Łacińska Terminologia Prawnicza Zajęcia nr1. IUS i LEX UwB

 0    53 speciālā zīme    PiotrekOne
Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
ius canonicum
sākt mācīties
Prawo Kanoniczne
ius civile
sākt mācīties
prawo cywilne
ius cogens
sākt mācīties
Prawo(przepis) bezwzgędnie obowiązujący
ius commune
sākt mācīties
prawo powszechne
ius criminale (poenale)
sākt mācīties
prawo karne (karny)
ius dispositivum
sākt mācīties
prawo(przepis) wzgęglnie obowiązujący
ius honorum
sākt mācīties
prawo do piastowania urzędu
ius humanum
sākt mācīties
prawo ludzkie
ius non scriptum
sākt mācīties
Prawo niepisane, zwyczajowe
ius particulare
sākt mācīties
prawo obowiązujące na danym terytorium
ius postliminii
sākt mācīties
prawo powrotu w granice swojego państwa
ius privatum
sākt mācīties
Prawo prywatne
ius publicum
sākt mācīties
prawo publiczne
ius successionis
sākt mācīties
prawo dziedziczenia
ius suffragi
sākt mācīties
Prawo do głosowania
ipso iure (facto)
sākt mācīties
z mocy samego prawa(faktu)
lex abrogata
sākt mācīties
ustawa uchylona
lex domicilii
sākt mācīties
ustawa obowiązująca w miejscu zamieszkania
lex ferenda
sākt mācīties
ustawa która ma być uchylona w przyszłości
lex generalis
sākt mācīties
ustawa ogólna
lex specialis
sākt mācīties
ustawa szczególna
lex imperfecta
sākt mācīties
ustawa niedoskonała
lex minus quam perfecta
sākt mācīties
ustawa mniej niż doskonała
lex plus quam perfecta
sākt mācīties
ustawa więcej niż doskonała
lex perfecta
sākt mācīties
ustawa doskonała
lex lata
sākt mācīties
ustawa obowiązująca
lex posterior
sākt mācīties
ustawa późniejsza
lex prior
sākt mācīties
ustawa wcześniejsza
lex superior
sākt mācīties
ustawa większego rzędu
lex inferior
sākt mācīties
ustawa niższego rzędu
lex prohibens
sākt mācīties
Ustawa zakazująca
ex lege
sākt mācīties
na podstawie ustawy
vi legis
sākt mācīties
z mocy ustawy
contra leges
sākt mācīties
wbrew prawu
lege artis
sākt mācīties
zgodnie z literą prawa
ratio legis
sākt mācīties
sens ustawy
vacatio legis
sākt mācīties
okres między uchwaleniem ustawy a wejściem jej w życie
verba legis
sākt mācīties
brzmienie ustawy
Iuris executio non habet iniuriam
sākt mācīties
egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem
Iura non in singulas personas, sed generaliter constituuntu
sākt mācīties
praw nie ustanawia sie dla poszczególnych osób lecz dla ogółu,
Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, ius suum cuique tribuere
sākt mācīties
nakazy prawa są takie: żyć uczciwie, drugiego nie krzywdzić, oddać każdemu, co mu się należy
Ius est ars boni et aequi
sākt mācīties
prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne
Ius civile vigilantibus scriptum est
sākt mācīties
prawo cywilne pisane jest dla starannych
Ius publicum privatorum pactis mutari non potest
sākt mācīties
Prawo społeczeństwa nie może być zmieniona przez prywatne umowy
Iustitia est constans et perpetuua voluntas ius cuique tribuere
sākt mācīties
sprawiedliwość jest określoną i niezmienną wolą oddania każdemu tego, co mu się należy
Lex est quod populus iubet atque constituit
sākt mācīties
ustawą jest to, co lud nakazuje i postanawia
Lex iniusta non est lex
sākt mācīties
ustawa niesłuszna nie jest ustawą
Lex non obligat nisi promulgata
sākt mācīties
ustawa nie obowiązuje, jeśli nie została ogłoszona
Lex posteriori derogat legi priori
sākt mācīties
ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą
Lex superior derogat legi inferiori
sākt mācīties
ustawa wyższego rzędu uchyla ustawę niższego rzędu
Lex specialis derogat legi generali
sākt mācīties
ustawa szczególna uchyla ustawę ogólną
Lex retro non agit
sākt mācīties
prawo nie działa wstecz
Dura lex, sed lex
sākt mācīties
Twarde prawo, ale prawo

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.