Verb + preposition about/for/of/after

 0    18 speciālā zīme    joasiahuchwajda
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
talk about
We talked about a lot things at the meeting.
sākt mācīties
mówić o
Mówiliśmy o wielu rzeczach na spotkaniu.
read about
sākt mācīties
czytać o
tell somebody about
sākt mācīties
powiedzieć komuś o
have a discussion about
We had an interesting discussion about the problem but we didn’t reach a decision.
sākt mācīties
prowadzić dyskusje o
Przeprowadziliśmy interesującą dyskusję o problemie, ale nie podjęliśmy decyzji.
do something about something (do something to improve a bad situation)
If you’re worried about the problem, you should do something about it.
sākt mācīties
zrobić coś z czymś (zrobić coś, aby poprawić złą sytuacje)
Jeśli martwisz się tym problemem, powinieneś cos zrobić z tym.
care about somebody/something (think that somebody/something is important)
He’s very selfish. He doesn’t care about other people.
sākt mācīties
dbać o kogoś/coś (uważać, że ktoś/coś jest ważne)
On jest bardzo samolubny. Nie dba o innych ludzi.
care for somebody/something
Would you care for a cup of coffee? (=Would you like...?)
sākt mācīties
lubić coś (zazwyczaj w pytaniach i zdaniach przeczących)
Chciałbyś filiżankę kawy?
care for somebody/something
Albert is 85 and lives alone. He needs somebody to care for him.
sākt mācīties
opiekować się kimś/czymś
Albert ma 85 lat i mieszka sam. On potrzebuje kogoś, kto się nim będzie opiekować.
take care of
Have a nice holiday. Take care of yourself! (=look after yourself)
sākt mācīties
opiekować się
Miłych wakacji. Dbaj o siebie.
ask (somebody) for
I wrote to the company asking them for more information about the job.
sākt mācīties
zapytać (kogoś) o
Napisałem do firmy pytając ich o więcej informacji na temat pracy.
apply (to a person, a company etc.)
If I want a job at the factory, who do I apply to?
sākt mācīties
aplikować (do osoby, firmy itp.)
Jeśli chcę pracę w fabryce, do kogo aplikować?
apply for (a job etc.)
I think this job would suit you. Why don’t you apply for it?
sākt mācīties
ubiegać się o (pracę)
Myślę, ż eta praca będzie Ci odpowiadać. Dlaczego nie ubiegasz się o nią?
wait for
Don’t wait for me. I’ll join you later.
sākt mācīties
czekać na
Nie czekaj za mną. Dołączę do Ciebie później.
wait for something to happen
I’m not going out yet. I’m waiting for the rain to stop.
sākt mācīties
czekać jak coś się stanie
Nie idę jeszcze na dwór. Czekam, aż deszcz przestanie padać.
search (a person/a place/a bag etc.) for
I’ve searched (the house) for my keys but I still can’t find them.
sākt mācīties
przeszukać (osobę/miejsce/torbę itp.)
Przeszukałem (dom), aby znaleźć klucze, ale wciąż nie mogę ich znaleźć.
leave (a place) for (another place)
I haven’t seen her since she left (home) for work this morning.
sākt mācīties
wyjechać/wyjść (z miejsca) do (innego miejsca)
Nie widziałem jej od kiedy wyszła (z domu) do pracy tego ranka
look for (search for, try to find)
I’ve lost my keys. Can you help me to look for them?
sākt mācīties
szukać (szukać, starać się znaleźć)
Zgubiłem moje klucze. Czy możesz mi pomóc je szukać?
look after (take care of)
You can borrow this book if you promise to look after it.
sākt mācīties
opiekować się
Możesz pożyć tą książkę jeśli obiecasz, że będzie o nią dbał.

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.