody mężczyzna
sākt mācīties
excitable
a rather excitable young man
wrażliwy na bodźce
(of tissue or a cell) responsive to stimulation.
Te alkaloidy działają na komórki nerwowe sprawiając, że są one bardziej wrażliwe na bodźce.
sākt mācīties
excitable
These alkaloids act on nerve cells to make them more excitable.
opat
sākt mācīties
abbot
pojawiać się jak grzyby po deszczu
W tym mieście problemy pojawiają się codziennie, jak grzyby po deszczu.
sākt mācīties
spring up
In this city, problems spring up everyday.
odbić się w górę
On odbił się w górę z ziemi, natychmiast wstając.
sākt mācīties
spring up
He sprang up from the ground, standing up immediately.
Bliski Wschód
sākt mācīties
Middle East
kawiarnia
3
sākt mācīties
coffeehouse/coffee house/cafe
trafić/znaleźć właściwą drogę
sākt mācīties
find one's way
średni/środkowy
prefiks
sākt mācīties
mid-
stymulować/pobudzać
Raise levels of physiological or nervous activity in (the body or any biological system)
Kobietom są podawane leki na bezpłodność, aby pobudzać ich jajniki.
sākt mācīties
stimulate
The women are given fertility drugs to stimulate their ovaries.
pobudzać/zachęcać
Encourage or arouse interest or enthusiasm in.
Nauczyciele powinni zadawać takie pytania, które pobudzają dzieci do myślenia.
sākt mācīties
stimulate
Teachers should ask questions which stimulate children to think.
zajmujący/porywający
Encouraging or arousing interest or enthusiasm.
Bogate i zajmujące środowisko pracy.
sākt mācīties
stimulating
A rich and stimulating working environment.
pobudzający
np. środek
sākt mācīties
stimulating
ożywiać
np. gospodarkę
Pakiet cięć wydatków w celu ożywienia dgospadarki
sākt mācīties
revitalise
A package of spending cuts to revitalize the economy.
kocioł
do gotowania
sākt mācīties
kettle
podwórko za domem
sākt mācīties
backyard
podpowiadać/suflerować
-I ten obraz? -podpowiedział.
sākt mācīties
prompt
‘‘And the picture?’ he prompted’
odświeżać
Update the display on (a screen)
Wciśnij F5, aby odświeżyć stronę.
sākt mācīties
refresh
Press F5 to refresh the page.
orzeźwiać
Give new strength or energy to; reinvigorate.
Prysznic ją orzeźwił.
sākt mācīties
refresh
The shower had refreshed her.
księgowy
2
Księgowy przygotował sprawozdanie finansowe firmy.
sākt mācīties
accountant/bookkeeper
The accountant prepared financial statement of the company.
kofeina
sākt mācīties
caffeine
wzór
matematyczny
Czy pamiętasz wzór na pole koła?
sākt mācīties
formula
Do you remember the formula for the area of a circle?
przepis/recepta
2; A list of ingredients with which something is made.
To jest ten sam przepis, którego on używał przez całe życie.
sākt mācīties
formula/recipe
It's the same formula he has used all his life.
przepis/sposób
2; A method or procedure for achieving something.
On znalazł receptę na szczęśliwe życie.
sākt mācīties
recipe/formula
He found a formula for happy life.
salon
w domu, kosmetyczny, tatuażu, masażu
sākt mācīties
parlour
apteka
3 (1Am)
Mamy dostęp do najlepszej apteki na świecie.
sākt mācīties
chemist's/pharmacy/drugstore
We have access to the best pharmacy in the world.
lodziarnia
sākt mācīties
ice cream parlour
energiczny
2
Mój syn jest tak energiczny, że potrafi mnie zmęczyć w ciągu jednej godziny.
sākt mācīties
vigorous/energetic
My son is so vigorous he can tire me out within an hour.
ogłoszenie całostronicowe
sākt mācīties
full-page advertisement
przerywać
2; Interrupt action or speech briefly.
Zatrzymajmy się na moment, potrzebuję odpocząć.
sākt mācīties
stop/pause
Let's pause for a moment, I need to rest.
wesoły
3
sākt mācīties
jolly/merry/cheerful
ikoniczny/kultowy
sākt mācīties
iconic
cesarz
sākt mācīties
emperor
cesarzowa
sākt mācīties
empress
być nieskorym/niechętnym do zrobienia
Zawsze jestem niechętny, aby posprzątać.
sākt mācīties
be slow to do
I'm always slow to clean.
przemycać
sākt mācīties
smuggle
przemycać
Convey (someone or something) somewhere secretly and illicitly.
Przemycili alkohol przez odprawę celną.
sākt mācīties
smuggle
They smuggled alcohol through customs.
przemyt
Jeżeli bierzesz udział w przemycaniu ludzi, jesteś bardzo złą osobą.
sākt mācīties
smuggling
If you are involved in people smuggling, then you really are a very bad person.
znosić/unieważniać
Formally put an end to (a system, practice, or institution)
Abraham Lincoln zniósł niewolnictwo w 1862.
sākt mācīties
abolish
Abraham Lincoln abolished slavery in 1862.
znieść podatek
Podatek został zniesiony w 1977 r.
sākt mācīties
abolish a tax
The tax was abolished in 1977.
nie pozwolić zasnąć
sākt mācīties
keep awake
zacząć coś uprawiać/zainteresować się czymś
sākt mācīties
take to sth
doprowadzić do zakończenia (czegoś)
sākt mācīties
bring an end to
kultowy obraz
sākt mācīties
iconic image
trawić
Break down (food) in the alimentary canal into substances that can be absorbed and used by the body.
Mój żołądek nie trawi mleka.
sākt mācīties
digest
My stomach doesn't digest milk.
trawienie
sākt mācīties
digestion
niezbędny
4
Wykształcenie wyższe jest niezbędnym wymogiem do tej pracy.
sākt mācīties
vital/essential/necessary/crucial
Higher education is a vital requirement for this job.
trzymać na odpowiednim poziomie
Dobra robota! Tak trzymaj!
sākt mācīties
keep up
Good job! Keep it up!
zarumienić się
Tony zarumienił się i popatrzył na nią.
sākt mācīties
flush
Tony flushed and looked at her.
spłukiwać
Cleanse (something, especially a toilet) by causing large quantities of water to pass through it.
sākt mācīties
flush
sprzyjać (czemuś)
Help or support (someone or something) in the achievement of something.
Ta pogoda nie sprzyja dobremu humorowi.
sākt mācīties
aid
This weather doesn't aid good mood.
zatwardzenie
sākt mācīties
constipation
proces trawienny
sākt mācīties
digestive process
tryb
A way or manner in which something occurs or is experienced, expressed, or done.
Włącz tryb samolotowy.
sākt mācīties
mode
Turn on the airplane mode.
substancja odżywcza
sākt mācīties
nutrient
krążenie
np. krwi
sākt mācīties
circulation
dzień
The time of the day between sunrise and sunset.
sākt mācīties
daytime
odwodnienie
sākt mācīties
dehydration
nawilżać
Make (something, especially the skin) less dry.
Ożyw swoją twarz, nawilż skórę.
sākt mācīties
moisturise
Revitalize your face, moisturize your skin.
zarumieniony
2
sākt mācīties
flushed/glowing
igła
do szycia, strzykawki, w kompasie, na drzewie
sākt mācīties
needle
działacz ruchu na rzecz ochrony przyrody
sākt mācīties
conservationist
teren leśny
sākt mācīties
woodland
poszerzać
sākt mācīties
widen
ciekawość
A strong desire to know or learn something.
Małe dzieci są pełne ciekawości. Pytają dosłownie o wszystko.
sākt mācīties
curiosity
Little children are filled with curiosity. They ask questions about literally everything.
z ciekawości
sākt mācīties
out of curiosity
uciszać/uspokajać
sākt mācīties
quieten
widoczność
Ze względu na mgłę widoczność na drogach jest dzisiaj bardzo zła, dlatego kierowcy powinni uważać.
sākt mācīties
visibility
Visibility is very poor on the roads today because of all the fog, so drivers should take care.
marihuana
2
sākt mācīties
marijuana/cannabis
temperować
Ona zatemperowała swój ołówek.
sākt mācīties
sharpen
She sharpened her pencil.
przemysł stalowy
sākt mācīties
steel industry

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.