Typical expressions used in a presentation

 0    378 speciālā zīme    rekrutacjalektor2013
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
Above all...
sākt mācīties
Nade wszystko/Przede wszystkim...
First of all...
sākt mācīties
Przede wszystkim...
At first...
sākt mācīties
Najpierw...
First...
sākt mācīties
Po pierwsze/Z początku/Najpierw...
Firstly...
sākt mācīties
Po pierwsze...
Second...
sākt mācīties
Po drugie...
Secondly...
sākt mācīties
Po drugie/Po wtóre...
Thirdly...
sākt mācīties
Po trzecie...
Finally...
sākt mācīties
Na koniec/W końcu...
Ultimately...
sākt mācīties
Ostatecznie...
Last but not least...
sākt mācīties
Rzecz nie mniej ważna...
Last of all...
sākt mācīties
Na samym końcu...
Lastly...
sākt mācīties
W końcu/Na samym końcu/Na koniec...
The last but one...
sākt mācīties
Przedostatni...
The one before...
sākt mācīties
Przedostatni...
The last but two...
sākt mācīties
Trzeci od końca...
And one final point...
sākt mācīties
I (zupełnie) ostatni punkt...
First, I'd like to...
sākt mācīties
Najpierw/Na samym początku/W pierwszym rzędzie chciałbym...
In the first place...
sākt mācīties
Na samym początku/najpierw...
For a start...
sākt mācīties
Po pierwsze...
To start with...
sākt mācīties
Najpierw/Przede wszystkim/W pierwszym rzędzie/Na samym początku...
Second, I'll move on to...
sākt mācīties
W punkcie drugim przejdę do...
Then I'll focus on...
sākt mācīties
Następnie skupię się na...
After that I'll deal with...
sākt mācīties
Potem zajmę się...
Finally, we'll consider...
sākt mācīties
Na końcu rozważymy/weźmiemy pod uwagę...
I want to begin by saying...
sākt mācīties
Na początku chcę powiedzieć...
Perhaps I can just start by saying that...
sākt mācīties
Może zacznę od stwierdzenia...
The first thing I want to say is...
sākt mācīties
Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć to...
The next point I must make is...
sākt mācīties
Następna sprawa, na którą muszę zwrócić (państwa) uwagę to...
Another thing is...
sākt mācīties
Inną rzeczą jest...
I will conclude by saying...
sākt mācīties
W konkluzji powiem rzecz następującą...
The final point is...
sākt mācīties
Ostatnim punktem/Ostatnią pozycją jest...
In the last place...
sākt mācīties
Na zakończenie...
To start with, I'd like to give an overview of the situation, then I want to spotlight... After that I want to throw some light, in brief, on..., then I shall focus on... and then finally...
sākt mācīties
Na początku chciałbym przedstawić opis ogólny sytuacji, a potem zajmę się... Następnie chciałbym, krótko, rzucić światło na..., po czym skupię się na..., aby w końcu (zająć się)...
After the first half of the presentation there will be a break of five minutes.
sākt mācīties
Po pierwszej części prezentacji przewidziana jest pięciominutowa przerwa.
In the course of my presentation I'm going to refer to...
sākt mācīties
W trakcie mojej prezentacji będę nawiązywał do/korzystał z/posługiwał się...
I have divided my presentation into three main parts...
sākt mācīties
Moja prezentacja składa się z trzech głównych części...
My talk will be in four parts...
sākt mācīties
Mój wykład dzieli się na cztery części...
Now, my purpose this morning is to acquaint/ familiarize you with...
sākt mācīties
A zatem, celem mego dzisiejszego wystąpienia jest zapoznanie państwa z...
The main theme of the presentation is that...
sākt mācīties
Główny temat prezentacji to...
The aim (purpose) of my presentation this morning is to discuss (explain)...
sākt mācīties
Celem mojej dzisiejszej prezentacji jest omówienie/wyjaśnienie...
This morning I'm going to talk about...
sākt mācīties
Będę dzisiaj mówił o...
Today I'd like to describe...
sākt mācīties
Omówię dzisiaj...
I've divided my presentation/lecture/talk into five main parts...
sākt mācīties
Moja prezentacja/Mój wykład składa się z pięciu głównych części...
My talk will be in five main parts...
sākt mācīties
Wykład mój zawiera pięć głównych części...
First, I'd like to give an overview of the (current) situation...
sākt mācīties
Najpierw chciałbym przedstawić (bieżącą) sytuację w sposób ogólny...
Second, I, ll move on to the problem of...
sākt mācīties
W punkcie drugim przejdę do kwestii...
After that I'll concentrate (focus) on...
sākt mācīties
Potem skupię uwagę na...
Then deal with...
sākt mācīties
Póżniej zajmę się...
Finally, we'll consider some aspects of...
sākt mācīties
Na końcu rozważymy niektóre aspekty...
So, let's start with the following objectives...
sākt mācīties
A zatem, zacznijmy od następujących sprawi celów...
Now let's move on to the next point...
sākt mācīties
Przejdźmy teraz do następnego punktu...
This leads me to my fourth point...
sākt mācīties
W ten sposób dochodzimy do punktu czwartego...
Let's turn our attention to the problem/question of...
sākt mācīties
Proszę zwrócić uwagę na problem/zagadnienie/ kwestię...
Finally, let's consider the question of...
sākt mācīties
Na samym końcu zajmiemy się kwestią...
The first/The main/The greatest advantage of...
sākt mācīties
Pierwsza korzyść/Główna zaleta/Największy pożytek...
One/Another/One other/A further advantage of...
sākt mācīties
Pierwsza/Inna/Jeszcze jedna/Dalsza korzyść (płynąca/wynikająca) z...
Could you tell us about the advantages and disadvantages of... (automation?)
sākt mācīties
Czy mógłby nam wskazać zalety i niedogodności... (automatyzacji?)
The significant advantage of the new system in my view is that it helps to...
sākt mācīties
Istotną zaletą nowego systemu jest to, że w moim przekonaniu, pomaga on...
The first/The main/The greatest disadvantage of...
sākt mācīties
Pierwsza/Główna/Największa wada/niedogodność (płynąca/wynikająca) z...
One/Another/One other/A further disadvantage of...
sākt mācīties
Pierwsza/Inna/Jeszcze jedna/Dalsza niedogodność (płynąca/wynikająca) z...
The first/The main/The greatest disadvantage of...
sākt mācīties
Pierwsza wada/Główna ujemna strona/Największa niekorzyść...
The great advantage/drawback of the new system in my view is that it...
sākt mācīties
Istotną zaletą/wadą nowego systemu jest to, że w moim przekonaniu,...
I must emphasize that...
sākt mācīties
Muszę podkreślić/zaznaczyć, że...
Clearly...
sākt mācīties
Najwyraźniej/Najwidoczniej/Oczywiście/ Bezspornie...
Obviously/Of course...
sākt mācīties
Oczywiście...
In general...
sākt mācīties
Ogólnie/Generalnie (rzecz) biorąc/Na ogół/ W ogóle...
In particular...
sākt mācīties
W szczególności/Szczególnie/Zwłaszcza...
Particularly...
sākt mācīties
Szczególnie/W szczególności/Zwłaszcza...
Needless to say...
sākt mācīties
Rzecz jasna/Nie trzeba dodawać, że...
Actually...
sākt mācīties
W rzeczywistości/Właściwie...
As a matter of fact...
sākt mācīties
Właściwie/W rzeczy samej...
In point of fact...
sākt mācīties
Właściwie/W rzeczy samej...
The fact of the matter is that...
sākt mācīties
Sytuacja jest taka, że/Stan rzeczy jest taki, że...
Contrary to popular belief...
sākt mācīties
Wbrew powszechnym przekonaniom/Na przekór popularnym przekonaniom/przeświadczeniom/sądom...
It is a fact that...
sākt mācīties
Jest faktem, że/iż...
It is popularly believed that...
sākt mācīties
Powszechnie sądzi/uważa się, że...
It is often alleged that...
sākt mācīties
Powszechnie utrzymuje się opinia, że...
People argue that...
sākt mācīties
Ludzie utrzymują/argumentują, że...
People often claim that...
sākt mācīties
Ludzie często twierdzą, że...
A lot of people think/believe...
sākt mācīties
Wiele ludzi sądzi/Uważa (że)...
Many people are in favour of...
sākt mācīties
Wielu ludzi jest zwolennikami...
Many people are against...
sākt mācīties
Wielu ludzi jest przeciwnych/sprzeciwia się/ oponuje...
Some people argue that...
sākt mācīties
Niektórzy ludzie utrzymują, że...
However there are people who oppose...
sākt mācīties
Są jednakże ludzie, którzy są przeciwni...
However there are those who oppose...
sākt mācīties
Są jednakże tacy, którzy/co są przeciwni...
However there are people who claim that...
sākt mācīties
Niemniej są ludzie, którzy twierdzą, że...
However there are those who claim that... Opponents of this view say...
sākt mācīties
Niemniej są tacy, którzy/co twierdzą, że... Prze-ciwnicy tego poglądu mówią/twierdzą...
On the one hand... we think it is right...
sākt mācīties
Z jednej strony uważamy, że słusznie...
On the other band... we advocate...
sākt mācīties
Z drugiej strony jesteśmy zwolennikami...
Whereas... it is difficult to judge...
sākt mācīties
Podczas, gdy trudno rozstrzygnąć...
While...
sākt mācīties
(Podczas) gdy/(Podczas) kiedy/W chwili, gdy/ W momencie, gdy...
For example/For instance...
sākt mācīties
Na przykład...
(Let me use this) as an illustration...
sākt mācīties
Przykładowo/Pozwolę sobie posłużyć się (następującym) przykładem...
Let us take as a simple example the situation that...
sākt mācīties
W charakterze prostego przykładu posłużmy się sytuacją, w której/Sytuacja, w której... posłuży nam za prosty przykład...
In effect...
sākt mācīties
W rzeczywistości/W istocie/W rzeczy samej/ Ściśle mówiąc/biorąc/W praktyce...
In practice...
sākt mācīties
W praktyce...
8.6. Making general statements
sākt mācīties
8.6. Formułowanie uogólnień
As a rule...
sākt mācīties
Z reguły/Zwykle/Normalnie...
As a general rule...
sākt mācīties
(Przyjmując coś) jako generalną zasadę...
In general...
sākt mācīties
Ogólnie/Generalnie (rzecz) biorąc/W ogóle...
On the whole...
sākt mācīties
Ogólnie (rzecz) biorąc...
In a sense...
sākt mācīties
W pewnym sensie/Poniekąd...
In a way...
sākt mācīties
Pod pewnym względem/W pewnym sensie/ Poniekąd/Niejako...
To a certain extent...
sākt mācīties
Do pewnego stopnia/W pewnej mierze/ W pewnym stopniu...
To some extent...
sākt mācīties
Do pewnego stopnia/W pewnej mierze/ W pewnym stopniu...
Up to a point...
sākt mācīties
Do pewnego stopnia/W pewnej mierze/ W pewnym stopniu...
As far as I know...
sākt mācīties
O ile wiem/mi wiadomo...
For all I know...
sākt mācīties
O ile mi wiadomo/Z tego co wiem/mogę powiedzieć...
To the best of my knowledge...
sākt mācīties
Według mojej najlepszej wiedzy/oceny...
As for...
sākt mācīties
Co do/Jeśli chodzi/idzie o/Odnośnie do...
As far as... is concerned...
sākt mācīties
Co się tyczy/Jeżeli chodzi/idzie o...
Regarding...
sākt mācīties
Odnośnie (do)/W nawiązaniu do/Nawiązując do/Odnosząc się do...
With regard to...
sākt mācīties
Co do/Jeśli idzie o...
In other words...
sākt mācīties
Innymi słowy/Inaczej mówiąc...
As it is...
sākt mācīties
Ponieważ jest tak, a nie inaczej...
Things being as they are...
sākt mācīties
Tak się rzeczy mają/przedstawiają/Sprawy wyglądają tak...
Under the circumstances...
sākt mācīties
W tej sytuacji.../W tych okolicznościach...
Also...
sākt mācīties
Też/Także/Również...
And then... Moreover...
sākt mācīties
A następnie/Później/Po czym/Z kolei... Nadto/Ponadto/Przy tym/Poza tym/Do tego jeszcze...
Furthermore...
sākt mācīties
Ponadto/Poza tym/W dodatku...
Apart from this/that...
sākt mācīties
Poza tym/Oprócz tego/Prócz tego...
In addition to...
sākt mācīties
W dodatku/Na dodatek/Ponadto...
To add (to what I said)...
sākt mācīties
W dodatku (do tego, co powiedziałem)/ W uzupełnieniu/Na dodatek.../A ponadto
Let me add (a few points)...
sākt mācīties
Pozwolę sobie dodać... (kilka szczegółów)...
Besides...
sākt mācīties
Oprócz/Poza...
Including...
sākt mācīties
Wliczając (w to)/W tym...
Not to mention...
sākt mācīties
Nie mówiąc już o...
To say nothing of...
sākt mācīties
Nie mówiąc już/Żeby nie wspomnieć o...
What is more...
sākt mācīties
(A) ponadto...
Not to mention the fact that...
sākt mācīties
Nie mówiąc już o takim fakcie, jak...
With reference to...
sākt mācīties
W związku z/Co się tyczy/Odnośnie do...
With reference to our letter of...
sākt mācīties
Powołując się na nasz list z dnia...
With regard to...
sākt mācīties
Co do/Jeśli idzie o/Co się tyczy/Odnośnie/ W stosunku do/Mając na względzie/Zważając na/Mając na uwadze...
As regards...
sākt mācīties
Co do/Co się tyczy/Odnośnie do...
Regarding...
sākt mācīties
Co do/Jeśli idzie o/Odnośnie do...
As for...
sākt mācīties
Co do/Co się tyczy/Odnośnie do...
As to...
sākt mācīties
Co się tyczy/Co do...
As to that...
sākt mācīties
Co do tego/Jeśli o to idzie...
As I said before...
sākt mācīties
Jak przedtem mówiłem/powiedziałem...
As far as X is concerned...
sākt mācīties
Jeśli chodzi o X...
With respect to...
sākt mācīties
Pod względem/W związku...
In respect of...
sākt mācīties
W związku/Pod względem...
In view of...
sākt mācīties
Zważywszy na...
Incidentally...
sākt mācīties
Nawiasem mówiąc/Notabene/A propos/Przy sposobności/Na marginesie...
By the way...
sākt mācīties
(przypomniawszy sobie coś) A propos/Aha!/ Nawiasem mówiąc/Skoro o tym mowa/Notabene...
A propos...
sākt mācīties
A propos/Aha!/Nawiasem mówiąc...
Considering...
sākt mācīties
Zważywszy na...; Z uwagi na...
Considering (that)...
sākt mācīties
Zważywszy (na to), że...
In consideration of...
sākt mācīties
Z uwagi na/Wobec/Zważywszy...
In connection with...
sākt mācīties
W związku z...
It must be remembered that...
sākt mācīties
Należy pamiętać, że/Warto podkreślić, iż/Nie wolno zapominać, że...
We must bear in mind that...
sākt mācīties
Należy pamiętać, że...
Mention something in passing...
sākt mācīties
Napomknąć o czymś mimochodem...
I mentioned earlier the significance/importance of...
sākt mācīties
Już wcześniej wspomniałem/mówiłem o znaczeniu/wadze...
I'll say about it later...
sākt mācīties
Omówię to/tę kwestię poźniej...
We'll come back to this point later...
sākt mācīties
Wrócimy do tego tematu (dosł. punktu) potem/ później...
When turning to another subject the following expressions are used:
sākt mācīties
Przy przejściu do (zupełnie) nowego tematu używa się takich zwrotów, jak:
Let us now turn to...
sākt mācīties
A teraz przejdziemy do...
I want now to turn to another subject...
sākt mācīties
A teraz chcę przejść do innego zagadnienia...
Well, I now come to the point...
sākt mācīties
A zatem, już przechodzę do sedna...
Digression is introduced as follows:
sākt mācīties
Dygresję wprowadzamy następująco:
A propos of...
sākt mācīties
Przy sposobności/Przy tej okazji...
Speaking of...
sākt mācīties
Mówiąc o/Skoro mowa o...
That reminds me...
sākt mācīties
Aha!/Przypomniałem sobie/A propos...
Talking of...
sākt mācīties
Mówiąc o...
I must digress...
sākt mācīties
Muszę odejść od tematu...
I will digress slightly at this moment...
sākt mācīties
Na chwilę teraz odejdę od tematu...
Moving on
sākt mācīties
Przechodzenie do następnych tematów
Good. Then let's move on to the next topic...
sākt mācīties
Dobrze. Przejdźmy teraz do następnego tematu...
Can we get back to the main point?
sākt mācīties
Czy możemy wrócić do tematu/głównego wątku?
Let me go on...
sākt mācīties
Pozwolą państwo, że będę kontynuował...
Interrupting
sākt mācīties
Przerywanie (rozmowy, wykładowcy, mówcy, dyskutantowi)
Excuse me. Could I come in here?
sākt mācīties
Przepraszam, że wchodzę/wejdę w słowo...
Just a minute, could I just ask something?
sākt mācīties
Zaraz, zaraz, czy mogę o coś zapytać?
Before you go on, could I say something?
sākt mācīties
Zanim pan zacznie kontynuować, czy mógłbym coś powiedzieć?
Sorry to interrupt you, but...
sākt mācīties
Przepraszam, że przerywam, ale...
When referring to visual information we can say:
sākt mācīties
Nawiązując do informacji audiowizualnej, możemy powiedzieć:
This transparency shows...
sākt mācīties
To przezrocze przedstawia...
What is interesting in this slide is...
sākt mācīties
Jest rzecz szczególnie interesująca na tym przezroczu, a mianowicie...
If you look at this diagram you can see...
sākt mācīties
Proszę dokładniej przyjrzeć się temu diagramowi, widać na nim...
This diagram shows...
sākt mācīties
Na tym wykresie/diagramie widzimy...
I'd like to draw your attention to this diagram...
sākt mācīties
Proszę zwrócić uwagę na wykres/diagram...
The relationship can be expressed on/by a diagram...
sākt mācīties
Zależność można przedstawić na diagramie...
The graph/plot shows the relation between A and B...
sākt mācīties
Wykres przedstawia zależność A od B...
The equation can be presented graphically...
sākt mācīties
Równanie można przedstawić graficznie...
The equation is expressed by the curve...
sākt mācīties
Obrazem graficznym równania jest krzywa...
The curve is expressed by equation No 1 (Eq. (1))...
sākt mācīties
Równanie nr 1 opisuje krzywą...
There are two maxima of the curve...
sākt mācīties
Krzywa ma dwa maksima...
The curve reaches its maximum at/The maximum of the curve is at/The curve is at the maximum at...
sākt mācīties
Krzywa osiąga maksimum w punkcie...
This curve shows/presents, illustrates...
sākt mācīties
Krzywa przedstawia...
The shape of the curve proves that...
sākt mācīties
Taki przebieg krzywej dowodzi, że...
X denotes/means, stands for Y
sākt mācīties
Symbol X oznacza Y
Referring (to problems, questions, topics, points, sections)
sākt mācīties
Odnoszenie się (do poszczególnych zagadnień, spraw, kwestii, wątków, tematów, punktów, części)
You will have remembered that...
sākt mācīties
Zapewne państwo pamiętacie...
As I was saying...
sākt mācīties
Jak (już) mówiłem...
As I have said...
sākt mācīties
Jak (już) powiedziałem/mówiłem...
As was previously stated...
sākt mācīties
Jak już powiedziano...
(Maybe but) as I said, if we...
sākt mācīties
(Być może,) ale jak już mówiłem/wspominałem, gdybyśmy...
I said that...
sākt mācīties
Powiedziałem, że...
I mentioned earlier the significance/importance of...
sākt mācīties
Już wcześniej mówiłem na temat znaczenia/ wagi...
I'll come back to this point later...
sākt mācīties
Wrócę do tego punktu później...
I'll say more about this later.
sākt mācīties
Powiem więcej na ten temat później.
Referring to questions
sākt mācīties
Uwagi odnośnie do (za)pytań
Do interrupt me if there's anything you don't understand...
sākt mācīties
Jeżeli czegoś państwo nie rozumiecie, możecie przerywać moje wystąpienie i pytać...
Feel free to ask (interrupt) me if there's anything you don't understand...
sākt mācīties
Jeżeli coś nie będzie dla państwa zrozumiałe, proszę się nie krępować, możecie państwo przerwać moje wystąpienie i zadawać pytania...
I assure you that there'll be enough time for questions and comments after the presentation.
sākt mācīties
Zapewniam państwa, że po prezentacji będzie dość czasu na pytania i komentarze.
If you have any questions, I'll be pleased to answer them...
sākt mācīties
Jeżeli będą państwo mieli jakieś pytania, z przyjemnością na nie odpowiem...
If there are any questions, I'll do my best to answer them...
sākt mācīties
Jeżeli będą państwo mieli jakieś pytania, postaram się na nie odpowiedzieć...
If you don't mind, we'll leave questions till the end...
sākt mācīties
Jeśli to państwu nie robi różnicy, proszę o zadawanie pytań po skończonym wystąpieniu...
That's a good point.
sākt mācīties
To trafne/celne, zasadne pytanie.
I'm glad you asked that question.
sākt mācīties
To dobre pytanie. Dobrze, że je pan zadał.
I'm afraid I don't have the information at present.
sākt mācīties
W tym momencie nie mam, niestety, informacji na ten temat.
I'm afraid I'm not the right person to answer that.
sākt mācīties
Obawiam się, że nie będę mógł udzielić kompetentnej odpowiedzi na to pytanie./To pytanie należy zaadresować do kogoś innego.
Can I get back to you on that later?
sākt mācīties
Czy mogę wrócić do pańskiego pytania później?
Referring to common knowledge of the participants to a meeting
sākt mācīties
Odwoływanie się do wiedzy słuchaczy
It's commonly known that...
sākt mācīties
Jak powszechnie wiadomo...
It goes without saying...
sākt mācīties
Rozumie się samo przez się...
As you know...
sākt mācīties
Jak państwo wiecie/Jak wiadomo...
As I'm sure you are aware that...
sākt mācīties
Ponieważ jestem przekonany, że zdają sobie państwo sprawę z tego, że...
Referring to other sources
sākt mācīties
Odwoływanie się do innych źródeł
According to...
sākt mācīties
Stosownie do (czegoś)/Według (czegoś)/Zależnie od (czegoś)...
All together...
sākt mācīties
Wszystko razem/Ogółem...
Altogether...
sākt mācīties
Całkowicie/Zupełnie/Ogólnie biorąc/Generalnie...
All in all...
sākt mācīties
Wszystko razem/Razem wziąwszy/Ogółem...
In all...
sākt mācīties
W sumie/Ogółem/Wszystkiego/Razem...
In sum...
sākt mācīties
Słowem/Krótko mówiąc
In summary/To sum up...
sākt mācīties
Reasumując...
To summarize, there are seven key points...
sākt mācīties
Reasumując, mamy siedem głównych spraw/ punktów/kwestii...
So let's summarize your proposals so far...
sākt mācīties
Podsumujmy zatem pańskie dotychczasowe propozycje...
Summing up...
sākt mācīties
Podsumowując...
In a word...
sākt mācīties
Słowem...
Briefly...
sākt mācīties
Mówiąc krótko/Zwięźle/Pokrótce...
In brief...
sākt mācīties
Słowem/Krótko mówiąc,...
In short...
sākt mācīties
Krótko mówiąc,...
In a few words...
sākt mācīties
W kilku słowach/Krótko mówiąc...
Put briefly, the argument was this...
sākt mācīties
Jednym słowem, argument brzmiał następująco...
The facts, briefly are these...
sākt mācīties
Krótko mówiąc, sprawy mają się tak...
All things considered...
sākt mācīties
Wziąwszy wszystko pod uwagę...
Taking it all round...
sākt mācīties
Zważywszy wszystkie okoliczności...
Taken all round...
sākt mācīties
Ogółem wziąwszy...
Taking everything into account...
sākt mācīties
Wziąwszy wszystko pod uwagę...
We've agreed that...
sākt mācīties
Ustaliliśmy/Uzgodniliśmy, że...
Some typical expressions used at the end of the statement
sākt mācīties
Niektóre typowe wyrażenia używane przy końcu wypowiedzi
We can state that...
sākt mācīties
Można stwierdzić, że...
In conclusion...
sākt mācīties
Na zakończenie/W końcu...
In conclusion we can state/say that...
sākt mācīties
Podsumowując, można stwierdzić/ powiedzieć, że...
My conclusion is...
sākt mācīties
Mój wniosek jest taki...
The result should be a foregone conclusion...
sākt mācīties
Z tego płynie nieuchronny wniosek, że...
I will sum up by saying...
sākt mācīties
Zreasumuję (dyskusję) następującym stwierdzeniem...
I shall conclude by saying...
sākt mācīties
Na zakończenie powiem...
I conclude that...
sākt mācīties
Wnioskuję, że...
We can conclude that...
sākt mācīties
Można (dosł. możemy) wyciągnąć wniosek, że...
The conclusion is...
sākt mācīties
Można wyciągnąć taki wniosek, a mianowicie...
The following conclusion can be drawn...
sākt mācīties
Można wyciągnąć następujący/taki oto wniosek...
To conclude...
sākt mācīties
Na zakończenie/W końcu...
Now to conclude.
sākt mācīties
A zatem, konkluzja.
One can come to the conclusion that...
sākt mācīties
Można dojść do wniosku, że/a mianowicie...
Only one conclusion can be drawn from this (that)...
sākt mācīties
Jedyny wniosek, jaki można z tego wysnuć, to to, że...
These conclusions can be generalized...
sākt mācīties
Wnioski te mogą być uogólnione...
No conclusions can be drawn...
sākt mācīties
Nie można wyciągnąć (żadnych) wniosków...
Let's just check over the main points again...
sākt mācīties
Podsumujmy jeszcze raz główne punkty/Przyjrzyjmy się jeszcze raz głównym kwestiom...
This will be a quick recapitulation of what I have said here so far...
sākt mācīties
Zwięźle zrekapituluję/streszczę to, co do tej pory powiedziałem...
Let me recap briefly...
sākt mācīties
Pozwólcie państwo, że krótko/pokrótce zrekapituluję/streszczę...
Here is a quick recap of...
sākt mācīties
Oto zwięzłe streszczenie/rekapitulacja...
The arguments can be summarized as follows...
sākt mācīties
Niniejsze argumenty można streścić następująco...
I will summarize these arguments as follows...
sākt mācīties
Streszczę niniejsze argumenty w taki oto sposób/jak następuje...
Let me give a final summation of...
sākt mācīties
Pozwolę sobie na krótkie podsumowanie/Pozwolą państwo, że przedstawię ostateczne podsumowanie...
Well, as I was saying...
sākt mācīties
A więc, jak mówiłem...
Well, I think that's everything.
sākt mācīties
To wszystko; W takim razie, to by było na tyle.
This completes my description of...
sākt mācīties
W ten sposób kończę omówienie (dosł. opis)...
That concludes my talk...
sākt mācīties
Na tym bym zakończył moje wystąpienie...
That brings me to the end of my presentation/ talk/lecture. Thank you for your attention.
sākt mācīties
Na tym bym zakończył moją prezentację/wy-kład./I tak się kończy mój wykład./Tymi słowami kończę mój wykład. Dziękuję za uwagę.
That completes my presentation/talk/lecture.
sākt mācīties
Na tym bym zakończył moją prezentację/mój wykład.
Therefore...
sākt mācīties
Przeto/Dlatego/Więc/Zatem...
As a result...
sākt mācīties
Skutkiem/Na skutek/Wskutek...
Accordingly...
sākt mācīties
Przeto/Skutkiem tego/Stosownie do tego/ Odpowiednio...
Hence...
sākt mācīties
Stąd (więc)/Skutkiem tego...
Once...
sākt mācīties
Skoro...
Whereas...
sākt mācīties
Podczas gdy...
Whereby...
sākt mācīties
Przez co...
The result is...
sākt mācīties
Wynik/Skutek, Efekt jest taki..., że...
Anyhow...
sākt mācīties
I tak/Tak czy owak/W każdym razie/Poza tym/ W ogóle...
At any rate...
sākt mācīties
W każdym razie...
The consequence was...
sākt mācīties
Skutek/Rezultat był taki...
The result of that is...
sākt mācīties
Skutek tego jest taki...
The consequence of that was...
sākt mācīties
Konsekwencją tego było...
For that reason...
sākt mācīties
Z tego powodu/A tej przyczyny/Z tej racji...
For all that...
sākt mācīties
Mimo wszystko...
So...
sākt mācīties
A więc/A zatem...
So, in essence...
sākt mācīties
W gruncie rzeczy...
But then...
sākt mācīties
Tak więc...
It follows that...
sākt mācīties
Wynika z tego, że...
As follows...
sākt mācīties
Jak następuje/Następująco/W następujących słowach...
Now that...
sākt mācīties
Teraz, gdy...
Now then...
sākt mācīties
A więc, a zatem...
Expressing cause
sākt mācīties
Podawanie przyczyn i skutków
Because of...
sākt mācīties
Z powodu/Wskutek...
Due to...
sākt mācīties
Z powodu/Wskutek...
For this reason...
sākt mācīties
Z tego powodu/Z tej przyczyny/Z tej racji...
Owing to...
sākt mācīties
Dzięki (czemuś)/Z powodu/Skutkiem/ Wskutek)... (czegoś)/Przez (coś)...
As a consequence...
sākt mācīties
W rezultacie/następstwie...
Consequently...
sākt mācīties
W konsekwencji/Wskutek tego/Przeto/Zatem/ Więc...
Thus...
sākt mācīties
Tak więc/I tak/A zatem/W ten sposób/Przeto...
Then...
sākt mācīties
Więc/Wobec tego/W takim razie/Zatem/ W takim wypadku...
Then if, and only if,
sākt mācīties
Wobec tego, pod warunkiem/I tylko wtedy, gdy...
As it were...
sākt mācīties
Niejako/Do pewnego stopnia...
In that case...
sākt mācīties
W takim przypadku/W takiej sytuacji...
In this case...
sākt mācīties
W tym przypadku/W tej sytuacji...
If so...
sākt mācīties
W takim razie/W takim wypadku...
If not...
sākt mācīties
W przeciwnym razie/wypadku...
I infer...
sākt mācīties
Konkluduję...
I deduce...
sākt mācīties
Wnioskuję...
My conclusion is...
sākt mācīties
Mój wniosek jest taki/Moja konkluzja jest następująca...
You can conclude from that...
sākt mācīties
Można z tego wnioskować/wyprowadzić wniosek...
When all is said and done...
sākt mācīties
Koniec końców...
Well, I think that's everything.
sākt mācīties
To wszystko./W takim razie, to by było na tyle
Is there anything else you want to discuss?
sākt mācīties
Czy jest jeszcze coś do omówienia?
The problem can be approached from a different angle...
sākt mācīties
Można podejść do problemu z innej strony...
I want to say that:...
sākt mācīties
Chcę powiedzieć, co następuje:...
I'll put it more simply...
sākt mācīties
Przedstawię sprawę/Wyrażę się/Powiem prościej...
I would rather say...
sākt mācīties
Wolałbym powiedzieć/Wolę powiedzieć...
A better way of putting it is...
sākt mācīties
Można to lepiej przedstawić/powiedzieć/ wyrazić w taki sposób...
I wouldn't put it like that...
sākt mācīties
Nie ująłbym tego w taki sposób...
I mean...
sākt mācīties
Mam na myśli/Chodzi mi o...
That is to say...
sākt mācīties
To znaczy/To jest...
It would be better to say...
sākt mācīties
Lepiej byłoby powiedzieć... (tak)
In other words...
sākt mācīties
Innymi słowy...
How shall I put it?...
sākt mācīties
Jak by to powiedzieć/sformułować?...
Let us put the case...
sākt mācīties
Przestawmy (taką) sytuację...
I don't know how to put it...
sākt mācīties
Nie wiem, jak to powiedzieć/wyrazić...
That alters the case...
sākt mācīties
To zmienia postać rzeczy...
So to speak...
sākt mācīties
Że tak powiem/Że się tak wyrażę...
On the other hand...
sākt mācīties
Z drugiej (zaś) strony/Natomiast...
The alternative is...
sākt mācīties
Wybór/Wyjście/Możliwość jest taki/taka...
Another possibility would be...
sākt mācīties
Istnieje inna ewentualność/Inną szansą byłoby...
It might be better if...
sākt mācīties
Mogło by być lepiej, gdyby/Byłoby lepiej, gdyby...
Otherwise...
sākt mācīties
W przeciwnym razie...
It would appear that...
sākt mācīties
Wydawałoby się, że...
On the contrary...
sākt mācīties
Przeciwnie/Na odwrót...
By comparison...
sākt mācīties
Przez analogię...
Instead...
sākt mācīties
Zamiast/W miejsce/Natomiast/Zamiast tego...
By contrast...
sākt mācīties
W przeciwieństwie do...
In contrast to (with)...
sākt mācīties
W przeciwieństwie do...
Vice versa...
sākt mācīties
Na odwrót/(I) Odwrotnie...
But then...
sākt mācīties
Z drugiej strony/Jednak/Jednakże...
I wouldn't put it like that, no, not at all...
sākt mācīties
Nie, ja bym tego nie traktował w ten sposób, wcale nie...
This is the reverse of the previous problem...
sākt mācīties
Jest to odwrócenie problemu o sto osiemdziesiąt stopni...
And the other way round...
sākt mācīties
I na odwrót...
(No) of course not...
sākt mācīties
Oczywiście, że nie...
Making contrasting points
sākt mācīties
Przeciwstawianie
Although...
sākt mācīties
Chociaż/Choć/Mimo że...
At the same time...
sākt mācīties
Równocześnie/Zarazem/Pomimo tego/Mimo to...
But...
sākt mācīties
Ale/Lecz/Tylko...
Despite...
sākt mācīties
(Po)mimo...
Even if...
sākt mācīties
Nawet jeśli...
Even though...
sākt mācīties
Pomimo, że/Chociaż/Nawet gdy...
However...
sākt mācīties
Chociaż/choć/Mimo, że/Jednak...
In spite of...
sākt mācīties
(Po)mimo, że...
Nevertheless...
sākt mācīties
Pomimo to/Niemniej jednak...
While...
sākt mācīties
Podczas gdy/Kiedy/Chociaż/Choć...
Yet...
sākt mācīties
Ale/(A) mimo to...
Expressing difference
sākt mācīties
Wyrażanie różnic
Apparently...
sākt mācīties
Najwidoczniej/Najwyraźniej...
At first sight...
sākt mācīties
Na pierwszy rzut oka/Od razu...
On the face of it...
sākt mācīties
Na pozór/Na pierwszy rzut oka...
Well...
sākt mācīties
(No) cóż...
Still...
sākt mācīties
Mimo to/Pomimo to/Niemniej jednak/A jednak /Jednakże/Przecież/Wszelako...
However...
sākt mācīties
Jednak...
Although...
sākt mācīties
Chociaż/Choć/Aczkolwiek/Mimo że...
Though...
sākt mācīties
Chociaż/Choć/Mimo że/Jednak...
After all...
sākt mācīties
Jednak/Ostatecznie/Mimo wszystko...
In a way...
sākt mācīties
Poniekąd/Niejako/W pewnym sensie...
In a sense...
sākt mācīties
W pewnym sensie/Poniekąd/Niejako...
Implying that nothing else needs to be said
sākt mācīties
Danie do zrozumienia, że nie ma potrzeby dalej dyskutować
Anyway...
sākt mācīties
I tak; tak czy owak; w każdym razie/Poza tym/ Tak w ogóle
At any rate
sākt mācīties
W każdym razie...
In any case
sākt mācīties
Tak czy owak/Zresztą...

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.