Moja lekcja 2

 0    100 speciālā zīme    weronikab1
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
prawo do urlopu
Płatny przysługujący urlop w ULC wynosi 19 dni.
sākt mācīties
holiday entitlement
The paid holiday entitlement in CAA is 19 days.
świta, osoby towarzyszące
prezydent i jego świta
sākt mācīties
entourage
the president and his entourage
(ustawowy) limit urlopowy
Długość rocznego limitu urlopowego wynosi 5 dni dla pracowników którzy łącznie przepracowali od 1 do 10 lat.
sākt mācīties
(statutory) leave entitlement
The duration of the annual leave entitlement is 5 days for employees who have accumulatively worked for 1–10 years;
wymyśleć coś na poczekaniu, zobaczyć jak się potoczy, improwizować
Mogę pracować do późna dzisiaj i mogę zatem odwołać ciebie. Spróbuje wymyślić coś na poczekaniu i zadzwonię w przeciągu pół h
sākt mācīties
play it by ear, go with the flow
I may have to work late tonight and may have to cancel on you. We'll play it by ear, and I'll call you in half an hour
pijatyka, hulanka, biba/ objadać się, opijać się, pójść w tango
Ken poszedł na popijawe ze swoimi kumplami. Kiedykolwiek ona ma depresje obżera się czekoladą.
sākt mācīties
binge
Ken's gone on a binge with his mates. Whenever she's depressed she binges on chocolates.
podkradać
Jest nadzwyczajna ilość drobnych kradzieży.
sākt mācīties
pilfer
There is remarkebly little pilfer
Kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje
sākt mācīties
The early bird catches the worm.
Kto wcześnie się kładzie i wcześnie wstaje, ten jest zdrowy, zamożny i mądry synonimy:
sākt mācīties
Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy, and wise
Nie ma sensu płakać nad rozlanym mlekiem
sākt mācīties
It's no use crying over spilled milk
Zła wymówka jest lepsza niż żadna
sākt mācīties
A bad excuse is better than none
sumienny
Sumienny nauczyciel może czuć siię skłonny do zabierania pracy do domu.
sākt mācīties
conscientious
A conscientious teacher may feel inclined to take work home.
sumienność
jego sumienność i lojalność wobec firmy
sākt mācīties
conscientiousness
his conscientiousness and loyalty to the company
uczciwość popłaca
sākt mācīties
honesty is the best policy
Cierpliwość popłaca
sākt mācīties
All things come to him who waits.
Do trzech razy sztuka.
sākt mācīties
Three times a charm.
Nie można nauczyć starego psa nowych sztuczek.
sākt mācīties
You can’t teach an old dog new tricks.
Nie marnuj, a nie będziesz w potrzebie.
sākt mācīties
Waste not want not.
zgodnie z przepisami
Ona czuła że musi postępować zgodnie zprzepisami bez używania kreatywności.
sākt mācīties
by the book
She feels she has to go by the book and can't use her creativity.
czarna magia
Chemia to dla mnie czarna magia
sākt mācīties
a closed book
Chemistry is a closed book to me.
wykupywać
Kursy zostały szybko wykupione. Wszystkie miejsca/hotel został wykupiony.
sākt mācīties
book up
The courses quickly get booked up. All seats/hotel are/is booked up.
nieustannie się zmieniać
Znajomość języka nieustannie się zmienia, Ich adres nieustannie się zmieniał. Klimat wydaje się nieustannie zmieniać.
sākt mācīties
be in a state of flux
Language knowledge is in constant flux. Their ideas were still in flux. The climate appears to be in a state of flux.
zasadzka
wysokie ryzyko zasadzki. Policja czekała z zasadzką na zewnątrz budynku.
sākt mācīties
ambush
a high risk of ambush. The police lay in ambush outside the building.
bujda
sākt mācīties
fib
zbijać bąki
Nie ma sensu żebyśmy siedzieli tutaj i zbijali bąki
sākt mācīties
twiddle your thumbs
There's no point in sitting here twiddling our thumbs.
opłata zza przejazd/ liczba ofiar
Liczba ofiar wzrosła do 83. Lata palenia dała się we znaki na jego zdrowiu.
sākt mācīties
toll
The death toll has risen to 83. Years of smoking have taken their toll on his health.
Wybory - tajne głosowanie
sākt mācīties
ballot
krzywe nogi
krzywe nogi wykrzywiają się przy kolanach
sākt mācīties
bandy legs
bandy legs curve out at the knees
zmora
Narkotyki to zmora śródmiejskich okolic.
sākt mācīties
bane
Drugs are the bane of the inner cities.
bransoletka
sākt mācīties
bangle
bagnet
sākt mācīties
bayonet
bezpiecznik poszedł
sākt mācīties
the fuse went
Puszczaj!
sākt mācīties
Let go!
telefon na kartę
Mniej wydaje od czasu kiedy mam telefon na kartę
sākt mācīties
pay-as-you-go mobile
I've been spending less money since I have a pay-as-you-go phone
sklepienie, krypta, skarbiec/skok przeskakiwać
sākt mācīties
vault
The robber vaulted over the counter and took $200 in cash. On Sunday Michigan vaulted from No. 4 to the nation's top team.
lichwiarz
"Celem było pomaganie ubogim i chronienie ich przed lichwiarzami."
sākt mācīties
usurer
"The purpose was to help the poor and protect them against usurers."
przybory kuchenne
sākt mācīties
kitchen utensils
półkula
Półkula mózgowa to jedna z dwóch połówek twojego mózgu. Mamy także Północną i Południową półkule Ziemii.
sākt mācīties
hemisphere
Cerebral hemisphereone is of the two halves of your brain. We have got also Nothern and Southers hemispheres of the Earth...
kłopot, zawracanie głowy
To kłopotliwe nie mieć pralki. Nie ma kłopotu!
sākt mācīties
hassle
It's such a hassle not having a washing machine. No hassle at all!
dokuczać
Przestań mi dokuczać! Powiedziałem zadzwonię do nich jutro!
sākt mācīties
hassle (verb)
Stop hassling me! I said I'll call them tomorrow.
kulić się, wzdrygać
Bezpański pies kulił się przed drzwiami. Wzdrygam się na myśl jaki byłem głupi.
sākt mācīties
cringe
A stray dog was cringing by the door. It makes me cringe when I think how stupid I was.
płaszczyć się przed kimś
Odmwówiłem płaszczenia i schlebiania jej.
sākt mācīties
cringe before somebody/fawn over
I refused to fawn over her or flatter her.
nieodłączny, wrodzony, rzeczywisty (np. aspekt, uczucia, wartość)
Nie ma nic sam w sobie w pracy co czyni ją bardziej pasującą do kobiety. Wierzył ze wrodzoną świetność jego ludźi.
sākt mācīties
intrinsic
There is nothing in the intrinsic nature of the work that makes it more suitable for women. he believed in the intrinsic superiority of his people.
Wewnętrzny w sensie sam w sobie
wewnętrzne piękno języka włoskiego
sākt mācīties
Intrinsic
the intrinsic beauty of the Italian language
nieprawdopodobne
mało prawdopodobna wymówka/wyjaśnienie
sākt mācīties
implausible
an implausible excuse/explanation
gdy przyszło co do czego
sākt mācīties
when it came to the crunch
nie spłacać, nie wywiazywac sie
On nie wywiązuje się się ze swoich alimentów.
sākt mācīties
default on
He defaulted on his child support payments.
oddać walkowerem/ domyślnie
Zmieniłeś ustawienia domyślne komputera? jeśli nikt się zanim nie opowie stanie się liderem bez walki (walkowerem)
sākt mācīties
by default
Did you change the defaults on your email set-up? If nobody stands against him, he will become leader by default.
chwila nieuwagi/braku koncentracji
sākt mācīties
lapse of attention/concentration
popadać w złe nawyki
Carol popadła w używanie mocnych słów co sprawiło że jej głos stał się niedojrzały.
sākt mācīties
lapse into
Carol's lapses into strong language only made her sound immature.
mimowolny/nieumyślny
nieumyślne spowodowanie śmierci
sākt mācīties
involuntary
involuntary manslaughter
płat/ płatek
płat czołowy, płat skroniowy, płatek uszu
sākt mācīties
lobe
frontal lobe, temporal lobe, earlobe
sutek, gruczoł piersiowy, gruczoł sutkowy
sākt mācīties
mammary gland
gruczoł
sākt mācīties
gland
motłoch
sākt mācīties
rabble
zamieszanie, rozgardiasz
sākt mācīties
commotion
nieszkodliwy
Nie jest to jednak temat niewinny/nieszkodliwy.
sākt mācīties
innocuous
This is not an innocuous subject, however.
zawierać
Firma chciała zawarcia sojuszu z innymi producentami samochodowymi.
sākt mācīties
forge (alliance)
The company wanted to forge alliances with other motor manufacturers.
fałszować
Ktoś sfałszował mój podpis.
sākt mācīties
forge (signature, money etc)
Someone forged my signature.
wykuwać (żelazo, kariere)
Ona wykuwała nową karierę jako poetka i pisarka tekstów.
sākt mācīties
forge (iron, career)
She forged a new career as a poet and songwriter.
pochodzić z
Tusk pochodzi z Gdańska
sākt mācīties
hails from
Tusk hails from Gdansk,
poślubić, opowiadać się za
polityka opowiadająca się za rządem Japonii
sākt mācīties
espouse
the policies espoused by the government of Japan
pobożny
Reprezentował najlepsze tradycje Pakistanu - pobożny muzułmanin, ale wcale nie fundamentalista.
sākt mācīties
devout
He represented the best tradition of Pakistan - a devout Muslim but not in any way fundamentalist.
bardzo cierpi
sākt mācīties
suffering dreadfully
opuszczać (oparcie fotela)/ układać
Czy mogę rozłożyć siedzenie? Kiedy wszedłem, ona odpoczywała na kanapie
sākt mācīties
recline
Can I recline my seat? When I came in she was reclining on the sofa.
Nie przemawia do mnie
sākt mācīties
It doesn't appeal to me
nieszczęście, katastrofa
sākt mācīties
calamity
odłam
sākt mācīties
faction
ułaskawienie, wybaczać
sākt mācīties
pardon
zgryźliwie/uszczypliwie
'Nie mogę się doczekać' - odpowiedział pan Trevor uszczypliwie
sākt mācīties
caustically
'I can hardly wait,' Sir Trevor replied caustically.
uszczypliwy dowcip/ komentarz / uwaga itp
sākt mācīties
caustic wit/comments/remark etc
substancja żrąca
sākt mācīties
caustic substance
Zachęcać/ nawoływać do
Policja nawoływała tłum by zachował spokój
sākt mācīties
exhort to
Police exhorted the crowd to remain calm.
Stanąć na wysokości zadania
Pomimo braku doswiadczenia stanął na wysokosci zadania i dał zdumiewającą przemowę.
sākt mācīties
Rise to the occasion
Despite his lack of experience, he rose to the occasion and gave a stirring speech.
wypowiedzenie umowy/ otwarte potępienie, publiczne oskarżenie (kogoś)
W Poniedziałek musiała mierzyć się z potępieniem jej osoby, Lauten zrezygnowała zatem z pracy.
sākt mācīties
denunciation
On Monday, faced with continuing denunciations, Lauten resigned her job.
wplątać, wplątywać
Byłoby głupio być wplątanym w te potyczki.
sākt mācīties
embroil
It would be foolish to become embroiled in this struggle.
paraliżujący umysł
sākt mācīties
mind-numbing
zdrętwiała ze strachu
sākt mācīties
numb with fear
ponury, posępny
Ich posępna ekspresja była zrozumiałą reakcją.
sākt mācīties
glum, bleak,
Their glum expressions were an understandable human reaction
zmęczyło mnie czekanie
sākt mācīties
I grew tired of waiting
wędrować
Twoje dokumenty i ustawienia wędrują z tobą z officem w chmurze
sākt mācīties
roam
Your documents and settings roam with you with Office in the cloud
przeszkoda
sākt mācīties
hurdle
utrzymać w ryzach
sākt mācīties
keep a tight rein on
ułatwiać
sākt mācīties
facilitate
to się dopiero okaże
sākt mācīties
that remains to be seen
... nie zmienia to faktu, że...
sākt mācīties
... the fact remains that
wiele pozostaje jeszcze do zrobienia
sākt mācīties
much remains to be done
być szczepionym na
sākt mācīties
be vaccinated for
zapowiedź (np. programu)
sākt mācīties
sneak peek
łóżko piętrowe
sākt mācīties
bunk bed
płacz/zawodzenie
sākt mācīties
wail
łeb w łeb
Stoch i Kasai szli łeb w łeb
sākt mācīties
neck and neck
Stoch and Kasai were neck and neck.
nie mówiąc już o...
Jestem typem gościa który nie potrafi utrzymać rośliny przy życiu a co dopiero związku.
sākt mācīties
let alone
I'm the kind of guy who can't keep a plant alive for a week, let alone a relationship
zmieniać reguły gry
sākt mācīties
change/move/shift the goalpost
rynna
sākt mācīties
gutter
hamak
sākt mācīties
hammock
obręcz
sākt mācīties
hoop
miąższ, zgniatać
sākt mācīties
squash
ugniatać/wyrabiać ciasto
sākt mācīties
knead
posypać
sākt mācīties
sprinkle
rzeźbić/ kroić mięso/ wycinać coś np inicjały na drzewie
sākt mācīties
carve

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.