RO dyżurny PST i PKT

5  1    14 speciālā zīme    Monika1980
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
Dyżurnego parku sprzętu technicznego (PST) wyznacza się spośród
sākt mācīties
podoficerów lub szeregowych zawodowych (marynarzy) grupy osobowej technicznej korpusu osobowego logistyki, a w wyjątkowych sytuacjach spośród innych żołnierzy.
Dyżurny PST podlega
sākt mācīties
szefowi sztabu lub innemu wyznaczonemu przez dowódcę jednostki wojskowej żołnierzowi, a pod względem pełnienia służby oficerowi dyżurnemu jednostki.
Dyżurny PST ma prawo
sākt mācīties
kontrolowania poprzez dokonywanie lustracji zawartości bagaży osób, wnętrz, bagażników i skrzyń ładunkowych wszelkich pojazdów w obszarze PST, a także badania stanu trzeźwości kierujących pojazdami służbowymi.
Dyżurnemu PST podlega
sākt mācīties
pomocnik dyżurnego PST, dyżurny punktu kontroli technicznej (PKT) oraz wszyscy żołnierze przebywający w parku sprzętu technicznego, z wyjątkiem jego przełożonych oraz szefa sztabu, szefa szkolenia.
Dyżurny PST odpowiada za
sākt mācīties
porządek wojskowy i bezpieczeństwo pracy w parku sprzętu technicznego oraz przestrzeganie zasad eksploatacji uzbrojenia i sprzętu wojskowego oraz ochrony środowiska naturalnego.
Dyżurny PST nadzoruje
sākt mācīties
przestrzeganie ustalonego porządku dnia w parku sprzętu technicznego.
Dyżurny PST po zakończeniu pracy
sākt mācīties
sprawdza stan zabezpieczenia pomieszczeń i odpowiednio do ustaleń wewnętrznych, może przekazać park sprzętu technicznego pod ochronę warty
Czy dyżurny PST jest wojskowym organem porządkowym?
sākt mācīties
tak
Przekazanie i przyjęcie służby dyżurni PST meldują
sākt mācīties
oficerowi dyżurnemu jednostki.
Pomocnika dyżurnego PST oraz dyżurnego PKT wyznacza się spośród
sākt mācīties
żołnierzy
Czy funkcje pomocnika dyżurnego PST oraz dyżurnego PKT może pełnić jednocześnie jeden żołnierz?
sākt mācīties
tak, jeżeli warunki na to pozwalają
Pomocnik dyżurnego PST i dyżurny PKT podlegają
sākt mācīties
dyżurnemu PST i wykonują jego rozkazy.
Gdzie dyżurny PKT odnotowuje wyjazdy i powroty pojazdu?
sākt mācīties
w „Książce ewidencji wyjazdów i powrotów pojazdów mechanicznych”;
Dyżurny PKT jest zobowiązany meldować
sākt mācīties
dyżurnemu PST o wszystkich przypadkach wstrzymania wyjazdu pojazdu oraz o nieprawidłowościach stwierdzonych po powrocie pojazdu.

Dyżurni PKT i PST

Zarówno PKT (park kontroli technicznej), jak i PST (park sprzętu technicznego) wymagają profesjonalnej obsługi, a co za tym idzie, ściśle usystematyzowanych zadań, które pełnić powinien dyżurny. Powyższy zestaw przedstawia prawa i obowiązki dyżurnych PKT i dyżurnych PST. Regulamin ogólny wojskowych jednostek technicznych musi być ściśle przestrzegany przez wszystkich dyżurnych. Prawa, nadzorowanie, meldunki oraz obowiązki pełnione z trakcie dyżuru w PKT mogą zaważyć na bezpieczeństwie żołnierzy i cywili.

PKT skrót

Wbrew pierwszemu skojarzeniu PKT skrót, wcale nie dotyczy słowa „punkt”, ale pochodzi od „parku sprzętu technicznego”, odpowiadającego za łączność i osprzętowanie mundurowych. Dyżurni PKT rzadko mają więc okazję uczestnictwa w bezpośrednich walkach, ale od ich pracy często zależne jest życie kolegów – żołnierzy. W wyborze dyżurnego PKT wojsko ma duże znaczenie, ponieważ dyżurni wybierani są spośród żołnierzy. Informację o przekazaniu i pełnieniu służby przez dyżurnych otrzymuje oficer dyżurny jednostki.

Nauka z Fiszkoteką

Metody Fiszkoteki są bardzo skuteczne i przede wszystkim już powszechnie znane i lubiane! Zastosowanie fiszek ułatwia naukę, sprawiając że staje się ona prosta i przyjemna. Z nami bez problemu przyswoisz całą wiedzę, jaka jest Ci potrzebna. Mamy do wyboru naprawdę niezliczoną ilość lekcji, a w tym: Uprawnienia Prezydenda RP, dzięki której dowiesz się najważniejszych rzeczy na temat ustroju Polski, Zagrożenia powodziowe EDB, czyli Edukacja dla Bezpieczeństwa odnośnie zagrożeń powodziowych, a także Podział administracyjny Polski – podstawowa wiedza o naszym kraju.

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.