Legalese general

 0    570 speciālā zīme    lukaszizowski
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
to abandon (an agreement)
sākt mācīties
zrzec się uprawnień (z tytułu umowy)
absolute majority
sākt mācīties
większość bezwzględna
absolute obligation
sākt mācīties
zobowiązanie bezwarunkowe
accident insurance
sākt mācīties
ubezpieczenie NNW
to keep an account
sākt mācīties
posiadać rachunek
to manage an account
sākt mācīties
prowadzić rachunek
accounting
sākt mācīties
rachunkowość
accounting principles
sākt mācīties
zasady rachunkowości
accounting procedures
sākt mācīties
zasady rachunkowości
accruals
sākt mācīties
rozliczenia międzyokresowe
accruals
sākt mācīties
narosłe kwoty
accrued
sākt mācīties
narosły
accrued dividend
sākt mācīties
przyznana lecz niewypłacona dywidenda
accrued interest
sākt mācīties
narosłe odsetki
acquisition
sākt mācīties
nabycie
to act in bad faith
sākt mācīties
działać w złej wierze
act of God
sākt mācīties
siła wyższa
actual situation
sākt mācīties
stan faktyczny
administrative costs
sākt mācīties
koszty administracyjne
administrative order
sākt mācīties
decyzja administracyjna
administrative overhead
sākt mācīties
ogólne koszty administracyjne
adhesion agreement
sākt mācīties
umowa adhezyjna
administrators
sākt mācīties
zarząd komisaryczny
adulteration
sākt mācīties
starzenie się
advance filing of a motion
sākt mācīties
złożenie wniosku z wyprzedzeniem
advance payment
sākt mācīties
zaliczka
adverse possesion
sākt mācīties
zasiedzenie
affiliate
sākt mācīties
osoba stowarzyszona
affiliated company
sākt mācīties
spółka stowarzyszona, filia
affordability of debt
sākt mācīties
możliwość zadłużenia się
agenda
sākt mācīties
porządek obrad
agent
sākt mācīties
pełnomocnik, agent
aggregate
sākt mācīties
łączny
aggregate area
sākt mācīties
łączna powierzchnia
aggregate value
sākt mācīties
łączna wartość
in aggregate
sākt mācīties
łącznie
assignment agreement
sākt mācīties
umowa cesji
agreement granting the right to perpetual usufruct
sākt mācīties
umowa ustanowienia prawa użytkowania wieczystego
consultancy agreement
sākt mācīties
umowa o doradztwo
custody agreement
sākt mācīties
umowa przechowania
final agreement
sākt mācīties
umowa przyrzeczona
pledge agreement
sākt mācīties
umowa zastawu
preliminary agreement
sākt mācīties
umowa przedwstępna (też: wstępna - bez możliwości egzekwowania w sądzie)
tenancy agreement
sākt mācīties
umowa najmu
transfer agreement
sākt mācīties
umowa zbycia
alienation
sākt mācīties
zbycie
all or none
sākt mācīties
wszystko albo nic (WAN)
allowance
sākt mācīties
zasiłek
amicable settlement
sākt mācīties
ugoda
amortisation of capital
sākt mācīties
amortyzacja kapitału
amount owed
sākt mācīties
kwota należna
amount due
sākt mācīties
kwota należna
annulment
sākt mācīties
unieważnienie
appeal
sākt mācīties
apelacja
appendix
sākt mācīties
załącznik
application
sākt mācīties
wniosek
applicable law
sākt mācīties
prawo mające zastosowanie
arbitrage
sākt mācīties
spekulacja papierami wartościowymi
arbitration
sākt mācīties
arbitraż
arbitration court
sākt mācīties
sąd polubowny
arrangement with creditors
sākt mācīties
postępowanie układowe z wierzycielami
areas of public access
sākt mācīties
pomieszczenia powszechnie dostępne
to assert rights/a claim
sākt mācīties
dochodzić praw
to assess (fee)
sākt mācīties
naliczyć (opłaty)
award of arbitration court
sākt mācīties
wyrok sądu polubownego
average agent
sākt mācīties
komisarz awaryjny
auditors` report
sākt mācīties
sprawozdanie biegłego rewidenta
attorney ad litem
sākt mācīties
pełnomocnik procesowy
at the market price
sākt mācīties
po kursie dnia (PKD)
at arm`s lenght
sākt mācīties
na warunkach handlowych jakie byłyby wynegocjowane przez niezależne strony
assignment for the benefit of creditors
sākt mācīties
przekazanie majątku wierzycielom w zamian za zaspokojenie długu
assignment document
sākt mācīties
dokument cesji
bad debt
sākt mācīties
należność nieściągalna
bad faith
sākt mācīties
zła wiara
balance sheet
sākt mācīties
bilans
the profit and loss account
sākt mācīties
bilans zysków i strat
ballot
sākt mācīties
głosowanie
open ballot
sākt mācīties
głosowanie jawne
secret ballot
sākt mācīties
głosowanie tajne
written ballot
sākt mācīties
głosowanie pisemne
commercial bank
sākt mācīties
bank komercyjny
depository bank
sākt mācīties
bank powierniczy
investment bank
sākt mācīties
bank inwestycyjny
merchant bank
sākt mācīties
bank kupiecki
bank guarantee
sākt mācīties
gwarancja bankowa
banking day
sākt mācīties
bankowy dzień roboczy
bank settlement procedure
sākt mācīties
bankowe postępowanie ugodowe
bankruptcy procedure
sākt mācīties
postępowanie upadłościowe
bankruptcy trustee
sākt mācīties
syndyk masy upadłościowej
bar code
sākt mācīties
kod paskowy
bearer security
sākt mācīties
papier wartościowy na okaziciela
benefit
sākt mācīties
świadczenie, korzyść
to the benefit of somebody
sākt mācīties
świadczenie na czyjąś korzyść
employment benefit
sākt mācīties
świadczenie przysługujące pracownikom
bill of exchange
sākt mācīties
weksel trasowany
bill of quantities
sākt mācīties
przedmiar robót
bipartisan approach
sākt mācīties
podejście ponadpartyjne
block market
sākt mācīties
rynek blokowy
board of directors
sākt mācīties
rada dyrektorów
body
sākt mācīties
organ, władza
bona fide
sākt mācīties
dobra wiara
bona fide transaction
sākt mācīties
faktyczna czynność prawna (nie dla pozoru)
bond
sākt mācīties
obligacja
callable bond
sākt mācīties
obligacja z prawem wcześniejszego wykupu [obligacja, której emitent ma zastrzeżone prawo do jej wykupu przed upływem terminu jej ważności (płatności) w zamian za uiszczenie określonej prowizji (call price)]
debt conversion bond
sākt mācīties
obligacja z tytułu konwersji zadłużenia [dot. Umowy o redukcji zadłużenia wobec banków komercyjnych]
discount bond
sākt mācīties
obligacja dyskontowa [dot. Umowy o redukcji zadłużenia wobec banków komercyjnych]
new money bond
sākt mācīties
obligacja na nowe kredyty [dot. Umowy o redukcji zadłużenia wobec banków komercyjnych]
par bond
sākt mācīties
zabezpieczona obligacja parytetowa [dot. Umowy o redukcji zadłużenia wobec banków komercyjnych
past due interest bond
sākt mācīties
zabezpieczona obligacja na zaległe odsetki [dot. Umowy o redukcji zadłużenia wobec banków komercyjnych]
RSTA
sākt mācīties
revolving short-term trade agreement
revolving short-term trade agreement
sākt mācīties
zabezpieczana obligacja z tytułu kredytów rewolwingowych [dot. Umowy o redukcji zadłużenia wobec banków komercyjnych]
bookkeeping
sākt mācīties
księgowość
book value
sākt mācīties
wartość księgowa
book-entry system
sākt mācīties
obieg zdematerializowany
books and accounts
sākt mācīties
księgi handlowe
borrowing
sākt mācīties
zaciągnięcie kredytu
branch office
sākt mācīties
oddział
breakdown of costs
sākt mācīties
zestawienie wydatków
broker
sākt mācīties
makler, pośrednik
brokerage firm
sākt mācīties
biuro maklerskie
brokerage house
sākt mācīties
dom maklerski
brokering
sākt mācīties
pośrednictwo
burden of proof
sākt mācīties
ciężar dowodu
to carry business as currently conducted
sākt mācīties
prowadzić działalność tak jak dotychczas
ordinary course of business
sākt mācīties
normalna działalność gospodarcza
buy-back
sākt mācīties
sprzedaż zwrotna (transakcja kompensacyjna)
buy-back
sākt mācīties
nabycie przez spółkę własnych akcji w celu ich umorzenia
by-laws
sākt mācīties
statut spółki, regulamin
cap
sākt mācīties
górna granica
capped fee
sākt mācīties
wynagrodzenie z ustaleniem górnej granicy
capital expenditure
sākt mācīties
wydatek inwestycyjny, inwestycje w środki trwałe
capital gain
sākt mācīties
dochód kapitałowy, zrealizowany zysk na inwestycji
capital investments
sākt mācīties
inwestycje w środki trwałe, inwestycje długoterminowe
capital market
sākt mācīties
rynek kapitałowy
capital stock
sākt mācīties
akcje/udziały
reserve capital
sākt mācīties
kapitał rezerwowy
share capital
sākt mācīties
kapitał zakładowy
to increase share capital
sākt mācīties
podwyższyć kapitał zakładowy
to reduce share capital
sākt mācīties
obniżyć kapitał zakładowy
supplementary capital
sākt mācīties
kapitał zapasowy
cash
sākt mācīties
gotówka
cash basis
sākt mācīties
zasada naliczania (sprzedaży, kosztów) jedynie w momencie zapłaty [odwrotność accrual basis]
cash collateral
sākt mācīties
zabezpieczenie gotówkowe
cash flow
sākt mācīties
przepływ gotówki
cash management
sākt mācīties
zarządzanie gotówką
cashier`s check
sākt mācīties
czek bankierski
cassation
sākt mācīties
kasacja
to cast a vote
sākt mācīties
oddać głos
casting vote
sākt mācīties
głos przeważający
CEFTA
sākt mācīties
Central European Free Trade Association
Central European Free Trade Association
sākt mācīties
Środkowoeuropejska Umowa o Wolnym Handlu
certificate of deposit
sākt mācīties
świadectwo depozytowe
certified auditor
sākt mācīties
biegły rewident
CPA
sākt mācīties
certified public accountant
certified public accountant
sākt mācīties
biegły rewident
certified copy
sākt mācīties
uwierzytelniony odpis
chairman
sākt mācīties
przewodniczący
to charge
sākt mācīties
obciążyć
to charge-off
sākt mācīties
odpisać
charge
sākt mācīties
obciążenie
chart of accounts
sākt mācīties
plan kont
charter
sākt mācīties
akt założycielski, akt nadania statutu, statut
CEO
sākt mācīties
Chief Executive Officer
Chief Executive Officer
sākt mācīties
prezes, naczelny dyrektor
CHP
sākt mācīties
combined heat and power plant
combined heat and power plant
sākt mācīties
elektrociepłownia
circulation
sākt mācīties
obieg
by circulation of papers
sākt mācīties
w trybie obiegowym
citizen shareholding
sākt mācīties
powszechny akcjonariat obywatelski
civil plaintiff
sākt mācīties
powód cywilny
clearing house
sākt mācīties
izba rozrachunkowa
closing
sākt mācīties
sfinalizowanie transakcji
co-insurer
sākt mācīties
koasekurant
collateral
sākt mācīties
przedmiot zastawu lub innego zabezpieczenia
collateral assignment
sākt mācīties
cesja na zabezpieczenie
collateral transfer of ownership
sākt mācīties
przewłaszczenie na zabezpieczenie
collective bargaining agreement
sākt mācīties
układ zbiorowy pracy
collectively referred to as
sākt mācīties
zwani łącznie
commercial paper
sākt mācīties
weksel komercyjny, krótkoterminowy papier wartościowy
commercial division of a court
sākt mācīties
wydział gospodarczy sądu
commercial register
sākt mācīties
rejestr handlowy
committee
sākt mācīties
komitet, komisja
commodities contract
sākt mācīties
kontrakt na dostawy towarów
common ownership
sākt mācīties
współwłasność
common stock
sākt mācīties
akcje zwykłe
commune
sākt mācīties
gmina
company limited by shares
sākt mācīties
spółka publiczna, spółka akcyjna
company`s compensation system
sākt mācīties
zakładowy system wynagradzania
competency
sākt mācīties
właściwość
competitive bidding
sākt mācīties
przetarg, licytacja
completed shell and core
sākt mācīties
stan surowy zamknięty (nieruchomości)
compliance with laws
sākt mācīties
zgodność z przepisami prawa
compliance officer
sākt mācīties
inspektor nadzoru
complaint
sākt mācīties
skarga, zażalenie
composition with creditors
sākt mācīties
układ z wierzycielami
condition
sākt mācīties
warunek
condition precedent
sākt mācīties
warunek zawieszający
condition subsequent
sākt mācīties
warunek rozwiązujący
confidentiality
sākt mācīties
poufność
confidentiality agreement
sākt mācīties
umowa o zachowaniu poufności
confidentiality clause
sākt mācīties
postanowienie o zachowaniu poufności
consignment
sākt mācīties
wysyłka, ekspedycja, partia towaru
to construe provisions of agreement
sākt mācīties
interpretować postanowienia umowy
contemporaneous
sākt mācīties
równoczesny
contingency
sākt mācīties
nieprzewidziana okoliczność
life contingencies
sākt mācīties
rezerwa na ubezpieczenie na życie
contingent liability
sākt mācīties
zobowiązanie warunkowe
contra asset
sākt mācīties
wartość zmniejszająca
contract of custody
sākt mācīties
umowa przechowania
contract of deposit
sākt mācīties
umowa depozytu
contract of employment
sākt mācīties
umowa o pracę
contract of lease and hire
sākt mācīties
umowa dzierżawy/najmu
contract of loan
sākt mācīties
umowa pożyczki
contract of mandate
sākt mācīties
umowa zlecenia
contract for the provision of management services
sākt mācīties
umowa o zarządzenie
contract for services
sākt mācīties
umowa zlecenia
specific work contract
sākt mācīties
umowa o dzieło
contractual nature
sākt mācīties
charakter obligacyjny
contractual liability
sākt mācīties
odpowiedzialność kontraktowa
contractual obligation
sākt mācīties
zobowiązanie kontraktowe
contractual servitude
sākt mācīties
służebność kontraktowa
contractual subrogation
sākt mācīties
subrogacja kontraktowa
contractual term
sākt mācīties
okres obowiązywania umowy
contractual relation
sākt mācīties
stosunek umowny
contractor
sākt mācīties
wykonawca
general contractor
sākt mācīties
generalny wykonawca
sub-contractor
sākt mācīties
podwykonawca
controlled company
sākt mācīties
spółka zależna
controlling person
sākt mācīties
podmiot dominujący
control stock
sākt mācīties
pakiet kontrolny
to convert shares
sākt mācīties
zamieniać akcje
conversion
sākt mācīties
konwersja, zamiana
convertible securities
sākt mācīties
papiery wartościowe z opcją zamiany na akcje
conveyance
sākt mācīties
przeniesienie, przekształcenie
co-owner
sākt mācīties
współwłaściciel
co-ownership
sākt mācīties
współwłasność
fractional co-ownership
sākt mācīties
współwłasność łączna w częściach ułamkowych
joint co-ownership
sākt mācīties
współwłasność łączna
copyright
sākt mācīties
prawo autorskie
economic copyright
sākt mācīties
prawo autorskie majątkowe
pecuniary copyright
sākt mācīties
prawo autorskie majątkowe
personal copyright
sākt mācīties
prawo autorskie osobiste
corporate existence
sākt mācīties
osobowość prawna
corporate governance
sākt mācīties
władze spółki, organizacja spółki
corporate governance rules
sākt mācīties
regulamin spółki
corporate loan
sākt mācīties
kredyt na cele ogólne (dla osoby prawnej)
corporate name
sākt mācīties
firma (w spółce USA z osobowością prawną)
corporate power and authority
sākt mācīties
zdolność spółki do dokonania czynności prawnej
cost of sales
sākt mācīties
koszt sprzedaży
counterpart of an agreement
sākt mācīties
egzemplarz umowy
county
sākt mācīties
hrabstwo, powiat
court of competent jurisdiction
sākt mācīties
właściwy sąd
court judgement
sākt mācīties
orzeczenie sądu
commercial court
sākt mācīties
sąd gospodarczy
registry court
sākt mācīties
sąd rejestrowy
court decision
sākt mācīties
postanowienie, wyrok sądu
court order
sākt mācīties
zarządzenie sądu
common court
sākt mācīties
sąd powszechny
district court
sākt mācīties
sąd rejonowy
regional court
sākt mācīties
sąd okręgowy
appelate court
sākt mācīties
sąd apelacyjny
supreme court
sākt mācīties
sąd najwyższy
voivodeship court
sākt mācīties
sąd wojewódzki
covenant
sākt mācīties
zobowiązanie
affirmative covenant
sākt mācīties
zobowiązanie do działania
negative covenant
sākt mācīties
zobowiązanie do zaniechania
credit facility
sākt mācīties
kredyt
to credit
sākt mācīties
uznać, uznanie konta
to show credit to someone`s account
sākt mācīties
uznać czyjś rachunek
creditor
sākt mācīties
wierzyciel
criminal case
sākt mācīties
sprawa kryminalna
civil case
sākt mācīties
sprawa cywilna
cross action
sākt mācīties
powództwo wzajemne
custodian
sākt mācīties
powiernik
custodian bank
sākt mācīties
bank powierniczy
cumulative dividend
sākt mācīties
dywidenda skumulowana
current assets
sākt mācīties
środki obrotowe
current cost
sākt mācīties
aktualna cena składnika majątkowego [w odróżnieniu od historical cost]
current ratio
sākt mācīties
stosunek wartości aktywów bieżących do bieżących zobowiązań
currency
sākt mācīties
waluta
currency matching
sākt mācīties
zasada walutowości (zabezpieczenie przed ryzykiem kursowym)
currency rate swaps
sākt mācīties
opcje walutowe
CTBT
sākt mācīties
Comprehensive Test Ban Treaty
Comprehensive Test Ban Treaty
sākt mācīties
Światowy Układ o Całkowitym Zakazie Prowadzenia Prób z Bronią Jądrową
damage
sākt mācīties
szkoda
damages
sākt mācīties
odszkodowanie
debenture
sākt mācīties
obligacja zabezpieczona
to debit
sākt mācīties
obciążyć
debt
sākt mācīties
dług
debt-for-equity conversion
sākt mācīties
konwersja długu na akcje/udziały
debtor
sākt mācīties
dłużnik
debt-to-equity ratio
sākt mācīties
poziom dopuszczalnego zadłużenia (w stosunku do kapitału)
debt restructuring
sākt mācīties
restrukturyzacja długu, postępowanie układowe
decision on conditions of land development
sākt mācīties
decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
decree
sākt mācīties
rozporządzenie, dekret
deed
sākt mācīties
umowa
deed of partnership
sākt mācīties
umowa spółki jawnej
deed of trust
sākt mācīties
umowa o zabezpieczenie na nieruchomości
deed on the establishment of a mortgage
sākt mācīties
oświadczenie o ustanowieniu hipoteki
deed of mortgage
sākt mācīties
oświadczenie o ustanowieniu hipoteki
deductibles
sākt mācīties
franszyza redukcyjna
deduction
sākt mācīties
odpis
deemed to
sākt mācīties
uważany za
default
sākt mācīties
niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania
payment in deafault
sākt mācīties
opóźniona płatność, świadczenie
defect liability period
sākt mācīties
okres rękojmi (też gwarancji)
defence
sākt mācīties
zarzut procesowy; obrona
to set up a defence
sākt mācīties
podnosić zarzut
statement of defence
sākt mācīties
odpowiedź na pozew (zawierająca zarzuty obrony
to delegate
sākt mācīties
delegować
delegations
sākt mācīties
umocowania
delivery
sākt mācīties
dostarczenie, dostawa, doręczenie
delivery of premises
sākt mācīties
przekazanie pomieszczeń
delivery of share certificates
sākt mācīties
wręczenie akcji
delivery-acceptance report
sākt mācīties
protokół zdawczo-odbiorczy
depository bank
sākt mācīties
bank depozytariusz/powiernik
depository receipt
sākt mācīties
kwit depozytowy
ADR
sākt mācīties
American Depository Receipt
American Depository Receipt
sākt mācīties
Amerykański Kwit Depozytowy
GDR
sākt mācīties
Global Depository Receipt
GLobal Depository Receipt
sākt mācīties
Globalny Kwit Depozytowy
IDR
sākt mācīties
International Depository Receipt
International Depository Receipt
sākt mācīties
Międzynarodowy Kwit Depozytowy
depreciation
sākt mācīties
amortyzacja
developed market economies
sākt mācīties
kraje rozwinięte gospodarczo
development area
sākt mācīties
obsxzar zagospodarowania
development costs
sākt mācīties
koszty zagospodarowania
dilligence
sākt mācīties
staranność
reasonable dilligence
sākt mācīties
należyta staranność
due dilligence
sākt mācīties
należyta staranność; badanie stanu prawnego przedsiębiorstwa
use the highest standard of due dilligence
sākt mācīties
zachować najwyższy standard staranności
dilute
sākt mācīties
rozwodnić
diluted income
sākt mācīties
dochód pośredni
diluted shareholding
sākt mācīties
rozwodniony akcjonariat
director
sākt mācīties
członek rady dyrektorów
directors` report
sākt mācīties
sprawozdanie dyrektorów (zarządu)
disbursement
sākt mācīties
wypłata
discharge of liability
sākt mācīties
udzielenie pokwitowania z wykonania obowiązków; zwolnienie z odpowiedzialności
disclaimer of warranty
sākt mācīties
wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rękojmi
disclosure
sākt mācīties
ujawnienie informacji
disclosure letter
sākt mācīties
list ujawniający
to disclose
sākt mācīties
ujawnić
discount
sākt mācīties
dyskonto
discount bond
sākt mācīties
obligacja dyskontowa
discount rate
sākt mācīties
stopa dyskontowa
discretion
sākt mācīties
uznanie (uznaniowość)
at one`s own discretion
sākt mācīties
wg własnego uznania
dismiss a claim
sākt mācīties
oddalić powództwo
disposal
sākt mācīties
zbycie, rozporządzenie
to dispose
sākt mācīties
zbyć, rozporządzić
to dispose of and encumber assets
sākt mācīties
rozporządzać majątkiem
disposition
sākt mācīties
przeniesienie
dissolution
sākt mācīties
rozwiązanie
dissolution and winding up
sākt mācīties
rozwiązanie i likwidacja
to dissolve a partnership
sākt mācīties
rozwiązać spółkę
distribution
sākt mācīties
podział, wypłata
distribution companies
sākt mācīties
zakłady energetyczne
district heating
sākt mācīties
elektrociepłownie
divest sb of rights
sākt mācīties
pozbawić kogoś praw
dividend
sākt mācīties
dywidenda
dividend declared, paid or set aside for payment
sākt mācīties
dywidenda uchwalona, wypłacona lub przeznaczona do wypłacenia
divulge
sākt mācīties
udostępnić
double entry system
sākt mācīties
podwójna księowość
draft
sākt mācīties
projekt; weksel trasowany
bank draft
sākt mācīties
weksel trasowany wystawiony przez bank
to draft and transmit notices
sākt mācīties
sporządzać i rozsyłać zawiadomienia
duly
sākt mācīties
prawidłowo, należycie
duly authorized
sākt mācīties
należycie umocowany
duly authorized agent
sākt mācīties
należycie umocowany pełnomocnik
duly organized
sākt mācīties
prawidłowo utworzony
duly organized and validly existing company
sākt mācīties
prawidłowo utworzona i istniejąca spółka
durable goods
sākt mācīties
dobra trwałego użytku
duty
sākt mācīties
cło, obowiązek (publicznoprawny)
dwelling
sākt mācīties
mieszkanie
E-10 (CEE)
sākt mācīties
kraje Europy Środkowej i Wschodniej
earning process
sākt mācīties
pełny cykl uzyskania przychodu ze sprzedaży
earnings
sākt mācīties
przychód
earnings per share
sākt mācīties
przychód na jedną akcję
net earnings
sākt mācīties
dochód
easement
sākt mācīties
służebność
easement of residence
sākt mācīties
służebność mieszkania
easement of support
sākt mācīties
"służebność belki" (oparcie budynku o budynek sąsiada)
easement of way
sākt mācīties
służebność przechodu
economies of scale
sākt mācīties
korzyści skali
in effect
sākt mācīties
obowiązujący
effective
sākt mācīties
obowiązujący
effective date of agreement
sākt mācīties
dzień wejścia w życie umowy
effective immediately
sākt mācīties
z natychmiastowym skutkiem
employee
sākt mācīties
pracownik
employer
sākt mācīties
pracodawca
employee`s pension plans
sākt mācīties
pracownicze plany emerytalne
employment agreement
sākt mācīties
umowa o pracę
employment relationship
sākt mācīties
stosunek pracy
to enact
sākt mācīties
wydać, uchwalić (akt prawny)
enclosure
sākt mācīties
załącznik
to encumber
sākt mācīties
obciążać
encumbrance
sākt mācīties
obciążenie rzeczowe
endorsement
sākt mācīties
indos, pisemne oświadczenie mające na celu przeniesienie własności akcji
endorsement "to bearer"
sākt mācīties
indos na okaziciela
endorse
sākt mācīties
indosować, złożyć pisemne oświadczenie przenoszące własność akcji
enforceable
sākt mācīties
egzekwowalny; zaskarżalny; wykonalny
enforceable in accordance with its terms
sākt mācīties
możliwy do wyegzekwowania zgodnie z treścią
enforceable against sb
sākt mācīties
możliwy do wyegzekwowania w stosunku do kogoś
enforcement
sākt mācīties
przymusowe wykonanie, egzekucja sądowa
enforcement of an agreement
sākt mācīties
dochodzenie wykonania umowy na drodze prawnej
enforcement clause
sākt mācīties
klauzula wykonalności
enforcement title
sākt mācīties
tytuł wykonawczy
engage in activities
sākt mācīties
prowadzić działalności
to enhance the value of shares
sākt mācīties
zwiększyć wartość akcji
to enjoy
sākt mācīties
korzystać
enjoyment
sākt mācīties
korzystanie
to enter into liquidation
sākt mācīties
rozpocząć postępowanie likwidacyjne
enterprise
sākt mācīties
przedsiębiorstwo
to be entitled to the full use and enjoyment of assets
sākt mācīties
mieć prawo nie nieograniczonego korzystania z majątku
entity
sākt mācīties
podmiot, jednostka organizacyjna
legal entity
sākt mācīties
osoba prawna
to entrust
sākt mācīties
powiększyć
entry
sākt mācīties
wpis (do rejestru), zapis (w księgach)
environmental audit
sākt mācīties
analiza środowiskowa
environmental clean-up
sākt mācīties
przywrócenie środowiska naturalnego do właściwego stanu
environmental penalty
sākt mācīties
kara za naruszenie przepisów o ochronie środowiska
environmental remediation
sākt mācīties
przywrócenie środowiska naturalnego do właściwego stanu
EPC
sākt mācīties
engineering, procurement and construction contract
engineering, procurement and construction contract
sākt mācīties
umowa o prace konstrukcyjno-budowlane
equipment
sākt mācīties
wyposażenie; środki produkcji (acc.)
equity
sākt mācīties
kapitał; zasady słuszności
equity financing
sākt mācīties
udział kapitałowy
shareholders` equity
sākt mācīties
kapitał własny
error
sākt mācīties
błąd
error as to a principle
sākt mācīties
błąd co do istoty
error as to substance
sākt mācīties
błąd co do istoty
error in personam
sākt mācīties
błąd co do osoby
error of fact
sākt mācīties
błąd co do faktu
error of law
sākt mācīties
błąd co do prawa
material error
sākt mācīties
istotny błąd
escrow
sākt mācīties
depozyt, przechowanie
escrow account
sākt mācīties
rachunek powierniczy (zastrzeżony), rachunek escrow
ESA
sākt mācīties
European System of Accounts
European System of Accounts
sākt mācīties
Europejski System Zintegrowanych Rachunków Gospodarczych
event of default
sākt mācīties
przypadek naruszenia umowy
event of fate
sākt mācīties
przypadek losowy
eviction
sākt mācīties
pozbawienie posiadania rzeczy, eksmisja
to evidence
sākt mācīties
udokumentować, udowodnić
to evidence authority
sākt mācīties
udowodnić umocowanie
excerpt
sākt mācīties
wypis
to execute an agreement
sākt mācīties
podpisać umowę
execution of an agreement
sākt mācīties
zawarcie umowy
execution title
sākt mācīties
tytuł egzekucyjny
to exercise a right
sākt mācīties
wykonywać prawo, korzystać z prawa
exercise of due dilligence
sākt mācīties
dochowanie należytej staranności
exercise of voting rights
sākt mācīties
wykonywanie prawa głosu
to exempt from compliance with law
sākt mācīties
zwolnić z obowiązku przestrzegania prawa
ex-gratia payment
sākt mācīties
świadczenie nie wymagane prawem
exhibit
sākt mācīties
załącznik
exoneration
sākt mācīties
zwolnienie
exoneration clause
sākt mācīties
klauzula zwalniająca z odpowiedzialności
expatriate employee
sākt mācīties
pracownik oddelegowany z zagranicy
expenditure
sākt mācīties
wydatek, nakład, zużycie
expense
sākt mācīties
wydatek
expiration
sākt mācīties
wygaśnięcie, upływ
expiration date
sākt mācīties
data wygaśnięcia umowy
expiration of a sentence
sākt mācīties
upływ okresu kary oznaczonej w wyroku
expire
sākt mācīties
wygasać, tracić ważność
expiration of an agreement
sākt mācīties
wygaśnięcie umowy
express
sākt mācīties
wyraźny
express acceptance/consent
sākt mācīties
wyraźna zgoda
express offer
sākt mācīties
wyraźna oferta (nie dorozumiana)
express prohibition
sākt mācīties
wyraźny zakaz
expropriate
sākt mācīties
wywłaszczyć
expropriation
sākt mācīties
wywłaszczenie
to extend credit
sākt mācīties
udzielić kredytu
to extend a document
sākt mācīties
przedłużyć ważność dokumentu
extinction
sākt mācīties
wygaśnięcie, umorzenie
extinction of a claim
sākt mācīties
wygaśnięcie roszczenia
extinction of debt
sākt mācīties
umorzenie długu
extinguishment
sākt mācīties
wygaśnięcie, umorzenie
extract
sākt mācīties
wyciąg
face amount
sākt mācīties
wartość nominalna
on the face of an instrument
sākt mācīties
w treści dokumentu
factoring
sākt mācīties
faktoring
fault
sākt mācīties
wina
feasibility study
sākt mācīties
analiza finansowa przedsięwzięcia, studium opłacalności
feasible
sākt mācīties
wykonalny
fee
sākt mācīties
opłata, wynagrodzenie, prowizja
preparation fee
sākt mācīties
opłata za przygotowanie
loan commitment fee
sākt mācīties
prowizja od zaangażowania kwot
fiduciary duty
sākt mācīties
obowiązek powierniczy
to file an application
sākt mācīties
złożyć wniosek
to file an action
sākt mācīties
wnieść powództwo
FIFO
sākt mācīties
first in, first out
first in, first out
sākt mācīties
"pierwsze weszło, pierwsze wyszło, (acc.)
final adjudication
sākt mācīties
prawomocne rozstrzygnięcie
final binding agreement
sākt mācīties
wiążąca umowa
financial statement
sākt mācīties
sprawozdanie finansowe
finder`s fee
sākt mācīties
wynagrodzenie dla pośrednika, agenta
right of first refusal
sākt mācīties
prawo pierwokupu; prawo pierwszeństwa
fiscal crimes law
sākt mācīties
ustawa karno-skarbowa
fiscal year
sākt mācīties
rok obrachunkowy
fixed assets
sākt mācīties
środki trwałe
fittings
sākt mācīties
osprzęt
fixtures
sākt mācīties
rzeczy przyłączone do nieruchomości; wyposażenie
fixtures and fittings
sākt mācīties
urządzenia i wyposażenie
floating charge
sākt mācīties
zastaw ustanowiony na zmiennym zespole składników przedsiębiorstwa
flotation
sākt mācīties
oferta publiczna (pierwotna)
for cause
sākt mācīties
z uzasadnionych przyczyn
force majeure
sākt mācīties
siła wyższa
foreclosure
sākt mācīties
egzekucja
foreclosure sale
sākt mācīties
sprzedaż w trybie egzekucji
foreing exchange
sākt mācīties
dewizy
foreign exchange value
sākt mācīties
wartość dewizowa
foreign service premium
sākt mācīties
premia za pracę za granicą
for free
sākt mācīties
nieodpłatnie
forthwith
sākt mācīties
niezwłocznie
founding capital
sākt mācīties
fundusz założycielski
fractional co-ownership
sākt mācīties
współwłasność w częściach ułamkowych
franchise
sākt mācīties
franszyza
franchise agreement
sākt mācīties
umowa franszyzowa
franchisee
sākt mācīties
franszyzobiorca
franchiser
sākt mācīties
franszyzodawca
fraud
sākt mācīties
oszustwo, podstęp
freight out
sākt mācīties
koszty sprzedaży
freight in
sākt mācīties
koszty zakupu
fulfil
sākt mācīties
wypełnić, spełnić, wykonać
to fulfil conditions
sākt mācīties
spełniać warunki
to fulfil sb`s instructions
sākt mācīties
wypełniać czyjeś polecenia
to fulfil an obligation
sākt mācīties
wypełnić zobowiązanie
fund
sākt mācīties
fundusz
fund management agreement (of NFI)
sākt mācīties
umowa o zarządzanie majątkiem NFI
close fund
sākt mācīties
fundusz zamknięty
open fund
sākt mācīties
fundusz otwarty
mutual fund
sākt mācīties
fundusz inwestycyjny zamknięty
pension fund
sākt mācīties
fundusz emerytalny
reserve fund
sākt mācīties
fundusz rezerowowy
supplementary fund
sākt mācīties
fundusz zapasowy
trust fund
sākt mācīties
fundusz powierniczy
future thing
sākt mācīties
rzecz przyszła
futures contract
sākt mācīties
kontrakt giełdowy dotyczący "futures"
GAAP
sākt mācīties
Generally Accepted Accounting Principles
Generally Accepted Accounting Principles
sākt mācīties
ogólnie przyjęte zasady rachunkowości
general ledger
sākt mācīties
księga główna
general overhead
sākt mācīties
koszty ogólnozakładowe
general meeting of shareholders
sākt mācīties
walne zagromadzenie / zgromadzenie wspólników
gift
sākt mācīties
darowizna
gist of action
sākt mācīties
istota powództwa
gloss on law
sākt mācīties
komentarz prawniczy (glosa)
good faith
sākt mācīties
dobra wiara
agreement entered in good faith
sākt mācīties
umowa zawarta w dobrej wierze
good offices to use
sākt mācīties
dopomóc
good standing of a company
sākt mācīties
[spółka nie naruszyła prawa w sposób, który uzasadniałby jej rozwiązanie przez władze administracyjne]
good title
sākt mācīties
ważny tytuł prawny (niepodważalny)
goodwill
sākt mācīties
wartość firmy
negative goodwill
sākt mācīties
ujemna wartość firmy
governing law
sākt mācīties
prawo właściwe
governing bodies of a company
sākt mācīties
władze spółki
government
sākt mācīties
rząd; administracja publiczna
general government
sākt mācīties
sektor publiczny
governmental authorisation
sākt mācīties
zezwolenie administracyjne
to grant
sākt mācīties
udzielić
to grant a loan
sākt mācīties
udzielić kredytu
to grant sth as of right
sākt mācīties
udzielić (czegoś) automatycznie
greenfield investment
sākt mācīties
inwestycja od podstaw
Grid Law
sākt mācīties
prawo energetyczne
gross
sākt mācīties
brutto; rażący
gross margin
sākt mācīties
osiągnięta marża (nie pomniejszona o koszty handlowe)
gross negligence
sākt mācīties
rażące niedbalstwo
gross profit
sākt mācīties
zysk brutto
gross proceeds
sākt mācīties
przychód brutto
gross value
sākt mācīties
wartość brutto
guarantee
sākt mācīties
gwarancja
is ancillary
sākt mācīties
ma charakter akcesoryjny

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.