Lekcja wygenerowana z obrazka

 0    94 speciālā zīme    sebek1
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
stosowanie
sākt mācīties
usage
zgodzić się
Czy ona zgodziła się z nimi pójść?
sākt mācīties
agree
Did she agree to go with them?
akcja
Film jest pełen akcji.
sākt mācīties
action
The movie has a lot of action.
karta
Grają w karty w każdą sobotę.
sākt mācīties
card
They play cards every Saturday.
spełnienie
sākt mācīties
compliance
Safety measures were carried out in compliance with paragraph 6 of the building regulations.
plastikowy
sākt mācīties
plastic
zacisk
Pasażerowie są w drodze do Terminalu 1.
sākt mācīties
terminal
The passengers are on their way to Terminal 1.
taryfa
Nowa taryfa opłat za usługi świadczone przez nasz bank wchodzi w życie 1 kwietnia.
sākt mācīties
tariff
The new charges tariff for services provided by our bank will come into effect on the first of April.
konto
Chciałbym otworzyć rachunek.
sākt mācīties
account
I’d like to open an account.
zakładać że
sākt mācīties
posit
If we posit that wage rises causes inflation, it follows we should minimaze them.
rozpuszczalnik
sākt mācīties
solvent
wypowiedzenie
dostała wypowiedzenie, zwolniono ją z pracy
sākt mācīties
denunciate
she was giving notice
zmiany
sākt mācīties
amend
jednostronny
Przedstawili ten incydent jednostronnie.
sākt mācīties
unilateral
They only gave a one-sided account of the incident.
problem
sākt mācīties
issue
I don't know why it's such an issue.
zorganizować
Parady gejów są organizowane w wielu miastach każdego lata.
sākt mācīties
organize
Gay parades are organised in many cities every summer.
integralność
Prawość i posłuszeństwo to cechy dobrego żołnierza.
sākt mācīties
integrity
Integrity and obedience are qualities of a good soldier.
ustawa
sākt mācīties
statute
Act of Parliament
gwarancja
sākt mācīties
guarantee
zastrzec
sākt mācīties
stipulate
zdecydowanie
Jego proza jest zdecydowanie lepsza od poezji.
sākt mācīties
definitely
His prose is definitely better than his poetry.
ujawniać
sākt mācīties
disclose
Some companies have already voluntarily disclosed similar information.
fundusz
sākt mācīties
fund
fand
odpowiedzialność
sākt mācīties
liability
The company cannot accept liability for any damage caused by natural disasters.
serwis
25 funtów za noc, włącznie z obsługą.
sākt mācīties
service
25 pounds a night, service included.
rozstrzygać
ta sprawa zostanie skierowana do sądu polubownego
sākt mācīties
settle
this case will go to arbitration
zastaw
sākt mācīties
pledge
to have a lien on sth
przesłanka
sākt mācīties
premise
The premise of the book is that you know better than anyone else the direction of your healing path.
zachować
sākt mācīties
retain
ability to attract and retain good employees
wyłom
A failure to carry out the terms of an agreement, a contract, etc.
sākt mācīties
breach
poufny
Te akta są ściśle poufne.
sākt mācīties
confidential
These files are strictly confidential.
ważny
sākt mācīties
valid
This ticket is valid throughout Europe.
witryna internetowa
sākt mācīties
website
ciecz
Wlał płyn do wiadra, a potem wlał tam też trochę wody.
sākt mācīties
liquid
He poured the liquid into the bucket and then put some water in as well.
administrować
Irak jest na razie zarządzany przez amerykańskie siły zbrojne.
sākt mācīties
administer
Iraq is administered by the American military force for the time being.
płacić
Czy zapłaci Pan kartą kredytową?
sākt mācīties
pay
Are you going to pay with a credit card?
napisany
sākt mācīties
written
prawo
Jeśli złamiesz prawo, możesz oczekiwać kary.
sākt mācīties
law
If you break the law you can expect to be punished.
procedura
Wszyscy muszą postępować zgodnie z procedurą.
sākt mācīties
procedure
Everyone must follow the procedure.
strona
Mój nauczyciel powiedział nam by otworzyć książkę na stronie 45
sākt mācīties
party
My teacher told us to open the book at page 45
zastosować
sākt mācīties
apply
specjalny
sākt mācīties
special
ustanawiać
sākt mācīties
establish
obserwować
Prawo powinno być przestrzegane
sākt mācīties
observe
Law should be observed
tworzywo
sākt mācīties
material
The lawsuit against the organisation was dropped because there was not enough mat____ evidence. (important or relevant)
wpisać
sākt mācīties
enter
At that moment Mrs. Weasley entered the bar
wykorzystać
sākt mācīties
avail
without avail
ogłoszenie
Przeczytaj wszystkie reklamy w dzisiejszej gazecie.
sākt mācīties
notice
Read all the ads in today’s newspaper.
obiekt
Chciałabym powiedzieć kilka słów, jeśli nikt się nie sprzeciwia.
sākt mācīties
object
If no one objects, I would like to say a few words.
przedmiot
Moim ulubionym przedmiotem zawsze była matematyka.
sākt mācīties
subject
My favourite subject has always been maths.
zasada
sākt mācīties
rule
We have a rule.
forma
sākt mācīties
form
They form part of a division beetwen the North sea and the Atlantic Ocean.
zapewniać
sākt mācīties
provide
wysłany
sākt mācīties
sent
dodać
Dodaj (trochę) cukru do śmietany.
sākt mācīties
add
Add some sugar to the cream.
obowiązek
sākt mācīties
duty
efekt
a change or changed state occurring as a direct result of action by somebody or something else; success in bringing about a change in somebody or something, or the ability to achieve this
sākt mācīties
effect
The stress has had a disastrous effect on my client's marriage.
trzymany
sākt mācīties
held
zawierać
List zawierał ważne informacje.
sākt mācīties
include
The letter contained important information.
porozumienie
samo przez sie(z własnej woli)
sākt mācīties
accord
of its own accord
właściwy
sākt mācīties
proper
stosowny
Bas
sākt mācīties
bas
pośredniczyć
A neutral party was called in to tedaime between the manager and his staff. (to try to make two sides in an argument come to an agreement)
sākt mācīties
mediate
odnosić się
sākt mācīties
relate
the power to change the way we relate to our living and working environment
to
to jest doby dzień
sākt mācīties
it
it is a good day
typ
Ona lubi ten typ rozrywki. Moja sekretarka potrafi pisać 50 słów na minutę
sākt mācīties
type
She likes this type of entertainment. My secretary can type 50 words per minute.
bezpieczeństwo
sākt mācīties
security
We use green for safety.
główny
sākt mācīties
main
odpowiedź
Nie ma łatwej odpowiedzi na to pytanie.
sākt mācīties
response
There’s no easy answer to this question.
powinien
sākt mācīties
shall
oot/////////////ought to do sth
część
To tylko część prawdy.
sākt mācīties
part
It's only part of the true.
znak
Spójrz na ten znak!
sākt mācīties
sign
Look at this sign!
który
kiedy po raz ostatni go widziałeś
sākt mācīties
which
When is the last time you saw him
bądź
zależy od ktorej strony będzie włożony, będzie albo w kierunku tyłu, wykrywanie ucha albo do przodu.
sākt mācīties
either
Depending on which side it’s inserted, it will either point towards the back, detecting the ear, or point towards the front.
między
między mną a tobą
sākt mācīties
between
between you and me
chwila
sākt mācīties
moment
Life is but an instant.
sprawa
Nie mieszaj się w ich sprawy.
sākt mācīties
case
Don’t interfere with their affairs.
istota
Będąc spokojnym człowiekiem nie chciałem tego.
sākt mācīties
being
Being a quiet sort of person, I didn't want it.
może
sākt mācīties
may
Perhaps I’m wrong.
jasny
Czy możesz sprzątnąć ze stołu?
sākt mācīties
clear
Can you clear the table?
otwarte
sākt mācīties
open
You are the most honest and open woman I’ve met.
zarówno
sākt mācīties
both
taki
sākt mācīties
such
Some judged her to be cold and hard; but such a thought was treason
zmiana
sākt mācīties
change
ich
sākt mācīties
their
musi
Musze powiedziec, ze to jest interesujacy sposob na rozmowe.
sākt mācīties
must
I must say, this is an interesting way to speak.
zrobiony
Zrobione w USA
sākt mācīties
made
Made in the USA
miejsce
Moim miejscem urodzenia były Indie, ale nigdy tam tak naprawdę nie mieszkałam.
sākt mācīties
place
My place of birth was India, but I've never really lived there.
przez
Oni przeszli przez frontowe drzwi.
sākt mācīties
by
They went through the front doorway.
do
head
sākt mācīties
to
wazjemną
użyć
sākt mācīties
use
z
wychodząc z domu
sākt mācīties
of
inny
On szuka innej pracy.
sākt mācīties
other
He’s looking for another job.
dać
on dał mi muj długopis
sākt mācīties
give
he giv me my pen

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.