Angličtina za 1 deň
slovenský jazykEnglish
100%
FREE


Angličtina za 1 deň
Naučte sa základy angličtiny bez námahy

Začnite sa učiť jeden z najpopulárnejších jazykov sveta
Osvojte si tie najzákladnejšie slová a frázy rýchlo a jednoducho
Naučíte sa, ako použiť každé slovo vo vete!
Buďte pripravený vycestovať kamkoľvek do zahraničia
Reģistrējieties bez maksas

Šis kurss ir 100% bezmaksas . Mēs jums to sniedzam, lai jūs varētu redzēt, cik efektīvi un patīkami jūs varat mācīties kopā ar mums :)
10 slov za 60 sekúnd - 10 words in 60 seconds10 slov za 60 sekúnd - 10 words in 60 seconds  
10 speciālā zīme
Už to vieš:) - You already know that:)Už to vieš:) - You already know that:)  
10 speciālā zīme
Otázky - QuestionsOtázky - Questions  
10 speciālā zīme
Zdvorilostné frázy - Courtesy PhrasesZdvorilostné frázy - Courtesy Phrases  
17 speciālā zīme
Osoby - PeopleOsoby - People  
28 speciālā zīme
Aktivity - ActivitiesAktivity - Activities  
17 speciālā zīme
Nepreložiteľné - UntranslatableNepreložiteľné - Untranslatable  
10 speciālā zīmespeciālā zīme