Państwo, władza

 0    16 speciālā zīme    19iwcia93
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
Trójpodział władzy w większości państw demokratycznych:
sākt mācīties
trzy niezależne od siebie władze: ustawodawcza(legislatywa) -stanowienie prawa, wykonawcza(egzekutywa)- wykonywanie sądownicza(judykatywa) -kontrolowanie czy prawo jest przestrzegane
Suwerenność dzieli się na:
sākt mācīties
zewnętrzną i wewnętrzną
Na czym polega suwerenność?
sākt mācīties
SUWERENNOŚĆ: możliwość swobodnego decydowania o sobie i swoich sprawach lub interesach. S. wewnętrzna-polega na tym, że podmiot władzy sam decyduje o zakresie swego wewnątrz-państwowego działania. S. zewnętrzna-stanowi o tym, że państwo jest niezależne od innych podmiotów w podejmowaniu decyzji na polu międzynarodowym.
Funkcje państwa dzielimy na?
sākt mācīties
Zewnętrzne i wewnętrzne
Funkcje zewnętrzne to:
sākt mācīties
obrona granic państwowych, prowadzenie polityki zagranicznej.
Funkcje wewnętrzne to:
sākt mācīties
funkcja prawodawcza, porządkowa, administracyjna, gospodarczo- organizacyjna, socjalna, kulturalno-oświatowa
Państwo dzielimy na unitarne i złożone, jakie to są?
sākt mācīties
Państwo unitarne- p. posiadające jednolite systemy prawa i organów państwowych oraz jednolite obywatelstwo. Państwo złożone- państwo niejednolite, którego części składowe mogą być połączone na zasadach: uni, federacji lub konfederacji.
Co to jest autonomia?
sākt mācīties
obszar wydzielony na terytorium państwa, na którym funkcjonują samodzielne organy władzy, ich samodzielność jest jednak ograniczona prawnie.
Co zakłada System parlamentarno-gabinetowy?
sākt mācīties
zakłada odpowiedzialność polityczną rządu przed parlamentem.Np. w W. Brytanii, w Polsce, we Włoszech
Co to jest wotum nieufności?
sākt mācīties
uchwała parlamentu wyrażająca brak zaufania do pojedynczego ministra lub do całego rządu, jej konsekwencją jest jego dymisja.
Co to jest wotum zaufania?
sākt mācīties
uchwała parlamentu wyrażająca poparcie dla rządu.
Konstytucja, co to jest?
sākt mācīties
akt normatywny o najwyższej mocy prawnej w państwie, który ustanawia zasady systemu politycznego danego państwa oraz określa obowiązki obywatelskie.
Nowelizacja konstytucji
sākt mācīties
dokonanie zmian w treści konstytucji, możliwe tylko po przeprowadzeniu specjalnej procedury. Przepisy utrudniające zmianę konstytucji mają za zadanie chronić ustrój i system prawny państwa przed zbyt pochopnymi zmianami uzależnionymi od tymczasowej koniunktury politycznej.
KONSTYTUCJA RZECZYPOSPOLITEJ?
sākt mācīties
W Polsce po raz pierwszy uchwalono 3 maja w 1791 r. Obecna konstytucja dn 2.04.1997r. została Uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe, następnie zatwierdzona przez ogólnonarodowe referendum, podpisana przez prezydenta umieszczona w Dzienniku Ustaw, po 3 miesiącach weszła w życie.
KONSTYTUCJA TO INACZEJ?
sākt mācīties
USTAWA ZASADNICZA
INICJATYWA LUDOWA co to jest?
sākt mācīties
lud sam zgłasza swoje propozycje ustaw po 100 000 głosów obywateli

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.