UKŁAD WSPÓŁCZULNY

 0    137 speciālā zīme    pauau91
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
nikotyna - działanie obwodowe - małe dawki
sākt mācīties
depolaryzacja błony postsynaptycznej -> pobudzająco na zwoje (wzrost ciśnienia krwi, nasilenie wydzielania kwasu żołądkowego, zwiększenie napięcia w p. pok.)
nikotyna - działanie obwodowe - duże dawki
sākt mācīties
blokowanie zwojów przez desensybilizację receptorów (początkowo wzrost ciśnienia, później długotrwały spadek, obniżenie napięcia ściany p. pok. lub atonia
nikotyna - działanie ośrodkowe
sākt mācīties
średnie dawki: drobnofaliste drżenia, pobudzenie oddechu; duże dawki: drgawki i porażenie oddechu
synteza katecholamin
sākt mācīties
tyrozyna <w aksoplazmie; hydroksylaza tyrozynowa (określa szybkość r-cji w łańcuchu syntezy)> -> DOPA <dopa-dekarboksylaza>->dopamina<w pęcherzykach synaptycznych; B-hydroksylaza dopaminowa>->noradrenalina<N-metylotransferaza>->adrenalina
COMT i MAO
sākt mācīties
COMT= metylotransferaza katecholowa; MAO= monoaminooksydaza; inaktywują noradrenalinę po wychwycie zwrotnym
COMT
sākt mācīties
katecholo-O-metylo-transferaza: NA -> NORMETANEFRYNA (nieczynna metabolicznie); proces przebiega pozaneuronalnie w obszerze szczeliny synaptycznej, potem w wątrobie, szybszy niż rozkład przez MAO
NORMETANEFRYNA
sākt mācīties
produkt rozkładu NA przez COMT; na obwodzie ulega metabolizowaniu do kw. wanilinomigdałowego, a w OUN do glikolu 3-metoksy-4-OH-fenyloetylowego
MAO
sākt mācīties
monoaminooksydaza; oksydatywna dezaminacja NA w mitochondriach zakończeń kom. nerwowych, w kom. sąsiadujących z synapsą, w wątrobie; wolniejszy niż rozkład przez COMT
wydalanie metabolitów katecholamin
sākt mācīties
NERKI, ilość katecholamin i metabolitów w moczu = aktywność układu współczulnego
receptory B1 w sercu - pobudzenie (kaskada)
sākt mācīties
białko G-> aktywowanie cyklazy adenyl.->wzrost cAMP -> cAMP zależna kinaza PKA -> fosforylacja napięciowozależnych kanałów wapn. => nasilony napływ Ca2+ do kom, zwiększone wchłanianie Ca2+ do siateczki sarkoplazmat., WIĘKSZA SIŁA SKURCZU SERCA
receptory a1 - przez co hamowane
sākt mācīties
receptory a1 - przez co hamowane poļu valodā
blokowanie kompetytywne - prazosyna, blokowanie nieodwracalne - fenoksybenzamina
pobudzenie B2 w mięśniach gładkich po aktywacji cAMP
sākt mācīties
białko G-> aktywowanie cyklazy adenyl.->wzrost cAMP -> cAMP zależna kinaza PKA -> fosforylacja białka Rho -> reorganizacja cytoszkieletu kom. -> spadek stęż wolnych wewnątrzkom. jonów wapnia->ROZKURCZ MIĘŚNIÓWKI OSKRZELI I N. WIEŃCOWYCH
pobudzenie A1 (alfa1)
sākt mācīties
białko G -> aktywacja fosfolipazy C -> większa synteza IP3 i DAG i wzrost wewnątrzkom. c Ca2+ przez uwolnienie go z ER SKURCZ NACZYŃ
pobudzenie A2 (alfa2) na błonie presynapytcznej!
sākt mācīties
hamujące białko G-> ZAHAMOWANIE cyklazy adenylanowej, zablokowanie kanałów Ca2+, aktywacja kanałów K+ W ZAKOŃCZENIACH AKSONÓW NEURONÓW WSPÓŁCZ. - ZAHAMOWANIE WYDZIELANIA ADRENALINY, są heteroreceptorami
receptory a1 - gdzie i co?
sākt mācīties
rozszerzenie m. zwieracza źrenicy, skurcz naczyń w skórze, bł. śluz., mm. szkielet., j. brzusznej, mózgu, nerkach, żył, małe wydzielania śliny śluzowej, skurcz zwieraczy
receptory a2 - gdzie i co?
sākt mācīties
spwolonienie pasażu w p. pok, spadek wydzielania insuliny przez trzustkę
receptory B1 - gdzie i co?
sākt mācīties
w sercu: wzrost częstotliwości, kurczliwości przedsionków i komór, szybkości przewodzenia przez węzeł, wzrost kurczliwości mięśnia, aktywacja amylazy w gruczołach trawiennych
noradrenalina - działanie
sākt mācīties
uogólniony skurcz naczyń (oprócz wieńcowych) -> wzrost ciśnienia skurczowego i rozkurczowego krwi, bradykardia (bo pobudzenie baroreceptorów i zwrotna r-cja przywsp.); słaby agonista r. B2 w obrębie mm. gładkich, powoduje nieznaczny wzrost poziomu cukru
noradrenalina - wskazania
sākt mācīties
wstrząs neurogenny i septyczny, dodatek do preparatów do znieczulenia miejscowego (?), iv
receptory a1 - przez co aktywowane
sākt mācīties
wybiórczy agonista a1 - fenylefryna, metoksamina
antagoniści receptorów a2
sākt mācīties
klonidyna, obniżenie ciśnienia tętniczego, zwolnienie czynności serca przez hamowanie aktywności układu wsp.
różnica w działaniu B1 i B2 w sercu
sākt mācīties
B1 - w przedsionkach, komorach + działanie inotropowe i chronotropowe i dronotropowe, B2 - w sercu głównie w przedsionkach, + działanie dronotropowe
receptor B3
sākt mācīties
adipocyty, jelita, p. żółc, gruczoł krokowy; nasilenie lipolizy, rozkurcz pęcherzyka i jelit
różnica w działaniu A i NA na naczynia
sākt mācīties
A kurczy niektóre łożyska nacz., zwłaszcza skóry i nerek, rozkurcza nn mm szkielet i wątroby, bo powinowactwo do B2, małe dawki A na ogół rozkurczają łożysko nacz., NA - wzrost ciśn. skurcz i rozkurcz., nie obniża ciśń, bo niższe powinowactwo do B2
adrenalina - działanie fizjologiczne
sākt mācīties
skurcz nn krwionośnych, śluzówek, narządów trzewnych, rozszerzenie naczyń mm szkielet. i serca; generalnie spadek ciśnienia rozkurczowego, a wzrost skurczowego, bo pobudzenie B1 w sercu
fizjologiczne znaczenie A i NA
sākt mācīties
A - regulacja rozkładu krwi w organizmie, NA - utrzymanie odpowiedniego napięcia mięśniówki naczyń i ich skurcz w razie potrzeby
działanie adrenaliny na serce
sākt mācīties
dodatnie działanie ino i chronotropowe, wzrost minutowej V wyrzutowej; większe dawki - heterotropowe wyzwalanie bodźców pobudzających (ryzyko migotania komór); ryzyko napadu dusznicy bolesnej, bo zwiększone zużycie tlenu przez serce
działanie adrenaliny na p. pok.
sākt mācīties
mięśniówka gładka p. pok. - rozkurcz, zwolnienie perystaltyki
działanie adrenaliny na oskrzela
sākt mācīties
rozkurcz oskrzeli, poprawa wchłaniania tlenu
adrenalina - działanie na OUN
sākt mācīties
brak działania, nie przedostaje się przez barierę krew-mózg
adrenalina - wpływ na metabolizm
sākt mācīties
pobudzenie B-receptorów -> stymulacja cAMP -> synteza aktywnej fosforylazy wątrobowej i mięśniowej; działanie lipolityczne: cAMP-> lipoliza tk. tł.
adrenalina - wskazania
sākt mācīties
wstrząs anafilaktyczny i septyczny, miejscowe zwężenie nn krwionośnych, przy zatrzymaniu akcji serca dożylnie lub dotchawiczo
adrenalina i noradrenalina - działania niepożądane
sākt mācīties
stany lękowe, uczucie osłabienia, drżenie mięśniowe, arytmia, napady dusznicy bolesnej
adrenalina i noradrenalina - p/wskazania
sākt mācīties
miażdżyca nn wieńcowych i mózgu, ciężkie nadciśnienie, znieczulenie ogólne przez chlorowcopochodne węglowodorów lub eteru, po wcześniejszym podaniu preparatów naparstnicy
dopamina w dawce 1-2 (4?)ug/kg/min
sākt mācīties
pobudzenie r. dopaminergicznych, rozszerzenie nn nerkowych oraz otrzewnej
dopamina w dawce 2(4?) - 10 ug/kg/min
sākt mācīties
pobudzenie receptorów dopa i B -> rozszerzenie nn nerkowych i otrzewnej + wzrost pojemności minutowej serca
dopamina >10ug/kg/min
sākt mācīties
pobudzenie receptorów alfa -> wczęsniejsze + skurcz nn obwodowych -> wzrost ciśnienia krwi
dopamina a dobutamina
sākt mācīties
dobutamina działa silniej inotropowo dodatnio, dopamina działa silniej na naczynia obwodowe (bo pobudzanie r alfa przez enancjomer lewoskrętny antagonizowane przez działanie enencjomeru prawoskr. na B2); dopamina obniża LK ciśn. napełniania
lek z wyboru przy wstrząsie kardiogennym
sākt mācīties
dobutamina
agoniści receptorów alfa-adrenergicznych
sākt mācīties
midodryna - do stosowania ogólnego, fenylefryna, imidazolina, oksymetazolina, ksylometazolina, tramazolina, tetryzolina - do stosowania miejscowego
midodryna - zastosowanie
sākt mācīties
terapia niskiego ciśn. uwarunkowanego neurogennie; podwyższa opór obwodowy naczyń
midodryna - farmakokinetyka
sākt mācīties
podawana w formie proleku, wydalanie przez nerki (aktywny metabolit), dawka może być powoli zwiększana
midodryna - działania niepożądane
sākt mācīties
świąd, uczucie zimna, zatrzymanie moczu, komorowe zaburzenia rytmu, dolegliwości jak dusznica bolesna
fenylefryna; imidazolina - zastosowanie
sākt mācīties
miejscowo w obrzęku śluzówek w przpadku niespecyficznego i alergicznego zap. spojóek, nosa, gardła, UWAGA u noworodków tylko silnie rozcieńczone krople
fenylefryna, imidazolina - działania niepożądane
sākt mācīties
zaburzenia oddychania i stany śpiączkowe u noworodków, uwaga też u osób z nadciśnieniem i nadczynnością tarczycy
agoniści receptorów alfa i B
sākt mācīties
etylefryna, oksylofryna
agoniści receptorów alfa do stosowania miejscowego
sākt mācīties
do worka spojówkowego lub donosowo - fenylefryna, nafazolina, oksymetazolina, tramazolina, tetryzolina, donosowo - ksylometazolina
agoniści receptorów B-adrenergicznych (B1 i B2)
sākt mācīties
orcyprenalina
orcyprenalina - zastosowanie
sākt mācīties
działa na B1 i B2, w przebiegu bradykardii zaburzeń generowania i przewodzenia impulsów, antidotum w przedawkowaniu inhibitorów B-adrenergicznych
orcyprenalina - działania niepożądane
sākt mācīties
zaburzenia rytmu serca, napady dusznicy bolesnej, nudności, uczucie osłabienia, nadmierne pocenie się
orcyprenalina - przeciwwskazania
sākt mācīties
nadciśnienie, ch. wieńcowa serca, zaburzenia rytmu serca z tachykardią, nadczynność tarczycy, znieczulenie ogólne przez halogenowane preparaty
selektywni agoniści receptora alfa1 K!
sākt mācīties
fenylefryna, metoksamina, mefentermina, metaraminol, mitodryna
selektywni agoniści receptora alfa2 K!
sākt mācīties
klonidyna, guanfacyna, guanabenz, alfa-metylonorepinefryna
mefentermina i metaraminol - zastosowanie
sākt mācīties
silnie obkurczają naczynia krwionośne -i zwiększają opór obwodowy - wzrsot ciśń. krwi, stosowane dożylnie we wstrząsie, miejscowo w celu obkurczenia nn krwionośnych nosa
metaraminol a bradykardia
sākt mācīties
metaraminol może powodować bradykardię na drodze odruchowego pobudzenia n. błędnego
agoniści receptorów B-adrenergicznych o przeważającym działaniu na r. B2
sākt mācīties
klenbuterol, fenoterol, formoterol, reproterol, salbutamol, salmeterol, terbutalina
B2- sympatykomimetyki - zastosowanie
sākt mācīties
terapia astmy oskrzelowej, tokoliza w przypadku zagrażającego porodu i przedwczesnej akcji porodowej
B2-sympatykomimetyki działania niepożądane i p/wskazania
sākt mācīties
jak przy adrenalinie i orcyprenalinie
pośrednie sympatykomimetyki
sākt mācīties
amfetamina, metamfetamina, metylofenidat, tyramina, efedryna, metylosiarczan amnezyny, kokaina
pośrednie sympatykomimetyki - sposób działania
sākt mācīties
uwalniają noradrenalinę z pęcherzyków synaptycznych współczulnych zakończeń nerwowych i/lub hamują jej wychwyt ze szczeliny synaptycznej do aksoplazmy kom. presynaptycznej (uwaga na tachyfilaksję)
efedryna - zastosowanie
sākt mācīties
nasila uwalnianie noradrenaliny z neuronów, działa bezpośrednio agonistycznie na r. alfa i beta; stosowana w zap. oskrzeli do miejscowego zwężania nn krwionośnych, wzrost ciśń tętniczego, częstoskurcz
efedryna - farmakokinetyka
sākt mācīties
p.o., przechodzi przez barierę krew-mózg -> ośrodkowe działanie pobudzające
metylosiarczan amnezyny - mechanizm działania
sākt mācīties
pośredni symaptykomimetyk, nie prowadzi do tachyfilaksji, bo prowadzi też do uwolnienia NA z magazynów;
metylosiarczan amnezyny - zastosowanie
sākt mācīties
samoistne i objawowe niskie ciśnienie, p.o. w hipotonii, i.v. przy spadku ciśn. przez znieczulenie nadoponowe
metylosiarczan amnezyny - przeciwwskazania i działania niepożądane
sākt mācīties
jak przy agonistach alfa-adrenergicznych
antagoniści receptorów alfa-adrenergicznych
sākt mācīties
alkaloidy sporyszu (ergotamina, ergokrystyna, ergokornina, ergokryptyna i ich dwuuwodornione pochodne), fenoksybenzamina, prazosyna (alfa1), terazosyna, bunazosyna, doksazosyna, alfuzosyna, tamulosyna, urapidil
selektywni antagoniści receptorów alfa1
sākt mācīties
prazosyna, terazosyna, bunazosyna, doksazosyna, alfuzosyna, tamsulosyna, urapidil
alkaloidy sporyszu
sākt mācīties
ergotamina, grupa ergotoksyn (ergokrystyna, ergokryptyna, ergokornina)
alkaloidy sporyszu - działanie
sākt mācīties
częściowi agoniści i częściowi antagoniści r. alfa-adrenergcznych, dopaminoergicznych, serotoninergicznych,
ergotamina - działanie, zastosowanie
sākt mācīties
podowuje skurcz naczyń, stosowana w ostrych atakach migreny
dihydrergotamina - zastosowanie
sākt mācīties
tonizujące działanie w zakresie naczyń żylnych - w zaburzeniach ortostatycznych i profilaktyce p/zakrzepowej, szczególnie z HEPARYNĄ
dihydroergokryptyna i bromokryptyna - zastosowanie
sākt mācīties
terapia choroby Parkinsona
kodergokryna=dihydroergotoksyna
sākt mācīties
mieszanina dihydroergokorniny, =krystyny i -kryptyny; stosowana w osłabieniu sprawności funkcji mózgowych w podeszłym wieku, spadkach ciśn. u starszych z nadciśnieniem, objawowa terapia z. szyjnego
alkaloidy sporyszu - działania niepożądane
sākt mācīties
nudności, wymioty, dolegliwości żołądkowo-jelit., suchy nos, niepożądany spadek ciśń., zaburzenia ortostatyczne, bradykardia, dolegliwości dusznicowe, przy długotrwałym stosowaniu - zgorzel
alkaloidy sporyszu - przeciwwskazania
sākt mācīties
nieuwodornione: ciężkie zaburzenia f. wątroby i nerek, nadciśnienie, ch. naczyń, ciąża i okres karmienia; uwodornione: ciąża; dihydroergotamina - ciężka niewydolność wieńcowa
alkaloidy sporyszu - interakcje
sākt mācīties
działanie leków p/zakrzepowych oraz inhibitorów agregacji płytek ulega nasileniu pod wpływem dihydroergotoksyny; makrolidy i tetracykliny nasilają skurcz naczyń wywołany dihydroergotaminą
antybiotyki a dihydroergotamina
sākt mācīties
makrolidy i tetracykliny nasilają skurcz naczyń
ostre zatrucie alkaloidami sporyszu
sākt mācīties
ostre: wymioty, silne bóle brzucha, pragnienie, zaburzenia czucia - parestezje w obrębie kończyn, rozszerzenie źrenic, śmierć przez porażenie ośrodka odd.;
przewlekłe zatrucie alkaloidami sporyszu=ergotyzm
sākt mācīties
postać drgawkowa=napady padaczkowe, zaburzenia OUN, zmiana osobowości; postać zgorzelinowa=bolesne zaburzenia ukrwienia kk dolnych, zgorzel
leczenie zatrucia alkaloidami sporyszu
sākt mācīties
leki rozszerzające nn krwionośne oraz diazepam w przypadku drgawek
fenoksybenzamina - mechanizm działania
sākt mācīties
nieselektywny antagonista receptrów alfa-adren., początkowo kompetycyjnie, potem nieodwracalna blokada receptorów
fenoksybenzamina zastosowanie
sākt mācīties
neurogenne zaburzenia oddawania moczu, opanowanie kryz nadciśnieniowych w przebiegu guza chromochłonnego - gł. w okresie przedoperacyjnym
fenoksybenzamina - działania niepożądane
sākt mācīties
odruchowe tachykardie, zaburzenia ortostatyczne, zwężenie źrenic, suchy nos, zaburzenia wytrysku, wymioty, biegunka, działanie kancerogenne u zwierząt
fenoksybenzamina - przeciwwskazania
sākt mācīties
zaburzenia w obrębie nn mózgowych, niewydolność serca, ciąża i laktacja
prazosyna - mechanizm działania i zastosowania
sākt mācīties
działa tylko na alfa1; rozszerza naczynia krwionośne, wskazana w nadciśn. tętniczym jako lek drugiego wyboru, stosowana w ch. Raynaud
prazosyna - farmakokinetyka
sākt mācīties
ulega szybkiemu wchłanianiu, 95% wiązania z białkami osocza; biotransformacja w wątrobie, wydalanie z żółcią lub kałem
prazosyna - działania niepożądane
sākt mācīties
efekt pierwszej dawki - zaburzenia ortostatyczne; retencja sodu i wody, zawroty głowy, mdłości, senność, bóle głowy, rzadko tachykardia
prazosyna - przeciwwskazania
sākt mācīties
niewydolność serca, ograniczona funkcja wątroby, ciąża, okres karmienia
analogi prazosyny
sākt mācīties
terazosyna, bunazosyna, doksazosyna - mogą być podawane w pojedynczej dawce dziennej
terazosyna i doksazosyna
sākt mācīties
nadciśnienie, łagodny przerost gruczłou krokowego
alfuzosyna i tamsulosyna
sākt mācīties
głównie w przeroście prostaty, bo wybitne powinowactwo do alfa1a, niewielkie działanie hipotensyjne
urapidil
sākt mācīties
antagonista alfa1, pobudzenie r. 5-HT1A -> ośrodkowe i obwodowe działanie hipotensyjne!
antagoniści receptorów B-adrenergicznych
sākt mācīties
propanolol, bupranolol, metypranolol, prnbutolol, tymolol, sotalol, acebutolol, atenolol, betaksolol, metoprolol, bisoprolol, talinolol, karwedilol, celiprolol, nebiwolol,
nieselektywni antagoniści r. B-adrenergicznych
sākt mācīties
propanolol, bupranolol, metypranolol, penbutolol, tymolol, sotalol
propanolol - zastosowanie
sākt mācīties
nieselekt, antagonista r. B-adren.; samoistne drżenie, zaburzenia lękowe, profilaktyka migreny, z innymi środkami w nadczynności tarczycy
sotalol - zastosowanie
sākt mācīties
nieselekt. antagosnita r. B-adrenerg.; lek antyarytmiczny do umiarowiania pracy serca
blokery receptorów B-adrenergicznych z działaniem PAA
sākt mācīties
; ACEBUTOLOL, ALPRENOLOL, KARWEDILOL, KARTEOLOL, OKSPRENOLOL, PINDOLOL; u pacjentów z bradyarytmią obniżają częstotliwość spoczynkową i mogą prowadzić do bradykardii
selektywni antagoniści receptorów B1-adrenergicznych
sākt mācīties
acebutolol, atenolol, betaksolol, metoprolol, bisoprolol, talinolol
selektywni antagoniści receptorów B1-adrenergicznych - zastosowanie
sākt mācīties
u pacjentów z zaburzoną tolerancją glukozy lub cukzycą, bo w mniejszym stopniu wpływają na metabolizm węglowodanów
PAA
sākt mācīties
PAA - częściowo agonistyczna aktywność, subst. działa dualistycznie, ale przeważa komponenta antagonistyczna
antagoniści receptorów B-adrenergicznych z niespecyficznym działaniem błonowym (działanie stabilizujące błonę)
sākt mācīties
właściwość miejscowego działania znieczulającego i stabilizującego błonę kom., jest niezależna od blokującego działania na receptory, zwiększa się wraz ze wzrostem lipofilności B-blokera, efekt uzyskiwany przy b. wysokich stężeniach
antagoniści receptorów B-adrenergicznych z niespecyficznym działaniem błonowym (działanie stabilizujące błonę)
sākt mācīties
acebutolol, alprenolol, bupranolol, celiprolol, oksprenolol, pindolol, propanolol, tymolol
antagoniści receptorów B-adrenergicznych o działaniu wazodylatacyjnym
sākt mācīties
karwedilol, celiprolol, nebiwolol
karwedilol
sākt mācīties
antagoniści receptorów B-adrenergicznych o działaniu wazodylatacyjnym; jednocześnie blokuje B i ALFA1
celiprolol
sākt mācīties
antagoniści receptorów B-adrenergicznych o działaniu wazodylatacyjnym, działa rozszerzająco na naczynia przez częściowo agonistyczną aktywność wobec B2
nebiwolol
sākt mācīties
antagoniści receptorów B-adrenergicznych o działaniu wazodylatacyjnym; prowadzi do rozszerzenia naczyń w wyniku uwalniania NO
antagoniści receptorów B-adrenergicznych do stosowania spojówkowego
sākt mācīties
metypranolol, tymolol, pindolol, beksatolol
racemiczni i optycznie czynni antagoniści r. B-adrenergicznych
sākt mācīties
większość blokerów jest racematami, lewoskrętny enencjomer (S) wykazuje 100-krotnie silniejsze działanie blokujące, działanie polegające na stabilizowaniu bł. kom. jest podobne dla obydwu enencjomerów
antagoniści receptorów B-adrenergicznych - kinetyka
sākt mācīties
B-blokery lipofilne=metoprolol, propanolol niemal całkowicie i szybko wchłanialne, hydrofilne - częściowo; biodostępn hydrof zwykle lepsza, bo mniejszy efekt 1. przejścia, lipofi osiągają dużo wyższe stęż w tkankach niż hydrof, eliminacja-lipof dł T1/2
B-blokery wskazania
sākt mācīties
choroba wieńcowa serca, czynnościowe zaburzenia serca i układ krążenia, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca i nadciśnienie, guz chromochłonny i jaskra, propanolol w profilaktyce migreny, nadczynności tarczycy i drżeniu mięśni
B-blokery efekt rebound
sākt mācīties
w długotrwałej terapii zwiększa się ilość r. B i zwiększa się uwalnianie noradrenaliny, więc uważać na nagłe odstawienie leków
B-blokery - działania niepożądane nieswoiste
sākt mācīties
objawy żołądkowo-jelitowe (ból górnej cz. brzucha, nudności, wymioty, biegunka), zaburzenia OUN (zmęczenie, uczucie rozbicia, bóle głowy, stosunkowo rzadko r-cje alergiczne (wyprsyk, świąd))
B-blokery - działania niepożądane nieswoiste
sākt mācīties
zwiększenie oporu w drog odd osłabienie siły skruczu serca, bradykardie, zaburzenia krążenia z niskim ciśn, pogorszenie w przebiegu zaburzeń krążenia obw, kryzy nadciśn. w guzie chromochłonnym
B-blokery - działania niepożądane swoiste - gdy niepodano blokerów r. alfa
sākt mācīties
podwyższenie progu pobudliwości u pacjentów z rozrusznikiem serca, nasilenie hipoglikemii u młodych pacjentów z cukrzycą i skłonnością do kwasicy ketonowej
B-blokery p/wskazania
sākt mācīties
obturacyjne zaburzenia wentylacji, zaburzenia rytmu serca w przebiegu bradykardii, blok przeds-kom II i III st, szok kardiogenny, nasilona hipotonia, bradykardia
B-blokery interakcje
sākt mācīties
spowolnienie zwiększania się poziomu cukru we krwi po uprzednim podaniu insuliny lub doustnych środków p/cukrzycowych, brak typowych objawów pobudzenia układu wsp (szczególnie nieselektywne), nasilenie działania leków antyarytmicznych
propanolol i cymetydyna - interakcja
sākt mācīties
z powodu hamowania enzymatycznego równoczesne podanie powoduje podwojenie stężenia propanololu we krwi
zatrucia B-blokerami
sākt mācīties
siłe skurczu serca zwiększyć przez podanie agonistów receptorów B, jeżeli brak efektu - krótki wlew glukagonu
leki sympatolityczne
sākt mācīties
klonidyna, moksonidyna, metylodopa, rezerpina
ośrodkowo i zazwojowo presynaptycznie działający agoniści r. alfa2/ r. imidazolowych
sākt mācīties
klonidyna, moksonidyna
klonidyna i moksonidyna - działanie na r. alfa2-adrenergiczne
sākt mācīties
lipofilne - szybko przenikają do OUN, gdzie pobudzają postsynapt r alfa2-adrenerg w obrębie j pasma samotnego->osłabienie pobudzeń wsp w ośrodku naczynioruch., obniżenie napięcia w ukl. wsp+stymulacja obwod. presynap r. alfa2 ->spadek uwaln NA
klonidyna i moksonidyna - działanie na r. imidazolinowe
sākt mācīties
lepiej moksonidyna, zmniejszenie aktywności ukł. wsp.
klonidyna i moksonidyna - farmakokinetyka
sākt mācīties
pełne i szybkie wchłanianie, wydalanie przez nerki
klonidyna i moksonidyna - zastosowanie
sākt mācīties
nadciśnienie tętnicze, łagodzenie objawów w przebiegu zespołu odstawiennego uzależnienia od opioidów
klonidyna i moksonidyna - działania niepożądane
sākt mācīties
sedacja, zahamowanie wydzielania śliny i śluzu, objawy słabsze przy moksonidynie, bo wyższe powinowactwo do r imidazol niż alfa2-adrenerg., obrzęki, objaw rebound, UWAGA! depresja, bradykardia, zapracia- WZMOŻONY NADZÓR NAD PACJENTEM
klonidyna, moksonidyna - interakcje
sākt mācīties
działanie leków neuroleptycznych, nasennych, alkoholu ulega nasileniu
metylodopa farmakokinetyka
sākt mācīties
jako aa przedostaje się do OUN i tam metabolizowana do alfa-metylonoradrenaliny; 20-70% leku wydalana w niezmienionej postaci, reszta metabolizowana w ścianie jelit i wątrobie
metylodopa - zastosowanie
sākt mācīties
lek przeciwnadciśnieniowy u kobiet w ciąży, dwie dawki pojedyncze, bo krótki okres działania
metylodopa - działania niepożądane
sākt mācīties
sedacja, suchość w ustach, obrzęki, osłabienie libido i potencji, rebound, gorączka polekowa, anemia hemolityczna, uszkodzenie wątroby
metylodopa
sākt mācīties
guz chromochłonny, zaburzenia funkcji wątroby i depresja
rezerpina - mechanizm działania
sākt mācīties
zmniejsza zdolność gromadzenia katecholamin w pęcherzykach synapt; hamuje działanie Mg2+ zależnej ATP-azy, w wyniku zablokowania pompy proton przez rezerpinę zasadowe subst (A, NA) nie mogą być protonowane wewnątrzpęcherzyk ani gromadzone
rezerpina - działanie
sākt mācīties
długo utrzymujące się obniżenie wartości ciśn. krwi, obecnie stosowana jedynie w niewielkich dawkachw terapii skojarzonej z lekami moczopędnymi
rezerpina - działania niepożądane
sākt mācīties
zaburzenia ortostatyczne, zawroty głowy, bradykardia, zaburzenia potencji,
rezerpina - p/wskazania
sākt mācīties
choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy, astma oskrzelowa
leki B-adrenolityczne I generacja K!
sākt mācīties
blokują niewybiórczo r. B: propanolol, timolol, nadolol, sotalol
leki B-adrenolityczne II generacja K!
sākt mācīties
kardiowybiórcze, bardziej blokujące B1, metoprolol, bisoprolol, betaksolol, praktolol, acebutolol
leki B-adrenolityczne III generacja
sākt mācīties
dodatkowe właściwości prowadzące do skurczu mm gładkich, związane jest to z blokadą r. alfa1; labetalol, karwedilol, dilewalol, nebiwolol, bucindolol

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.