Past Simple - Czasowniki Regularne - teoria

4.3  2    10 speciālā zīme    VocApp
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
W czasownikach zakończonych na spółgłoskę i -y...
sākt mācīties
4) -y zamieniamy na -i + -ed
Które słowa mogą sugerować użycie czasu Past Simple?
sākt mācīties
Użycie czasu Past Simple mogą sugerować niektóre przysłówki.
Kiedy używamy czasu Past Simple?
sākt mācīties
Czasu Past Simple używamy do mówienia o czynnościach zakończonych w przeszłości lub mających miejsce w konkretnie określonym czasie w przeszłości. Czas Past Simple często występuje w opowiadaniach.
Jak tworzymy zdanie pytające z czasownikami regularnymi w czasie Past Simple?
sākt mācīties
Potrzebny jest czasownik posiłkowy DID. Szyk zdania pytającego w czasie Past Simple wygląda następująco: (słowo pytające) + DID + podmiot + czasownik główny bez końcówki -ed + ...
W czasownikach jednosylabowych zakończonych na jedną samogłoskę i jedną spółgłoskę...
sākt mācīties
3) podwajamy ostatnią spółgłoskę
+5 speciālā zīme
Nodarbība ir daļa no kursa
"Podstawowa gramatyka angielska"
(kopā 1 237 speciālā zīme)

Izmēģiniet kursu bez maksas

Kursā ietilpst arī šādas speciālo zīmju komplekti:

Liczba Pojedyncza i Mnoga - teoriaLiczba Pojedyncza i Mnoga - przykładyZaimki Osobowe i Dzierżawcze - teoriaZaimki Osobowe i Dzierżawcze - przykładyPresent Simple - Czasownik TO BE - teoriaPresent Simple - Czasownik TO BE - przykładyPresent Simple - teoriaPresent Simple - przykładyPresent Continuous - teoriaPresent Continuous - przykładyPast Simple - Czasownik TO BE - teoriaPast Simple - Czasownik TO BE - przykładyPast Simple - Czasowniki Regularne - przykładyPast Simple - Czasowniki Nieregularne - teoriaPast Simple - Czasowniki Nieregularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Regularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Regularne - przykładyPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - teoriaPresent Perfect - Czasowniki Nieregularne - przykładyKonstrukcja 'Going to' - teoriaKonstrukcja 'Going to' - przykładyFuture Simple - teoriaFuture Simple - przykładyThere is / there are - teoriaThere is / there are - przykładyCzasowniki Modalne - teoriaCzasowniki Modalne - przykładyQuestion WordsCzasownik + Infinitive / + Gerund - teoriaCzasownik + Infinitive / + Gerund - przykładyStopniowanie Przymiotników - teoriaStopniowanie Przymiotników - przykładyRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - teoriaRzeczowniki Policzalne i Niepoliczalne - przykładyPrzyimki MiejscaPrzyimki CzasuTryby Warunkowe - teoriaTryby Warunkowe - przykładyStrona Bierna - teoriaStrona Bierna - przykładyPrzedimki - teoriaPrzedimki - przykładyMowa Zależna - teoriaMowa Zależna - przykłady

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.