Французский за 1 день
русский языкFrançais
100%
FREE


Французский за 1 день
Выучить основные слова быстро!

Узнайте как высказать простые мысли на французском
Выучите базовые грамматические правила
Произведите впечатление в путешествиях
Не бойтесь произношения - наши аудиозаписи помогут!
Reģistrējieties bez maksas

Šis kurss ir 100% bezmaksas . Mēs jums to sniedzam, lai jūs varētu redzēt, cik efektīvi un patīkami jūs varat mācīties kopā ar mums :)
10 слов за 10 секунд - 10 mots en 10 secondes  
10 speciālā zīme
То, что вы уже знаете:) - Cela tu connais déjà:)  
11 speciālā zīme
Вопросы - Questions  
12 speciālā zīme
Фразы вежливости - Formules de politesse  
17 speciālā zīme
Люди и местоимения - Personnes  
44 speciālā zīme
Действия - Activités  
30 speciālā zīme
Артикли, предлоги, вспомогательные слова - Articles, prépositions, ver...  
16 speciālā zīmespeciālā zīme