Parents and children

 0    72 speciālā zīme    annawiacek90
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
caring
She assisted her mother in caring for the baby
sākt mācīties
Opiekowanie się
Pomagała swojej matce w opiece nad dzieckiem
parenting
Good parenting has many positive effects
sākt mācīties
rodzicielstwo
Dobre rodzicielstwo ma wiele pozytywnych efektów
complex
He has a complex about his mother that makes him afraid to talk to women / Politics are too complex for me to understand, and I don't even know who to vote for
sākt mācīties
złożony / kompleks
On ma kompleks na punkcie swojej matki który sprawia, że boi się rozmawiać z kobietami / Polityka jest dla mnie zbyt złożona do zrozumienia i nawet nie wiem na kogo głosować
training programme
sākt mācīties
Program szkoleniowy
guidance
Jason has made a lot of improvement under the guidance of his new coach
sākt mācīties
poradnictwo / porada
Jason zrobił duży postęp dzięki poradnictwu jego nowego trenera
to bring up a child
sākt mācīties
wychowywać dziecko
parenting style
sākt mācīties
styl rodzicielstwa / wychowania
martyr
According to the Christian religion, Jesus is a martyr who gave his life so everyone could go to heaven
sākt mācīties
męczennik
Zgodnie z religia chrześcijańską Jezus jest męczennikiem, który oddał swe życie aby wszyscy mogli iść do nieba
autocrat
And it let his son, Henry VIII, become the most powerful and autocratic of all English rulers
sākt mācīties
autokrata / despota
I to pozwoliło jego synowi Henrykowi VIII stac się najbardziej potężnym i autokratycznym ze wszystkich angielskich władców
coach
The only feedback I got back from my coach after the game was that I was too slow
sākt mācīties
trener
Jedyny feedback jaki otrzymałem od swojego trenera po meczu było to że byłem zbyt wolny
for the sake of sb
sākt mācīties
dla dobra kogoś
to impose duties
sākt mācīties
narzucać obowiązki
to satisfy one's needs
sākt mācīties
zaspokajać czyjeś potrzeby
to carry out certain goals
sākt mācīties
realizować pewne cele
guilty
The driver of the bus that hit the two children has been found guilty of criminal negligence causing death
sākt mācīties
winny
Kierowca autobusu który wjechał w dwoje dzieci został posądzony winnym kryminalnego zaniedbania które spowodowało śmierć
frustrated
The more frustrated I become, the less able I am to function in an efficient manner
sākt mācīties
sfrustrowany / wściekły
Im bardziej sfrustrowany się stawałem tym trudniej jest mi zachowywać się odpowiednio
obligation
Divorced fathers are obligated to pay for child support
sākt mācīties
obowiązek
Rozwiedzenie ojcowie są zobowiązani do płacenia na rzecz ich dzieci
to demand
My job is quite demanding at times, but I really enjoy it, nonetheless
sākt mācīties
domagać się / rządać
Moja praca jest całkiem wymagająca momentami jednak lubie ja mimo wszystko
dedication
His success is due to his dedication to his job
sākt mācīties
poświęcenie
Jego sukces jest wynikiem poswięcenia dla pracy
to be the hub of the universe
sākt mācīties
byc najważniejszym na świecie
spoilt brat
sākt mācīties
zepsuty bachor
show-off
He wanted to SHOW OFF his new sound system
sākt mācīties
popisywanie się
On chciał popisac się swoim nowym systemem nagłaśniającym
pal
She writes to her pen pal in London twice a month
sākt mācīties
kumpel
Ona pisze do swojego kumpla od pisania dwa razy w miesiącu
close relationship
sākt mācīties
ścisły związek
equal
Add equal amounts of flour and milk for the pancake mixture
sākt mācīties
równy
Dodaj równą ilość mąki i mleka do mieszanki ciasta naleśnikowego
rules
It's rule number one: protect humans at all cost
sākt mācīties
Zasady / reguły
To jest zasada numer jeden: chronić człowieka za wszelką cenę
limits
The speed limit around schools and parks is generally 30 km/h
sākt mācīties
Limity / ograniczenia
Limit prędkości w okolicach szkół i parków to zasadniczo 30km/h
orders
sākt mācīties
Zlecenia / nakazy
bans
Tom is banned from entering this building / President Jefferson ordered a ban on trade with Europe
sākt mācīties
Zakazy
Tom ma zakaz wchodzenia do tego budynku / Prezydent Jefferson zlecił zakaz handlu z Europą
to abuse
Abuse of medicine can be very dangerous
sākt mācīties
nadużywać
Nadużywanie leków może byc bardzo niebezpieczne
trust
I can't trust Tom
sākt mācīties
zaufanie
Nie moge ufać Tomowi
juvenile delinquent
sākt mācīties
młodociany przestępca
drug addict
sākt mācīties
narkoman
laissez-faire policy
sākt mācīties
Polityka wolnej reki
despotic ruler
sākt mācīties
despotyczny władca
complete power
sākt mācīties
calkowita wladza
to obey
If you don't obey the rules, you will be asked to leave
sākt mācīties
słuchać / przestrzegać / być posłusznym
Jeśli nie będziesz przestrzegał zasad zostaniesz poproszony o wyjście
strict discipline
sākt mācīties
surowa dyscyplina
to act
sākt mācīties
postepować / zachowywać się
obedient
The kids were obedient even though they didn't get what they wanted
sākt mācīties
posłuszny
Dzieci były posłuszne nawet gdy nie dostały tego czego chciały
minor offences
sākt mācīties
drobne przestępstwa
generation gap
sākt mācīties
konflikt pokoleń
emotional bonds
sākt mācīties
więzi emocjonalne
affection
If you don't care for Tom, don't toy with his affections / Everyone knows of his affection for that dog
sākt mācīties
uczucie / sympatia
Jeśli nie zależy Ci na Tomie to nie baw się jego uczuciami / Wszyscy wiedzą o jego uczuciu do tego psa
tyranny
My mother divorced my father after enduring twenty years of tyranny.
sākt mācīties
tyrania
Moja matka rozwiodła się z ojcem po wytrzymaniu 20 lat tyranii
to rebel
sākt mācīties
buntować się
to confront
A soldier often has to confront danger
sākt mācīties
stawiać czoło
Żołnierz często musi stawiać czoło niebezpieczeństwu
to run away from home
sākt mācīties
uciec z domu
to commit crime
sākt mācīties
popełniac przestępstwa
to establish
To be successful, you have to establish a good plan / I am going to establish a new world record for swimming / Disneyland was established in 1955
sākt mācīties
ustalać / zakładać / ustanawiać / powoływać
Aby osiągnąć sukces musisz ustalić dobry plan / Zamierzam ustanowić nowy rekord w pływaniu / Disneyland został założony w roku 1955
appropriate penalties
sākt mācīties
odpowiednie kary
to pull one's weight
sākt mācīties
przykładać się
tough kids
sākt mācīties
twarde / zahartowane dzieci
emotional problems
sākt mācīties
problemy emocjonalne
teacher-guide
sākt mācīties
Przewodnik-nauczycieli
to encourage
I encouraged Tom to learn French
sākt mācīties
zachęcać / ośmielać / wspierać
Zachęciłem Toma do nauki francuskiego
to develop
Reading can develop your mind / He is planning to develop his business
sākt mācīties
rozwijać się / powstawać / pojawiać
Czytanie może rozwinąć Twój umysł / On planuje rozwinąć swój biznes
respect
Tom doesn't respect Mary / Tom is one of the most respected men in the business world
sākt mācīties
szacunek
Tom nie szanuje Mary / Tom jest jednym z najbardziej szanowanych mężczyzn w świecie biznesu
to praise
She praised him for his honesty / The teacher encouraged the students with praise
sākt mācīties
chwalić
Pochwaliła go za szczerość / Nauczyciel zachęcił uczniów pochwałą
to rebuke
The nun did not hesitate to rebuke the misbehaving child
sākt mācīties
ganić
Zakonnica nie zawahala się skarcić źle zachowujące sie dziecko
disappointed
Tom was utterly disappointed / His new movie is disappointing
sākt mācīties
rozczarowany / zawiedziony
Tom był kompletnie rozczarowany / Jego nowy film jest rozczarowujący
to come up to one's expectations
sākt mācīties
spełniać czyjeś oczekiwania
oracle
sākt mācīties
wyrocznia
adults
My mother spent her entire adult life raising her four children
sākt mācīties
dorośli
Moja matka spędziła całe dorosłe życie wychowując czwórkę dzieci
teenagers
Teenagers often wear strange clothes
sākt mācīties
nastolatki
Nastolatki często dziwnie się ubierają
poor family relationship
sākt mācīties
złe stosunki rodzinne
family quarrels
sākt mācīties
kłótnie rodzinne
to dispute
They're having a dispute about money / We succeeded in settling the dispute
sākt mācīties
walczyć na słowa
Spierają sie o pieniądze / Udało nam się rozwiązać spór
a source of conflicts
sākt mācīties
źródło konfliktów
to shout at a child
sākt mācīties
krzyczeć na dziecko
to spoil a child
sākt mācīties
rozpieszczać dziecko
to neglect a child
sākt mācīties
zaniedbywać dziecko

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.