FCE Gold IV

 0    466 speciālā zīme    annasecewicz
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
wziąć udział w kursie w
sākt mācīties
take a course in
zajęcia dodatkowe
sākt mācīties
extra activities
uzyskać dobre oceny / oceny w
sākt mācīties
get good marks/grades in
semestr
sākt mācīties
term
plan lekcji
sākt mācīties
timetable
obowiązkowy
sākt mācīties
compulsory
lektury szkolne
sākt mācīties
set books
trenowała jako nauczycielka
sākt mācīties
she trained as a teacher
iść na coś / wziąć udział
sākt mācīties
to go in for sth/take part in
nie zdał egzaminu z języka angielskiego i musiał ponownie go zdać
sākt mācīties
he failed the English exam an had to sit it again
nauczyciele karzą nas, zmuszając nas do pozostania po szkole
sākt mācīties
teachers punish us by making us stay behind after school
zostać po szkole
sākt mācīties
stay behind after the school
dekoncentrujesz sie! spróbuj się bardziej skoncentrować
sākt mācīties
your mind is wandering! try to concentrate more
pozostawić miejsce na korektę
sākt mācīties
to leave space for correction
na liniach alternatywnych/ marginesie
sākt mācīties
on alternative lines
przyjaciele w jej wieku
sākt mācīties
friends of her own age
uczyć się do egzaminów wstępnych
sākt mācīties
to study fot the entrance examinations
nauczyciel wyznaczył mu trudne zadanie domowe
sākt mācīties
the teacher set him difficult homework
dobre poczucie własnej zdolności
sākt mācīties
a good sense of my own ability
brak dokładnego sprawdzenia jej pracy
sākt mācīties
failure to check her work thoroughly
błędne przekonanie, zwłaszcza oparte na nieuzasadnionych argumentach
sākt mācīties
a mistaken belief, especially one based on unsound argument
pod niektórymi względami
sākt mācīties
in some respects
na próżno
sākt mācīties
in vain
z obawy sth
sākt mācīties
for fear of sth
podnieść rękę / podnieść rękę
sākt mācīties
to put up your hand / to raise your hand
jak najlepiej wykorzystać mój czas
sākt mācīties
to make the best use of my time
brać proste przykłady
sākt mācīties
to take simple examples
wyszukiwać słowa w słowniku
sākt mācīties
to look up words in a dictionary
pomóc w trudnych sprawach
sākt mācīties
to help with difficult matters
prawdziwe zrozumienie tematu
sākt mācīties
a genuine understanding of a subject
wiodący architekt
sākt mācīties
a leading architect
w nocnym pociągu
sākt mācīties
on the overnight train
odroczenie
sākt mācīties
a postponement
oszukać kogoś
sākt mācīties
to overcharge someone
Agencja sekretarskie
sākt mācīties
secretarial agency
bezcenna kolekcja sztuki
sākt mācīties
priceless collection of art
bezwartościowy
sākt mācīties
worthless
mieć na coś ochotę
sākt mācīties
feel like doing something
nie spieszyc sie
sākt mācīties
to take time
postawić stopę na czymś
sākt mācīties
to set foot on sth
przyciągnąć uwagę w kierunku marki
sākt mācīties
to draw attention to a brand
jem lunch
sākt mācīties
getting lunch
zachować spokój / zachować spokój
sākt mācīties
to remain calm/keep my head
zatrzymać przytrzymanie / zwolnić kierownicę
sākt mācīties
to stop holding/to let go of the steering wheel
nie możesz wygrać / nie masz szans na wygraną
sākt mācīties
you cant possibly win/ you stand no chance of winning
podpisać międzynarodową umowę zakazującą połowów wielorybów
sākt mācīties
to sign an international agreement banning whaling
zamiennik mówcy
sākt mācīties
replacement for the speaker
oklaskiwali go i mianowali premierem
sākt mācīties
they applauded him and made him the prime minister
życzliwy, przyjazny
sākt mācīties
kind-hearted, friendly
z pustymi rękami, bez niczego
sākt mācīties
empty-handed, with nothing
w pełni ubrany
sākt mācīties
fully-clothed
długonogi
sākt mācīties
long-legged model
przystojny, przystojny
sākt mācīties
good-looking, handsome
roztargniony, rozproszony
sākt mācīties
absent-minded, distracted
wrzaskliwy
sākt mācīties
loud-mouthed
Jestem t
sākt mācīties
I'm t
mam dość waszych wrzaskliwych komentarzy
sākt mācīties
i'm tired of your loud-mouthed comments
(łatwo) drażliwy
sākt mācīties
short-tempered, (easily) irritable
z oślimi uszami
sākt mācīties
dog-eared
łatwe zwycięstwo / miażdżąca porażka
sākt mācīties
an easy victory/a crushing defeat
przyjąć / odmówić
sākt mācīties
accept/refuse
start / lądowanie
sākt mācīties
a take-off/the landing
zakopać / wykopać
sākt mācīties
bury/dig up
scena początkowa / zakończenie
sākt mācīties
the opening scene/the ending
pomyśl lepiej
sākt mācīties
think bettter of sth
Nie ma wiele związku z prawdą
sākt mācīties
It doesn't bear much relation to the truth
namyślać się
sākt mācīties
think better of it
powinieneś pomyśleć o tym lepiej - mogło być znacznie gorzej
sākt mācīties
you should think better of it - it could have gone much worse
napisać kilka słów
sākt mācīties
drop somebody a line
sprawić komuś kłopot / zadać komuś kłopot
sākt mācīties
to inconvenience sb/ to put sb to trouble/to give sb trouble
mierzyć / wykonywać pomiary
sākt mācīties
to measure/to take measurements
wyglądać na rozczarowanego / twarz spada
sākt mācīties
look disappointed/face falls
rozpalić / wybuchnąć w płomienie / zapalić się
sākt mācīties
to start burning/ burst into flames/catch fire
nie mogę znieść widoku
sākt mācīties
i can't bear the sight of
Nie mogę patrzeć
sākt mācīties
I cant bear to look
została powierzona / przejęła odpowiedzialność za biznes
sākt mācīties
she was put in charge/took the charge of the businnes
sam, na własną rękę
sākt mācīties
by myself, on my own
wziąć kogoś z zaskoczenia
sākt mācīties
take sb by surprise
się ze łzami w oczach
sākt mācīties
be in tears
obraz został wypożyczony do Narodowej Galerii Sztuki
sākt mācīties
the painting is on loan to the National Art Gallery
To sprawia mi taki ból głowy
sākt mācīties
It gives me such a headache
noszę rozmiar 10.
sākt mācīties
I take a size 10.
zrobić wyjątek dla kogoś
sākt mācīties
to make an exception for somebody
zacięty wyścig
sākt mācīties
a close/tight race
ta muzyka nie pasuje do mojego nastroju
sākt mācīties
this music doesn't suit my mood
zapisać się na kurs
sākt mācīties
to enroll on a course
nie mam przy sobie żadnych pieniędzy
sākt mācīties
i dont have any money on me
PO PRZYGOTOWANIACH
sākt mācīties
AFTER PREPOSITIONS
Jesteśmy zainteresowani analizą czynników. Niektórzy starzy boją się wyjść samotnie.
sākt mācīties
We are interested in analysing the factors. Some old people are afraid of going out alone.
PO CZASIE ODPADÓW / WYDATKÓW:
sākt mācīties
AFTER VERBS WASTE/SPEND:
Spędził trzy miesiące, mieszkając w Dublinie. Dziś rano zmarnowałem 20 minut na autobus.
sākt mācīties
He spent three months living in Dublin. I wasted 20 minutes waiting for a bus this morning.
PO SPECJALNYCH ZWROTACH: NIE MA ZASTOSOWANIA, NIE JEST DOBRY, NIE WARTO BYĆ ZAJĘTY, CO (JAK) O, CZUĆ JAK, NIE MA PUNKTU itp.
sākt mācīties
AFTER SPECIAL PHRASES: IT'S NO USE, IT'S NO GOOD, IT'S NOT WORTH, TO BE BUSY, WHAT (HOW) ABOUT, FEEL LIKE, THERE'S NO POINT etc.
Nie ma sensu rozmawiać z kierownikiem. Co powiesz na piknik nad jeziorem w przyszłym tygodniu? Nie ma sensu na nią czekać.
sākt mācīties
It's no use talking to the manager. What about having a picnic near a lake next week? There's no point in waiting for her.
PO ZBYT / WYSTARCZAJĄCYCH KONSTRUKCJACH
sākt mācīties
AFTER TOO/ENOUGH CONSTRUCTIONS
Nie ma wystarczającej liczby przyjaciół, z którymi można porozmawiać. Ta kawa jest zbyt gorąca, aby pić!
sākt mācīties
She doesn't have enough friends to talk to. This coffee is too hot to drink!
PO NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTACH: SZCZĘŚLIWY, PRZEPRASZONY, NIEPOŻĄDANY, TRUDNY, ZADOWOLONY, OBOWIĄZKOWY, PROSZĘ, DUMNY itp.
sākt mācīties
AFTER SOME ADJECTIVES: HAPPY, SORRY, UNABLE, DIFFICULT, GLAD, OBLIGED, PLEASED, PROUD etc.
Z przykrością słyszeliśmy o jego śmierci. Naprawdę trudno jest przeczytać twoje pismo.
sākt mācīties
We were sad to hear about his death. It's really difficult to read your writing.
PO NIEKTÓRYCH RZECZACH: DECYZJA, PORADY, PRZYWILEJ, ZDOLNOŚĆ, SZANSA, ODMOWA, SPOSÓB, ZAMÓWIENIE itp.
sākt mācīties
AFTER SOME NOUNS: DECISION, ADVICE, PRIVILEGE, ABILITY, CHANCE, REFUSAL, WAY, ORDER etc.
Zaproszenie na tę imprezę to przywilej. Daj mi szansę wyjaśnienia.
sākt mācīties
It's a privilege to be invited to this party. Please give me a chance to explain.
Nie cierpi spędzać 45 minut każdego dnia na podróżach do pracy iz powrotem.
sākt mācīties
She detests spending 45 minutes every day travelling to work and back.
Cierpi na (choroba)
sākt mācīties
SUFFER FROM (illness)
mieć z tobą coś nie tak
sākt mācīties
to have something wrong with you
TŁUMACZ (sth) NA (sth)
sākt mācīties
TRANSLATE (sth) INTO (sth)
zmienić słowa na inny język
sākt mācīties
to change words into another language
ZOSTAWIĆ DLA
sākt mācīties
LEAVE FOR
odejść, odejść
sākt mācīties
to go away, to depart
ZAPRASZAM (sb) DO (miejsce, wydarzenie)
sākt mācīties
INVITE (sb) TO (a place, event)
poprosić kogoś, żeby przyszedł
sākt mācīties
to ask somebody to come
ZALEŻNIE OD (sb, sth)
sākt mācīties
DEPEND ON (sb, sth)
polegać na kimś lub czymś
sākt mācīties
to rely on sb or sth
PŁACIĆ ZA
sākt mācīties
PAY FOR
dawać komuś pieniądze za robienie czegoś
sākt mācīties
to give money to sb for doing sth
BLAME (sb) FOR (sth)
sākt mācīties
BLAME (sb) FOR (sth)
myśleć, że ktoś nie jest w stanie zrobić czegoś
sākt mācīties
to think sb is wrong to do sth
ŚNIĆ O
sākt mācīties
DREAM OF
pomyśleć o czymś, co chciałbyś mieć
sākt mācīties
to think about sth that you'd like to have
KOMENTARZ NA (sth, sb)
sākt mācīties
COMMENT ON (sth, sb)
wyrazić opinię na temat kogoś lub czegoś
sākt mācīties
to express an opinion about sb or sth
ZAPROSZENIE (sb) NA (działalność)
sākt mācīties
INVITE (sb) FOR (activity)
poprosić kogoś, żeby przyszedł
sākt mācīties
to ask somebody to come
OPIEKA O (coś), aby pomyśleć, że ktoś jest ważny
sākt mācīties
CARE ABOUT (sth) to think that sb or sth is important
PRACUJ (sth), aby być w trakcie tworzenia
sākt mācīties
WORK ON (sth) to be in the process of making
ZAANGAŻUJ SIĘ w (sth), aby spowodować włączenie kogoś do niektórych działań
sākt mācīties
BE INVOLVED IN (sth) to cause sb to be included in some activity
WYJAŚNIJ (sth) TO (sb), aby było jasne lub łatwe do zrozumienia
sākt mācīties
EXPLAIN (sth) TO (sb) to make clear or easy to understand
RELY ON (sb), aby zależeć od kogoś lub czegoś
sākt mācīties
RELY ON (sb) to depend on sb or sth
SUCCEED IN (sth), aby osiągnąć poprawny lub pożądany rezultat
sākt mācīties
SUCCEED IN (sth) to achieve the correct or desired result
PRZEŁĄCZ (sth) DO (sth), aby stać się czymś innym
sākt mācīties
TURN (sth) INTO (sth) to become something different
ZADBAJ o coś
sākt mācīties
CARE FOR to want something
ROZPOCZNIJ jako pierwszą rzecz do przemyślenia
sākt mācīties
BEGIN WITH as the first thing to be thought about
PREZENTUJ (sth) TO (sb), aby opisać lub pokazać coś w określony sposób
sākt mācīties
PRESENT (sth) TO (sb) to describe or show sth in a particular way
DOJAZD DO (budynki, małe miejsca), aby dotrzeć do miejsca
sākt mācīties
ARRIVE AT (buildings, small places) to reach a place
DEVOTE (sth) TO (sth), aby poświęcić swój czas, pieniądze itp. Na coś
sākt mācīties
DEVOTE (sth) TO (sth) to give up your time, money etc. to sth
EXPEL (sb) FROM (sth), aby wysłać sb. na zawsze ze szkoły
sākt mācīties
EXPEL (sb) FROM (sth) to send sb. away for ever, from a school
INSIST ON żądać, namawiać
sākt mācīties
INSIST ON to demand, to urge
DOJAZD (miasta, kraje), aby dotrzeć do miejsca
sākt mācīties
ARRIVE IN (cities, countries) to reach a place
DOSTARCZAĆ (sb) Z (sth) dawać, dostarczać
sākt mācīties
PROVIDE (sb) WITH (sth) to give, to supply
Spotkaj się z doświadczeniem, z cierpieniem
sākt mācīties
MEET WITH to experience, to suffer
WYNIK W, aby mieć w wyniku
sākt mācīties
RESULT IN to have as a result
SZUKAJ, aby znaleźć coś dokładnie
sākt mācīties
SEARCH FOR to look for something carefully
PRZYJMUJ (sb) TO, aby zezwolić na wejście
sākt mācīties
ADMIT (sb) TO to allow to enter
WIEDZ, ŻE, aby uzyskać informacje o czymś
sākt mācīties
KNOW ABOUT to have information about something
RÓŻNIJ SIĘ, aby w jakiś sposób różnić się od czegoś
sākt mācīties
DIFFER FROM to be different from something in some way
UWAŻAJ, aby poczuć, że coś jest prawdą
sākt mācīties
BELIEVE IN to feel that something is true
ADMIRE (sb) FOR (sth), aby mieć bardzo wysoką opinię o kimś
sākt mācīties
ADMIRE (sb) FOR (sth) to have a very high opinion of somebody
PRZEDMIOT (coś) nie lubić czegoś, nie zgadzać się z czymś
sākt mācīties
OBJECT TO (sth) to dislike sth, to disapprove of sth
ZATWIERDZAJ, aby być zadowolonym z czegoś lub kogoś
sākt mācīties
APPROVE OF to be pleased with sth or sb
KORZYSTAJ Z (coś), aby zarządzać, radzić sobie z czymś z powodzeniem
sākt mācīties
COPE WITH (sth) to manage, the deal with sth successfully
ODZYSKIWANIE Z, aby znów stać się zdrowym
sākt mācīties
RECOVER FROM to become well again
SUSPECT (sb) OF (sth) sądzić, że ktoś jest winny przestępstwa
sākt mācīties
SUSPECT (sb) OF (sth) to think that somebody is guilty of a crime
WYZNAJ (sth), aby powiedzieć, że jesteś winny
sākt mācīties
CONFESS TO (sth) to say that you are guilty
ZGADZAM SIĘ / O (sth), aby zdecydować z kimś innym, aby zrobić coś
sākt mācīties
AGREE ON/ABOUT (sth) to decide with sb else to do sth
COUNT ON, aby zależeć od kogoś lub czegoś
sākt mācīties
COUNT ON to depend on someone or something
SYMPATHIZE z okazywaniem współczucia dla kogoś lub jego opinii
sākt mācīties
SYMPATHISE WITH to show sympathy for someone or their opinions
Zrezygnuj z, aby opuścić pracę, organizację itp.
sākt mācīties
RESIGN FROM to leave a job, an organization, etc.
DIE OF / FROM (sth), aby przestać żyć; stać się martwym
sākt mācīties
DIE OF/FROM (sth) to stop living; to become dead
PRZEPRASZAM (sb) ZA (st) powiedzieć, że jest ci przykro z powodu zrobienia czegoś złego
sākt mācīties
APOLOGISE TO (sb) FOR (sth) to say that you are sorry for doing something wrong
PREVENT (sb) FROM (sth), aby powstrzymać kogoś przed zrobieniem czegoś
sākt mācīties
PREVENT (sb) FROM (sth) to stop someone doing something
NALEŻY DO (sb) być własnością kogoś
sākt mācīties
BELONG TO (sb) to be owned by someone
CONSIST OF (sth) z czegoś się składa
sākt mācīties
CONSIST OF (sth) to be made up of something
ZGADZAM SIĘ (sb), aby pomyśleć lub powiedzieć to samo co ktoś
sākt mācīties
AGREE WITH (sb) to think or say the same as someone
PATRZ (sth) do niepokoju; znaczyć
sākt mācīties
REFER TO (sth) to concern; to mean
CONGRATULATE (sb) ON (sth), aby powiedzieć komuś, że jesteś zadowolony z ich sukcesu
sākt mācīties
CONGRATULATE (sb) ON (sth) to tell sb that you are pleased about their success
PRZYJDŹ, aby się urodzić lub mieszkać
sākt mācīties
COME FROM to be born or live in
ODPOWIEDŹ (sb) z (sth) powiedzieć, że ktoś zrobił coś złego
sākt mācīties
ACCUSE (sb) of (sth) to say that somebody has done something wrong
CZEKAJ, aby zostać tam, gdzie jesteś, aż przyjdzie ktoś lub coś
sākt mācīties
WAIT FOR to stay where you are, until sb or sth comes
ODPOWIEDŹ (sth), aby odpowiedzieć
sākt mācīties
REPLY TO (sth) to answer
ZBIERAJ SIĘ, aby uderzyć razem z wielką siłą
sākt mācīties
COLLIDE WITH to strike together with great force
DZIĘKUJEMY za (coś) wyrazić komuś wdzięczność za coś
sākt mācīties
THANK FOR (sth) to express gratitude to someone for something
ZATRZYMAJ SIĘ, aby długo patrzeć ostro
sākt mācīties
STARE AT to look hard for a long time
Martw się czuć lęk
sākt mācīties
WORRY ABOUT to feel anxious
w zdumieniu
sākt mācīties
in amazement
PATRZEJ PO, aby zająć się kimś lub czymś
sākt mācīties
LOOK AFTER to take care of someone or something
ROZPOCZNIJ, aby podjąć działania w sprawie czegoś
sākt mācīties
DEAL WITH to take action about something
PREFER (sth) TO (sth), aby polubić lepiej
sākt mācīties
PREFER (sth) TO (sth) to like better
PROTEST PRZECIWKO (coś), aby pokazać, że jesteś zdecydowanie przeciwko czemuś
sākt mācīties
PROTEST AGAINST (sth) to show that you are strongly against something
BASE (sth) ON (sth), aby coś zależało od czegoś
sākt mācīties
BASE (sth) ON (sth) to make something depend on something
DERIVE FROM (sth), aby przyjść lub rozwinąć się z czegoś
sākt mācīties
DERIVE FROM (sth) to come or develop from something
SZUKAJ, aby wyszukać kogoś lub coś
sākt mācīties
LOOK FOR to search for someone or something
OPIS (sth / sb) TO (sb), aby powiedzieć, jak coś lub ktoś jest
sākt mācīties
DESCRIBE (sth/sb) TO (sb) to say what something or someone is like
DOSTAWA (sb) Z (sth) dać; zapewnić
sākt mācīties
SUPPLY (sb) WITH (sth) to give; to provide
SPECJALIZUJ W (sth), aby zwrócić uwagę na konkretny temat
sākt mācīties
SPECIALISE IN (sth) to give your attention to a particular subject
Kłótnie z (sb), aby mieć z kimś kłótnię
sākt mācīties
QUARREL WITH (sb) to have an angry argument with someone
KARA (sb) ZA (coś), aby sprawić, by ktoś cierpiał za przestępstwo lub winę
sākt mācīties
PUNISH (sb) FOR (sth) to make someone suffer for a crime or fault
SUKCEED IN (sth), aby zrobić to, co próbujesz zrobić
sākt mācīties
SUCCEED IN (sth) to manage to do what you have been trying to do
PORÓWNAJ (coś) z (coś), aby powiedzieć, że coś jest podobne do czegoś innego
sākt mācīties
COMPARE (sth) WITH (sth) to say that sth is similar to something else
BUMP INTO (sb), aby spotkać kogoś przypadkiem
sākt mācīties
BUMP INTO (sb) to meet someone by chance
BORROW (sth) FROM (sb), aby zabrać coś na chwilę, zamierzając go zwrócić
sākt mācīties
BORROW (sth) FROM (sb) to take sth away for a while, intending to return it
NIEWŁAŚCIWIE myśleć, że coś jest złe, złe itp.
sākt mācīties
DISAPPROVE OF to think that something is bad, wrong etc.
INCLUDE (sth) IN (sth), aby dodać coś lub kogoś do grupy
sākt mācīties
INCLUDE (sth) IN (sth) to add something or someone into a group
PORÓWNAJ (sth) TO (sth), aby wskazać podobieństwo między 2 różnymi rzeczami
sākt mācīties
COMPARE (sth) TO (sth) to point out a similarity between 2 different things
STOP (sb) DOING (sth), aby uniemożliwić komuś zrobienie czegoś
sākt mācīties
STOP (sb) DOING (sth) to prevent someone from doing something
WYDAJ (sth) ON (sth), aby zużyć lub wypłacić pieniądze
sākt mācīties
SPEND (sth) ON (sth) to use up or pay out money
NAPEŁNIJ (coś) Z (coś), aby się wypełnić lub wypełnić
sākt mācīties
FILL (sth) WITH (sth) to make or become full
SKARGAĆ O (sth), aby wyrazić swoje niezadowolenie itp.
sākt mācīties
COMPLAIN ABOUT (sth) to express your dissatisfaction etc.
ZMĘCZ, aby się nudzić
sākt mācīties
GET TIRED OF to become bored of something
UŚMIECH SIĘ, aby pokazać przyjemność, rozrywkę
sākt mācīties
SMILE AT to show pleasure, amusement
ODPOWIEDŹ (sb) OF (sth) powiedzieć, że ktoś zrobił coś złego
sākt mācīties
ACCUSE (sb) OF (sth) to say that somebody has done something wrong
KORZYŚCI OD (sth), aby uzyskać przewagę
sākt mācīties
BENEFIT FROM (sth) to gain advantage
PRZERWAJ, aby wymusić wejście do domu itp.
sākt mācīties
BREAK INTO to force a way into a house etc.
PRZYGOTUJ SIĘ (sth), aby przygotować się lub przygotować
sākt mācīties
PREPARE FOR (sth) to make or get ready
DEVOTE (sth) TO (sth), aby poświęcić na coś czasu, uwagi itp
sākt mācīties
DEVOTE (sth) TO (sth) to give an amount of time, attention, etc. to something
SŁUCHAJ (sb), aby postępować zgodnie z czyimiś radami
sākt mācīties
LISTEN TO (sb) to follow someone's advice
PERSIST IN (sth), aby kontynuować robienie czegoś pomimo trudności
sākt mācīties
PERSIST IN (sth) to keep on doing something despite difficulty
ZAPOMNIJ O (sth), aby nie pamiętać
sākt mācīties
FORGET ABOUT (sth) to fail to remember
DYSKUSJE (coś) Z (kimś), aby o czymś porozmawiać
sākt mācīties
DISCUSS (sth) WITH (sb) to talk about something
ZŁÓŻ DO (sth), aby poprosić o pracę
sākt mācīties
APPLY TO (sth) to ask for a job
ZAKŁAD (sth), aby hazardować pieniądze na koniu wyścigowym itp.
sākt mācīties
BET ON (sth) to gamble money on a racehorse etc.
SPOJRZ AT (sb / sth), aby dokładnie zbadać coś
sākt mācīties
LOOK AT (sb/sth) to examine something closely
UZYSKAJ RID do usunięcia; uwolnić się od
sākt mācīties
GET RID OF to remove; to free yourself from
UCIECZKA, aby uciec za darmo lub bezpiecznie
sākt mācīties
ESCAPE FROM to get away free or safe
PRZEBACZ (sb) ZA (coś), aby przestać być na kogoś zły
sākt mācīties
FORGIVE (sb) FOR (sth) to stop being angry with someone
masowo produkować, produkować w dużych ilościach
sākt mācīties
mass-produce, to produce in great quantities
sprawdź dwukrotnie, aby sprawdzić ponownie, aby sprawdzić z wielką starannością
sākt mācīties
double-check, to check again, to check with great care
magnetofon, aby nagrać coś na taśmie
sākt mācīties
tape-record, to record something on tape
pseudonim, aby nadać pseudonim czemuś lub komuś
sākt mācīties
nickname, to give a nickname to something or someone
wrotki, do poruszania się na rolkach
sākt mācīties
roller-skate, to move on roller-skates
sklep, aby oglądać towary w witrynach sklepowych bez ich kupowania
sākt mācīties
window-shop, to look at goods in shop windows without buying them
autostop, podróżować, prosząc o bezpłatne przejazdy samochodami innych osób
sākt mācīties
hitch-hike, to travel by asking for free rides in other people's cars
korekta, czytanie i poprawianie błędów
sākt mācīties
proof-read, to read and correct mistakes in
baby-sit, aby pozostać w domu i opiekować się dzieckiem
sākt mācīties
baby-sit, to remain in a house to look after a child
wrak statku, który należy pozostawić po zagubieniu lub zniszczeniu statku na morzu
sākt mācīties
shipwreck, to be left after the ship has been lost or destroyed at sea
Susan pochwaliła mnie za to, że jestem bardzo dobrym gitarzystą.
sākt mācīties
Susan complimented me on being a very good guitar player.
wyjaśnić / wyjaśnić
sākt mācīties
explain/clear up
ponad (idiom)
sākt mācīties
well over (idiom)
ponad tysiąc,
sākt mācīties
well over one thousand,
od tamtej pory
sākt mācīties
ever since then
przegapić punkt, nie rozumiem o co chodzi
sākt mācīties
miss the point, do not understand what's going on
przez ostatnie pięć lat
sākt mācīties
over the last five years
wielki wzrost
sākt mācīties
great increase
szybki
sākt mācīties
high speed
znany jako
sākt mācīties
known as
nazywany po imieniu
sākt mācīties
called by the name
z powodu
sākt mācīties
owing to the fact that
ze względu na coś
sākt mācīties
on account of something
a także, że
sākt mācīties
as well as that
prowadzić rejestr wspomnień
sākt mācīties
to keep a record of memories
hałas / hałas
sākt mācīties
noise/noisiness
nie mam zamiaru ponownie rozmawiać z Luisem
sākt mācīties
i've got no intention of speaking to luis again
zejść z kursu, tropu
sākt mācīties
to get blown off course
wyposażyć
sākt mācīties
to fit with
przeznaczyć na wykonanie tego zadania około 40 minut
sākt mācīties
to allow about 40 minutes for this task
opalając się siedząc lub leżąc na zewnątrz w słońcu
sākt mācīties
sunbathing sitting or lying outside in the sun
szklarnia budynek ze szkła, w którym rosną rośliny
sākt mācīties
greenhouse a building, made of glass, in which plants are grown
szkło powiększające okrągły kawałek szkła, używany do powiększania przedmiotów
sākt mācīties
magnifying glass a round piece of glass, used to make objects look bigger
podziemne metro, pod lub pod powierzchnią ziemi
sākt mācīties
underground subway, below or under the surface of the ground
pełnia księżyca, gdy pojawia się jako jasny okrąg
sākt mācīties
full moon the moon when it appears as a bright circle
patelnia płytka patelnia z długim uchwytem do smażenia potraw
sākt mācīties
frying pan a shallow pan, with a long handle, for frying food in
kort tenisowy czterostronny obszar, na którym grasz w tenisa
sākt mācīties
tennis court the four-sided area that you play tennis on
gesty języka migowego używane jako język przez osoby niesłyszące
sākt mācīties
sign language hand gestures used as a language by deaf people
ciśnienie krwi ciśnienie krwi krążącej po ciele
sākt mācīties
blood pressure the pressure of blood as it travels around the body
prawo jazdy świadectwo potwierdzające, że masz uprawnienia do kierowania pojazdem
sākt mācīties
driving licence a certificate showing that you are qualified to drive
brama otwór, który zawiera wejście, bramę
sākt mācīties
gateway an opening that contains an entrance, a gate
mechaniczna maszyneria zegara lub podobnej maszyny
sākt mācīties
clockwork the machinery of a clock or similar machinery
koszmar przerażający sen lub doświadczenie
sākt mācīties
nightmare a frightening dream or experience
notatnik mała książka, w której można pisać notatki
sākt mācīties
notebook a small book in which to write notes
papier tapetowy, który służy do dekoracji ścian pokoju
sākt mācīties
wallpaper paper that is used to decorate the walls of a room
latarka latarka, urządzenie, które błyska, aby dać jasne światło
sākt mācīties
flashlight a torch, a device that flashes to give a bright light
motyl owad z dużymi kolorowymi skrzydłami
sākt mācīties
butterfly an insect with large coloured wings
miesiąc miodowy wakacje spędzone bezpośrednio po ślubie
sākt mācīties
honeymoon a holiday spent immediately after your marriage
wapień biała lub jasnoszara skała, która jest używana jako materiał budowlany
sākt mācīties
limestone a ​white or ​light ​grey ​rock that is used as a ​building ​material
burza z piorunami i błyskawica i zwykle ulewny deszcz
sākt mācīties
thunderstorm a storm with thunder and lightning and usually heavy rain
aby uzyskać szybką aktualizację
sākt mācīties
to get a quick update on
wybielacz
sākt mācīties
bleach
uprząż
sākt mācīties
harness
1) kieszonkowiec
sākt mācīties
1) pickpocket
złodziej, który kradnie rzeczy z ludzkich kieszeni
sākt mācīties
a thief who steals things out of people's pockets
2) złodziej
sākt mācīties
2) mugger
osoba, która atakuje i obrabowuje inną osobę w miejscu publicznym
sākt mācīties
a person who attacks and robs another in a public place
3) porywacz
sākt mācīties
3) kidnapper
osoba, która zabiera kogoś nielegalnie i przetrzymuje jako więźnia
sākt mācīties
a person who takes somebody away illegally and keeps them as a prisoner
4) porywacz
sākt mācīties
4) hijacker
osoba, która porwała samolot lub inny pojazd
sākt mācīties
a person who hijacks a plane or other vehicle
5) fałszerz
sākt mācīties
5) forger
ktoś, kto nielegalnie kopiuje dokumenty, pieniądze, obrazy itp.
sākt mācīties
someone who illegally copies documents, money, paintings etc.
6) zdrajca
sākt mācīties
6) traitor
ktoś, kto przekazuje informacje wrogowi
sākt mācīties
someone who gives information to the enemy
7) bigamista
sākt mācīties
7) bigamist
ktoś, kto poślubia jedną osobę, gdy jest już legalnie w związku małżeńskim z drugą osobą
sākt mācīties
someone who marries one person while already legally married to another
8) szantażysta
sākt mācīties
8) blackmailer
przestępca, który grozi ujawnieniem krępujących informacji o kimś
sākt mācīties
a criminal who threatens to expose embarrassing information about someone
9) dezerter
sākt mācīties
9) deserter
ktoś, kto opuszcza wojsko bez pozwolenia
sākt mācīties
someone who leaves the military without permission
10) zabójca
sākt mācīties
10) assassin
morderca, zwłaszcza ten, który zabija wybitną postać polityczną
sākt mācīties
a murderer, especially one who kills a prominent political figure
Jimmy otrzymał stały _ _ _ _ _ na koniec koncertu
sākt mācīties
Jimmy received a standing _ _ _ _ _ at the end of the concert
Owacja, wiwaty, oklaski
sākt mācīties
ovation, cheers, applause
Jimmy otrzymał stały _ _ _ _ _ na koniec koncertu.
sākt mācīties
Jimmy received a standing _ _ _ _ _ at the end of the concert.
owacja
sākt mācīties
ovation
Wczoraj wyszli na scenę po swoją ostatnią sukienkę _ _ _ _ _ na dzisiejszy koncert.
sākt mācīties
They took to the stage yesterday for their final dress _ _ _ _ _ for today's gig.
próba
sākt mācīties
rehearsal
Obawiam się, że gitara nie jest już tak naprawdę _ _ _ _ _ _.
sākt mācīties
The guitar is badly out of _ _ _ _ _, I'm afraid.
melodia
sākt mācīties
tune
W roli Desdemony dała najlepsze _ _ _ _ _ swojej kariery aktorskiej.
sākt mācīties
She gave the best _ _ _ _ _ of her acting career in the role of Desdemona.
przedstawienie
sākt mācīties
performance
Niedawno w gazecie pojawił się interesujący _ _ _ _ _ film.
sākt mācīties
There has been an interesting _ _ _ _ _ of the film in the paper recently.
recenzja
sākt mācīties
review
Przepraszam pana. W środy nie ma muzeum _ _ _ _ _.
sākt mācīties
I'm sorry, sir. There's no _ _ _ _ _ to the museum on Wednesdays.
przyjęcie (do szpitala)
sākt mācīties
admission
Mark poszedł do _ _ _ _ _ parku i spędził czas jeżdżąc na kolejkach górskich.
sākt mācīties
Mark went to an _ _ _ _ _ park and spent his time riding the rollercoasters.
rozrywka
sākt mācīties
amusement
Muzyka była naprawdę świetna, ale mi się nie podoba w _ _ _ _ _.
sākt mācīties
The music was really great, but I didn't like the _ _ _ _ _.
tekst
sākt mācīties
lyrics
Koncert był tak zły, że zespół był _ _ _ _ _ poza sceną.
sākt mācīties
The concert was so bad that the band was _ _ _ _ _ off the stage.
wygwizdany
sākt mācīties
booed
Straszny film jest jednym z najbardziej _ _ _ _ _ _ filmów, jakie kiedykolwiek widziałem.
sākt mācīties
Scary Movie is one of the most _ _ _ _ _ films I've ever seen.
rozrywkowy
sākt mācīties
entertaining
Próbowaliśmy dostać się do klubu nocnego, ale odmówiono nam wstępu
sākt mācīties
We tried to get into a nightclub but were refused admission
Niestety, nie ma wystarczającej liczby części dla każdego członka, aby odegrać wiodącą rolę.
sākt mācīties
Unfortunately, there aren't enough parts for every member to play a leading role.
Zespół zyskał entuzjastyczne recenzje na koncert w Londynie na początku tego tygodnia.
sākt mācīties
The band gained rave review for their London concert earlier this week.
Książka jest humorystycznym opisem podróży młodych kobiet do Australii.
sākt mācīties
The book is a humorous account of a young women's travel in Australia.
Filmy historyczne mogą mieć potencjał Oscara, ale ich potencjał edukacyjny jest bardziej skomplikowany
sākt mācīties
Historical films may have Oscar potential, but their educational potential is more complicated
Tłum przerwał oklaski orkiestry.
sākt mācīties
The crowd interrupted the orchestra's descending line with applause.
Sztuka była tak porywająca, że publiczność szybko utożsamiła się z aktorami.
sākt mācīties
The play was so gripping that the audience quickly identified with the actors.
Jego wystawa w muzeum miejskim wcale mnie nie spodobała.
sākt mācīties
His exhibition at the city museum didn't appeal to me at all.
Nasza nowa produkcja „Waiting for Godot” jest obecnie w REHEARsal
sākt mācīties
Our new production of ‘Waiting for Godot’ is currently in REHEARsal
Przeprowadził serię wywiadów, aby opublikować swoją nową powieść
sākt mācīties
He did a series of interviews to publicise his new novel
Próbowaliśmy dostać się do klubu nocnego, ale odmówiono nam wstępu
sākt mācīties
We tried to get into a nightclub but were refused admission
Niestety, nie ma wystarczającej liczby części dla każdego członka, aby odegrać wiodącą rolę.
sākt mācīties
Unfortunately, there aren't enough parts for every member to play a leading role.
Zespół zyskał entuzjastyczne recenzje na koncert w Londynie na początku tego tygodnia.
sākt mācīties
The band gained rave review for their London concert earlier this week.
Książka jest humorystycznym opisem podróży młodych kobiet do Australii.
sākt mācīties
The book is a humorous account of a young women's travel in Australia.
Filmy historyczne mogą mieć potencjał Oscara, ale ich potencjał edukacyjny jest bardziej skomplikowany
sākt mācīties
Historical films may have Oscar potential, but their educational potential is more complicated
Tłum przerwał oklaski orkiestry.
sākt mācīties
The crowd interrupted the orchestra's descending line with applause.
Sztuka była tak porywająca, że publiczność szybko utożsamiła się z aktorami.
sākt mācīties
The play was so gripping that the audience quickly identified with the actors.
Jego wystawa w muzeum miejskim wcale mnie nie spodobała.
sākt mācīties
His exhibition at the city museum didn't appeal to me at all.
Nasza nowa produkcja „Waiting for Godot” jest obecnie w REHEARsal
sākt mācīties
Our new production of ‘Waiting for Godot’ is currently in REHEARsal
Przeprowadził serię wywiadów, aby opublikować swoją nową powieść
sākt mācīties
He did a series of interviews to publicise his new novel
1) prognoza => przewidywanie
sākt mācīties
1) forecast => predict
powiedzieć o czymś, zanim to się stanie
sākt mācīties
to tell about something before it happens
2) zrozumieć => zrozumieć
sākt mācīties
2) understand => comprehend
zobaczyć sens czegoś
sākt mācīties
to see the meaning of something
3) ocena => ocena
sākt mācīties
3) evaluate => assess
aby dowiedzieć się o wartości czegoś lub kogoś
sākt mācīties
to find out the value of something or someone
4) zachowaj => zachowaj
sākt mācīties
4) maintain => preserve
aby istnieć lub być w dobrym stanie
sākt mācīties
to keep in existence, or in good condition
5) transform => konwersja
sākt mācīties
5) transform => convert
całkowicie się zmienić
sākt mācīties
to change completely
6) oprzeć => wytrzymać
sākt mācīties
6) resist =>withstand
skutecznie przeciwstawiać się lub opierać
sākt mācīties
to oppose or resist successfully
7) grumble => cietrzew
sākt mācīties
7) grumble => grouse
narzekać w złym nastroju
sākt mācīties
to complain in a bad-tempered way
8) zgoda => zgoda
sākt mācīties
8) agree => consent
wyrazić zgodę lub wyrazić zgodę na coś
sākt mācīties
to give permission or agree to something
9) ograniczyć => ograniczyć
sākt mācīties
9) restrict => confine
trzymać się limitów
sākt mācīties
to keep within limits
10) zbierać => zbierać
sākt mācīties
10) collect => gather
przynieść lub spotkać się
sākt mācīties
to bring or come together
1) naprawić => naprawić
sākt mācīties
1) mend => repair
przywrócić do dobrego stanu
sākt mācīties
to put back into good condition
2) posiadać => posiadać
sākt mācīties
2) own => possess
legalnie mieć coś
sākt mācīties
to legally have something
3) zostań => pozostań
sākt mācīties
3) stay => remain
pozostać w określonym miejscu lub pozycji i nie opuszczać go
sākt mācīties
to stay in a particular place or position and not leave it
4) ujawnij => ujawnij
sākt mācīties
4) disclose => reveal
dać coś do zrozumienia
sākt mācīties
to make something known
5) załóżmy => załóżmy
sākt mācīties
5) suppose => assume
wierzyć, że coś musi być prawdą
sākt mācīties
to believe that something must be true
6) wpływ => wpływ
sākt mācīties
6) influence => affect
mieć wpływ na kogoś lub coś
sākt mācīties
to have an effect on someone or something
7) asystować => ułatwiać
sākt mācīties
7) assist => facilitate
aby stało się to możliwe lub łatwiejsze
sākt mācīties
to make it possible or easier for something to happen
8) uruchomienie => wprowadzenie
sākt mācīties
8) launch => introduce
być początkiem czegoś nowego
sākt mācīties
to be the start of something new
9) uzyskać => uzyskać
sākt mācīties
9) obtain => acquire
zdobyć coś kupując lub otrzymując
sākt mācīties
to get something by buying or being given it
10) mylić => przegroda
sākt mācīties
10) confuse => baffle
być zbyt trudnym lub dziwnym do zrozumienia
sākt mācīties
to be too difficult or strange to understand
1) Może być ścigana za ujawnienie / ujawnienie tajemnic dotyczących nowych myśliwców.
sākt mācīties
1) She may be prosecuted for disclosing /revealing secrets about new fighter jets.
2) Wiele z odwołania książki pochodzi / wywodzi się z osobowości jej głównego bohatera.
sākt mācīties
2) Much of the book's appeal comes/ derives from the personality of its main character.
3) Nigdy nie będzie dobrym nauczycielem - nie wie, jak radzić sobie z dziećmi.
sākt mācīties
3) He'll never make a good teacher - he doesn't know to handle /deal with children.
4) Nie pozwalają / nie pozwalają ludziom robić zdjęć w tej galerii.
sākt mācīties
4) They don't allow/ permit people to take photographs in this gallery.
5) W tym roku niewiele osiągnęła / osiągnęła.
sākt mācīties
5) She hasn't achieved/ accomplished much this year.
6) Naukowcy zebrali / zebrali informacje z losowej próby 43 gospodarstw domowych.
sākt mācīties
6) The researchers have gathered /collected information from a random sample of 43 households.
7) Paul szybko zyskał / nabrał biegłości w języku hiszpańskim.
sākt mācīties
7) Paul quickly gained /acquired fluency in Spanish.
8) Jego wersja wydarzeń została potwierdzona / zweryfikowana przez sąsiadów.
sākt mācīties
8) His version of events was confirmed /verified by neighbours.
9) Firma ma nadzieję na wprowadzenie / wprowadzenie nowego produktu do czerwca.
sākt mācīties
9) The company hopes to launch/ introduce a new product by next June.
10) Istnieją plany zakazu / zakazu palenia w miejscach publicznych.
sākt mācīties
10) There are plans to ban /forbid smoking in public places.
przyjazny => towarzyski
sākt mācīties
friendly => outgoing
miły i pomocny; zachowywać się jak przyjaciel
sākt mācīties
kind and helpful; acting like a friend
2) znaczące => znaczące
sākt mācīties
2) significant => meaningful
pełne znaczenia; ważny
sākt mācīties
full of meaning; important
3) niezawodny => godny zaufania
sākt mācīties
3) reliable => trustworthy
można polegać lub ufać
sākt mācīties
able to be depended on or trusted
4) doskonały => bezbłędny
sākt mācīties
4) perfect => flawless
kompletne i bez wad lub słabości
sākt mācīties
complete and without faults or weaknesses
5) sławny => znany
sākt mācīties
5) famous => renowned
znany wielu ludziom z dobrego lub godnego powodu
sākt mācīties
known to many people for a good or worthy reason
6) rozważny => przemyślany
sākt mācīties
6) considerate => thoughtful
zawsze myśląc o uczuciach i życzeniach innych ludzi
sākt mācīties
always thinking of other people's feelings and wishes
7) nowoczesny => współczesny
sākt mācīties
7) modern => contemporary
przynależność do teraźniejszości; niedawny; nie stary ani starożytny
sākt mācīties
belonging to the present; recent; not old or ancient
8) spryt = spryt
sākt mācīties
8) clever => cunning
szybko się uczy i rozumie
sākt mācīties
quick to learn and understand
9) zazdrosny => zazdrosny
sākt mācīties
9) jealous => envious
odczuwać niechęć do ewentualnych rywali; zazdrość
sākt mācīties
having feelings of dislike for any possible rivals; feeling envy
10) niewystarczające => niewystarczające
sākt mācīties
10) insufficient => inadequate
za mało lub za mało
sākt mācīties
not enough, or not great enough
1) szczupły => smukły
sākt mācīties
1) slim => slender
(osoby) chudy, w atrakcyjny sposób
sākt mācīties
(of a person) thin, in a way that is attractive
2) słaba => bez środków do życia
sākt mācīties
2) poor => destitute
mając mało pieniędzy lub majątku
sākt mācīties
having little money or property
3) prawdziwe => oryginalne
sākt mācīties
3) real => genuine
nie fałszywe ani fałszywe, rzeczywiste
sākt mācīties
not fake or false, actual
4) niezbędny => kluczowy
sākt mācīties
4) essential => crucial
niezbędne
sākt mācīties
absolutely necessary
5) tradycyjny => konwencjonalny
sākt mācīties
5) traditional => conventional
normalne, nietypowe
sākt mācīties
normal, not unusual
6) głośny => awanturnik
sākt mācīties
6) noisy => rowdy
hałasować
sākt mācīties
making a loud noise
7) śmieszne => przezabawne
sākt mācīties
7) funny => hilarious
rozśmieszając cię, zabawnie
sākt mācīties
making you laugh, amusing
8) oczywiste => oczywiste
sākt mācīties
8) obvious => evident
łatwo widoczne lub zrozumiałe
sākt mācīties
easily seen or understood
9) wiarygodne => wiarygodne
sākt mācīties
9) believable => credible
coś, w co można uwierzyć, ponieważ wydaje się to możliwe
sākt mācīties
something that can be believed because it seems possible
10) szeroko rozpowszechnione => obszerne
sākt mācīties
10) widespread => extensive
rozłożone na dużym obszarze lub wśród wielu osób
sākt mācīties
spread over a large area or among many people
1) umowa => porozumienie
sākt mācīties
1) agreement => accord
myśleć lub mówić to samo
sākt mācīties
thinking or saying the same
2) radość => rozkosz
sākt mācīties
2) joy => delight
wielkie szczęście i przyjemność
sākt mācīties
great happiness and pleasure
3) spotkanie => zgromadzenie
sākt mācīties
3) meeting => assembly
spotkanie ludzi w celu dyskusji lub innego celu
sākt mācīties
a coming together of people for discussion or another purpose
4) komplement => pochwała
sākt mācīties
4) compliment => praise
coś, co mówi się na cześć pochlebstwa
sākt mācīties
something that is said in praise of flattery
5) dziecko => niemowlę
sākt mācīties
5) baby => infant
bardzo małe dziecko
sākt mācīties
a very young child
6) oddział => dział
sākt mācīties
6) branch => department
jeden ze sklepów lub firm prowadzonych przez jedną dużą firmę
sākt mācīties
one of the stores or businesses that are all run by one big firm
7) świt => świt
sākt mācīties
7) daybreak => dawn
początek dnia; bardzo wcześnie rano
sākt mācīties
the beginning of a day; very early morning
8) szaleństwo => szaleństwo
sākt mācīties
8) madness => insanity
stan poważnej choroby psychicznej
sākt mācīties
the state of having a serious mental illness
9) zapadnięcie zmroku => zmierzch
sākt mācīties
9) nightfall => dusk
czas wieczorem, kiedy światło znika, po zachodzie słońca
sākt mācīties
the time of evening when the light is disappearing, after the sun sets
10) niedobór => niedobór
sākt mācīties
10) shortage => scarcity
brak; za mało czegoś
sākt mācīties
a lack; not enough of something
1) idea => pojęcie
sākt mācīties
1) idea => notion
plan, sugestia lub myśl
sākt mācīties
a plan, suggestion or thought
2) katastrofa => nieszczęście
sākt mācīties
2) disaster => calamity
okropne wydarzenie, szczególnie takie, które powoduje ogromne szkody
sākt mācīties
a terrible event, especially one that causes great damage
3) praca => zatrudnienie
sākt mācīties
3) work => employment
praca, którą wykonuje osoba, szczególnie w celu zarabiania pieniędzy
sākt mācīties
the job that a person does especially in order to earn money
4) odpowiedź => odpowiedź
sākt mācīties
4) answer => response
coś powiedziane, zrobione lub napisane w odpowiedzi na pytanie
sākt mācīties
something said, done or written in reply to a question
5) dowód => dowód
sākt mācīties
5) proof => evidence
coś, co pokazuje, że coś innego jest prawdziwe lub prawidłowe
sākt mācīties
something which shows that something else is true or correct
6) instrukcje => wskazówki
sākt mācīties
6) instructions => directions
informacje o tym, jak coś zrobić lub użyć
sākt mācīties
information on how to do or use something
7) osiągnięcie => osiągnięcie
sākt mācīties
7) achievement => accomplishment
konkretna rzecz, którą osiągnąłeś
sākt mācīties
a particular thing that you have achieved
8) nędza => cierpienie
sākt mācīties
8) misery => distress
wielkie nieszczęście
sākt mācīties
great unhappiness
9) harmonogram => porządek obrad
sākt mācīties
9) schedule => agenda
czas ustawiony lub ustalony na zrobienie czegoś
sākt mācīties
the time set or fixed for doing something
10) bliskość => bliskość
sākt mācīties
10) closeness => proximity
jak blisko jest coś do innej rzeczy
sākt mācīties
how near something is to another thing
1) Biuro znajduje się w centrum miasta, w pobliżu sklepów i lokalnych udogodnień / udogodnień.
sākt mācīties
1) The office is in the city centre, close to shops and local facilities /amenities.
2) Zajęty plan / harmonogram jest często usprawiedliwieniem dla wielu rzeczy.
sākt mācīties
2) A busy agenda /schedule is often an excuse for a lot of things.
3) Jeśli masz jakieś pytania / zapytania dotyczące tej oferty, po prostu zadzwoń na naszą infolinię.
sākt mācīties
3) If you have any questions /queries regarding this offer, simply call our helpline.
4) Zachowanie Nolana ostatecznie doprowadziło do (n) sporu / sporu z sędzią.
sākt mācīties
4) Nolan's behaviour eventually led to a(n) dispute /argument with the referee.
5) Sędzia zwolnił mnie z wszelkiej odpowiedzialności za wypadek.
sākt mācīties
5) The judge cleared me of any liability/ responsibility for the accident.
6) Zmiany klimatu mogą mieć katastrofalne konsekwencje / skutki dla rolników.
sākt mācīties
6) Climate change could have disastrous consequences/ results for farmers.
7) Nadal nie mamy dowodów / dowodów, że jest niewinna.
sākt mācīties
7) We still have no proof /evidence that she is innocent.
8) Skonsultował się z ekspertem / specjalistą ds. Marketingu, kiedy zdecydował się rozpocząć działalność.
sākt mācīties
8) He consulted a marketing expert /specialist when he decided to go into business.
9) Nastąpił spadek / spadek liczby dzieci.
sākt mācīties
9) There has been a drop/ decline in the number of children.
10) Mandy i Jim trzymali swoje małżeństwo / ślub w tajemnicy przez trzy miesiące. Wyobraź sobie, że!
sākt mācīties
10) Mandy and Jim kept their marriage/ wedding secret for three months. Imagine that!

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.