ESP nouns (751-1000)

 0    250 speciālā zīme    piotr_GT
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
exits / departures
sākt mācīties
las salidas
orientations / directions
sākt mācīties
las orientaciones
arrivals
sākt mācīties
las llegadas
ends
sākt mācīties
los fines
signals / signs
sākt mācīties
las señales
steps / footsteps
sākt mācīties
los pasos
addresses / directions
sākt mācīties
las direcciones
courses / directions
sākt mācīties
los rumbos
trips / journeys
sākt mācīties
los viajes
searches
sākt mācīties
las búsquedas
rights / duties
sākt mācīties
los derechos
level
sākt mācīties
el nivel
history
sākt mācīties
la historia
example
sākt mācīties
el ejemplo
explanation
sākt mācīties
la explicación
education
sākt mācīties
la educación
problem
sākt mācīties
el problema
grade / degree
sākt mācīties
el grado
wish / desire
sākt mācīties
el deseo
school / college / high school
sākt mācīties
el colegio
studio / study
sākt mācīties
el estudio
answer
sākt mācīties
la respuesta
degree / title
sākt mācīties
el título
material
sākt mācīties
el material
course / training
sākt mācīties
el curso
chapter
sākt mācīties
el capítulo
class
sākt mācīties
la clase
homework / task / job
sākt mācīties
la tarea
game / play
sākt mācīties
el juego
absence
sākt mācīties
la ausencia
reading (noun)
sākt mācīties
la lectura
intelligence
sākt mācīties
la inteligencia
section
sākt mācīties
la sección
knowledge
sākt mācīties
el conocimiento
discussion
sākt mācīties
la discusión
academy
sākt mācīties
la academia
faculty
sākt mācīties
la facultad
topic / subject / theme
sākt mācīties
el tema
solution
sākt mācīties
la solución
award / prize
sākt mācīties
el premio
levels
sākt mācīties
los niveles
stories / histories
sākt mācīties
las historias
examples
sākt mācīties
los ejemplos
explanations
sākt mācīties
las explicaciones
problems
sākt mācīties
los problemas
grades / degrees
sākt mācīties
los grados
wishes / desires
sākt mācīties
los deseos
schools / colleges / high schools
sākt mācīties
los colegios
studios / studies
sākt mācīties
los estudios
answers
sākt mācīties
las respuestas
degrees / titles
sākt mācīties
los títulos
materials
sākt mācīties
los materiales
courses / trainings
sākt mācīties
los cursos
chapters
sākt mācīties
los capítulos
classes
sākt mācīties
las clases
homeworks / tasks / jobs
sākt mācīties
las tareas
games / plays
sākt mācīties
los juegos
absences
sākt mācīties
las ausencias
readings
sākt mācīties
las lecturas
intelligences / minds
sākt mācīties
las inteligencias
sections
sākt mācīties
las secciones
knowledge (pl) / skills
sākt mācīties
los conocimientos
discussions
sākt mācīties
las discusiones
academies / colleges
sākt mācīties
las academias
topics / subjects / themes
sākt mācīties
los temas
solutions
sākt mācīties
las soluciones
awards / prizes
sākt mācīties
los premios
time
sākt mācīties
el tiempo
age / period / era
sākt mācīties
la edad
group
sākt mācīties
el grupo
type
sākt mācīties
el tipo
process
sākt mācīties
el proceso
reality
sākt mācīties
la realidad
change
sākt mācīties
el cambio
work
sākt mācīties
la obra
information
sākt mācīties
la información
name
sākt mācīties
el nombre
public / audience
sākt mācīties
el público
truth / true
sākt mācīties
la verdad
service
sākt mācīties
el servicio
action
sākt mācīties
la acción
production
sākt mācīties
la producción
peace
sākt mācīties
la paz
sector
sākt mācīties
el sector
image
sākt mācīties
la imagen
motion / movement
sākt mācīties
el movimiento
activity
sākt mācīties
la actividad
possibility
sākt mācīties
la posibilidad
code
sākt mācīties
el código
capacity
sākt mācīties
la capacidad
effect
sākt mācīties
el efecto
investigation
sākt mācīties
la investigación
necessity
sākt mācīties
la necesidad
program
sākt mācīties
el programa
quality
sākt mācīties
la calidad
character
sākt mācīties
el carácter
control
sākt mācīties
el control
result
sākt mācīties
el resultad
importance
sākt mācīties
la importancia
objective
sākt mācīties
el objectivo
origin
sākt mācīties
el origen
official / officer
sākt mācīties
el oficial
practice
sākt mācīties
la práctica
growth
sākt mācīties
el crecimiento
success
sākt mācīties
el éxito
construction
sākt mācīties
la construcción
memory
sākt mācīties
la memoria
expression
sākt mācīties
la expresión
conscience
sākt mācīties
la conciencia
creation
sākt mācīties
la creación
aspect
sākt mācīties
el aspecto
look
sākt mācīties
la mirada
luck
sākt mācīties
la suerte
principle, beginning
sākt mācīties
el principio
occasion
sākt mācīties
la ocasión
issue / business
sākt mācīties
el asunto
content
sākt mācīties
el contenido
trial
sākt mācīties
el juicio
term
sākt mācīties
el término
selection
sākt mācīties
la selección
net / network
sākt mācīties
la red
access
sākt mācīties
el acceso
vision
sākt mācīties
la visión
application
sākt mācīties
la aplicación
thought
sākt mācīties
el pensamiento
frequency
sākt mācīties
la frecuencia
height
sākt mācīties
la altura
danger
sākt mācīties
el peligro
scene
sākt mācīties
la escena
character (book)
sākt mācīties
el/la personaje
protection
sākt mācīties
la protección
circumstance
sākt mācīties
la circunstancia
purpose
sākt mācīties
el propósito
competition
sākt mācīties
la competencia
times
sākt mācīties
los tiempos
ages / periods / eras
sākt mācīties
las edades
groups
sākt mācīties
los grupos
types
sākt mācīties
los tipos
processes
sākt mācīties
los procesos
realities
sākt mācīties
las realidades
changes
sākt mācīties
los cambios
works / productions
sākt mācīties
las obras
information (pl) / reports
sākt mācīties
las informaciones
names
sākt mācīties
los nombres
truths
sākt mācīties
las verdades
services
sākt mācīties
los servicios
productions
sākt mācīties
las producciones
sectors
sākt mācīties
los sectores
images
sākt mācīties
las imágenes
motions / movements
sākt mācīties
los movimientos
activities
sākt mācīties
las actividades
possibilities
sākt mācīties
las posibilidades
codes
sākt mācīties
los códigos
capacities
sākt mācīties
las capacidades
effects
sākt mācīties
los efectos
investigations
sākt mācīties
las investigaciones
necessities
sākt mācīties
las necesidades
programs
sākt mācīties
los programas
qualities / standards
sākt mācīties
las calidades
characters
sākt mācīties
los caracteres
controls
sākt mācīties
los controles
results
sākt mācīties
los resultados
objectives
sākt mācīties
los objectivos
origins
sākt mācīties
los orígenes
officials / officers
sākt mācīties
los oficiales
practices
sākt mācīties
las prácticas
growth (pl)
sākt mācīties
los crecimientos
successes
sākt mācīties
los éxitos
constructions
sākt mācīties
las construcciones
memories
sākt mācīties
las memorias
expressions
sākt mācīties
las expresiones
conscieces
sākt mācīties
las conciencias
creations
sākt mācīties
las creaciones
aspects
sākt mācīties
los aspectos
looks
sākt mācīties
las miradas
principles
sākt mācīties
los principios
occasions / times / cases
sākt mācīties
las ocasiones
issues / matters / affairs
sākt mācīties
los asuntos
contents
sākt mācīties
los contenidos
trials / judgments
sākt mācīties
los juicios
terms
sākt mācīties
los términos
selections / choices
sākt mācīties
las selecciones
networks
sākt mācīties
las redes
accesses
sākt mācīties
los accesos
visions
sākt mācīties
las visiones
applications
sākt mācīties
los aplicaciones
thoughts
sākt mācīties
los pensamientos
frequencies
sākt mācīties
las frecuencias
heights
sākt mācīties
las alturas
dangers
sākt mācīties
los peligros
scenes
sākt mācīties
las escenas
characters (book)
sākt mācīties
los personajes
protections
sākt mācīties
las protecciones
circumstances
sākt mācīties
las circunstancias
purposes
sākt mācīties
los propósitos
competitions
sākt mācīties
las competencias
smile
sākt mācīties
la sonrisa
joy / hapiness / cheers
sākt mācīties
la alegría
love
sākt mācīties
el amor
happiness
sākt mācīties
la felicidad
tension / stress / blood pressure
sākt mācīties
la tensión
friendship
sākt mācīties
la aimstad
fear
sākt mācīties
el miedo
pain
sākt mācīties
el dolor
hope
sākt mācīties
la esperanza
personality
sākt mācīties
la personalidad
surprise / favor
sākt mācīties
la sorpresa
fear
sākt mācīties
el temor
loneliness / solitude
sākt mācīties
la soledad
pleasure
sākt mācīties
el placer
humor / mood
sākt mācīties
el humor
satisfaction
sākt mācīties
la satisfacción
celebration
sākt mācīties
la celebración
curiosity
sākt mācīties
la curiosidad
desire / wish
sākt mācīties
el deseo
feeling
sākt mācīties
el sentimiento
smiles
sākt mācīties
las sonrisas
joys
sākt mācīties
las alegrías
tensions
sākt mācīties
las tensiones
friendships
sākt mācīties
las amistades
fears
sākt mācīties
los miedos
pains
sākt mācīties
los dolores
hopes
sākt mācīties
las esperanzas
personalities
sākt mācīties
las personalidades
suprises
sākt mācīties
las sorpresas
fears / concerns
sākt mācīties
los temores
pleasures
sākt mācīties
los placeres
celebrations
sākt mācīties
las celebraciones
curiosities
sākt mācīties
las curiosidades
desires / wishes
sākt mācīties
los deseos
feelings
sākt mācīties
los sentimientos
t-shirt
sākt mācīties
la camiseta
word
sākt mācīties
la palabra
pet
sākt mācīties
la mascota
passport
sākt mācīties
el pasaporte
reservation, booking
sākt mācīties
la reserva
supermarket
sākt mācīties
el supermercado
taxi
sākt mācīties
el taxi
sandwich (s...)
sākt mācīties
el sándwich
burger
sākt mācīties
la hamburguesa
shark
sākt mācīties
el tiburón
check / bill / account
sākt mācīties
la cuenta
store / shop
sākt mācīties
la tienda
gift, present
sākt mācīties
el regalo
exam
sākt mācīties
el examen
flower
sākt mācīties
la flor
sport
sākt mācīties
el deporte
medicine
sākt mācīties
la medicina
river
sākt mācīties
el río
lake
sākt mācīties
el lago

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.