1 personai tas patīk. Polub!

Gramatica inglesa Gramatica inglesa

Kopš tā laika izmantoju VocApp1752dienas. Es mācos kopā ar VocApp2dienas, ieskaitot sistemātiski no plkst0dienas. Es esmu autore36komplekti. Pēdējo reizi jūs varētu mani redzēt2016-09-09 14:53:18.

Manas intereses

angļu

Veidlapas, ko es izdarīju


Superlativo de good (good better the best)
Superlativo de good (good, better, the best)
Superlativo de old (old, older, the oldest)
Superlativo de young (young, younger, the youngest)
Superlativo de bad (bad, worse, the worst)
Superlativo de far (far, farther, the farthest)
Superlativo de boring (boring, more boring, the most boring)
Superlativo de busy (busy, busier, the busiest)
Superlativo de important (important, more important, the most important)
Do vs Does - gramática inglesa
Go vs Goes - gramática inglesa
WH-questions - gramática inglesa
Who / whose / whom - gramática inglesa
How much vs How many - gramática inglesa
Bored vs boring - gramática inglesa
Tired vs tiring - gramática inglesa
Interested vs interesting - gramática inglesa
Disappointed vs disappointing - gramática inglesa
Excited vs exciting - gramática inglesa
A / An - gramática inglesa
The - artículo determinado - gramática inglesa
Quick vs Fast - gramática inglesa
Borrow vs Lend - gramática inglesa
Have vs Had - gramática inglesa
I vs Me - gramática inglesa
Me vs Myself - gramática inglesa
Like vs As - gramática inglesa
Either vs Neither - gramática inglesa
Some vs any - gramática inglesa
Advice vs advise - gramática inglesa
Anything vs Nothing - gramática inglesa
Then vs Than - gramática inglesa
For vs Since - gramática inglesa
It's vs Its
Little vs Few - gramática inglesa
Do vs Make - gramática inglesa

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.