Travel and movement

 0    41 speciālā zīme    zuzannawasielewska
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
porzucić
Nie mogę po prostu porzucić swej rodziny.
sākt mācīties
abandon
I can't just abandon my family.
przyspieszyć
Są dwie rzeczy, które naprawdę mogą przyśpieszyć ten proces.
sākt mācīties
accelerate
There are two things that can really accelerate this whole process.
mielizna
Utknęła na mieliźnie przy francuskim brzegu podczas październikowego sztormu.
sākt mācīties
aground
She went aground on the French coast during the October gales.
zapalony, płonący
sākt mācīties
alight
wstąpić
Tylko jeden z was może wstąpić na tron.
sākt mācīties
ascend
Only one of you can ascend to the throne.
obywatelski
We should welcome that fact because that is how we build a civic society.
sākt mācīties
civic
Powinniśmy to docenić, bo w ten sposób budujemy obywatelskie społeczeństwo
zdarzać się
Miejsce, gdzie fantazja zderza się z rzeczywistością.
sākt mācīties
collide
A place where fantasy and reality collide.
ukończenie
W kontrakcie mogła być kara za późne ukończenie.
sākt mācīties
completion
Well, the contract might've had a penalty for late completion.
przepełniony, przeciążony, przeludniony
Często przewozi się je w najbardziej nieprzyjazny dla środowiska sposób: samochodami ciężarowymi po coraz bardziej zatłoczonych autostradach.
sākt mācīties
congested
They are often transported in the most environmentally unfriendly way: by lorry on the increasingly congested motorways.
zakuwać (do egzaminu), wepchnąć się
Nie można zakuwać do testu psychiatrycznego.
sākt mācīties
cram
You can't cram for a psychiatric evaluation.
prąd morski
Jeśli rozważymy ruch prądów morskich, poziom fal, masę ciała dojdziemy do jednego wniosku.
sākt mācīties
current (tide)
If you consider the movement of currents, tide levels, body weight, I arrive at one conclusion.
zsiąść
Day nie zsiadł ze swojego konia
sākt mācīties
dismount
Day did not dismount from his horse.
krajowy, domowy
Każdego tygodnia 50 kobiet umiera w Europie z powodu przemocy domowej.
sākt mācīties
domestic
Every week in Europe, 50 women die because of domestic violence.
wydma
Niektóre z tych ziaren mogą się akumulować na wielką skalę, tworząc wydmy.
sākt mācīties
dune
Some of those grains may then accumulate on a massive scale, into a sand dune.
zagrażać
Poruczniku, pójście tam na dół może zagrozić plutonowi.
sākt mācīties
endanger
Lieutenant, going down there could endanger the platoon.
ogromny, olbrzymi
Ogromna fortuna, której się spodziewał, zniknęła w tajemniczy sposób.
sākt mācīties
enormous
The enormous fortune he expected had mysteriously disappeared.
wieczny
Odwieczny związek między erotyką i śmiercią.
sākt mācīties
eternal
The eternal relation of eroticism with death.
wdzięcznie, godnie
Powiedziałeś, że pomożesz mi umrzeć godnie.
sākt mācīties
gracefully
You said you'd help me die gracefully.
nawiedzać, prześladować
Wiem, że wspomnienia mogą nas nawiedzać
sākt mācīties
haunt
And I know that memories can haunt us.
rozkwit
W okresie rozkwitu to było miasteczko górnicze.
sākt mācīties
heyday
It was a mining town in its heyday.
inicjatywa
Inicjatywa ta została przekazana Parlamentowi w dniu 22 stycznia 2010 r.
sākt mācīties
initiative
The Parliament received this initiative on 22 January 2010.
uzasadniony
Wygląda na to, że pani ostrożność była uzasadniona.
sākt mācīties
justified
It seems your caution was justified.
kopiec
To był po prostu kopiec ziemi.
sākt mācīties
mound
It was just a mound of earth.
okres szczytu
W okresach szczytu, było to na porządku dziennym.
sākt mācīties
(non-) peak periods
In the peak periods, that happened daily.
okazjonalnie
Stało się to nawet obiektem okazjonalnych drwin w samej Turcji.
sākt mācīties
occasional
This has even become the subject of occasional ridicule in Turkey.
przechodzień
Tradycyjnie Michael został zaatakowany i ścigany przez fanów, przechodniów i prasę.
sākt mācīties
passer-by
And tradition Michael was attacked and pursuing by fans, passer-by and press.
turysta pieszy
sākt mācīties
rambler
rzadko
sākt mācīties
rarely
azyl, schronienie
EU. expand_moreOfiary prześladowań muszą mieć zagwarantowane schronienie w UE.
sākt mācīties
refuge
Victims of persecution must be guaranteed a refuge in the EU.
stosunkowo, względnie, relatywnie
Czytanie i pisanie są relatywnie niedawnymi wynalazkami.
sākt mācīties
relatively
Reading and writing are actually relatively recent inventions.
na odludziu, na odległość
Zgodnie z nowymi przepisami wszystkie towary zamówione na odległość mają być doręczone w ciągu 30 dni.
sākt mācīties
remotely
According to the new regulations, all goods ordered remotely must be delivered within 30 days.
przypominać, być podobnym do
Ponieważ działania te znacznie bardziej niż dialog przypominają propagandę, sprzeciwiam się im.
sākt mācīties
resemble
Since the actions far more resemble propaganda than dialogue I oppose them.
nasycić
Kiedy wreszcie zrozumieją państwo, że Unia Europejska jest nasycona imigrantami?
sākt mācīties
saturate
When will you realise that the European Union is saturated with immigrants?
wpaść w poślizg
sākt mācīties
to skid
rój, chmara
Przepuścił na nich rozmaite muchy, aby ich kąsały, i żaby, aby ich gubiły
sākt mācīties
swarms
He sent among them swarms of flies, which devoured them; And frogs, which destroyed them.
tłum, rzesza
sākt mācīties
throng
runo, zarośla
sākt mācīties
undergrowth
podziemie, przejście podziemne
sākt mācīties
underpass
fiolka
sākt mācīties
vial
odpady
sākt mācīties
wastes
rozpowrzechniony
Właśnie w tym tkwią korzenie korupcji tak rozpowszechnionej w kręgach rządzących.
sākt mācīties
widespread
Corruption is widespread in government circles and indeed originates from this source.

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.