biologia definicje 2

 0    84 speciālā zīme    Kaaamilkaaaaa
lejupielādēt mp3 Drukāt spēlēt pārbaudiet sevi
 
jautājums język polski atbilde język polski
antyrównoległe nici DNA
sākt mācīties
nici dwuniciowej czasteczki DNA zorientowane w przeciwnych kierunkach: koniec 5' jednej nici znajduje się obok końca 3' drugiej nici.
aorta
sākt mācīties
największa, główna tętnica kręgowca; wychodzi z lewej komory serca (ptaków i ssaków) i rozgałęzia się, rozprowadzajac krew do wszystkich części ciała z wyjatkiem płuc.
Apicomplexa
sākt mācīties
grupa pasożytniczych protistów niemajacych narzadów ruchu; ich postaciami inwazyjnymi sa sporozoity.
apoenzym
sākt mācīties
białkowa część enzymu; a. wymaga obecności specyficznego kofaktora (np. koenzymu), aby mógł się stać aktywny, enzymem.
apomiksja
sākt mācīties
sposób rozmnażania polegajacy na bezpłciowym wytwarzaniu owoców i nasion.
apoplast
sākt mācīties
układ utworzony głównie ze ścian komórkowych komórek roślinnych. W obrębie a. odbywa się transport wody i soli mineralnych.
apoptoza
sākt mācīties
typ programowej śmierci komórki; a. jest procesem fizjologicznym zachodzacym podczas rozwoju organizmu oraz w ciagu jego dalszego życia.
Archaeplastida
sākt mācīties
monofiletyczna supergrupa eukariontów majacych plastydy otoczone dwiema błonami- zewnętrzna i wewnętrzna; obejmuje krasnorosty, zielenic i rośliny làdowe.
archaik, eon archaiczny
sākt mācīties
eon obejmujacy czas od powstania Ziemi, ok. 4,6 mld lat temu, do 2,5 mld lat temu; w tym okresie powstało życie.
archegonium, rodnia
sākt mācīties
wielokomórkowe gametangium żeńskie roślin (organ płciowy) zawierajace komörke jajowa.
archeony
sākt mācīties
organizmy prokariotyczne odznaczajace sie specyficznymi cechami, np. brakiem peptydoglikanu w ścianie komórkowej, odróżniajacymi je wyraźnie od bakterii. A. tworza jedna z dwóch domen organizmów prokariotycznych.
areał osobniczy
sākt mācīties
obszar geograficzny, który zwierzę rzadko odpuszcza.
askokarp
sākt mācīties
owocnik workowców
asocjacyjne obszary, a. okolice
sākt mācīties
obszary kory mózgowej łaczace obszary sensoryczne i motoryczne; sa odpowiedzialne za myślenie, uczenie się, pamięć, zdolności językowe i osobowość.
astrocyt
sākt mācīties
typ komórki glejowej, część a. jest zdolna do fagocytozy; inne reguluja skład płynu zewnatrzkomórkowego w ośrodkowym układzie nerwowym.
asymilacja azotu, przyswajanie azotu
sākt mācīties
przekształcenie nieorganicznego azotu (azotanów -NO3- lub amoniaku -NH3) w czasteczki organiczne budujace organizm, część cyklu azotowego.
asymilacja węgla, wiazanie węgla
sākt mācīties
reakcje redukcji w procesie fotosyntezy, polegajace na wbudowaniu węgla pochodzacego z dwutlenku węgla w czasteczki organiczne, z których ostatecznie powstaja weglowodany.
atom
sākt mācīties
najmniejsza czasteczka pierwiastka chemicznego zachowujaca jego właściwości chemiczne.
atomowa jednostka masy
sākt mācīties
przybliżona masa protonu lub neutronu, a dokładniej 1/12 masy atomu węgla, co równa się 1,660 540 x 10 '-27 kg; a.j.m. jest zwana również daltonem.
atomowa liczba
sākt mācīties
liczba protonów w jadrze atomu danego pierwiastka.
atomowa masa
sākt mācīties
całkowita liczba protonów i neutronöw w atomie, wyraża sie w atomowych jednostkach masy lub daltonach.
auksyna
sākt mācīties
hormon roślinny uczestniczacy w różnych typach wzrostu i rozwoju, np. wydłużaniu pędu, ukorzenianiu sadzonek, dominacji wierzchołkowej, do auksyn należy m.in. kwas indolilooctowy.
australopiteki
sākt mācīties
wczesne hominidy (Hominidae) żyjace, jak wykazały dane kopalne, w okresie 6-1 mln lat temu; rozróżnia się kilka gatunków należacych do trzech rodzajów: Ardipithecus, Austalopithecus, Paranthropus.
autoimmunizacyjna choroba
sākt mācīties
choroba polegajaca na tym, że organizm wytwarza przeciwciała skierowane przeciwko własnym komórka lub tkankom.
autokrynna regulacja
sākt mācīties
typ regulacji, w której czasteczka sygnałowa (np. hormon) jest wydzielana do przestrzeni miedzykomórkowej i oddziałuje na komórki, które ja wytwarzaja.
autonomiczny układ nerwowy
sākt mācīties
część układu nerwowego obwodowego regulujaca czynność narzadów wewnętrznych cial, np. mięśni gładkich, mięśnia sercowego i gruczołów; dzieli się na współczulny (sympatyczny) i przywspółczulny (parasympatyczny) układ nerwowy.
autopoliploid
sākt mācīties
poliploid zawierajacy więcej niż dwa jednakowe zespoły chromosomów właściwe gatunkowi, do którego należy
autoradiografia I
sākt mācīties
metoda wykrywania substancji promieniotwórczej za pomoca emulsji fotograficznej czułejna emitowa e przez tę substancję promieniowanie
autoradiografia II
sākt mācīties
Sluży do badania lokalizacji w komórkach (tkankach) pierwiastków i zwiazków chemicznych znakowanych radioizotopami
autosom
sākt mācīties
każdy chromosom niebędacy chromosomem płci (X lub Y).
autotrof
sākt mācīties
organizm syntetyzujacy złożone zwiazki organiczne z prostych zwiazków nieorganicznych, zwany również producentem lub producentem I rzędu (pierwotnym).
Avogadro liczba
sākt mācīties
liczba jednostek (np. atomów, czasteczek, jonów) w jednym molu dowolnej substancji; wynosi ona 6,02x10'23.
azotowy cykl, krażenie azotu
sākt mācīties
krażenie azotu w biosferze Ziemi od środowiska abiotycznego poprzez organizmy żywe ponownie do środowiska abiotycznego.
azotu wiazanie, przyswajanie azotu
sākt mācīties
przekształcanie przez niektóre bakterie azotu atmosferycznego (N2) w amoniak (NH3); reakcja ta jest częścia cyklu azotowego.
bakterie I
sākt mācīties
organizmy prokariotyczne majace peptydoglikan w ścianie komórkowej
bakterie II
sākt mācīties
większość b. to destruenci, pozostałe natomiast sa pasożytami lub autotrofami. B. tworza jedna z dwóch domen organizmów prokariotycznych.
bakteriofag, fag
sākt mācīties
wirus infekujacy bakterie (dosłownie "zjadacz bakterii").
bańka
sākt mācīties
woreczkowata struktura, np. w uchu wewnętrznym- rozszerzenie przy końcu každego z przewodów półkolistych.
baroreceptory
sākt mācīties
receptory czuciowe w niektórych naczyniach krwionośnych wrażliwe na zmiany ciśnienia krwi.
Barra ciałko
sākt mācīties
skondensowany nieaktywny chromosom X widoczny w postaci gęstego skupienia w jadrze interfazowym komórek somatycznych samic ssaków.
barwnik
sākt mācīties
substancja wybiórczo absorbujaca światło o określonej długości fali.
bazydiokarp
sākt mācīties
owocnik grzyba podstawkowego (podstawczaka)
bazydiospora, zarodnik podstawkowy
sākt mācīties
jeden z grupy (zwykle czterech) zarodników płciowych powstajacych na podstawce podstawczaka.
bentos
sākt mācīties
zespół organizmów zamieszkujacych dno wód, organizmy te przyczepiaja sie do dna, dráżá w nich korytarze lub poruszaja sie po jego powierzchni.
beta-oksydacja
sākt mācīties
zachodzace przed właczeniem w cykl kwasu cytrynowego enzymateczne utlenienie kwasów tłuszczowych do grup acetylowych zwiazanych z koenzymem A.
bezjamowiec
sākt mācīties
zwierzę niemajace wtórnej jamy ciała (celomy).
bezkręgowiec
sākt mācīties
zwierzę niemajace kręgosłupa; b. stanowia około 95% wszystkich zwierzat.
bezpłodność mieszańców, sterylność mieszańców
sākt mācīties
mechanizm rozrodczej izolacji postzygotycznej polegajacy na niezdolności mieszańców międzygatunkowych do rozrodu.
beztleniowiec bezwzględny, anaerob obligatoryjny
sākt mācīties
organizm mogacy żyć jedynie w środowisku beztlenowym.
beztlenowiec względny, anaerob fakultatywny
sākt mācīties
organizm zdolny do oddychania tlenowego, lecz w warunkach beztlenowych zdolny także do uzyskiwania energii za pomoca fermentacji, np. drożdże.
beztlenowiec, anaerob
sākt mācīties
organizm zdolny do życia tylko w środowisku pozbawionym tlenu czasteczkowego.
beztlenowy, anaerobowy
sākt mācīties
zdolny do życia (organizm) lub zachodzacy (proces) tylkonw środowisku pozbawionym tlenu.
bezżuchwowce, bezszczękowce
sākt mācīties
gromada kręgowców niemajacych szczęk i parzystych kończyn, obejmujaca minogi, śluzice i wiele form kopalnych.
biała isiota, substancja biała
sākt mācīties
tkanka nerwowa mózgu i rdzenia kręgowego zbudowana z włókien nerwowycn mielinowych.
białka G
sākt mācīties
grupa białek wiażacych GTP i uczestniczacych w przenoszeniu sygnałów przez błonę komórkowa.
białka opiekuńcze, chaperony, chaperony molekularne I
sākt mācīties
białka wspomagajace właściwe zwijanie się innych białek w odpowiednia strukturę przestrzenna.
białka opiekuńcze, chaperony, chaperony molekularne II
sākt mācīties
b.o. nie ustalaja właściwej konformacji białek, lecz tylko ułatwiaja jej uzyskanie.
białka osocza
sākt mācīties
grupa białek, do których należa globuliny, albuminyi fibrynogen, znajdujacych się w osoczu krwi.
białka towarzyszace mikrotubulom, BTM I
sākt mācīties
grupa białek dzielonych na strukturalne i motoryczne.
białka towarzyszace mikrotubulom, BTM II
sākt mācīties
pierwsze reguluja formowanie mikrotubul i łacza je z innymi składnikami cytoszkieletu; drugie dyneiny i kinezyny, wykorzystujac ATP, przemieszczaja się wzdluż mikrotubul, uczestniczac w transporcie komórkowym.
białka wiażace chlorofil
sākt mācīties
około 15 różnych białek wiażacych się z czasteczkami chlorofiluw błonach tylakoidów.
białka wiażace jednoniciowy DNA
sākt mācīties
białka uczestniczace w replikacji DNA; wiaża się z rozdzielonymi nićmi DNA, zapobiegajac odtwarzaniu się podwójnej helisy DNA do chwili zakończenia kopiowania obu nici.
białko
sākt mācīties
wieloczasteczkowy zwiazek organiczny zbudowany z konwalencyjnie połaczonych aminokwasów; zawiera węgiel, wodór, tlen, azot, siarkę.
białko aktywujace geny katabolityczne
sākt mācīties
białko regulatorowe aktywowane przez przyłaczenie cAMP; w formie aktywnej stymuluje transkrypcję operonu lac i inne operony kodujace enzymy kataboliczne.
białko transbłonowe
sākt mācīties
integralne białko błonowe, tkwiace w dwuwarstwie lipidowej i przechodzace przez cała jej grubość.
białko wiażace androgeny
sākt mācīties
białko wytwarzane przez komórki Sertoliego w jadrach, wiaże testosteron.
biblioteka cDNA
sākt mācīties
zbiór fragmentów DNA będacych kopiami eukariotycznego mRNA pozbawionego intronów. Kopie te, zwane komplementarnym DNA (cDNA) uzyskuje się z udziałem odwrotnej transkryptazy.
biblioteka genomowa
sākt mācīties
zbiór tysięcy fragmentów DNA reprezentujacych cały DNA zawarty w danym genomie.
biegunowe jadra
sākt mācīties
haploidalne jadra komórki centralnej w woreczku zalażkowym roślin okrytozaláżkowych, łaczace się z gameta męska (jadrem plemnikowym) podczas zapłodnienia podwójnego w triploidalna (3n) komórke macierzystá bielma.
bierna odporność
sākt mācīties
odporność nabyta czasowo, uzyskana dzięki obecności przeciwciał wytworzonych przez inny organizm.
bierny kanał jonowy
sākt mācīties
kanał w błonie komórkowej umożliwiajacy transport specyficznych jonów, np. Na+, K+ lub Cl-
Bikonta
sākt mācīties
jeden z dwóch głównych kladów eukariontów majacy przodka odwóch wiciach.
binominalna nomenklatura, nazewnictwo dwuimienne
sākt mācīties
zasada konstruowania nazw gatunköw z dwóch wyrazów: pierwszego- będacego nazwa rodzaju i drugiego- będacego nazwa gatunku.
bioakumulacja
sākt mācīties
odkładanie się w organiźmie substancji toksycznych, np. pestycydów.
biofilm
sākt mācīties
nieregularna warstwa mikroorganizmów zanurzonych w wydzielanym przez nie śluzie, pokrywajaca stałe lub płynne podłoże.
biogeografia
sākt mācīties
gałaź biologii zajmujaca się geograficznym rozmieszczeniem organizmów na Ziemi w przyszłości i obecnie.
bioinformatyka
sākt mācīties
dyscyplina nauki zajmujaca się komputerowym gromadzeniem, przechowywaniem i porównaniem danych o sekwencji DNA różnych osobników jednego gatunku oraz różnych gatunków.
biologia systemowa
sākt mācīties
dziedzina biologii integrujaca wiedzę o poszczególnych częściach badanych układów w celu zrozumienia całości.
biologiczna różnorodność
sākt mācīties
różnorodność żywych organizmów rozpatrywana na trzech poziomach: genetycznym, gatunkowym i na poziomie ekosystemów, zwana również bioróżnorodnościa.
biologiczne spotęgowanie
sākt mācīties
wzrost stężenia zwiazków toksycznych w ciałach organizmów w miarę przechodzenia przez kolejne poziomy w sieci troficznej.
biom
sākt mācīties
duży wyodrębniony region biosfery charakteryzujacy się zbliżonymi: klimatem, gleba, flora, fauna.
biomasa
sākt mācīties
ilość żywej materii zawarta w organizmach ekosystemu wyrażona w jednostkach masy.
biopsja trofoblastu
sākt mācīties
metoda badań prenatalnych polegajaca na pobraniu fragmentu kosmyka łożyska i analizie jego komórek. Zaleta tej metody jest wczesna wykrywalność ewentualnych ciężkich wad płodu.
bioremediacja
sākt mācīties
biotechnologiczne oczyszczanie niebezpiecznie skażonego chemicznie środowiska (ladowego i wodnego) za pośrednictwem mikroorganizmów (bakterii lub grzybów) lub roślin (selektywnie akumulujacych toksyny).

Lai ievietotu komentāru, jums jāpiesakās.