0 cilvēki to mīl. Polub!

enviday2 enviday2

Kopš tā laika izmantoju VocApp1464dienas. Es esmu autore10komplekti. Pēdējo reizi jūs varētu mani redzēt2020-08-27 12:09:30.

Manas intereses

wietnamski

Veidlapas, ko es izdarīju


Numbers - Các con số
Numbers - Các con số
And, or, but, so - Và, hoặc, nhưng, vậy
And, or, but, so - Và, hoặc, nhưng, vậy
Space - Không gian
Space - Không gian
Useful nouns - Các danh từ hữu ích
Useful nouns - Các danh từ hữu ích
Useful phrases - Các cụm động từ hữu ích
Useful phrases - Các cụm động từ hữu ích
Features - Đặc trưng
Features - Đặc trưng
Time - Thời gian
Time - Thời gian
A typical conversation from a student's book;) - Một cuộc trò chuyện điển hình từ cuốn sách của học sinh;)
A typical conversation from a student's book;) - Một cuộc trò chuyện điển hình từ cuốn sách của học sinh;)
Learning new things - Học điều những điều mới
Learning new things - Học điều những điều mới
Extremely simplified grammar - Ngữ pháp đơn giản
Extremely simplified grammar - Ngữ pháp đơn giản

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.