Popularne slowka (B)

 0    88 speciālā zīme    rafazzo
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
plecy; do tyłu
Proszę położyć się na plecach.
sākt mācīties
back
Please lie down on your back.
wstecz, do tyłu
Zrobiłem krok w tył.
sākt mācīties
backwards
I took a step backwards.
zły, kiepski
On jest bardzo kiepskim kierowcą.
sākt mācīties
bad
He’s a very bad driver.
bagaż
Masz dużo bagażu?
sākt mācīties
baggage
Do you have a lot of baggage?
piec, upiec
Upieczesz mi ciasto?
sākt mācīties
bake
Will you bake a cake for me?
równowaga
Straciłem równowagę i upadłem na ziemię.
sākt mācīties
balance
I lost my balance and fell on the ground.
baza
Firma, w której pracuję, ma siedzibę w Singapurze.
sākt mācīties
base
The company I work for is based in Singapore.
podstawowy
Co jest podstawą twojej teorii?
sākt mācīties
basis
What is the basis of your theory?
kosz, koszyk
Włóż to do koszyka.
sākt mācīties
basket
Put it in the basket.
wanna; kąpiel
Muszę się wykąpać.
sākt mācīties
Bath,
I need to take a bath.
łazienka
Sophie nie ma prysznica w swojej łazience.
sākt mācīties
bathroom
Sophie hasn’t got a shower in her bathroom.
bitwa
Przegrali pierwszą bitwę.
sākt mācīties
battle
They lost the first battle.
fasola
Codziennie mieliśmy/jedliśmy fasolę na śniadanie.
sākt mācīties
beans
Every day we had beans for breakfast.
niedźwiedź; znosić
Nie znoszę jej.
sākt mācīties
bear
I can’t bear her.
broda
Mój wujek ma gęstą brodę.
sākt mācīties
beard
My uncle has a thick beard.
bić; uderzenie
Mówi, że został pobity przez policję.
sākt mācīties
beat
He says he has been beaten by the police.
piękno
Uroda Jenny przyciąga mężczyzn.
sākt mācīties
beauty
Jenny's beauty attracts men.
stać się, zostać
Zostaliśmy wielkimi przyjaciółmi.
sākt mācīties
become
We’ve become best friends.
przed, zanim
Wrócę przed północą.
sākt mācīties
before
I’ll be back before midnight.
prosić, błagać
Błagam cię, nie mów mu.
sākt mācīties
beg
I beg you not to tell him.
zaczynać
Moje następne zajęcia zaczynają się za pół godziny.
sākt mācīties
begin
My next class begins in half an hour.
początek
Proszę zacząć od początku.
sākt mācīties
beginning
Start from the beginning, please.
zachować się
Moja córka czasem źle się zachowuje.
sākt mācīties
behave
My daughter sometimes behaves badly.
zachowanie
Po prostu nie możemy tolerować tego rodzaju zachowania
sākt mācīties
behavior
We simply can't tolerate that kind of behaviour
za, z tyłu
Słońce zniknęło za chmurą.
sākt mācīties
behind
The sun disappeared behind a cloud.
wiara; przekonanie
To (jest) wbrew moim religijnym przekonaniom.
sākt mācīties
belief
It is against my religious beliefs.
wierzyć
Czy wierzysz w Boga?
sākt mācīties
believe
Do you believe in God?
dzwon, dzwonek
Dzwonek nie działa.
sākt mācīties
bell
The bell doesn’t work.
należeć
Czy to pióro należy do ciebie?
sākt mācīties
belong
Does this pen belong to you?
poniżej
Temperatura wynosi 10 stopni poniżej zera.
sākt mācīties
below
The temperature is 10 degrees below zero.
pas, pasek
Zapnij swój pas (bezpieczeństwa).
sākt mācīties
belt
Fasten your seat belt.
zgiąć
Nie mogę zgiąć ramienia.
sākt mācīties
bend
I can’t bend my arm.
korzyść; zasiłek; korzystać; przynosić korzyść
Myślę, że wiele na tym skorzystasz.
sākt mācīties
benefit
I think you will benefit a lot from that.
obok, przy
Chodź i usiądź przy mnie.
sākt mācīties
beside
Come and sit beside me.
poza tym, ponadto
Poza tym, nie lubię zatłoczonych miejsc.
sākt mācīties
besides
Besides, I don’t like crowded places.
lepszy
Ten komputer jest lepszy od mojego.
sākt mācīties
better
This computer is better than mine.
między, pomiędzy
On siedzi (po)między dwiema dziewczynami.
sākt mācīties
between
He’s sitting between the two girls.
poza
Nie wyjeżdżaj poza miasto.
sākt mācīties
beyond
Don’t go beyond the town.
rower
On jeździ do pracy na rowerze.
sākt mācīties
bike
He goes to work by bike.
rachunek; banknot
Mam stos rachunków do zapłacenia.
sākt mācīties
bill
I have a stack of bills to pay.
wiązać
Porywacze związali mu ręce.
sākt mācīties
bind
The hijackers bound his hands.
ptak
Na dachu siedzi piękny ptak.
sākt mācīties
bird
A beautiful bird is sitting on the roof.
narodziny, urodzenie
Jaka jest twoja data urodzenia?
sākt mācīties
birth
What’s your date of birth?
urodziny
Wkrótce będą moje urodziny.
sākt mācīties
birthday
My birthday is coming soon.
kawałek
Daj mi kawałek czekolady.
sākt mācīties
bit
Give me a bit of chocolate.
gryźć, kąsać
W drodze do domu zostałem pogryziony przez psa.
sākt mācīties
bite
On my way home I was bitten by a dog.
gorzki
To ma gorzki smak.
sākt mācīties
bitter
It has a bitter taste.
wina; winić
On obwinia mnie za swoje problemy.
sākt mācīties
blame
He blames me for his problems.
krwawić
Krwawi mi nos.
sākt mācīties
bleed
My nose is bleeding.
niewidomy, ślepy
Jest niewidomy od urodzenia.
sākt mācīties
blind
He’s been blind since birth.
blok; blokować
Zwalone drzewo blokowało drogę.
sākt mācīties
block
A fallen tree was blocking the road.
dmuchać; wiać
Zdmuchnął kurz ze starej książki.
sākt mācīties
blow
He blew the dust off the old book.
deska; tablica; pokład statku, samolotu; zarząd
Na tablicy jest dużo ogłoszeń.
sākt mācīties
board
There are a lot of notices on the board.
łódź
Łódź zaczęła się kołysać.
sākt mācīties
boat
The boat started to rock.
ciało
Jego ciało było pokryte błotem.
sākt mācīties
body
His body was covered in mud.
gotować się
Ugotowałem ziemniaki na obiad.
sākt mācīties
boil
I boiled potatoes for dinner.
kość
Dała psu kość.
sākt mācīties
bone
She gave the dog a bone.
książka; rezerwować
Zarezerwowałem dwa bilety do Dublina.
sākt mācīties
book
I booked two tickets to Dublin.
but; bagażnik (British English)
Zakupy są w bagażniku mojego samochodu.
sākt mācīties
boot
The shopping is in the boot of my car.
granica
Właśnie przekraczamy granicę między Polską a Czechami.
sākt mācīties
border
Right now we are crossing the border between Poland and the Czech Republic.
pożyczać (od kogoś)
Mogę pożyczyć twój samochód?
sākt mācīties
borrow
Can I borrow your car?
obaj
Obie moje siostry są starsze ode mnie.
sākt mācīties
both
Both my sisters are older than me.
butelka
Wyciągnij korek z butelki.
sākt mācīties
bottle
Pull the cork from the bottle.
dno
Pieniądze były na dnie pudełka.
sākt mācīties
bottom
The money was at the bottom of the box.
pudełko, pudło
Anna trzyma swoje zabawki w drewnianym pudle.
sākt mācīties
box
Ann keeps her toys in a wooden box.
mózg
Ludzki mózg ma bardzo duże możliwości.
sākt mācīties
brain
The human brain is very powerful.
odważny
Jest odważny jak lew.
sākt mācīties
brave
He’s as brave as a lion.
chleb
Kup dwa bochenki chleba.
sākt mācīties
bread
Buy 2 loaves of bread
oddech
Muszę złapać oddech.
sākt mācīties
breath
I need to get my breath back.
oddychać
Oddychaj powoli i głęboko.
sākt mācīties
breathe
Breathe slowly and deeply.
most
Przejdź przez most i skręć w lewo.
sākt mācīties
bridge
Walk across the bridge and turn left.
krótki, zwięzły
Jego mowa była bardzo krótka.
sākt mācīties
brief
His speech was very brief.
jasny
Lubię jasne kolory.
sākt mācīties
bright
I like bright colours.
przynosić
Przyniosłem jej bukiet róż.
sākt mācīties
bring
I’ve brought her a bunch of roses.
szeroki
On ma szerokie ramiona.
sākt mācīties
broad
He has broad shoulders.
audycja, transmisja; nadawać, transmitować
Program jest nadawany w/przez radio.
sākt mācīties
broadcast
The program is broadcast on the radio.
budować
Wybudowali dom niedaleko jeziora.
sākt mācīties
build
They built a house near the lake.
budynek
Kilka budynków zostało zniszczonych.
sākt mācīties
building
Several buildings were destroyed.
palić
Spalili wszystkie śmieci.
sākt mācīties
burn
They burnt all the rubbish.
pękać
Straciłem panowanie nad samochodem, kiedy pękła opona.
sākt mācīties
burst
I lost control of my car when a tyre burst.
autobus
Zawsze jeżdżę do pracy autobusem.
sākt mācīties
bus
I always go to work by bus.
biznes; sprawa
To nie twoja sprawa.
sākt mācīties
business
It’s none of your business.
biznesmen
On wygląda na biznesmena.
sākt mācīties
businessman
He looks like a businessman.
zajęty
Jesteś zajęty dziś wieczorem?
sākt mācīties
busy
Are you busy tonight?
ale
Zadzwoniłem do niego, ale nie było go w domu.
sākt mācīties
but
I called him but he wasn’t at home.
przycisk; guzik
Kliknij prawym przyciskiem myszy.
sākt mācīties
button
Click the right mouse button.
kupować
Poszedłem do sklepu by kupić trochę słodyczy.
sākt mācīties
buy
I went to the shop to buy some sweets.
przy; przez
Siedziała przy ogniu.
sākt mācīties
by
She was sitting by the fire.

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.