zaliczenie 1

 0    175 speciālā zīme    ShadyDaSlim
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums atbilde
spółka osobowa
sākt mācīties
partnership
spółka kapitałowa
sākt mācīties
a company
osobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sākt mācīties
a private limited company
spółka notowana na giełdzie
sākt mācīties
public limited company
spółka akcyjna
sākt mācīties
joint-stock company
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
sākt mācīties
Limited Liability Company
tworzyć, zakładać
sākt mācīties
to form
formularz
sākt mācīties
form
kierowanie zarząd
sākt mācīties
management
kierownik szef
sākt mācīties
chief manager
zarząd
sākt mācīties
a board of directors
prawo spółek
sākt mācīties
company law
wspólnik w spółce osobowej
sākt mācīties
a partner in partnership
udziały; akcje
sākt mācīties
shares
podmiot prawa
sākt mācīties
legal entity
osoba prawna
sākt mācīties
legal person
podmiot gospodarczy
sākt mācīties
a business association
pilnować; strzec czegoś
sākt mācīties
to police sth
odrębny od
sākt mācīties
distinct from
udziałowiec akcjonariusz
sākt mācīties
shareholder
kierownictwo osób na wyższych stanowiskach kierowniczych
sākt mācīties
The officers of a company
urzędnik
sākt mācīties
an officer
to jest znaczące, ważne
sākt mācīties
This is significant
pozwalać komuś na posiadanie swojej własności
sākt mācīties
to allow sb to own property in its own name
własność
sākt mācīties
property
posiadanie, prawo własności
sākt mācīties
ownership
nieustanny
sākt mācīties
perpetual
izolować; zabezpieczać
sākt mācīties
to insulate sth from
odpowiedzialność osobista
sākt mācīties
personal liability
odpowiedzialność
sākt mācīties
Liability
w pewnych przypadkach
sākt mācīties
in some instances
popełniać
sākt mācīties
to perpetrate sth
wyłudzenie
sākt mācīties
fraud
wykraczając poza kompetencje
sākt mācīties
ultra vires
uchylać; znosić
sākt mācīties
to lift sth
ściśle mówiąc
sākt mācīties
strictly speaking
poddać; spowodować by podlegał czemuś
sākt mācīties
to subject sth to sth
zasłona korporacyjna
sākt mācīties
corporate veil
jest jedynie stowarzyszenie właścicieli
sākt mācīties
it's merely association of owners
wykluczać, uniemożliwiać
sākt mācīties
to preclude sth/preclude sb from doing sth
tym niemniej
sākt mācīties
nonetheless
przestać istnieć po zmianie właściciela
sākt mācīties
to case to exist upon a change ownership
przez odpowiedni urząd/wladzę
sākt mācīties
by the appropriate governament authorty
dokumenty założycielskie
sākt mācīties
constitutional documents
ustanawiać
sākt mācīties
to constitue
konstytucja, statut
sākt mācīties
constitution, statute
założycielski
sākt mācīties
constitutional
dokumenty wymagane ustawowo
sākt mācīties
statutory forms
zapłacenia opłaty wymagany przy założeniu dokumentów
sākt mācīties
the payment of an filing fee
umowa/statut spółki
sākt mācīties
memorandum of association
statut/umowa spółki stowarzyszenia
sākt mācīties
articles of incorporation
podawać cele spółki
sākt mācīties
to state the object of company
kapitał akcyjny
sākt mācīties
authorized capital
inaczej zwany
sākt mācīties
alias
zerwać postanowienia odnoszące sie do jej wewnętrznego zarządzania
sākt mācīties
to contain provision for its internal managment
walne zebranie wspólników
sākt mācīties
annual general meeting
nadzwyczajne zebranie wspólników
sākt mācīties
Extraordinary general meeting
dyrektor, kierownik
sākt mācīties
Director
dyrektor naczelny
sākt mācīties
managing director
umowy zawiazywane przez spółkę
sākt mācīties
coroprate contracts
pożyczki
sākt mācīties
loans
główny księgowy
sākt mācīties
a company secretary
mianowac kogoś by prowadził codzienne sprawy
sākt mācīties
to appoint sb to carry out day-to-day affairs
decydować o czymś
sākt mācīties
to excercise control
nadzór, kontrola
sākt mācīties
control
delegować władzę nadzorczą nad sprawami
sākt mācīties
to delegate supervisory control of the affairs
kontrolny
sākt mācīties
supervisory
kontroler, inspektor
sākt mācīties
a supervisor
nadzorować
sākt mācīties
to supervise
uciążliwy
sākt mācīties
burdensome
brzemię
sākt mācīties
burden
pracownicy zasadniczo zobowiazani sa do/mają obowiązek pufności/zachowania tajemnicy
sākt mācīties
employees basicly owe a duty of confidentaly to the company
jedyny/wyłączny dyrektor
sākt mācīties
a sole director
ten wymóg nie stosuje sie jeśli
sākt mācīties
the requirement is not applicabe if
audytor, rewidient
sākt mācīties
an auditor
kierować raport do kogoś
sākt mācīties
the address a report to sb
klasyfikować coś
sākt mācīties
to classify
wykonywać
sākt mācīties
to exercise
okazywać troskę
sākt mācīties
to exercise care
obowiązek zachowania troski
sākt mācīties
duty of care
obowiązek powierniczy
sākt mācīties
fiduciary care
powiernik
sākt mācīties
fiduciary
pilny, pracowity
sākt mācīties
diligent
rozważny, ostrożny
sākt mācīties
prudent
przejawiać/wykazywać troskę normalnej roztropnej i pilnej osoby w odnośnych okolicznościach
sākt mācīties
to exercise the care of an ordinarily prudent amd diligent person under the relevant circumstances
wywodzić się z
sākt mācīties
to set from
obowiązek powierniczy wywodzi się ze stanowiska związanego z zaufaniem i odpowiedzialnością które zostało powierzone dyrektorom
sākt mācīties
the fiduciary duty stems from the position of trust and resposibility enteusted to directors
ogólnie mówiąc
sākt mācīties
broadly speaking
dla jakiegokolwiek celu ubocznego
sākt mācīties
for any collateral purpose
zabezpieczenie np. finansowe
sākt mācīties
collateral
niechętny
sākt mācīties
reluctant
mieszać się w coś
sākt mācīties
to interfere in sth
pod warunkiem że
sākt mācīties
provided that
odnośny czyn czy zaniedbanie
sākt mācīties
the relevant act of omission
zaniedbanie
sākt mācīties
omission
nie być związanym oszustwem, bezprawiem lub konfliktem interesów
sākt mācīties
not be related to fraud, illegality or conflict of interest
nielegalność
sākt mācīties
illegality
kondycja(finansowa) firmy
sākt mācīties
the company's state of health
księgi rachunkowe firmy
sākt mācīties
company accounts
sprawozdanie roczne
sākt mācīties
Annual accounts
sprawozdanie finansowe
sākt mācīties
Financial Statement
bilans
sākt mācīties
balance sheet
rachunek zysków i strat
sākt mācīties
Profit and Loss Account
emisja dodatkowa
sākt mācīties
capitalization issue
emisja dewidendowa
sākt mācīties
bonus issue
dywidenda rozdzielona w postaci nowych akcji
sākt mācīties
stock divident
straty
sākt mācīties
losses
niewypłacalność
sākt mācīties
insolvency
być zlikwidowanym
sākt mācīties
to go into liquidation
dyrektor naczelny
sākt mācīties
mamagin director
syndykt upadłościowy, likwidator
sākt mācīties
official reciver
spółka znalazła sie pod sekwestrem sądowym
sākt mācīties
the company went into receivership
nakaz sądowy wyznaczający syndyka masy upadłościowej
sākt mācīties
a receiving order
odbiorca
sākt mācīties
reciver
a company promoter
sākt mācīties
zalozyciel spółki
pełnomocnik, pelnomocnictwo
sākt mācīties
proxy
uczestniczyć w posiedzeniu
sākt mācīties
to attend a meeting
na mocy/mocą/na podstawie/z tytułu
sākt mācīties
by/in vittue of sth
nabycie akcji spółki
sākt mācīties
acquisition of shares in company
wierzyciele
sākt mācīties
creditors
nadzorować spłatę długu
sākt mācīties
oversee the repayment of debts
kończyć
sākt mācīties
to end
kapitalizacja, zebranie kapitału
sākt mācīties
capitalization
dokonywać emisji akcji do pewnego limitu
sākt mācīties
to authorise a company to issue shares up yo certain limit
wycenić wartość firmy
sākt mācīties
to calculate the value of bussines
finansować
sākt mācīties
invest money into working company
wypisać fakturę
sākt mācīties
to rise an invoice
podwyższyć
sākt mācīties
to rise
kapitał akcyjny
sākt mācīties
authorized share capital
kapitał nominalny
sākt mācīties
nominal capital
kapitał emisyjny
sākt mācīties
issued capital
emitient
sākt mācīties
an issuer
kapitał pożyczkowy
sākt mācīties
loan capital
zwykłe akcje
sākt mācīties
common shares
akcje uprzywilejowane
sākt mācīties
preference shares
papiery wartościowe
sākt mācīties
securities
bezpieczeństwo utrzymania pracy
sākt mācīties
job security
ubezpieczenie społeczne
sākt mācīties
Social Security
autoryzować, zezwalać
sākt mācīties
to authorize
subskrybent emisji akcji
sākt mācīties
Subscriber to a shares issue
przeto, skutkiem tego
sākt mācīties
accordingly
powyżej
sākt mācīties
in excess of
obowiązkowy
sākt mācīties
compulsory
spowodować, wymagać czegoś przez kogoś
sākt mācīties
to entail
akcjonariusz nieuprzywilejowany
sākt mācīties
ordinary shareholder
akcjonariusz uprzywilejowany
sākt mācīties
preference shareholder
stały
sākt mācīties
fixed
niezależnie od
sākt mācīties
irrespective of
dalszy podział akcji
sākt mācīties
subdivision of shares
konsolidacja akcji
sākt mācīties
consolidation of shares
wzięcie
sākt mācīties
marketability
przez który, na mocy którego
sākt mācīties
whereby
proces odwrotny
sākt mācīties
the reverse process
podlegający
sākt mācīties
to subject to sth
prawo pierwokupu
sākt mācīties
preemption rights
zrzekać się
sākt mācīties
to waive
zrezygnować z płatności
sākt mācīties
to waive a payment
specjalna uchwała
sākt mācīties
Special Resolution
cecha spółek giełdowych
sākt mācīties
a feature of public company
być przedmiotem swobodnego obrotu na giełdzie
sākt mācīties
to be freely issue
emisja praw poboru
sākt mācīties
a right issue
emisja własna
sākt mācīties
directed placment
stanowić przykład
sākt mācīties
to typify
obligacja
sākt mācīties
debentrue
przyznanie zabezpieczenia za pożyczkę
sākt mācīties
the grant of security for a loan
odzyskać sumę kapitału
sākt mācīties
to recover one's capital sum
obciążena stałe
sākt mācīties
fixed charge
pożyczyć pieniądze zabezpieczone na majątku spółki
sākt mācīties
to bortow money secured by the company's assets
zasoby towarów
sākt mācīties
stock in trade
skrypt dłużniczy
sākt mācīties
a debenture
obligacja
sākt mācīties
bond
uprawnić
sākt mācīties
to entitle
portfel akcji
sākt mācīties
holding
zabezpieczyć pożyczkę
sākt mācīties
secure the loan
aktywa
sākt mācīties
assets

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.