Phrasal verbs with 'LOOK'

 0    24 speciālā zīme    Mood
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
look down on somebody
She thinks they look down on her because she doesn't have a job.
sākt mācīties
patrzeć na kogoś z góry, pogardzać kimś
to think that you are better than someone
Myśli, że patrzą na nią z góry, ponieważ nie ma pracy.
look down on somebody
She looks down on anyone who hasn’t had a university education.
sākt mācīties
patrzeć na kogoś z góry, pogardzać kimś
to think that you are better than someone
Ona patrzy z góry na każdego, kto nie ma wykształcenia uniwersyteckiego.
look for somebody
I heard him say he is not looking for a girlfriend.
sākt mācīties
szukać kogoś
Słyszałam jak mówił, że nie szuka dziewczyny.
look for something
What are you looking for?
sākt mācīties
szukać czegoś
Czego szukasz?
look forward to (something)
I’m looking forward to my vacation. / 2. Have you been looking forward to it too? / 3. I'm not looking forward to this weekend much.
sākt mācīties
oczekiwać na coś z niecierpliwością, nie móc się doczekać
to feel pleased and excited about sth that is going to happen
Nie mogę się doczekać moich wakacji. / 2. Czy też czekałeś na to z niecierpliwością? / 3. Ten weekend nie zapowiada się dobrze.
look forward to doing something
I'm looking forward to seeing Julie. / 2. I'm really looking forward to working with you. / 3. I always look forward to seeing my parents.
sākt mācīties
oczekiwać z niecierpliwością na robienie czegoś, nie móc się doczekać robienia czegoś
to feel happy and excited about sth that is going to happen
Nie mogę się doczekać spotkania z Julie. / 2. Naprawdę nie mogę się doczekać pracy z tobą. / 3. Zawsze czekam z niecierpliwością na spotkanie z rodzicami.
look into something
If you really look into it, you'll probably find it's not such a good deal. / 2. He looked into hiring another secretary, but it would have been too expensive.
sākt mācīties
przyjrzeć się czemuś, rozważyć, zbadać coś (np. fakty, problem)
to examine the facts about a problem or situation
Jeśli naprawdę się temu przyjrzysz, prawdopodobnie okaże się, że nie jest to taka dobra okazja. / 2. Zastanawiał się, czy nie zatrudnić innej sekretarki, ale byłoby to zbyt drogie.
look something up
If you don't know what the word means, look it up in a dictionary. / 2. The software looks up words automatically.
sākt mācīties
sprawdzać coś, wyszukiwać coś (np. informacje w słowniku, komputerze)
to try to find a piece of information by looking in a book or on a computer
Jeśli nie wiesz, co to słowo znaczy, sprawdź je w słowniku. / 2. Oprogramowanie automatycznie wyszukuje słowa.
look up
I hope things will start to look up in the new year. / 2. Our financial situation is looking up at last.
sākt mācīties
poprawiać się, wyglądać coraz lepiej (o sytuacji)
(IMPROVE) to get better; improve
Mam nadzieję, że w nowym roku wszystko zacznie się poprawiać. / 2. Nasza sytuacja finansowa wreszcie się poprawia.
look up to someone
I look up to my parents very much.
sākt mācīties
podziwiać, szanować kogoś, patrzeć na kogoś z podziwem
(ADMIRE) to admire and respect someone
Bardzo szanuję moich rodziców.
look up to someone
I know she looks up to me so I can't disappoint her.
sākt mācīties
podziwiać, szanować kogoś, patrzeć na kogoś z podziwem
(ADMIRE) to admire and respect someone
Wiem, że ona mnie podziwia, więc nie mogę jej zawieść.
look over something
Let me look over the deal. / 2. I had a few minutes before the meeting to look over what he'd written.
sākt mācīties
przeglądać, sprawdzać coś
to quickly examine something
Daj mi przejrzeć umowę. / 2. Miałem kilka minut przed spotkaniem, aby przejrzeć to, co napisał.
look over something
Let me look over the deal. / 2. Would you quickly look over these figures for me and see if there are any obvious mistakes?
sākt mācīties
przeglądać, sprawdzać coś
to quickly examine something
Daj mi przejrzeć umowę. / 2. Czy mógłbyś szybko przejrzeć te liczby i sprawdzić, czy są jakieś oczywiste błędy?
look out
Look out! There's a car coming! / 2. Look out! The train is arriving!
sākt mācīties
uważać
said or shouted in order to tell someone that they are in danger
Uważaj! Nadjeżdża samochód! / 2. Uważaj! Nadjeżdża pociąg!
look out (for somebody/something)
The police have warned shopkeepers to look out for forged notes. / 2. Please look out when you’re crossing streets.
sākt mācīties
uważać (na kogoś/coś), rozglądać się, być ostrożnym
to watch what is happening and be careful
Policja ostrzegła sprzedawców, aby uważali na fałszywe banknoty. / Proszę, bądź ostrożny, kiedy przechodzisz przez ulicę.
look out (for somebody/something)
Stay here and look out for the guards.
sākt mācīties
wypatrywać (kogoś / coś)
to try to notice someone or something
Stój tutaj i wypatruj strażników.
look out (of) the window
Look out the window, your father arrived. /We have all these possibilities:[Look through the window. Look from the window. Look out the window]. Or - using two prep/adverb:[Look out through the window. Look out from the window. Look out of the window.]
sākt mācīties
wyglądać przez okno
W tym przykładzie funkcjonuje jako zwykły czasownik - nie phrasal verb
Wyjrzyj przez okno, twój ojciec przyjechał.
look after somebody/something
I look after my wife whenever she is sick. / 2. If you look after your clothes they last a lot longer.
sākt mācīties
zajmować się, opiekować się kimś/czymś, zadbać, troszczyć się o kogoś/coś
to take care of or be in charge of sb or sth
Zawsze opiekuję się moją żoną, gdy jest chora. / 2. Jeśli dbasz o swoje ubrania, wytrzymują one znacznie dłużej.
look after somebody/something
[look after oneSELF]: Don't worry about Mia - she can look after herself. / 2. It was a bit silly of him to ask a complete stranger to look after his luggage.
sākt mācīties
zajmować się, opiekować się kimś/czymś, zadbać, troszczyć się o kogoś/coś
to take care of or be in charge of sb or sth
Nie martw się o Mię - może sama o siebie zadbać. / 2. To głupie z jego strony, że poprosił kompletnego nieznajomego o opiekę nad jego bagażem.
Look after yourself.
BRITISH SPOKEN used for saying goodbye to someone you know well
sākt mācīties
Dbaj o siebie. / Uważaj na siebie
BRITISH SPOKEN used for saying goodbye to someone you know well
look around (somewhere/something)
UK look round (somewhere/something)
She spent the afternoon looking around the town. / 2. They looked round the museum.
sākt mācīties
rozejrzeć się (po jakimś miejscu)
to walk around a room, building, or place and see what is there
Popołudnie spędziła rozglądając się po mieście. / 2. Rozejrzeli się po muzeum.
look around (somewhere/something)
UK look round (somewhere/something)
We spent the afternoon looking round the city. / 2. I didn't have much time to look around.
sākt mācīties
rozejrzeć się (po jakimś miejscu)
to walk around a room, building, or place and see what is there
Popołudnie spędziliśmy rozglądając się po mieście. / 2. Nie miałem dużo czasu, żeby się rozejrzeć.
look through something
I've looked through some catalogues. / 2. We've been sent here to look through your files.
sākt mācīties
przejrzeć coś
to read something quickly
Przejrzałem niektóre katalogi. / 2. Przysłano nas, by przejrzeć pańskie akta.
look through
W tym przykładzie funkcjonuje jako zwykły czasownik - nie phrasal verb
She looked through the window to the house. / 2. Can I look through the binoculars?
sākt mācīties
patrzeć, spojrzeć przez
W tym przykładzie funkcjonuje jako zwykły czasownik - nie phrasal verb
Ona popatrzyła przez okno do domu. / 2. Mogę popatrzyć przez lornetkę?

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.