Łacina w terminologii prawniczej (1)

 0    299 speciālā zīme    zpopiolek
Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
ius
sākt mācīties
prawo
quo iure
sākt mācīties
Jakim prawem
quo modo
sākt mācīties
w jaki sposób
ubi societas ibi ius
sākt mācīties
gdzie społeczeństwo jest tam prawo
fontes iuris
sākt mācīties
źródła prawa
ipso iure
sākt mācīties
z mocy (samego) prawa
summum ius - summa iniura
sākt mācīties
najwyższe prawo - największe bezprawie
summa summarum
sākt mācīties
podsmuowaując, biorąc wszystko pod uwagę
ius publicum
sākt mācīties
prawo publiczne
publicum ius est quod ad statum rei Romanae spectat
sākt mācīties
prawem publicznym jest to, co ma na uwadze dobro państwa
ius privatum
sākt mācīties
Prawo prywatne
privatum ius - quod ad singulorum utilitatem spectat
sākt mācīties
prawem prywatnym jest to, co dotyczy korzyści poszczególnych osób
ius publicum privatorum pactis mutari non potest
sākt mācīties
prawo publiczne prywatnymi porozumieniami nie może być zmieniane
ius est ars boni et aequi
sākt mācīties
prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i sprawiedliwe
iustitias vestras iudicabo
sākt mācīties
sprawiedliwość wasza będzie osądzana
ius civile
sākt mācīties
Prawo cywilne (obywateli)
ius canonicum
sākt mācīties
prawo kanoniczne
utriusque iuris
sākt mācīties
oboje praw (obywateli i kanoniczne)
ius cogens
sākt mācīties
prawo bezwzględnie obowiązujące
ius dispositivum
sākt mācīties
prawo względnie obowiązujące
ius particulare
sākt mācīties
prawo partykularne
ius universale
sākt mācīties
prawo każdego
ignorantia iuris nocet
sākt mācīties
nieznajomość prawa szkodzi
ignorantia iuris non exculpat
sākt mācīties
nieznajomość prawa nie usprawiedliwia, nie uwalnia od kary
ignorantia facti non nocet
sākt mācīties
nieznajomość faktu nie szkodzi
ius ducale
sākt mācīties
prawo książęce
ius terrestre
sākt mācīties
Naziemnej w prawo
ius iudiciarium
sākt mācīties
prawo do postępowania sądowego
ubi ius incertum, ibi ius nullum
sākt mācīties
gdzie prawo niepewne, tam nie ma prawa
iura sanguinis nullo iure civile dirimi possunt
sākt mācīties
prawa krwi żadnym prawem cywilnym nie mogą być zerwane
iuris praecepta sunt: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere
sākt mācīties
są takie wskazówki prawa: żyć godnie (szlachetnie), innemu nie szkodzić, przydzielać każdemu tyle, ile mu się należy
lex
sākt mācīties
ustawa uchwalona na zgromadzeniu ludowym
dura lex sed lex
sākt mācīties
twarde prawo, ale prawo
leges sumptuariae, leges barbarorum
sākt mācīties
ustawy wydawane, by ograniczyć nadmierny zbytek
legis vicem optinet
sākt mācīties
coś ma moc ustawy
ex lege
sākt mācīties
z mocy/na podstawie ustawy
vacatio legis
sākt mācīties
okres od uchwalenia ustawy do wejścia w życie
verba legis
sākt mācīties
brzmienie ustawy
princeps legibus solutus
sākt mācīties
władca jest wolny od ustaw
quod principi placuit legis habet vigorem
sākt mācīties
co podoba się władcy ma siłę, moc ustawy
leges breves esse oportet (quo facilius teneantur)
sākt mācīties
ustawy powinny być krótkie (aby łatwiej były zrozumiane)
lex fingit, ubi subsistit aequitas
sākt mācīties
ustawa tworzy fikcję, gdzie istnieje taka potrzeba słuszności
lex iubeat non disputet
sākt mācīties
Prawo nakazuje, nie dyskutuje
lex moneat, non doceat
sākt mācīties
ustawa nakazuje, nie poucza
lex moneat, priusquam feriat
sākt mācīties
ustawa nakazuje, zanim karze
lex non debet esse ludibrio
sākt mācīties
ustawa nie powinna być wyszydzana
lex non obligat nisi promulgata
sākt mācīties
ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została promulgowana (odpowiednio ogłoszona)
lex punit mendacium
sākt mācīties
ustawa karze każdy podstęp/ oszustwo
salus rei publicae suprema lex esto
sākt mācīties
bezpieczeństwo/dobro państwa niech będzie najwyższym darem (ma być najważniejsze)
lex non distinguit
sākt mācīties
ustawa nie rozróżnia
in legibus magis simplicitas quam difficultas placet
sākt mācīties
w ustawach lepsza jest prostota niż komplikacja
sine historia caeca iurisprudentia est
sākt mācīties
bez nauki historii jurysprudencja jest ślepa
lex perfecta
sākt mācīties
przewiduje nieważność czynności dokonanej wbrew ustawie
lex plus quam perfecta
sākt mācīties
ustawa, w której działanie wbrew przewiduje sankcję nieważności i sankcję karną
lex minus quam perfecta
sākt mācīties
ustawa, która nie przewiduje nieważności czynności prawnej, ale przewiduje karę
lex imperfecta
sākt mācīties
zabrania czegoś czynić, ale nie przewiduje ani sankcji nieważności, ani sankcji karnej
praeter legem
sākt mācīties
obok ustawy
contra legem
sākt mācīties
wbrew ustawie
apices iuris non sunt iura
sākt mācīties
stosowanie prawa, aby obejść sprawiedliwość
ratio legis
sākt mācīties
cel, przyczyna ustawy
ubi eadem legis ratio, ibi eadem dispositio
sākt mācīties
gdzie ten same cel ustawy, tam powinno być takie samo rozwiązanie sytuacji
per analogiam
sākt mācīties
przez analogię
analogia legis
sākt mācīties
analogia, podobieństwo ustawy
analogia iuris
sākt mācīties
podobieństwo z samego prawa (w innym akcie)
a contrario
sākt mācīties
rozumienie z przeciwieństwa
praesumptio facti
sākt mācīties
Domniemanie o faktach
praesumptio iuris tantum
sākt mācīties
domniemanie prawne wzruszalne
praesumptio iuris ac de iure
sākt mācīties
domniemanie prawne niewzruszalne
optima est legum interpres consuetudo
sākt mācīties
zwyczaj jest lepszym sposobem interpretowania prawa
lex generalis
sākt mācīties
ustawa ogólna
lex specialis
sākt mācīties
ustawa szczególna
lex retro non agit = lex prospicit, non respicit
sākt mācīties
prawo nie działa wstecz = ustawa patrzy do przodu, nie ogląda się wstecz
lex severior penalis retro non agit
sākt mācīties
ustawa ostrzejsza nie ogląda się wstecz
desuetudo
sākt mācīties
odwyknienie
lex posterior derogat priori
sākt mācīties
ustawa późniejsza uchyla wcześniejszą
lex specialis derogat legi generali
sākt mācīties
ustawa szczególna uchyla ogólną
lex posterior generalis non derogat legi priori speciali
sākt mācīties
ustawa późniejsza ogólna nie uchyla ustawy wcześniejszej ogólnej
de lege lata
sākt mācīties
o ustawie już uchwalonej
de lege ferenda
sākt mācīties
o ustawie, która ma być uchwalona
lex iniusta non est lex
sākt mācīties
ustawa niesprawiedliwa nie jest ustawą
lex necessitatis est lex temporis
sākt mācīties
ustawa wydawana w nadzwyczajnych okolicznościach jest ustawą czasową
politia legibus, non leges politiae adaptandae
sākt mācīties
polityka dostosowana do ustaw, a nie na odwrót
quid leges sine moribus vanae proficiunt
sākt mācīties
co znaczą ustawy bez obyczajów nie mają znaczenia
simplicitas legibus amica iura vigilantibus, non dormientibus prosunt
sākt mācīties
ustawy powinny być proste i zrozumiałe dla każdego
consensus matrimonialis
sākt mācīties
zgoda pozostawania w związku małżeńskim
nuptias non concubitus, sed consensus facit
sākt mācīties
małżeństwo powstaje na skutek porozumienia, a nie faktycznego pożycia
numerus clausus
sākt mācīties
liczba zamkniętych możliwości; numer zamknięty
matrimonia libera esse debent
sākt mācīties
małżeństwa powinny być wolne
sponsalia - matrimonii promissio
sākt mācīties
zaręczyny - przyrzeczenie przyszłego małżeństwa
ad reparationem damnorum
sākt mācīties
naprawienie szkody powstałej na skutek zerwania zaręczyn
nemo turpitudinem suam allegans audiatur
sākt mācīties
nikt nie jest słuchany, gdy powołuje się na swoją niemoralność
matrimonium ratum et consummatum
sākt mācīties
Małżeństwo zawarte i skonsumowane
nulla humana potestas
sākt mācīties
żadna siła ludzka
separatio quoad torum et mensam
sākt mācīties
separacja od stołu i łoża
separatio perpetua
sākt mācīties
separacja wieczysta, na stałe
separatio temporanea
sākt mācīties
separacja na określony czas
separatio manente vinculo
sākt mācīties
separacja w czasie trwania węzła małżeńskiego
mater semper certa est, pater est quem nuptiae demonstrant
sākt mācīties
matka jest zawsze pewna, ojcem jest ten, na którego wskazuje małżeństwo
nasciturus pro iam nato habetur, quotiens de commodis eius agitur
sākt mācīties
dziecko poczęte, ale jeszcze nienarodzone uważa się za już narodzone, o ile chodzi o jego pożytki
praesumptio iuris tantum
sākt mācīties
Domniemanie tylko prawa
quot generationis tot gradus
sākt mācīties
ile urodzeń, taki stopień pokrewieństwa
liberi vulgo concepti
sākt mācīties
dzieci z nieprawego łoża
filii legitimi
sākt mācīties
dzieci pochodzące z małżeństwa
filii illegitimi
sākt mācīties
dzieci niepochodzące z małżeństwa
filli illegitimi legimantur per subsequens matrimonium parentum
sākt mācīties
dzieci spoza związku małżeńskiego otrzymują status pochodzących z małżeństwa, jeśli rodzice wezmą ślub
exceptio plurium concubentium
sākt mācīties
zarzut wielokrotnego współżycia
matrimonium putativum
sākt mācīties
małżeństwo domniemane
praesumtio homini vel facti
sākt mācīties
domniemanie na podstawie stanu faktycznego
impotentia generandi
sākt mācīties
domniemanie niezdolności do zapłodnienia
impotentia coeundi
sākt mācīties
impotencja do niemożności obcowania płciowego
adoptio naturam imitatur
sākt mācīties
przysposobienie naśladuje naturę
adoptio plena
sākt mācīties
przysposobiony związany z całą rodziną
adoptio minus plena
sākt mācīties
przysposobiony związany tylko z rodzicami
adoptio plenissima
sākt mācīties
przysposobienie najpełniejsze (nie chcą rodzice, aby znał rodziców biologicznych)
tutor loco parentis habetur
sākt mācīties
opiekun zajmuje miejsce rodziców
affines sunt viri et uxoris cognati
sākt mācīties
powinowatymi są kognaci (krewni męża i żony)
in vivo
sākt mācīties
poczęcie w ciele matki
in vitro
sākt mācīties
zapłodnienie poza organizmem kobiety
ius cogens
sākt mācīties
prawo bezwzględnie wiążące
ex lege
sākt mācīties
z mocy prawa
successio in universitatem
sākt mācīties
następstwo w całości, wejście w całość praw i obowiązków spadkodawcy
nemo plus iuris in alium transferre potest quam ipse habet
sākt mācīties
nikt nie może przenieść na drugiego więcej praw niż sam posiada
nasciturus pro iam nato habetur
sākt mācīties
osoba poczęta, ale nienarodzona jest traktowana jako narodzona, jeśli urodzi się żywa
hereditas viventis non datur
sākt mācīties
nie dziedziczy się po żyjącym
mors omnia iura solvit
sākt mācīties
z chwilą śmierci ustaje podmiotowość prawna
ad solemnitatem
sākt mācīties
konieczność zachowania odpowiedniej formy czynności prawnej
in capita
sākt mācīties
według głów
in stirpes
sākt mācīties
według szczepów
de lege ferenda
sākt mācīties
o prawie, które ma być uchwalone
facultas alternativa
sākt mācīties
upoważnienie przemienne
mortis causa
sākt mācīties
na wypadek śmierci
cum animo testandi
sākt mācīties
z wolą sporządzenia testamentu
favor testamenti
sākt mācīties
taka interpretacja testamentu, która pozwoli ten akt utrzymać jako testament
legatum per vindicationem
sākt mācīties
legat windykacyjny
legatum per damnationem
sākt mācīties
legat damnacyjny
legatum nominis
sākt mācīties
legat, którego przedmiotem jest wierzytelność
legatum liberationis
sākt mācīties
legat powodujący zwolnienie z długu, umarzający dług
transmissio hereditatis
sākt mācīties
przeniesienie prawa do spadku
ex tunc
sākt mācīties
od tego czasu z mocą wsteczną można odrzucić spadek
per facta concludentia
sākt mācīties
na skutek czynności dorozumianych
portio portioni accrescit
sākt mācīties
udział przyrasta do udziału
qui testamento heres instituitur, in eodem testamento testis esse non potest
sākt mācīties
kto jest ustanowiony dziedzicem w testamencie, to w tym samym testamencie nie może być świadkiem
cum viribus hereditatis
sākt mācīties
odpowiedzialność z rzeczy wchodzących w skład spadku
pro viribus hereditatis
sākt mācīties
odpowiedzialność do wysokości spadku
successio anticipata
sākt mācīties
przysposobienie majątku należącego do masy spadkowej
tempus regit actum
sākt mācīties
czas rządzi ważnością aktu prawnego
in testamentis plenius testatoris intentionem scrutamur
sākt mācīties
w testamentach staramy się jak najdokładniej poznać wolę testatora
nullum crimen nulla poena sine lege poenali anteriori
sākt mācīties
nie ma przestępstwa i nie ma kary bez wcześniej uchwalonej ustawy
sine lege scripta
sākt mācīties
ustawa musi być spisana
sine lege certa
sākt mācīties
czyn w ustawie musi być jasno określony
sine lege praevia
sākt mācīties
ta ustawa musi karać czyny na przyszłość
vis absoluta
sākt mācīties
przymus bezwzględny
vis compulsiva
sākt mācīties
przymus względny
dolus directus repentinus
sākt mācīties
zamiar bezpośredni nagły
dolus directus praemeditatus
sākt mācīties
zamiar bezpośredni przemyślany z góry
dolus eventualis
sākt mācīties
zamiar ewentualny
culpa
sākt mācīties
wina
culpa dolo exorta
sākt mācīties
wina spowodowana podstepem (wina mieszana, kombinowana)
iter delicti
sākt mācīties
formy stadialne przestępstwa
delictum putativum
sākt mācīties
przestępstwo urojone
nemo prudens punit quia peccatum est sed ne peccetur
sākt mācīties
nikt rozsądny nie karze, ponieważ zostało dokonane przestępstwo, lecz aby nie było popełnione przestępstwo
in dubio pro reo
sākt mācīties
w razie wątpliwości należy orzekać na korzyść pozwanego/podejrzanego
dolus non praesumitur
sākt mācīties
złego zamiaru się nie domniemywa
reformatio in peius iudici appellato non licet
sākt mācīties
sędziemu apelacyjnemu nie wolno zmieniać (wyroku) na niekorzyść oskarżonego
delicta parentum liberis non nocent
sākt mācīties
przestępstwa rodziców dzieciom nie szkodzą
crimina morte extinguuntur
sākt mācīties
przestępstwa wygasają razem ze śmiercią
reus in exceptione actor est
sākt mācīties
pozwany w wyniku zastosowania ekscepcji jest powodem
ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
sākt mācīties
na tym ciąży dowód, kto mówi, a nie na tym, kto zaprzecza
in criminalibus probationes debent esse luce clariores
sākt mācīties
dowody w prawie karnym powinny być jaśniejsze niż światło
dominus litis
sākt mācīties
oskarżyciel w procesie karnym jest panem procesu
quod non est in actis non est in mundo
sākt mācīties
czego nie ma w aktach, tego nie ma na świecie
verba volant, scripta manent
sākt mācīties
słowa ulatują, to co zostało zapisane – pozostaje
testis ex auditu
sākt mācīties
świadek ze słyszenia
relata refero
sākt mācīties
zdawać sprawę z tego, o czym żeśmy słyszeli
incognito
sākt mācīties
nieoficjalnie, nie dający się poznać
ex officio
sākt mācīties
z urzędu
iudex inhabilis
sākt mācīties
sędzia, który z mocy prawa jest wyłączony z orzekania
iudex suspectus
sākt mācīties
sędzia wyłączony na wniosek stron z orzekania
nemo iudex in propria (sua) causa
sākt mācīties
nikt nie może być sędzią we własnej sprawie
forum delicti commissi
sākt mācīties
rozpatruje sprawę sąd, na terenie którego popełniono przestępstwo; właściwy ze względu na miejsce popełnienia przestępstwa
forum praeventionis
sākt mācīties
sąd właściwy ze względu na pierwszeństwo w podjęciu procesu
perpetuatio fori
sākt mācīties
uwiecznienie, ustalenie właściwości sądowej raz na zawsze
forum connexitatis causarum
sākt mācīties
sąd właściwy ze względu na łączność spraw
connexorum idem est iudicium
sākt mācīties
ten sam sąd dla połączenia różnych spraw
causa principalis
sākt mācīties
podstawa główna, główny czyn, z powodu którego prowadzi się postępowania
causa accessoria
sākt mācīties
dodatkowe okoliczności
res iudicata pro veritate habetur
sākt mācīties
sprawę osądzoną ostatecznie uważa się za rozstrzygniętą; wyrok sądu uważa się za prawdę
ne bis in idem crimen iudicetur
sākt mācīties
aby nie wszczynano sprawy 2x z tego samego powodu
confessio est regina probationum
sākt mācīties
przyznanie się jest królową dowodzenia
geminat peccatum, quam delicti non pudet
sākt mācīties
kto nie wstydzi się przestępstwa, podwaja swą winę
gravior culpa gravior poena
sākt mācīties
czym większa wina, tym większa powinna być kara
errare humanum est
sākt mācīties
Mylić się jest rzeczą ludzką
nemo se ipsum accusare tenetur
sākt mācīties
nikt nie jest zobowiązany do oskarżania samego siebie
nemo prohibetur pluribus defensionibus uti
sākt mācīties
nikomu nie zakazuje się, aby miał wiele środków obrony
propter falsa
sākt mācīties
z powodu fałszerstwa
propter nova
sākt mācīties
z powodu nowych okoliczności, które nie były znane sądowi wcześniej
propter melius
sākt mācīties
ze względu na większe dobro
propter memoriam
sākt mācīties
ku pamięci
sententia debet esse conformis libello
sākt mācīties
akt oskarżenia musi być odpowiedni powództwu
ius et furi dicitur
sākt mācīties
i złodziej ma prawo do sprawiedliwego wszczęcia sprawy
iurisdictio voluntaria
sākt mācīties
postępowanie niesporne
in dubio pro curia
sākt mācīties
w razie wątpliwości należy rozpatrywać sprawę przed sądem
lex fori processualis
sākt mācīties
jurysdykcja krajowa
iudicum
sākt mācīties
postępowanie
actus trium personarum
sākt mācīties
postępowanie trzech osób
audiatur et altera pars
sākt mācīties
należy wysłuchać również drugiej strony
domini litis
sākt mācīties
strony są panami procesu
nemo iudex sine actore
sākt mācīties
nie ma sędziego bez powoda
vigilantibus iura sunt scripts
sākt mācīties
prawa są stanowione dla czujnych, starannych
ne eat iudex ultra petita partium
sākt mācīties
niech sędzia nie zasądza więcej ponad żądania sprawy
ante litem natam
sākt mācīties
ugoda o zmianie właściwości sądu powstaje przed powstaniem procesu
post litem natam
sākt mācīties
po zrodzeniu się sporu, po wszczęciu procesu
perpetuatio fori
sākt mācīties
uwiecznienie procesu
actor sequitur forum rei
sākt mācīties
powód idzie do sądu pozwanego
qui rem in iudicium ducit
sākt mācīties
powód to jest ten, kto wprowadzi sprawę do sądu
contra quam res iudicium deducitur
sākt mācīties
pozwany – przeciwko komu jest prowadzona sprawa przed sądem
legitimatio ad causa
sākt mācīties
upoważnienie do ewentualnego wszczynania procesu ze względu na przysługujące nam prawa podmiotowe
legitimatio ad processus
sākt mācīties
możność faktycznego procesowania się w danej sytuacji
successio mortis causa
sākt mācīties
następstwo procesowe z powodu śmierci
successio inter vivos
sākt mācīties
następstwo procesowe między żyjącymi
res iudicata - inter partes
sākt mācīties
w zasadzie wynik procesu cywilnego wiąże tylko dwie prowadzące sprawę osoby
res inter alios gesta
sākt mācīties
sprawa tworzy prawo między stronami
ad quem
sākt mācīties
do jakiegoś terminu
post quem
sākt mācīties
po jakimś terminie
prorogatio fori
sākt mācīties
umowne określenie właściwości sądu
prorogatio iurisdictionis
sākt mācīties
jurysdykcja krajowa
negatio per positionem alterius
sākt mācīties
zaprzeczenie procesowe żądaniu powoda poprzez twierdzenie strony przeciwnej
exceptiones non sunt extentendae
sākt mācīties
zarzutów procesowych nie należy interpretować rozszerzająco
replicatio
sākt mācīties
odpowiedź, zarzut pozwanego
duplicatio
sākt mācīties
odpowiedź na to, co podnosi pozwany
onus proferendi
sākt mācīties
ciężar przedstawienia sprawy
onus probandi
sākt mācīties
ciężar przedstawienia dowodów
causa petendi
sākt mācīties
przesłanki powstania i istnienia roszczenia objętego powództwem, okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie
ei incumbit probatio qui dicit non qui negat
sākt mācīties
tego obciąża przeprowadzenie dowodu kto mówi, a nie kto zaprzecza
ne bis in idem
sākt mācīties
nie orzeka się 2 razy w tej samej sprawie
ne bis de eadem re sit actio
sākt mācīties
aby nie prowadzono postępowania 2x w tej samej sprawie
sententia facit ius inter partes
sākt mācīties
wyrok tworzy prawo miedzy dwoma stronami
res iudicatia pro veritate accipitur
sākt mācīties
wyrok należy przyjmować jako prawdę tylko między dwoma stronami
reformatio in peius
sākt mācīties
zmiana na gorsze
de minimis non curat praetor
sākt mācīties
pretor (sędzia) nie troszczy się o sprawy minimalne
error in iudicando
sākt mācīties
błąd przy wyroku, który został wydany
error in procedendo
sākt mācīties
błąd w czasie prowadzenia postępowania
iudex inhabilis
sākt mācīties
sędzia nieodpowiedni
iudex suspectus
sākt mācīties
Sędzia podejrzany
absolutio ab instantia
sākt mācīties
odrzucenie pozwu
votum separatum
sākt mācīties
zdanie odrębne
dies interpellat pro homine
sākt mācīties
termin wzywa za człowieka
ad solemnitatem
sākt mācīties
pod rygorem nieważności, niedokonanie formy powoduje nieważność
ad probationem
sākt mācīties
w celach dowodowych
ad eventum
sākt mācīties
po to, by wywołać określone skutki prawne
reservatio mentalis
sākt mācīties
wszystkie zastrzeżenia
essentialia negotii
sākt mācīties
istotne części czynności prawnych
naturalia negotii
sākt mācīties
naturalne części czynności prawnych; nie trzeba ich wymieniać, ale i tak istnieją, np. odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne
accidentalia negotii
sākt mācīties
dodatkowe części czynności prawnych (specjalnie przez strony dołożone) -> np. termin, warunek
negotium claudicans
sākt mācīties
czynność kulejąca
dies a quo
sākt mācīties
termin początkowy, od którego
dies ad quem
sākt mācīties
termin rozwiązujący, do którego
computatio civilis
sākt mācīties
obliczanie czasu od północy do północy
computatio a momento ad momentum
sākt mācīties
określenie czasu od danej chwili do danej chwili
ex tunc
sākt mācīties
od wtedy, od początku, z mocą wsteczną
ex nunc
sākt mācīties
od teraz, od danej chwili
pendente conditione
sākt mācīties
w czasie trwania warunku
conditiones iuris
sākt mācīties
przesłanki ważności istnienia czynności prawnej, warunki prawne
falsus procurator
sākt mācīties
zastępca, pełnomocnik rzekomy
in principio
sākt mācīties
Na początku
da mihi factum, dabo tibi ius
sākt mācīties
przedstaw mi stan faktyczny, a dam ci prawo
facta probantur, iura novit curia
sākt mācīties
fakty wymagają udowodnienia, przepisy prawa zna sąd
ubi ius, ibi remedium
sākt mācīties
gdzie prawo, tam środek zaradczy (się znajdzie)
sensu stricto
sākt mācīties
w wąskim, ścisłym tego słowa znaczeniu
sensu largo
sākt mācīties
w szerokim tego słowa znaczeniu
clara non sunt interpretanda
sākt mācīties
rzeczy oczywistych, jasnych nie potrzeba interpretować
ex definitione
sākt mācīties
z definicji, z samych słów ustawy, które mówią o rzeczy, z samego wyrażenia
erga omnes
sākt mācīties
wobec wszystkich
inter partes
sākt mācīties
między stronami
prior tempore potior iure
sākt mācīties
kto pierwszy w czasie, ten lepszy w prawie
expressis verbis
sākt mācīties
dobitnie, dokładnie
superfluum
sākt mācīties
nadwyżka (istnieje, ale mogłaby nie istnieć)
numerus clausus
sākt mācīties
ilość zamknięta (wypadków, które należy wyliczyć)
prima facie
sākt mācīties
na pierwszy rzut oka
genus
sākt mācīties
określenie rzeczy co do gatunku
species
sākt mācīties
określenie rzeczy ze względu na specyficzne cechy, rzecz określona co do tożsamości
genus perire non censetur
sākt mācīties
uważa się, że gatunek nie ginie
superficies solo cedit
sākt mācīties
powierzchnia przypada gruntowi – to co zostaje połączone trwale z nieruchomością, staje się własnością właściciela nieruchomości
res succedit in locum pretii et pretium in locum rei
sākt mācīties
rzecz wchodzi w mniejsze zapłaty, a zapłata w mniejsze rzeczy – surogacja
inter vivos
sākt mācīties
między żyjącymi
causa solvendi
sākt mācīties
zwolnienie z długu, obowiązku
causa donandi
sākt mācīties
chęć obdarowania kogoś, czynienia na rzecz kogoś bezpłatnie
causa obligandi vel acquirendi
sākt mācīties
przyczyna, która prowadzi do nabycia prawa lub innej korzyści
ubi loqui potuit et debuit
sākt mācīties
milczenie nie wnosi sprzeciwu
ad incertas personas
sākt mācīties
oświadczenie skierowane do nieokreślonych osób, wszystkich
per facta concludentia
sākt mācīties
przez dorozumiane oświadczenie woli
verba legis
sākt mācīties
słowa ustawy
res omnium communes
sākt mācīties
rzeczy wspólne należące do wszystkich (wyłączone z obiegu)
actio in rem - erga omnes
sākt mācīties
do każdego, kto naruszy moje prawo – do wszystkich
rei vindicatio
sākt mācīties
skarga wydobywcza
cum omni causa
sākt mācīties
możność żądania wszystkich pożytków, jakie przynosiła rzecz
in aequali iure melior est conditio possidentis
sākt mācīties
w takim samym prawie lepsza jest pozycja posiadającego
in pari causa melior est conditio possidentis
sākt mācīties
w równej przyczynie/okolicznościach lepsza jest pozycja posiadającego
actio negatoria
sākt mācīties
skarga przysługująca właścicielowi, który został pozbawiony posiadania rzeczy

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.