Sobór Watykański II – dokumenty

5  3    27 speciālā zīme    emil86
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
W jakich latach odbył się Sobór Watykański II?
sākt mācīties
1962 – 1965 r.
Za pontyfikatów których papieży odbył się Sobór?
sākt mācīties
Jana XXIII i Pawła VI
Jaki był cel Soboru zadeklarowany przez papieża Jana XXIII?
sākt mācīties
"aggiornamento", czyli dostosowanie Kościoła i jego przekazu do potrzeb współczesnych czasów
Jakie rodzaje dokumentów przyjęto na Soborze?
sākt mācīties
konstytucje, dekrety i deklaracje
Ile konstytucji zatwierdził Sobór?
sākt mācīties
cztery
Ile dekretów zatwierdził Sobór?
sākt mācīties
dziewięć
Ile deklaracji zatwierdził Sobór?
sākt mācīties
trzy
Jaki jest tytuł pierwszego przyjętego dokumentu?
sākt mācīties
Konstytucja o liturgii świętej "Sacrosanctum Concilium" (4 grudnia 1963 roku)
Jaki jest tytuł ostatniego przyjętego dokumentu?
sākt mācīties
Konstytucja o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes" (7 grudnia 1965 roku)
Wymień przyjęte przez Sobór konstytucje.
sākt mācīties
Konstytucja o liturgii świętej "Sacrosanctum concilium", Konstytucja dogmatyczna o Kościele "Lumen gentium", Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym "Dei verbum", Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes"
Wymień przyjęte przez Sobór dekrety.
sākt mācīties
Dekret o środkach społecznego przekazywania myśli "Inter mirifica", Dekret o Kościołach wschodnich katolickich "Orientalium ecclesiarum", Dekret o ekumenizmie "Unitatis redintegratio", Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele "Christus dominus", Dekret o przystosowanej odnowie życia zakonnego "Perfectae caritatis", Dekret o formacji kapłańskiej "Optatam totius", Dekret o apostolstwie świeckich "Apostolicam actuositatem", Dekret o działalności misyjnej Kościoła "Ad gentes divinitus", De
Wymień przyjęte przez Sobór deklaracje.
sākt mācīties
Deklaracja o wychowaniu chrześcijańskim "Gravissimum educationis", Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate", Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae"
Które z dokumentów uznaje się za najważniejsze i najbardziej przełomowe?
sākt mācīties
Konstytucja o liturgii świętej "Sacrosanctum concilium", Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes", Dekret o ekumenizmie "Unitatis redintegratio", Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate", Deklaracja o wolności religijnej "Dignitatis humanae"
Jaka jest treść Konstytucji o liturgii świętej "Sacrosanctum concilium"?
sākt mācīties
dokument zawiera teologiczne omówienie liturgii oraz wzywa do zreformowania mszy świętej oraz innych czynności liturgicznych
Jaka jest treść Konstytucji o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes"?
sākt mācīties
jest to dokument o charakterze społecznym, opisuje przede wszystkim rzeczywistość doczesną, wyznacza drogi współpracy i dialogu Kościoła z współczesnym światem
Jaka jest treść Dekretu o ekumenizmie "Unitatis redintegratio"?
sākt mācīties
dokument popiera ruch ekumeniczny dążący do zjednoczenia chrześcijan i wyznacza katolickie zasady rozumienia ekumenizmu (m.in. niemożliwość rezygnacji katolików z wyznawanych prawd wiary)
Jaka jest treść Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate"?
sākt mācīties
opisuje ona takie religie jak judaizm, islam, buddyzm i hinduizm stwierdzając, że zawierają one „ziarna prawdy”; wzywa do dialogu między religiami
Jaka jest treść Deklaracji o wolności religijnej "Dignitatis humanae"?
sākt mācīties
dokument stwierdza, że wolność religijna jest prawem człowieka i władze świeckie nie mają prawa jej ograniczać
Jakie były konsekwencje przyjęcia Konstytucji o liturgii świętej "Sacrosanctum concilium"?
sākt mācīties
zreformowanie liturgii katolickiej, m.in. mszy świętej (w 1969 roku) przez wprowadzenie języków narodowych (wcześniej obowiązywała łacina) i zmiany treści niektórych modlitw mszalnych
Na czym polega nowość Konstytucji duszpasterskiej o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes"?
sākt mācīties
bardziej optymistyczne spojrzenie na świat współczesny niż wcześniej, podkreślanie jego aspektów pozytywnych i poszerzanie pola współpracy
Na czym polega nowość Dekretu o ekumenizmie "Unitatis redintegratio"?
sākt mācīties
bardziej pozytywne spojrzenie na inne wyznania chrześcijańskie, zaakceptowanie piętnowanego wcześniej ruchu ekumenicznego i metody dialogu (na miejsce nawracania) jako drogi do zjednoczenia chrześcijan
Na czym polega nowość Deklaracji o wolności religijnej "Dignitatis humanae"?
sākt mācīties
dotychczas funkcjonujące w doktrynie katolickiej pojęcie „tolerancja religijna” zastępuje terminem „wolność religijna” akceptując przez to wolność sumienia człowieka w wyborze religii
Jakie były konsekwencje przyjęcia Deklaracji o wolności religijnej "Dignitatis humanae"?
sākt mācīties
pośrednimi konsekwencjami (niekoniecznie wynikającymi wprost z tekstu dokumentu) było usunięcie na prośbę Stolicy Apostolskiej zapisów prawnych o katolicyzmie jako religii państwowej m. in w Kolumbii
Który z dokumentów jest najdłuższy?
sākt mācīties
Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym "Gaudium et spes" (93 punkty)
Który z dokumentów jest najkrótszy?
sākt mācīties
Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich "Nostra aetate" (tylko 5 punktów)
Czym wyróżniają się dokumenty Soboru Watykańskiego II na tle dokumentów wcześniejszych soborów powszechnych?
sākt mācīties
po raz pierwszy w historii soborów nie użyto ani razu potępiającej formuły "anathema sit" ("niech będzie wyklęty")
Jaki ogólny wpływ miał Sobór Watykański II na Kościół katolicki?
sākt mācīties
w jego wyniku Kościół uległ głębokim przemianom pod wieloma względami: liturgii, stosunku do innych wyznań i religii, stosunku do świata współczesnego, rozumienia swojej roli w nowoczesnym społeczeństwie itp.

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.