Biologia - komórka, układ pokarmowy, związki, mitoza i mejoza

5  1    122 speciālā zīme    okurde
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
Jakie organelle mają ludzie komórki?
sākt mācīties
błona komórkowa, siateczka śródplazmatyczna, aparaty Golgiego, lizosomy, cytoplazma, mitochondria, rybosomy, jądro komórkowe
Opisz błonę komórkową
sākt mācīties
oddziela komórkę od środowiska pozakomórkowego, jej składnikami są zawsze białka i lipidy (fosfolipidy). Jej budowę objaśnia model płynnej mozaiki
Co to jest model płynnej mozaiki?
sākt mācīties
Podstawę (zrąb) błony tworzy podwójna warstwa odpowiednio ułożonych fosfolipidów, w zrębie zanurzone są białka.
Jaka jest zasadnicza cecha błony komórkowej?
sākt mācīties
wybiórcza (selektywna) przepuszczalność, np. woda i drobnocząsteczkowe subtancje rozpuszczalne są przepuszczane, a substancje wielkocząsteczkowe słabo
Co wspomaga dyfuzję i jak?
sākt mācīties
odpowiednie białka transportowe wspomagają dyfuzję, aktywnie przemieszczają cząsteczki substancji wbrew gradientowi stężeń, dzięki czemu komórki mogą otrzymywać homeostazę.
Co tworzy system błon plazmatycznych?
sākt mācīties
siateczka śródplazmatyczna, aparaty Golgiego, oraz lizosomy
Co tworzą błony siateczki śródplazmatycznej?
sākt mācīties
trójwymiarowy system kanalików i pęcherzyków
Jakie są rodzaje błon siateczki śródplazmatycznej?
sākt mācīties
szorstkie - pokryte rybosomami, zachodzi w nich synteza białek, i gładkie, niepokryte rybosomami, zachodzi w nich synteza lipidów.
Co to są aparaty Golgiego?
sākt mācīties
składają się z niewielkich, mocno spłaszczonych pęcherzyków, ich zadaniem jest modyfikacja, pakowanie i przekazywanie zagęszczonych substancji (głównie białek) poza komórkę oraz w jej obrębie
Gdzie występują aparaty Golgiego?
sākt mācīties
w komórkach wydzielniczych trzustki
Co to są lizosomy?
sākt mācīties
niewielkie, kuliste pęcherzyki, zawierają liczne białka enzymatyczne, zdolne rozłożyć wchłonięte substancje, a także produkty odpadowe, występują licznie w w komórkach żernych układu odpornościowego.
Co to jest cytoplazma?
sākt mācīties
inaczej cytozol, towrzy płynny, złożony koloid wodny, w którym zawieszone są bądź rozpuszczone m.in. białka, lipidy, kwasy tłuszczowe, wolne aminokwasy, oraz sole mineralne
Co jest ważnym składnikiem cytoplazmy?
sākt mācīties
skomplikowana, przestrzenna sieć białkowych włókienek i mikrorureczek, tworząca cytoszkielet
Za co jest odpowiedzialny cytoszkielet?
sākt mācīties
za możliwość zmiany kształtu niektórych komórek, i ich zdolność do poruszania się
Co zachodzi w cytoplaźmie?
sākt mācīties
liczne reakcje biochemiczne, np. biosynteza białek, beztlenowe oddychanie wewnątrzkomórkowe
Co to są mitochondria?
sākt mācīties
owalne lub cylindryczne organelle, ich liczba może wynosić nawet kilkaset (mięśnie poprzecznie prążkowane, kanaliki nerwowe), każde otoczone jest dwoma błonami białkowo-lipidowymi.
Jak wygląda błona wewnętrzna i zewnętrzna mitochondrium?
sākt mācīties
zewnętrzna jest gładka i pozbawiona wypukłości, wewnętrzna tworzy poprzeczne uwypuklenia zwane grzebieniami mitochondrialnymi.
Co znajduje się w środku mitochonrium?
sākt mācīties
macierz mitochondrialna, w jej skład wchodzą enzymy przyśpieszające reakcje utlenienia substancji organicznych, zawieszone są w niej również niewielkie cząsteczki mitochondrialnego DNA oraz rybosomy.
Co to jest ATP?
sākt mācīties
są to wysokoenergetyczne wiązania, w których zmagazynowana jest energia chemiczna
Co jest źródłem ATP?
sākt mācīties
proces oddychania wewnątrzkomórkowego, polegający na utlenianiu związków organicznych w następującej kolejności: węglowodany, tłuszcze, białka (aminokwasy).
Gdzie zachodzą najwydatniejsze procesy oddychania (tlenowe)?
sākt mācīties
W mitochondriach.
Na jakie etapy można podzielić produkcję energii z cukru?
sākt mācīties
glikolizę, cykl Krebsa, oraz utlenianie końcowe.
Gdzie zachodzi glikoliza i na czym polega?
sākt mācīties
zachodzi w cytoplazmie i polega na stopniowym rozłożeniu cząsteczek glukozy do związku o nazwie kwas pirogronowy.
Co to są rybosomy?
sākt mācīties
przypominają spłaszczony grzybek, który nie jest oddzielony od cytoplazmy żadną błoną, składają się z dwóch podjednostek: większej i mniejszej
Z czego zbudowane są rybosomy?
sākt mācīties
Zbudowane są z białek oraz kilku rodzajów rybosomalnego kwasu rybonukleinowego (rRNA)
Co zachodzi w rybosomach?
sākt mācīties
właściwa biosynteza białek, czyli translacja.
Z czego składa się jądro komórkowe?
sākt mācīties
z otoczki, kariolimfy, chromatyny, oraz jąderka
Co to jest kariolimfa?
sākt mācīties
wypełnia wnętrze jądra komórkowego, tworzy płynne środowisko, w którym zanurzona jest chromatyna, występują w niej enzymy odpowiedzialne za syntezę DNA oraz RNA.
Co to jest chromatyna?
sākt mācīties
składa się z długich i cienkich włókien, ich głównym składnikiem jest DNA znajdujące się na białkach - histonach
Na czym polega synteza RNA?
sākt mācīties
synteza, inaczej transkrypcja, polega na łączeniu kolejnych rybonukleotydów, z wykorzystaniem DNA jako matrycy. Jest to przepisanie informacji z DNA na RNA.
Co to są chromosomy?
sākt mācīties
jest to siedlisko genów
Ile jest chromosomów w komórce człowieka?
sākt mācīties
46, czyli 23 pary, a gametach zredukowana o połowę, czyli wynosi 23
Czym są 23 chromosomy w gametach?
sākt mācīties
jest to podstawowy komplet chromosomów, określany jako haploidalny
Jaką nazwę nosi układ 46 chromosomów?
sākt mācīties
diploidalny
Jak nazywają się połówki chromosomów?
sākt mācīties
chromatydy, każda zawiera pojedynczą, bardzo długą cząstkę DNA
Co oznacza podział komórki macierzystej?
sākt mācīties
oznacza podział jądra komórkowego oraz podział cytoplazmy
Co to jest cykl komórkowy?
sākt mācīties
Składa się na niego interfaza oraz mitoza, trwa aż do zakończenia podziału komórki,
Co zachodzi w interfazie?
sākt mācīties
Replikacja DNA oraz synteza białek
Jak dzieli się mitoza?
sākt mācīties
na profazę, metafazę, anafazę i telofazę
Jak nazywają się dwie chromatydy?
sākt mācīties
chromosomy potomne
Jaki proces zachodzi w mejozie?
sākt mācīties
podział redukcyjny, zmniejsza ilość chromosomów w jądrach do połowy
Co powstaje podczas mejozy?
sākt mācīties
Gamety
Jak dzieli się mejoza?
sākt mācīties
na profazę, metafazę, anafazę i telofazę oraz na profazę 2, metafazę 2, anafazę 2 i telofazę 2
Co tworzy biwalenty?
sākt mācīties
dwa podobne chromosomy zwane homologicznymi
Jak nazywają się organizmy, które potrzebują odżywiania?
sākt mācīties
heterotroficzne
Rola wapnia
sākt mācīties
istotny składnik kości i zębów
Rola potasu i sodu
sākt mācīties
pobudzenie komórek nerwowych
Rola fosforu
sākt mācīties
składnik DNA, RNA, ATP
Roli siarki
sākt mācīties
składnik aminokwasów
Rola magnezu
sākt mācīties
funkcjonowanie układu nerwowego i mięśniowego
Rola chloru
sākt mācīties
równowaga wodno-mineralna
Rola żelaza
sākt mācīties
składnik hemoglobiny
Rola jodu
sākt mācīties
składnik hormonów tarczycy
Rola fluoru
sākt mācīties
składnik zębów i kości
Na jakie dwie grupy dzielimy witaminy?
sākt mācīties
Na rozpuszczalne w wodzie i rozpuszczalne w tłuszczach.
Jakie jest skutek niedoboru witamin?
sākt mācīties
Awitamizona
Jaki jest skutek nadmiaru witamin?
sākt mācīties
hiperwitaminoza
Rola i skutki niedoboru witaminy A
sākt mācīties
Współtworzy rodopsynę, skutek niedoboru: ślepota zmierzchowa
Rola i skutki niedoboru witaminy D
sākt mācīties
wpływa na gospodarkę wapniową, w wyniku niedoboru występuje osteoporoza, krzywica
Rola i skutki niedoboru witaminy E
sākt mācīties
hamowanie utleniania lipidów, niedobór: osłabienie mięśni
Rola i skutki niedoboru witaminy K
sākt mācīties
ważna w krzepnięciu krwi, w wyniku niedoboru podatność na krwotoki
Wymień witaminy rozpuszczalne w tłuszczach
sākt mācīties
A, D, E, K
Wymień witaminy rozpuszczalne w wodzie
sākt mācīties
B1, PP, B2, B6, B11, B12, C
Rola i skutki niedoboru witaminy B1
sākt mācīties
enzymy utleniające węglowodany, niedobór: choroba beri beri
Rola i skutki niedoboru witaminy PP
sākt mācīties
reakcja utleniania w komórkach, niedobór: zmęczenie, depresja
Rola i skutki niedoboru witaminy B2
sākt mācīties
utlenia związki organiczne w komórkach, niedobór: zapalenie skóry
Rola i skutki niedoboru witaminy B6
sākt mācīties
enzymy przetwarzające aminokwasy, niedobór: nadmierna pobudliwość
Rola i skutki niedoboru witaminy B11
sākt mācīties
współtworzy niebiałkowy składnik enzymów w DNA, niedobór: anemia
Rola i skutki niedoboru witaminy B12
sākt mācīties
niebiałkowy składnik enzymów przetwarzających zasady azotowe, niedobór: anemia
Rola i skutki niedoboru witaminy C
sākt mācīties
synteza kolagenu, wchłanianie żelaza, niedobór: szkorbut
Co tworzy suchą masę pokarmu?
sākt mācīties
Cukrowce, lipidy, białka i kwasy nukleinowe
Jak dzielą się cukry?
sākt mācīties
Na proste i złożone
Co to są lipidy właściwe?
sākt mācīties
Lipidy, połączenie glicerolu i kwasów tłuszczowych
Co to są lipidy złożone?
sākt mācīties
Lipidy z dodatkiem podstawników
Co to są aminokwasy?
sākt mācīties
Podstawowa jednostka budulcowa białek, zawiera grupę aminową i grupę karboksylową.
Jak łączą się ze sobą aminokwasy?
sākt mācīties
Wiązaniami peptydowymi.
Co to są białka proste?
sākt mācīties
Białka zbudowane wyłącznie z aminokwasów.
Co to są białka złożone?
sākt mācīties
Białko zbudowane z aminokwasu i niebiałkowej części
Co to są enzymy?
sākt mācīties
Białka pełniące funkcje biokatalizatorów.
Co ma każdy enzym?
sākt mācīties
centrum aktywne, do którego pasuje tylko jeden substrat
Co tworzy substrat z enzymem?
sākt mācīties
kompleks enzym-substrat
Podaj reakcję chemiczną enzymu
sākt mācīties
Substrat + enzym <-> kompleks enzym-substrat <-> enzym + produkt
Jak można podzielić układ pokarmowy człowieka?
sākt mācīties
Na przewód pokarmowy oraz gruczoły dodatkowe.
Wymień elementy przewodu pokarmowego
sākt mācīties
Otwór ustny, jama ustna, gardło, przełyk, żołądek, jelito cienkie i grube, otwór odbytowy
Wymień gruczoły dodatkowe.
sākt mācīties
ślinianki, trzustka, wątroba
Ile jest zębów mlecznych?
sākt mācīties
20
Ile jest zębów stałych i jak się dzielą?
sākt mācīties
siekacze, kły, przedtrzonowe, trzonowe
Narysuj model zęba
sākt mācīties
 poļu valodā
Opisz budowę języka
sākt mācīties
Posiada liczne brodawki smakowe, w których znajdują się kubki smakowe.
Jak produkowana jest ślina?
sākt mācīties
Prze trzy pary dużych gruczołów ślinowych - ślinianek.
Czym wyścielane jest światło przewodu pokarmowego?
sākt mācīties
Błoną śluzową
Co posiada śluzówka jelita cienkiego?
sākt mācīties
Liczne kosmki jelitowe
Co to jest błona podśluzowa?
sākt mācīties
Łącznotkankowa warstwa ściany przewodu pokarmowego
Co otacza podśluzówkę?
sākt mācīties
Błona mięśniowa, tworzona przez dwie warstwy mięśni gładkich
Co przesuwa pokarm w przewodzie pokarmowym?
sākt mācīties
skurcze perystaltyczne
Jak nazywa się warstwa ochronna rury przewodu pokarmowego?
sākt mācīties
Błona zewnętrzna
Jak dzielimy jelito cienkie?
sākt mācīties
Na dwunastnice, jelito czcze, oraz jelito kręte
Jak dzielimy jelito grube?
sākt mācīties
Na kątnice, okrężnice, i odbytnicę.
Co to są amylazy?
sākt mācīties
enzymy glikolityczne, rozkładające wiązania chemiczne w cukrach złożonych
Jakie wyróżniamy amylazy?
sākt mācīties
Ślinową i trzustkową
Jak działają amylazy?
sākt mācīties
Od cząsteczki skrobi lub glikogenu oddzielane są pojedyncze cząsteczki maltozy
Jak nazywa się enzym ściany jelita cienkiego?
sākt mācīties
maltaza
Przy czyim udziale trawione są białka?
sākt mācīties
Przy udziale proteaz.
Jak odbywa się trawienie?
sākt mācīties
Pepsynogen, czyli enzym uwalniany do żołądka aktywuje pepsynę.
Jakie enzymy działają w jelicie cienkim?
sākt mācīties
trypsyna, chymotrypsyna
Co to są peptydazy?
sākt mācīties
Rozkładają tripeptydy i dipeptydy na aminokwasy.
Co robi wątroba z aminokwasami?
sākt mācīties
Usuwa nadmiar reszty aminowej, produkując amoniak i ketokwasy
W co przetwarzany jest amoniak?
sākt mācīties
W mocznik
Co rozkłada lipidy?
sākt mācīties
Lipaza trzustkowa
Emulgacja, co to jest?
sākt mācīties
Rozbijanie cząsteczek tłuszczu
Co to są micele?
sākt mācīties
Mieszanki tłuszczów obojętnych i glicerolu
Co to są chylomikrony?
sākt mācīties
Skupiska glicerydu, cholesterolu i białek
Jaki proces następuje w jelicie grubym?
sākt mācīties
Wchłanianie wody.
Co to jest gastryna?
sākt mācīties
Pobudza trawienie, odpowiada za uczucie sytości.
Co wydziela wątroba, i gdzie się to gromadzi?
sākt mācīties
Żółć, gromadzącą się w pęcherzyku żółciowym.
Jak powstaje próchnica?
sākt mācīties
Rozwój bakterii przekształcającej cukry z resztek pożywania w kwasy organiczne.
Co to jest parodontoza?
sākt mācīties
Wywołana niedoborem witamin, powstaje krwawienie dziąseł, chwianie zębów.
Co to jest LDL?
sākt mācīties
Odkłada cholesterol w tętnicach
Co to jest HDL?
sākt mācīties
Transportuje cholesterol do wątroby.
Co to są aminokwasy egzogenne?
sākt mācīties
Aminokwasy otrzymywane wraz z pożywieniem.
Co to są aminokwasy endogenne?
sākt mācīties
Aminokwasy wytwarzane przez organizm
Co to są białka pełnowartościowe?
sākt mācīties
Białka zawierające wszystkie aminokwasy

Biologia – budowa komórki

Lekcja: Biologia – komórka, układ pokarmowy, związki, mitoza i mejoza to podsumowanie podstawowych informacji związanych z biologią. W tej lekcji została zebrana cała wiedza na temat biologii komórkowej. 122 fiszki umożliwiają kompleksową powtórkę zagadnień takich jak organelle, błona komórkowa, czy funkcje organelli komórkowych. Poznasz także odpowiedź na takie pytania, jak: co to są rybosomy?, do czego służy aparat golgiego? i co to jest dyfuzja? Opanowanie materiału z powyższej lekcji jest świetnym sposobem na powtórkę do egzaminu semestralnego lub matury. Do egzaminu dojrzałości przydatna może być też lekcja: biologia do matury - rozmnażanie się i rozwój organizmów.

Innowacyjny sposób nauki

Możliwości, jakie daje Ci Fiszkoteka sprawiają, że z łatwością opanujesz każdy materiał. Podstawą naszej metody są fiszki przygotowane w nowoczesny, innowacyjny sposób. Oprócz interaktywnych fiszek każdy użytkownik ma możliwość uczenia się za pomocą nagrań mp3 oraz kolorowych grafik ułatwiających kojarzenie. Zarówno słuchowcy, jak i wzrokowcy znajdą coś dla siebie. Nasze fiszki to znakomity sposób nauki nie tylko biologii, polecamy także nasze lekcje z innych dziedzin: bogowie rzymscy oraz cytaty po angielsku – kino amerykańskie.

Twórz swoje własne fiszki!

Jeżeli wybierasz się na studia biologiczne lub medyczne, to z pewnością wiesz, że czeka Cię dużo nauki, a nauka czym jest glikoza i atp to tylko wierzchołek góry lodowej. Jednak nie ma co się martwić, bo na Fiszkotece znajdziesz wiele kursów i lekcji. Gdybyś jednak nie znalazł odpowiedniego dla siebie materiału, zawsze możesz stworzyć swoje własne fiszki. Dołącz do nas i zobacz czy odpowiada Ci nasz sposób nauki!

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.